Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 15528
Mărime: 517.73KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I - Bugetul de stat, principalul plan financiar al statului 5

1.1 Aspecte generale privind bugetul de stat. Cuprins, structură şi trăsături 5

1.2 Rolul bugetului public şi soldul bugetar 8

1.3 Principiile bugetare 9

1.4 Procesul bugetar 12

1.4.1 Constituirea şi trăsăturile procesului bugetar 12

1.4.2 Elaborarea bugetului public 14

1.4.3 Dezbaterea şi aprobarea bugetului de către Parlament 16

1.4.4 Execuţia bugetului de stat 16

CAPITOLUL II - Resursele financiare publice 19

2.1Conţinutul şi tipologia resurselor financiare publice 19

2.1.1 Definiţia, conţinutul şi alocarea resurselor financiare publice 19

2.1.2 Criterii de evidenţiere a tipologiei resurselor financiare publice 24

2.2 Factorii care influenţează cuantumul resurselor financiare publice 30

2.3 Indicatorii de analiză a resurselor financiare publice 32

2.3.1 Indicatori de nivel 32

2.3.2 Indicatori de structură 34

2.3.3 Indicatori de dinamică 34

CAPITOLUL III - Evoluţia veniturilor aferente bugetului de stat al României în

perioada 2007-2010 36

3.1 Resursele financiare şi cheltuielile publice care alcătuiesc bugetul de stat 37

3.2 Ponderea resurselor financiare publice de la bugetul de stat în PIB 39

3.3 Structura veniturilor aferente bugetului de stat 41

CONCLUZII 46

ANEXE 48

BIBLIOGRAFIE 50

Extras din document

INTRODUCERE

Bugetul a apărut şi s-a dezvoltat de-a lungul ultimelor decenii, ca principal instrument de proiecţie a veniturilor şi cheltuielilor publice, devenind cel mai eficient mijloc de control şi echilibru public, prin intermediul căruia sunt derulate resursele financiare şi distribuirea acestora pe tipuri de cheltuieli.

Bugetul de stat – ce îmbracă forma unui plan financiar – cuprinde în structură veniturile şi cheltuielile, pe baza interpretării acestora realizându-se estimari atât pe termen scurt, ca urmare a dimensionării veniturilor şi cheltuielilor publice la nivelul unui an, cât şi pe termen mediu prin elaborarea bugetelor-program, mai ales pentru cheltuielile publice de investiţii. Acest plan financiar, contribuie la realizarea echilibrului între nevoile colective şi mijloacele cu care acestea pot fi acoperite.

Veniturile bugetare se încasează, se repartizează şi se cheltuiesc într-un cadru organizatoric denumit sistem bugetar. Acesta reprezintă totalitatea relaţiilor economice sub formă bănească, rezultat al repartiţiei venitului naţional, relaţii ce apar cu prilejul constituirii şi repartizării de fonduri centralizate la şi de la dispoziţia statului, în scopul satisfacerii unor interese generale ale societăţii ori ale colectivităţilor publice.

Principalele caracteristici ale acestor relaţii economice sunt: conţinutul economic, exprimarea valorică, rezultatul repartiţiei valorii nou create, constituirea şi repartizarea de fonduri centralizate, implicarea puterii de stat cât şi satisfacerea unor nevoi publice.

Totodată, veniturile bugetului de stat exprimă relaţii financiare, ce după încasarea lor, îşi pierd individualitatea substituind cheltuieli pentru înfăptuirea acţiunilor sociale, culturale, de dezvoltare şi prezintă importanţă nu numai ca sume ce alimentează bugetul ci şi prin influenţa pe care o exercită asupra activităţii economice şi sociale a ţării. De exemplu, impozitele şi taxele pot frâna sau pot încuraja anumite activităţi economice şi sociale, creşterea sau scăderea consumului, impulsionarea sau limitarea importurilor sau exporturilor.

La constituirea fondurilor publice participă cu resurse toate sectoarele sociale: public, privat, mixt, precum si populaţia, dar în proporţii diferite, în funcţie de capacitatea lor financiară.

Veniturile şi cheltuielile publice nu sunt doar simpli indicatori ai bugetului public, ci îndeplinesc rolul unor pârghii folosite de stat pentru stimularea dezvoltării sau restrângerii unor activităţi, a producţiei şi a consumului anumitor produse precum şi pentru influenţarea anumitor categorii sociale în realizarea acţiunilor în care statul este direct interesat.

CAPITOLUL I

BUGETUL DE STAT, PRINCIPALUL PLAN FINANCIAR AL STATULUI

1.1 Aspecte genenerale privind bugetul de stat. Cuprins, structură şi trăsături

Buget îşi are originea în limba franceză, în cuvintele bouge şi bougette, care înseamnă punguţă sau săculeţ. În limba engleză, prin cuvântul budget se înţelege punga în care , de regulă, erau aduse la Parlament documentele privitoare la situaţia veniturilor şi cheltuielilor statului. Pe continentul european, cuvântul buget a fost utilizat oficial la începutul secolului XIX, în Franţa, în legea bugetului de stat pe anul 1806. În ţările române cuvântul buget apare pentru prima dată în Regulamentele Organice, care definesc sensul termenului „biudje”, prin estimarea cheltuielilor anului viitor.

Înainte de Regulamentele Organice, în secolul al XVII-lea, atât în Moldova cât şî în Muntenia au existat „codici” despre veniturile şi cheltuielile ţării, iar mai târziu aşa numitele „Sămi” sau „Sămile visteriei”, care nu erau acte de prevedere, ci un fel de conturi de gestiune, cuprinzând veniturile şi cheltuielile realizate.

Putem afirma că bugetul reprezintă una dintre cele mai importante şi complexe probleme ale finanţelor publice. Aflat la confluenţa dintre economic şi politic,bugetul suscită întotdeauna vii controverse în ceea ce priveşte resursele care îl alcătuiesc, dar mai cu seamă destinaţiile pe care aceste resurse urmează să le acopere.

Bugetul public nu constituie o noţiune abstractă, de natură teoretică, ci reprezintă cel mai important instrument de politică economică şi socială la nivelul întregii ţări, contribuind la realizarea obiectivelor de natură economică şi macrostabilitate în conformitate cu direcţiile stabilite de puterea publică, pentru fiecare an în parte. Prin intermediul bugetului public se asigură realizarea echilibrului între nevoile colective şi mijloacele cu care se acoperă.

Din punct de vedere juridic, bugetul de stat este un act în care sunt prevăzute şi autorizate în formă legislativă veniturile şi cheltuielile anuale ale statului. Acesta are aprobarea parlamentară sub forma indicatorilor bugetari, are un caracter obligatoriu şi un caracter de previziune datorită faptului că bugetele se prezintă sub forma unui tablou evaluativ şi comparativ al veniturilor şi cheltuielilor publice, elaborarea reprezentând un act esenţial al activităţii guvernului în domeniul economico-social. De asemenea, are atât un caracter de autorizare, bugetul fiind actul prin care puterea executivă este împuternicită de cea legislativă să perceapă anumite venituri şi să le cheltuiască în acord cu prevederile legale cât şi un caracter anual, datorat faptului că anul bugetar este considerat cel mai potrivit pentru a dimensiona şi a urmări execuţia indicatorilor bugetari.

O principală motivaţie de natură financiară, în ceea ce priveşte întocmirea bugetului de stat constă în aceea că prin structurarea şi dimensionarea veniturilor şi a cheltuielilor publice ce urmează a se colecta, se asigură o gestionare raţională a fondurilor publice şi se vizează o cheltuire eficientă a acestora.

Formal, conform finanţelor clasice, bugetul de stat era considerat un act legislativ, o listă a cheltuielilor şi a veniturilor publice, fără specificarea vreunei legături cu starea şi perspectivele economiei naţionale.

În condiţiile actuale, pe planul economico-social, caracterizat ca având un caracter deosebit de complex, doctrina financiară completează imaginea despre buget şi îl asociază mersului şi stării întregii economii naţionale, caracterul formal al bugetului de stat ocupând un rol secundar în definirea acestuia.

Bugetul economiei naţionale, este reprezentat prin intermediul unui program ce se întocmeşte anual şi care cuprinde ansamblul veniturilor şi al cheltuielilor (publice sau private), dintr-o economie naţională. Acest buget nu este supus spre aprobare legislativului şi astfel capătă un caracter informativ şi orientativ, constituind nucleul argumentaţiei financiar-economică, politică şi socială a Guvernului.

Pornind de la bugetul economiei naţionale, excluzând veniturile şi cheltuielile private se formează bugetul public. Acest buget are un caracter executoriu, datorita faptului că este supus în mod obligatoriu discuţiei amănunţite a Parlamentului şi aprobării de către acesta. Ca urmare a aprobării, bugetul public devine lege şi astfel este posibilă încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor publice.

Preview document

Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 1
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 2
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 3
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 4
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 5
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 6
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 7
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 8
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 9
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 10
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 11
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 12
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 13
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 14
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 15
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 16
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 17
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 18
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 19
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 20
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 21
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 22
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 23
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 24
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 25
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 26
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 27
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 28
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 29
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 30
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 31
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 32
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 33
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 34
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 35
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 36
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 37
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 38
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 39
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 40
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 41
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 42
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 43
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 44
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 45
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 46
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 47
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 48
Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Veniturile Aferente Bugetului de Stat - Evolutii Structurale.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul fiscal al României - caracterizare generală posibilități de perfecționare

CAPITOLUL 1 Sistemul fiscal – cadrul general de abordare 1.1. Conceptul de sistem fiscal şi finalităţile acestuia Conceput iniţial pentru a...

Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008

Introducere Datorită evoluţiei financiare atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional precum şi a crizei economice ce se conturează este...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

Economia contemporana pune mare accent pe resurse deoarece ele influenteaza bogatia unei natiuni. Marea problema in majoritatea tarilor este ca...

Analiza nivelului, structurii și dinamicii veniturilor fiscale ale bugetului de stat al României în perioada 2004-2008

1.Reforma şi politica fiscală a României în contextul aderării la UE 2.Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat la 25 aprilie...

Analiza bugetului României pe perioada 2000-2008

Cu un PIB estimat de 404,7 miliarde de lei şi de 18.791 lei pe cap de locuitor în 2007, România este o ţară cu un venit mediu-superior. Produsul...

Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014

INTRODUCERE Lucrarea de faţă tratează, atât din punct de vedere teoretic, cât şi aplicativ, evoluţia şi dinamica bugetului de stat din România,...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

Introducere Tema pe care am ales-o este intitulată "Analiza structurii şi dinamicii resurselor financiare publiceŢ, ce poate fi abordată din mai...

Structura resurselor financiare publice și factorii de influență asupra formării lor pe plan mondial în România

CAPITOLUL 1 – Caracterizarea generală a resurselor financiare publice 1.1. Noţiunea de resurse financiare publice “Resursele sunt elemente ale...

Te-ar putea interesa și

Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA 1.1 Conceptul de sistem fiscal si evolutia sa În decursul timpului informaţiile provenind din cele mai...

Ai nevoie de altceva?