Toate licentele din domeniul Fizica

 • Compunerea Oscilatiilor Armonice Perpendiculare

  Cap. 1. INTRODUCERE Oscilaţiile prezintă o importanţă covârşitoare pentru fizică şi tehnică, iar dintre ele cele simple, sinusoidale au rol fundamental, fiindcă orice oscilaţie poate fi obţinută prin suprapunerea unor oscilaţii sinusoidale (teorema Fourier). Cap. 2. OSCILATORUL ARMONIC Oscilatorul armonic este un punct material care execută oscilaţii sinusoidale pe o dreaptă sub acţiunea unei forţe atractive proporţionale cu distanţa până la centrul atractiv (centrul mişcării). a)...

 • Panouri Fotovoltaice

  REAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS STUDY OF A PHOTOVOLTAIC PANEL ABSTRACT Solar energy is essentially the basis of all different kinds of energy used by man. This study was done on a SCHOTT Solar ASI 95 photovoltaic panel, made of amorphous silicon. The goal of this study is twofold. First it was done to check the physical and electrical quality of the solar cells in the panel, and secondly to build an electrical installation around it that would light the faculty’s building main hall. Both...

 • Influentele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar

  Introducere Politica monetară este parte componentă a politicii macroeconomice, prin intermediul căreia se atinge obiectivul fundamental al acesteia, respectiv stabilitatea preţurilor implicit limitarea inflaţiei. Semnalele transmise prin deciziile de politică monetară îşi produc efectele asupra economiei în mod indirect, propagându-se prin intermediul sistemului financiar-bancar. Diversitatea mixului de instrumente de politică monetară este dată de conditiile pietei si ale mediului...

 • Aplicatii ale Analizei Fractale in Astrofizica

  1.Introducere Cosmologia este disciplina care studiază istoria universului, în special a orginilor și evoluţia acestuia.Etimologic, cosmologia provine din cuvintele grecești κόσμος (cosmos = lume) şi λογος (logos = ştiinţă).Scopul cosmologiei moderne este de a putea reprezenta prin modele matematice sau fizice distribuţia materiei în Univers pornind de la observaţii realizate la diferite scări de analiză și de a putea prezice distribuţia materiei independent de scală cunoscând aspectele...

 • Influenta Conditiilor de Sinteza Asupra Proprietatilor Structurale si de Transport in Supraconductorul BI 2223

  INTRODUCERE Supraconductibilitatea a fost descoperită în anul 1911 dc către Heike Kammerling Onnes şi din acel moment a fost unul din domeniile cele mai studiate în fizică. Onnes descoperă în laboratorul din Leiden, Olanda, supraconductibilitatea, care s-a manifestat prin faptul că mercurul (Hg) prezintă sub 4,2 K rezistenţă electrică zero. A doua proprietate a stării supraconductoare, diamagnetismul perfect, este descoperită de Meissncr şi Ochsenfeld în 1933. Cunoaşterea proprietăţilor...

 • Fluorescenta de Raze X

  INTRODUCERE Excitarea radiaţiilor X cu particule grele încărcate (PIXE – Particle induced X-ray emission”) este o metodă relativ nouă utilizată în cercetări ale compoziţiei de microelemente în probe de diferite matrici. Una din primele încercări de aplicare a metodei a fost făcută de Cristenssen şi constă în măsurarea densităţii superficiale a peliculelor de Al, Cu, Yb prin bombardarea cu protoni, sensibilitatea metodei fiind limitată la densităţi superficiale echivalente cu 1,2Å. O altă...