Toate licentele din domeniul Geografie

 • Spatiul geoeconomic si geopolitic al lumii contemporane

  Introducere Derivată din geografie, geopolitica s-a născut din necesități utilitare, extinzându-și treptat sfera de cunoaștere asupra întregului Pământ. Prin extinderea comerțului internațional și deschiderea de noi piețe comerciale, la începutul epocii moderne geografia a devenit un element esențial în procesul de cunoaștere a lumii, pentru ca, mai târziu, să devină chiar un argument indispensabil rezolvării conflictelor militare. În perioada afirmării identității naționale a statelor,...

 • Studiu geografic al orasului Buftea

  INTRODUCERE Prin intermediul lucrării de față am avut în vedere efectuarea unei monografii a orașului Buftea. Termenul de ,,monografie” presupune o prezentare completă a tuturor aspectelor, atât fizico-geografice cât și economico-sociale. Prezenta lucrare este rezultatul atât a cercetărilor efectuate pe teren, cât și a consultării unui material bibliografic bogat. Lucrarea se intitulează ,”Studiu geografic al Orașului Buftea” și este structurată în 6 capitole, în care am încercat să...

 • Caracteristici ale fenomenelor climatice de risc in arealul Municipiului Roman

  Introducere Analiza caracteristicilor fenomenelor de risc atmosferice din Municipiul Roman, este o lucrare amănunțită, care, împreună cu anlizele celorlați parametrii meteorologici, formează un studiu de natură climatologică. În această lucrare se propune scoaterea în evidență a principalelor fenomene de risc atmosferice ce se produc și afectează arealul de studiu, precum și studierea modificărilor pe care aceste fenomene le suportă de la an la an. Totodată se analizează și modul în care...

 • Aspecte de geografie umana in municipiul Botosani

  Introducere Dezvoltarea societății actuale se caracterizează printr-o creștere accelerată a urbanizării, fenomen care marchează o multitudine de conflicte legate, în primul rând, de neconcordanța dintre creșterea demografică și limitele cadrului fizic existent. Fenomenul urban reprezintă, fără îndoială, una dintre aspectele caracteristice civilizației contemporane, calitatea vieții în aceste medii fiind unul din trăsăturile care preocupă tot mai mult, în ultimii ani, atât cercetarea...

 • Studiu de planificare teritoriala Comuna Belis - Judetul Cluj

  INTRODUCERE Studiul de planificare teritorială al comunei Beliș din județul Cluj, este o cercetare pornită din interesul propriu pentru spațiului rural românesc, spațiu care tinde să atingă stadiul unei dezvoltări moderne și de durată, în special din punctul de vedere al modernizării cât mai eficiente a comunei Beliș. O serie de factori ce redau adevarata importanță asupra ruralului, viața culturală, aerul pur, liniștea așezămintelor sunt doar câteva din motivele ce m-au determinat să aleg...

 • Turismul gastronomic in Transilvania

  Introducere Lucrarea intitulată ,,Valorificarea potențialului turistic din Transilvania prin turism gastronomic’’ reprezintă o analiză asupra unei forme de turism care a început să se dezvolte relativ recent în România, și anume turismul gastronomic. Cu toate că în prezent, turismul gastronomic este practicat doar de o nișă de turiști, acesta reușește să atragă tot mai mulți turiști pasionați de gastronomie și nu numai, aceasta deoarece prin intermediul gastronomiei locale poți să...

 • Studiul geomorfologic al Vaii Moldovei in zona orasului Gura Humorului si imprejurimi

  Capitolul 1. Introducere 1.1 Așezare geografică și limite În funcție de tipul văii și relieful străbătut, valea Moldovei se împarte in trei sectoare, primele două trec prin zona flișului iar ultimul este extracarpatic. Primul sector al văii se întinde de la izvoare până la Pojorâta. În această zonă, rîul Moldova are un curs șerpuit, curge de-a lungul zonei de contact dintre zona cristalină și cea de fliș, străbătând flișul până în zona localității Breaza. Moldova trece din fliș în...

 • Studiul geografic complex al insulei Taiwan

  In lucrarea „Studiul geografic complex al insulei Taiwan” este prezentată așezarea fizico-georafică cu toate componentele și aspectele ei legate de condițiile naturale: tectonică, geologie, relief, climă, rețea hidrografică, soluri, flora și fauna, dar și de populație și economie, prezentînd evoluția acestora în strînsă interdependentă cu factorii naturali, poziția geografică, factorii social-economici și istorici. Alegerea acestei teme ca subiect pentru lucrarea de licență nu a fost...

 • Evolutia demografica in Suceava

  Aşezat în nordul ţării, la frontiera cu Ucraina, judeţul Suceava este al doilea ca mărime, după judeţul Timiş, având o suprafaţă de 8.555 km2 sau 3,6% din teritoriul ţării şi o populaţie de 709.604 locuitori (1995). (vezi harta) Judeţul Suceava este încadrat teritorial la vest de judeţul Maramureş şi Bistriţa Năsăud, la sud de judeţele Mureş, Harghita şi Neamţ, iar la est de judeţele Iaşi şi Botoşani. Latura de nord a judeţului, situată aproximativ între oraşul Siret şi izvoarele Ceremeşului...

 • Depresiunea Brasovului

  În extremitatea sud-vestică a Depresiunii Braşovului, acolo unde Carpaţii Curburii se leagă de cei Meridionali, se individualizează un ţinut muntos cu o fizionomie deosebită, reprezentând o regiune de veche circulaţie transcarpatică. Este vorba de Munţii Piatra Craiului cu partea învecinată, Culoarul Rucăr Bran, unităţi în care se încadrează Bazinul Dâmbovicioarei. Dotată cu un potenţial natural de excepţie, în care se încadrează diverse şi spectaculoase forme de relief, o climă variată...

 • Restructurarea industriei carbonifere din Valea Jiului - Impactul social

  În sfera geografiei studiile au vizat atât elementele cadrului natural cât şi cele privind aspecte de geografie umană. Lucrările geografiilor fiziceni şi ale geologilor au încercat clasificarea unor aspecte diferite. Astfel, în cea ce priveşte limitele Depresiunii Petroşani acestea sunt clare către la sud, est şi vest, neexistând discuţii contradictorii în acest sens.limita spre nord este discutată( Grumăzescu, 1975). Modificările suferite de reţeaua hidrografică au suscitat atenţia mai...

 • Analiza comportamentului feminin din satul banatean din perspectiva geografiei genurilor

  Lucrarea de faţă se doreşte a fi o lucrare de pionerat în ceea ce priveşte geografia genurilor din România. Având în vedere faptul că în studiul geografic din România problema genului este în prezent complet ignorată, am încercat să atragem atenţia asupra necesităţii formării unei „conştiinţe de gen” în geografie. De-a lungul timpului, geografia socială s-a arătat interesată şi a studiat diferite minorităţi etnice, confesionale, diferite grupări sociale, dar a ignorat sau poate i-a scăpat o...

 • Modificari antropice ale spatiului geografic pe Valea Bistritei intre Bicaz si Piatra Neamt

  Valea Bistriţei reprezintă o regiune cu un potenţial remarcabil pentru comunitatea locală. Lucrarea îşi propune să scoată în evidenţă impactul activităţilor umane asupra mediului geografic. Civilizaţia umană are de multe ori în ascensiunea sa urmări nebănuite asupra mediului natural, determinând modificarea peisajului geografic. Este necesară cunoaşterea aspectelor pozitive, dar mai ales negative ale intervenţiei umane în vederea stimulării unor preocupări pentru rezolvarea multiplelor...

 • Microdepresiunea Malu cu Flori - Studiu geografic complex

  Lucrarea de faţă reprezintă lucrarea de licenţă în specializarea geografie şi se intitulează: “Microdepresiunea Malu cu Flori - studiu geografic complex”. Mi-am ales această temă întru-cât microdepresiunea Malu cu Flori reprezintă chiar comuna mea natală şi în calitate de viitor geograf am considerat că trebuie să-mi aduc contribuţia la cunoaşterea acestei zone cu prezentul şi trecutul ei, în adâncuri şi la suprafaţă sperând că astfel îmi îndeplinesc o datorie cetăţenească de a face cunoscut...

 • Valorificarea turistica a geomorfositurilor din judetul Neamt

  Lucrarea de față și-a propus studierea formelor de relief din județul Neamț și valorificarea lor turistică, într-o nouă abordare și anume cea a geomorfositurilor. Prin această abordare sunt identificate şi evaluate formele de relief cu un aspect deosebit, care singure sau alături de alte elemente bioecologice şi culturale alcătuiesc obiecte ale patrimoniului natural. Studiul a avut ca un prim scop identificarea geomorfositurilor, din judetul Neamț iar pentru realizarea lui a fost folosită pe...

Pagina 1 din 7