Aspecte ale Potentialului Turistic in Zona Muntilor Oas

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Aspecte ale Potentialului Turistic in Zona Muntilor Oas.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 65 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Urdea Petru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Geografie

Cuprins

INTRODUCERE 5
Capitolul 1 PROBLEME DE ORDIN GENERAL 6
1.1 Localizare 6
1.2 Limite 7
1.3 Istoricul cercetarilor 7
Capitolul 2 PROBLEME TEORETICE PRIVIND
GEOGRAFIA TURISMULUI 8
Capitolul 3 POTENŢIALUL TURISTIC AL
RELIEFULUI 12
3.1 Alcătuire geologică 12
3.2 Formare 14
3.3 Evoluţie 15
3.4 Subunităţi 16
Capitolul 4 POTENŢIALUL TURISTIC CLIMATIC 24
Capitolul 5 POTENŢIALUL TURISTIC
HIDROGEOGRAFIC 28
Capitolul 6 POTENŢIALUL TURISTIC
BIOGEOGRAFIC 32
6.1 Fondul turistic biogeografic 32
6.2 Fondul turistic zoogeografic 35
6.3 Proiecte propuse privind protejarea unor
areale 36
Capitolul 7 POTENŢIALUL TURISTIC ANTROPIC 45
Capitolul 8 INFRASTRUCTURA TURISTICĂ 49
Capitolul 9 ACTIVITATEA TURISTICĂ 52
9.1 Tipuri şi forme de turism practicate 52
9.2 Trasee şi obiective turistice 54
Capitolul 10 PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A
TURISMULUI 60
CONCLUZII 63
BIBLIOGRAFIE 64

Extras din document

INTRODUCERE

Această lucrare de licenţă, intitulată „Aspecte ale potenţialului turistic în zona Munţilor Oaş” îşi propune să identifice şi să analizeze elementele cadrului natural şi antropic ce constituie o atracţie, o oportunitate pentru dezvoltarea în adevăratul sens a turismului în zona Munţilor Oaşului.

Am ales această zonă spre studiu datorită faptului că am considerat că Munţii Oaş dispun de resursele necesare dezvoltării turismului, dar sunt foarte puţine lucrările care îşi propun să pună în evidenţă acest aspect. Datorită faptului că nu există un ghid turistic al Munţilor Oaş, mărturisesc că a fost oarecum o provocare să adun materialele disponibile şi să le analizez, astfel încât să rezulte o lucrare care să evidenţieze atracţiile cadrului natural şi amenajările turistice existente sau posibilitătile pentru crearea lor.

Lucrarea este structurată pe zece capitole, ce încearcă să analizeze toate aspectele legate de elementele cadrului natural şi baza tehnico-materială prezente în zona Munţilor Oaş. Primul capitol se ocupă de localizarea şi limitele Munţilor Oaş precum şi de modul în care au fost abordaţi de-a lungul timpului în literatura de specialitate. Capitolul al doilea urmăreşte fixarea noţiunilor teoretice cu care geografia turismului operează. În capitolul al treilea este tratat relieful vulcanic al Munţilor Oaş ca şi cadru în care se desfăşoară fenomenul turistic şi ca resursă atractivă. Capitolul patru al acestei lucrări analizează clima şi valenţele ei turistice. Urmează capitolele ce se ocupă de hidrografie ca element de atracţie turistică, apoi de elementele de biogeografie, incluzând arealele propuse pentru a fi protejate. Capitolul al şaptelea analizează potenţialul antropic, ca rezultat al influenţei condiţiilor naturale în geneza Ţării Oaşului. Capitolul opt studiază infrastructura turistică, prea puţin dezvoltată, dar care începe să se contureze din ce în ce mai bine. Capitolul al nouălea se ocupă de activitatea turistică, cu tipurile de turism practicate în zonă, precum şi obiectivele existente şi traseele cele mai frecventate. În capitolul zece este realizată analiza SWOT pentru a fi analizate posibilităţile de dezvoltare ale ale Munţilor Oaş. La final am prezentat concluziile ce reies din studiul pe care l-am făcut asupra acestei zone.

Trebuie subliniat faptul că aceşti munţi sunt la începutul dezvoltării lor turistice, de aceea trebuie întocmite cât mai multe studii şi lucrări care să se ocupe de potenţialul lor turistic, atât natural, cât şi antropic.

Doresc să mulţumesc domnului profesor universitar dr. Petru Urdea pentru îndrumările acordate în conceperea acestei lucrări, căruia îi port un deosebit respect, şi, de asemenea, tuturor profesorilor din cadrul Departamentului de Geografie al Universităţii de Vest din Timişoara care mi-au fost de ajutor pe parcursul celor 3 ani în acumularea cunoştinţelor mele geografice.

1. PROBLEME DE ORDIN GENERAL

1.1 Localizare

Munţii Oaş sunt situaţi în grupa nordică a Carpaţilor Orientali (fig. 1), în cadrul lanţului eruptiv din V acestora, în grupa nordică Oaş-Gutâi-Ţibleş. Din punct de vedere administrativ regiunea se situează în cadrul judeţului Satu-Mare, mai exact în NE judeţului (fig. 2).

Fig. 1. Localizarea Munţilor Oaş în cadrul Carpaţilor Orientali

Deoarece Depresiunea Oaşului este strâns legată de aceşti munţi, pe de o parte din punct de vedere natural, formându-se în aceeaşi perioadă cu ei, fiind de aceeaşi natură, vulcano-sedimentară, iar pe de altă parte din punct de vedere istoric, etnografic, Munţii Oaş împreună cu Depresiunea Oaş şi o mică parte din marginea Munţilor Igniş formează Ţara Oaşului, zonă etnică foarte bine individualizată, aceasta va fi şi ea inclusă în studiul de faţă, neputând fi lăsată la o parte mai ales din punct de vedere al potenţialului turistic.

Fig. 2. Localizarea Munţilor Oaş în cadrul judeţului Satu Mare

1.2 Limite

Munţii Oaşului (fig. 3) sunt delimitaţi în partea de N de graniţa cu Ucraina, din apropiere de Halmeu şi până la Pasul Huta (638 m), în E se află Depresiunea Oaşului mărginită şi ea în E şi SE de Masivul Igniş, ce este inclus Munţilor Gutâi, iar în S şi V Câmpia Someşului cu care comunică prin „poarta” Talnei, lângă Oraşu Nou şi a Turului la Călineşti-Oaş.

Fig. 3. Limitele Munţilor Oaş

1.3 Istoricul cercetarilor

Această regiune a Munţilor Oaş a fost studiată de-a lungul timpului, pe de o parte din punct de vedere geologic, datorită prezenţei substanţelor minerale utile, iar pe de altă parte din punct de vedere etnografic, regiunea făcând parte din Ţara Oaşului şi fiind studiată în cadrul acestei entităţi etnografice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aspecte ale Potentialului Turistic in Zona Muntilor Oas.doc

Alte informatii

Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie Departamentul de Geografie