Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 12531
Mărime: 1.06MB (arhivat)
Publicat de: Todor Mihai
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul 1. Noţiuni generale privind apa 4
 3. 1.1. Generalităţi 5
 4. 1.2. Stări de agregare ale apei 6
 5. 1.2.1. Transformări de stări de agregare 7
 6. 1.3. Circuitul apei în natură 8
 7. 1.4 Proprietăţile apei 10
 8. 1.4.1 Proprietăţile fizice ale apei 11
 9. 1.4.2 Proprietăţile chimice ale apei 15
 10. 1.4.3. Proprietăţile microbiologice ale apei 17
 11. 1.4.4 Proprietăţile organoleptice ale apei 17
 12. 1.5. Parametri de calitate ai apei potabile 18
 13. 1.6. Factori poluanţi ai apelor 23
 14. 1.7. Ploile acide 25
 15. 1.8. Protejarea calităţii apelor 26
 16. Capitolul 2. Legislaţia apelor 29
 17. 2.1. Legislaţia privind apele în general 30
 18. 2.2. Legislaţia privind apa potabilă în România 33
 19. Capitolul 3. Impactul calităţii apei asupra umanităţii 36
 20. 3.1. Importanţa fiziologică a apei 37
 21. 3.2 Importanţa apei pentru activitatea umană. 39
 22. 3.3. Efectele apei poluate asupra sănătăţii populaţiei. 39
 23. Capitolul 4. Studiu de caz – Măsurarea şi evaluarea calităţii apelor la Centrul Operaţional Gropeni, judeţul Brăila 41
 24. 4.1. Staţia de tratare a apei 42
 25. 4.3 Activitatea de laborator 44
 26. 4.3. Activitatea de laborator 45
 27. 4.4. Studiul evoluţiei calităţii apei brute între 1 ianuarie 2013 – 1 aprilie 2014 45
 28. 4.5. Compararea unor parametri ai apelor dure şi filtrate de la staţia de tratare 50
 29. Concluzii 42
 30. Bibliografie 44

Extras din licență

Introducere

Desigur, ştim cu toţii că apa este un lichid incolor, inodor şi insipid, fără de care viaţa pe Terra nu ar fi posibilă. În lucrarea de faţă îmi propun să fac o analiză teoretică a ceea ce înseamnă apa şi calitatea acesteia în viaţa noastră.

Prezenta lucrare conţine patru capitole. Primul capitol, “Noţiuni generale privind apa”, se doreşte a fi un capitol introductiv al temei. Pornind de la definiţia apei, putem spune că aceasta este un lichid incolor, de cele mai multe ori, sau uşor albăstrui sau chiar verzui în straturi groase, fiind una dintre substanţele cele mai răspândite pe planetă, formând unul din învelişuri, hidrosfera. În continuarea acestui capitol sunt prezentate stările de agregare, circuitul apei în natură, proprietăţile apei (proprietăţi fizice, chimice, microbiologice şi organoleptice), parametri de calitate şi distribuţia apei pe Terra.

Capitolul al doilea, „Legislaţia apelor”, prezintă cele mai importante puncte din legi ale apelor. Spre exemplu, directiva 60/2000/EC aduce în discuţie captarea apei potabile, iar Legea 458/2002 reglementeaza calitatea apei potabile şi are ca obiect protecţia sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calităţii acesteia de apă potabilă şi sanogenă.

Capitolul al treilea, „Impactul calităţii apei asupra umanităţii”, este un capitol ce aduce în discuţie impotanţa fiziologică a apei, care este considerat cel mai bun detoxifiant natural. Aceasta transportă substanţele nutritive prin organism şi este „ingredientul” principal al sângelui (92%). În continuarea acestui capitol sunt aduse în discuţie şi efectele apei poluate asupra sănătăţii umane, efecte care pot fi urmate de boli bacteriene sau boli parazitare.

Ultimul capitol, capitolul al patrulea, „Măsurarea şi evaluarea calităţii apelor, staţia de epurare Gropeni, judeţul Brăila” este de fapt un studiu de caz realizat în urma cercetărilor făcute la staţia Gropeni. Acest capitol prezintă etape folosite în procesul tehnologic pentru obţinerea apei potabile. Desigur, cercetarea nu se opreşte, ci continuă cu o comapaţie a parametrilor apei dure şi filtrate de la această statie, unde sunt făcute comparaţii ale lunilor anului trecut (1.01. 2013 - 31.12.2013) şi până în luna aprilie al anului curent.

Lucrarea de încheie cu unele concluzii şi cu o scurtă bibliografie.

Capitolul 1. Noţiuni generale privind apa

1.1. Generalităţi

Apa este un lichid “inodor, insipid şi incolor, de cele mai multe ori, sau uşor albăstrui sau chiar verzui în straturi groase.” (Vintiloiu I., 2010)

Apa este un compus chimic al hidrogenului şi al oxigenului, având formula chimică brută H2O.

Aceasta este o substanţă absolut indispensabilă vieţii, indiferent de formă, fiind unul dintre cei mai răspândiţi solvenţi. Este una din substanţele cele mai răspândite pe planeta Pământ, formând unul din învelişurile acestuia, hidrosfera.

Alături de aer, apa reprezintă factorul de mediu absolut indispensabil vieţii. Apa este principalul aliment de bază pentru vieţuitoare. În prezenţa acesteia se desfăşoară toate procesele vitale. Apa reprezintă o componentă esenţială a materiei vii, indiferent de gradul de organizare.

Multă vreme s-a crezut că apa ar fi un corp simplu (în cultura chineză) sau, cel mai obişnuit, o combinaţie a hidrogenului cu oxigenul. Elaborarea unei definiţii complete a apei este mult mai greu de realizat decât pare, deoarece în formula chimică H2O vorbim de apa pură şi nu de cea naturală, care conţine întotdeauna o cantitate oarecare de substanţe solide şi gaze dizolvate.

Originea apei a început să se clarifice abia în anul 1783, când Macquer a arătat că prin combustia hidrogenului se formează picături de apă, iar fizicianul englez Henry Cavendish, provocând pentru prima dată combinarea hidrogenului şi oxigenului cu ajutorul scânteii electrice, a produs apa.

În 1785, Lavoisier şi Meusnier au descompus apa cu ajutorul unui fier înroşit, au separat şi au cântărit hidrogenul produs şi apoi au executat sinteza apei într-un balon prevăzut cu două tuburi, în care curentul de hidrogen era aprins cu ajutorul unei scântei electrice. S-a stabilit atunci că 2 g de hidrogen se combină cu 16 g de oxigen pentru a da 18 g de apă.

Apa lichidă este totdeauna citată ca tipul perfect al corpului fluid, dar „este un lichid care aminteşte de forma cristalină a gheţii din care provine”. (Ciobotaru V., 2012)

Apa serveşte la stingerea incendiilor dar, pe de altă parte, cărbunii sunt stropiţi cu apă pentru a arde mai bine în focare. Apa provoacă rugina fierului la temperatura obişnuită, însă la o temperatură înaltă, fierul este cel care descompune apa. După părerile actuale, “apa constituie un edificiu macromolecular lacunar care îi dă posibilitatea de a adiţiona substanţe străine (fenomen de dizolvare), putând să rupă uşor legăturile de hidrogen.” (Săndoiu I.-F., 2013)

Cele mai multe anomalii prezentate de apa lichidă au putut fi explicate, dar nici una dintre cele trei structuri n-a putut fi izolată în stare pură.

Chiar dacă ignorăm adevărata natură a apei, nu putem uita că ea este izvorul oricărei vieţi, că face parte integrantă din ţesuturile animale şi vegetale, că este o băutură, că există la suprafaţa Pământului sub formă de apă dulce lichidă, de gheaţă sau de apă de mare, că este un izvor de energie, o necesitate pentru agricultură şi industrie, de aceea fiecare om este responsabil, într-o măsură mai mare sau mai mică, de gestionarea sustenabilă şi protejarea resurselor de apă pentru că, în fond, eşti ceea ce bei!

Astfel, apa care este potrivită consumului uman se numeşte apă potabilă. Conform Standardului din România, “pentru ca apa să fie potabilă, sestonul nu trebuie să depăşească 1ml/m³.” (Simonescu C.-M., 2009), unde sestonul reprezintă totalitatea elementelor libere din apă, curprinzând atât suspensiile inerte, cât şi elementele biologice.

Bibliografie

Cărţi

1. Bucur A. 1999, Elemente de chimia apei, Editura H.G.A., Bucureşti

2. Ciobotaru V., 2012, Aplicaţii ecotehnologice. Probleme. Proiecte. Studii de caz, Editura Economică, Bucureşti

3. Constantinescu G.C., 2001, Chimia mediului, vol. II-Hidrochimia, Editura Uni-Press C-68, Bucureşti

4. Curs universitar Influenţe pozitive şi negative ale mediului asupra sănătăţii. Poluarea mediului şi sănătatea umană

5. Grecea C. 2013, Geodezie. Concepte. curs universitar, Colecţia Student, Timişoara

6. Gruia E., 1979, Apa şi poluarea, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,Bucureşti

7. Mândru I., 1986, Chimia coloizilor şi suprafeţelor Editura Tehnică, Bucureşti

8. McKinnon H., 2010, The propretis of water, distribuit de D&M, Canada

9. Opopol N., 2006, Sănătatea mediului, curs universitar, Casa editorial – poligrafică Bons Office, Chişinău

10. Organizaţia Mondială a Sănătăţii – Strategia Sănătăţii pentru toţi, 1984

11. Podani, M., 2000, Hidrologie inginerească, Editura Sfinx, Târgovişte

12. Săndoiu I.-F., 2013, Monitoringul mediului, Editura Matrixrom, Bucureşti,

13. Simonescu C.-M., 2009, Supravegherea şi controlul calităţii apelor naturale, Editura Matrixrom, Bucureşti

14. Vintiloiu I. Manualul sistemului de management integrat calitate mediu sănătate şi securitate ocupaţională

15. Vişan S. 2004, Ecotehnologii, Editura ASE, Bucureşti.

Declaraţii

1. Declaraţie Psiholog Crişan I., Calitatea apei defineşte calitatea vieţii

Legi

1. Legea 458/ 2002 privind calitatea apei potabile în România

Preview document

Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 1
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 2
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 3
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 4
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 5
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 6
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 7
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 8
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 9
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 10
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 11
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 12
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 13
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 14
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 15
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 16
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 17
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 18
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 19
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 20
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 21
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 22
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 23
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 24
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 25
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 26
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 27
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 28
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 29
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 30
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 31
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 32
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 33
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 34
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 35
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 36
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 37
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 38
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 39
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 40
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 41
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 42
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 43
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 44
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 45
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 46
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 47
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 48
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 49
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 50
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 51
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 52
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 53
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 54
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 55
Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Calitatea Apei si Implicatiile Sale Ecologice.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie - municipiul Oltenița

INTRODUCERE Monografia unei localitati pare a fi la prima vedere titlul unei lucrari geografice de forma stereotipa. Acest punct de vedere este...

Transporturi în Dobrogea

INTRODUCERE Încă din comuna primitivă, perioadă cu care începe istoria întregii omeniri şi prin care au trecut toate popoarele lumii, omul a fost...

Evoluția teritorială a orașului Ungheni

INTRODUCERE Argumentarea temei Lărgirea domeniilor de activitate, în urma dezvoltării ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei, în general trecerea...

Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic

INTRODUCERE În scopul evidenţierii principalelor caracteristici fizico-geografice ale zonei studiate,în lucrarea pentru susţinerea gradului...

Surse de Alimentare cu Apă din Strate Freatice

Anexa nr. 3 Introducere La nivel global, apa reprezintă o resursă regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, de aceea este tratată ca patrimoniu...

Turismul balnear din zona Carpaților și Subcarpaților de Curbură

Cuvânt Înainte Prin prezenta lucrare se încearcă prezentarea succintă a turismului balnear din zona Carpaților și Subcarpaților de Curbură,...

Resursele biologice în Republica Moldova

INTRODUCERE Prezenta teză de licenţă constituie o evaluare din punct de vedere fîzico-geografic a resurselor biologice din Republica Moldova. Am...

Poluarea sonoră

CAPITOLUL I: I.1. Introducere Zgomotul creat de traficul rutier din marile oraşe, duruitul picamerelor de pe şantierele în construcţii, vecinii...

Te-ar putea interesa și

Studiu de Mediu al Municipiului Pitești

Introducere Calitatea mediului este o noţiune complexă, care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natură. Utilizând acest termen se are...

Dreptul Comunitar al Mediului

I. Politica de mediu în Uniunea Europeana 1. Istoric Politica de mediu a Uniunii Europene a apărut ca domeniu separat al preocupării comunitare...

Instituțiile naționale și internaționale de mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Casa Ecologică

1.INTRODUCERE În ultimele decenii ale acestui secolul, pe plan european s-au luat o serie de măsuri pentru stoparea risipei resurselor naturale şi...

Reciclarea deșeurilor din industria alimentară

Capitolul 1 RECICLAREA 1.1. Caracteristici generale Reciclarea este folositoare pentru mediu doar daca procesul de reciclare este condus intr-o...

Poluanți ai apelor de suprafață și de adâncime, monitorizarea lor

CAPITOLUL I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND APA 1.1. Importanta apei în natura Apa este un factor indispensabil existentei si continuitatii...

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Proiectul de fata îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător....

Poluarea cu Petrol

INTRODUCERE Lumea contemporană se caracterizează printr-o dezvoltare nemaiîntâlnită a sistemului socio-economic (antroposfera), componentă...

Ai nevoie de altceva?