Fenomene Geoeconomice ale Perioadei de Tranzitie in Municipiul Piatra Neamt

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Fenomene Geoeconomice ale Perioadei de Tranzitie in Municipiul Piatra Neamt.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 89 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Cristian Braghina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Geografie

Cuprins

Introducere.1
Capitolul I. Cadrul natural.3
1. Aşezare geografică.3
2. Geologie şi relief.4
3. Clima.7
4. Hidrografia.9
5. Vegetaţia.10
Capitolul II. Resursele geodemografice.12
1. Evoluţia numerică a populaţiei.12
2. Bilanţul natural al populaţiei.14
3. Migraţiile.15
4. Structura pe grupe de vârstă şi sexe.18
5. Structura socio-economică. Evoluţia şomajului.21
6. Nivelul de instruire al populaţiei.25
7. Structura etnică şi confesională.26
Capitolul III. Activităţile economice.28
1. Sectorul secundar.28
2. Sectorul terţiar.52
3. Sectorul primar.63
Capitolul IV. Dezvoltarea durabilă.70
Concluzii.78
Bibliografie.80

Extras din document

Introducere

Perioada de tranziţie reprezintă perioada aferentă trecerii de la un regim poltic şi economic la altul. În cazul ţării noastre această s-a realizat de la un regim dictatorial cu o economie controlată şi organizată de stat la una de piaţă specifică capitalismului şi respectiv regimului democratic. Desigur această etapă are o anumită durată unii autori considerând că perioada de tranziţie s-a desfăşurat intre anii 1992 şi 2002 finalizată în urma aderării României la structurile economice şi politice europene în timp ce alţi specialişti susţin că aceasta nu s-a încheiat încă, principalul lor argument fiind instabilitatea economică în care se găseşte încă ţara noastră.

Indiferent de numărul de ani pe care îl înglobează perioada de tranziţie s-a manifestat puternic în special in domeniul economic dar şi la nivelul resurselor demografice aducând prefaceri majore în profilul oricăror oraşe, zone sau regiuni ale ţării. Principalele fenomene care au însoţit perioada de tranziţie au fost dezindustrializarea, reconversia urbană, declinul sectorului primar, migraţia forţei de muncă, regresul demografic dar şi procesul de terţializare al activităţilor economice. Desigur aceste procese şi fenomene s-au manifestat diferenţiat de la un sistem teritorial la altul în funcţie de particularităţile acestuia.

Municipiul Piatra Neamţ s-a confruntat şi se confuntă în continuare cu diverse fenomene geoeconomice şi geodemografice specifice perioadei de tranziţie asemeni întregii ţări. Principalele procese cu care s-a confruntat acesta au fost dezindustrializarea şi migraţia populaţiei, procese care au avut un impact major asupra structurilor spaţiale, sociale şi mai ales economice. Procesul de dezindustrializare s-a manifesta în mod evident prin suspendarea sau redirecţionarea activitaţilor unor agenţi economici din domeniul industriei cu efecte mai mult sau mai putin vizibile asupra structurilor urbane dar cu impact considerabil asupra caracteristicilor forţei de muncă.

Scopul acestui studiu este acela de a evidenţia caracteristicile perioadei de tranziţie şi manifestarea acestora la nivelul sistemului teritorial Piatra Neamţ, modul cum acestea au afectat structurile economice, demografice dar şi evoluţia lor ulterioară. Toate cele trei sectoare economice au suferit transformări importante de-a lungul acestei perioade influenţând profilul specific municipiului, care a trecut de la un oraş aproape industrial la unul cu funcţie mixtă, cu accent pe sectorul terţiar. De asemenea acest studiu îşi propune să prezinte şi efectele în plan demografic pe care le-au avut toate transformările din domeniul economic, modul cum acesteau au determinat procese ca regresul populaţiei şi amploarea mare a procesului de migraţie.

Evoluţia teritorială, condiţiile- fizico geografice, caracteristicile geodemografice ale municipiului Piatra Neamţ au fost studiate şi cercetate, în special sub forma monografiilor ,de-a lungul timpului de numeroşi autori. Astfel primele astfel de lucrări apar după anii 1970 dintre ele remarcându- se Istoria monografică a oraşului Piatra Neamţ de Gheorghe Vereşescu, Piatra Neamţ- monografie de Vasile Gherasim şi Ionel Marin, apărută în 1972. Apar apoi lucrări privitoare în special la Judeţul Neamţ, dar cu ample referiri la Piatra Neamţ ( Judeţul Neamţ, Bojoi I. şi Ichim I., 1974 sau Judeţul Neamţ, Editura Sport- Turism , 1981 ). Există de asemenea numeroase ghiduri turistice referitoare la municipiul Piatra Neamţ însă cele mai recente şi cuprinzătoare monografii sunt cele ale lui Marcel Dragotescu- Piatra Neamţ- file de monografie, apărută în 2004 şi a lui Mihail Apăvăloae ( Piatra Neamţ- studiu monografic ), apărută în 2005 la Editura Cetatea Doamnei din Piatra Neamţ.

Pentru realizarea lucrării de faţa s-au utilizat ca şi metode de cercetare observaţia la faţa locului, studierea materialelor şi datelor statistice funizate de direcţiile specializate, date privind resursele geodemografice şi activităţile economice precum şi informaţii referitoare la profilul şi evoluţia unor înteprinderi de-a lungul perioadei de după 1990. Informaţiile privind evoluţia numărului de angajaţi şi situaţia financiară a înteprinderilor de pe teritoriul municipiului au fost prelevate în special din buletinele financiare şi din publicaţiile de specialitate din ultimii ani.

Astfel acest studiu se doreşte a fi o cercetare asupra situaţiei socio- economice recente a municipiului Piatra Neamţ, o cercetare a evenimentelor şi fenomenelor geodemografice şi geoeconomice prin care a trecut acest oraş în timpul perioadei de tranziţie cu accent pe efectele resimţite odată cu trecerea la o economie controlată la una de piaţă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fenomene Geoeconomice ale Perioadei de Tranzitie in Municipiul Piatra Neamt.doc

Alte informatii

Aceasta este o lucrare de licenta in domeniul geografiei.