Individualitatea Geografica a Zonei Ghimbav

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Individualitatea Geografica a Zonei Ghimbav.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 85 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bancila Ioan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Geografie

Cuprins

INTRODUCERE2
Capitolul 1
INDIVIDUALITATEA GEOGRAFICA A ZONEI GHIMBAV4
1.1 Date generale despre aerodromul Ghimbav8
1.2 Descrierea raionului de zbor…8
Capitolul 2
FACTORII GENETICI AI CLIMEI SI MODUL PARTICULAR DE MANIFESTRE AL ACESTORA ÎN ZONA AERODROMULUI GHIMBAV……9
2.1 Radiatia solara.……9
2.2 Circulatia atmosferica..12
2.3 Suprafata activ subiacenta.………19
2.4 Activitatea antropica.……22
Capitolul 3
PRELUCRAREA STATISTICA SI ANALIZA PRINCIPALELOR ELEMENTE METEOROLOGICE ALE ZONEI GHIMBAV23
3.1 Temperatura aerului24
3.2 Vântul...37
3.3 Nebulozitatea....45
3.4 Vizibilitatea..…49
3.5 Presiunea atmosferica...53
3.6 Umezeala relativa..55
Capitolul 4
INFLUENTA ELEMENTELOR METEO ALE ZONEI GHIMBAV ASUPRA ZBO-RULUI AERONAVELOR CLASICE… 57
4.1 Influenta vizibilitatii……59
4.2 Influenta nebulozitatii.…61
4.3 Influenta vântului..63
4.4 Influenta presiunii, temperaturii si densitatii aerului……74
CONCLUZII.80
ANEXE..84
BIBLIOGRAFIE.…86

Extras din document

Meteorologia, datorita puternicului ei caracter practico-aplicativ, nu numai ca este nelipsita din domeniul aeronauticii, dar îsi aduce un aport deosebit în protectia navigatiei aeriene. Îmbunatatirea securitatii zborurilor si eficientizarea planificarii ac-tivitatii pe aerodromuri implica, pe lânga cunoasterea situatiei meteo la un moment dat, si o cunoastere a conditiilor climatice ale raioanelor si traiectelor de zbor, a posi-bilitatilor de aparitie a unor procese si fenomene atmosferice ce pot stânjeni activita-tea în acest domeniu. Mai mult, înca de la începuturile aviatiei, interpretarea datelor meteo s-a dovedit a fi foarte utila în alegerea locurilor de dispunere ale aerodromuri-lor si orientarii pistelor de decolare-aterizare.

Abordarea acestei teme a fost impusa nu atât de faptul ca Depresiunea Brasov, prin caracteristicile sale fizico-geografice prezinta aspecte deosebit de interesante din punct de vedere al regimului elementelor meteo si evolutiei fenomenelor atmosferice, cât prin aceea ca, aici, exista o adevarata traditie în ceea ce priveste zborul aeronave-lor clasice, pentru care datele si concluziile lucrarii sunt de un real folos.

Pentru a spori importanta practica a studiului efectuat, lucrarea contine un capi-tol special destinat influentelor elementelor meteorologice asupra zborului, alaturi de o prezentare detaliata a conditiilor aerosinoptice ce au determinat aparitia a unor va-lori extreme, periculoase zborului.

Caracterul stiintific al lucrarii este dat atât de respectarea riguroasa a procedee-lor si metodelor de prelucrarea statistica a datelor climatologice, cât si de alocarea unui numar de pagini pentru punctarea unor elemente cu caracter teoretic dintre care identificarea factorilor fizico-geografici ce determina individualitatea climatica zonei Ghimbav, ocupa un loc aparte.

Lucrarea urmareste punerea în evidenta a potentialului climatic al zonei, în sco-pul valorificarii la maximum a acestuia în activitatea de zbor, concomitent cu înainta-rea unor propuneri pentru îmbunatatirea planificarii si securitatii zborului din zona, acordând astfel, consistenta masurilor active de protectie a navigatiei aeriene.

Fiind un prim pas într-o directie noua de studiu (literatura de specialitate nu consemneaza nici un alt studiu pe tema potentialului aeronautic al Depresiunii Bra-sov), aceasta analiza originala, precum si punctul de vedere personal, sunt susceptibile e discutii si îmbunatatiri.

Este însa de necontestat faptul ca, sub aspectul cercetarii efectuate, studiul de fata reprezinta o contributie practica ce nu va putea fi trecuta cu vederea în activitatea de asigurare meteorologica a zborurilor în arealul Depresiunii Brasov, si cu atât mai mult cu cât, în contextul dezvoltarii economice a zonei, se impune construirea unui aeroport civil care sa deserveasca municipiul Brasov si obiectivele turistice limitrofe.

Cu toate ca se adreseaza în special persoanelor cu atributii pe linia securitatii zborurilor, lucrarea de fata, datorita structurii si modului de prezentare, conceput de asa natura încât sa nu reprezinte o abordare exclusivista a fenomenului, poate consti-tui un material informativ oportun si pentru celelalte domenii de activitate (agricultu-ra, constructii, turism).

Volumul mare de informatii la care obliga subiectul impune reducerea la minim a spatiului afectat elementelor cu caracter teoretic, foarte cunoscute din literatura de specialitate, în favoarea detalierii celor care prezinta caracter de originalitate.

Pentru bunavointa cu care mi s-a permis accesul la arhiva de date a statiei me-teo civile Ghimbav si Institutului National de Meteorologie si Hidrologie, precum si pentru concursul dat de specialistii acestuia din urma la strângerea materialului bibli-ografic si întocmirii schitei lucrarii, adresez pe aceasta cale, sincere multumiri.

Fisiere in arhiva (1):

  • Individualitatea Geografica a Zonei Ghimbav.doc

Alte informatii

Documentul reprezinta lucrarea mea de licenta din cadrul Universitatii de Stat Bacau, Facultatea de Geografie