Orasul Vicovu de Sus - Argumente Geografice pentru Amenajari Teritoriale de Tip Rural-urban

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Orasul Vicovu de Sus - Argumente Geografice pentru Amenajari Teritoriale de Tip Rural-urban.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 71 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Viorel Chirita

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Geografie

Cuprins

Introducere
Lista tabelelor şi a figurilor
Capitolul 1. Evoluţia oraşului Vicovul de Sus
1.1. Evoluţia în timp a unităţii teritorial – administrative, fizionomia, forma şi structura localităţii
1.2. Caracteristici semnificative ale teritoriului şi localităţilor, repere în evoluţia spaţială a localităţilor
Capitolul 2. Elementele cadrului natural
2.1. Aşezarea geografică
2.2. Substratul geologic
2.3. Relieful
2.4. Resursele naturale
2.5. Clima
2.6. Hidrografia
2.7. Solurile
2.8. Vegetaţia şi fauna
Capitolul 3. Potenţialul demografic şi resursele de muncă
3.1. Evoluţia şi densitatea populaţiei
3.2. Structura populaţiei
3.2.1.Structura pe grupe de vârstă şi sexe a populaţie
3.2.2. Structura etno-lingvistică şi confesională a populaţiei
3.2.3. Structura confesională
3.3. Dinamica populaţiei
3.3.1. Bilanţul natural al populaţiei
3.3.2. Bilanţul migrator al populaţiei
3.4. Resursele umane
Capitolul 4. Potenţialul economic
4.1. Sectorul primar
4.1.1. Agricultura
4.1.2. Silvicultura
4.1.3. Industria extractivă
4.2. Sectorul secundar
4.2.1. Industria
4.2.2. Construcţiile
4.3. Sectorul terţiar
4.3.1. Comerţul
4.3.2. Transporturile
4.3.3. Poştă şi telecomunicaţii
4.3.4. Servicii în sănătate şi asistenţă social
4.3.5. Învăţământ
4.3.6. Servicii socio-culturale
4.3.7. Culte
4.3.8. Recreere/sport
4.4. Turismul
Capitolul 5. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial
5.1. Zona pentru locuinţe şi funcţiuni complementare
5.2. Zona de gospodărire comunală
5.3. Zona căilor de transport
5.4. Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent
5.5. Zona unităţilor agro-industriale şi depozitare
5.6. Zona pentru instituţii publice şi servicii
5.7. Zona de agrement, spaţiu verde
Capitolul 6. Zone cu riscuri naturale
Capitolul 7. Echiparea edilitară
7.1. Gospodărirea apelor
7.2. Alimentarea cu apă
7.3. Canalizarea
7.4. Alimentarea cu energie electrică
7.5. Reţeaua de telecomunicaţii, activitatea de poştă
7.6.Alimentarea cu gaze naturală şi căldură
7.7.Gospodărirea comunală
Capitolul 8. Probleme de mediu
8.1. Spaţii verzi, sport, agrement
8.2. Industria
8.3. Agricultura
8.4. Echiparea edilitară şi gospodărirea comunală
8.5. Transporturile
Concluzii
Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Zona studiată în această lucrarea de faţă se află pe teritoriul Depresiunii Rădăuţilor,”ţară de legendă„, asupra căreia şi-a pus amprenta personalitatea creatoare a oamenilor acestor locuri.

Atestat documentar în mai 1436, cu vestigii ale existenţei unei populaţii stabile pe acest teritoriu cu mult înaintea acestei date, oraşul Vicovu de Sus este în prezent o zonă ce pare aflată la începutul relansării socio-economice.

Numele oraşului se presupune că provine de la denumirea unui afluent al râului Suceava, pârâul Şicova. În aceeaşi măsură se consideră că denumirea localităţii provinde de lacuvântul latin „vicus” care înseamnă sat, desemnând astfel prima formă de dezvoltarea aşezărilor umane – aşezarea rurală.

În lucrarea de faţă care se intitulează „Oraşul Vicovu de Sus – Argumente geografice pentru amenajări teritoriale de tip urban/rural”, se încearcă o descriere şi o analiză asupra localităţii în cauză, mai mult din punct de vedere al raportului rural/urban, prin analizarea elementelor ce condiţionează cele două tipuri de aşezare.

Acest studiu de amenajare a teritoriului oraşului Vicovu de Sus reprezintă o lucrare care are menirea de a explica dezvoltarea localităţii, menţionate mai sus, pornind de la stadiul de sat şi ajungând la stadiul de oraş.

Prin elaborarea acestei lucrări am încercat să pun în practică o parte din cunoştinţele acumulate de-a lungul celor trei ani universitari, mai ales la desciplinele de specialitate (organizarea şi planificarea teritoriului, regionare geografică, geografie urbană şi rurală).

Motivaţia alegerii acestei teme pentru lucrarea de licenţă rezultă din faptul că subiectul în sine este generos, amplu şi de mare actualitate şi importanţă, îmbinând factorii cadrului natural cu cei antropici pentru dezvoltarea în bune condiţii a unui sistem teritorial.

Organizarea spaţiului se realizează pe baza a două axe principale: organizarea naturală a spaţiului, care implică elementele cadrului natural (structură geologică, relief, climă, hidrografie, vegetaţie, faună şi soluri), acestea constituind şi suportul dezvoltării unei regiuni, şi organizarea antropică a spaţiului, unde acţiunea umană îşi face simţită prezenţa şi modifică unele componente ale spaţiului geografic, în scopul creşterii eficienţei socio-economice, fără a determina dezechilibre în organizarea naturală a acesteia.

Pentru a găsi argumentele geografice necesare explicării amenajărilor teritoriale de tip urban/rural asupra arealului studiat, am analizat o serie de factori ce influenţeaza amenajarea unui teritoriu, precum: elementele cadrului natural, potenţialul demografic, potenţialul economic, echipare edilitară, zone funcţionale, zone cu riscuri naturale, probleme de mediu .

Astfel, lucrarea este structurată pe opt capitole, pentru analizarea fiecărui element în parte.. Primul capitol cuprinde o scurtă prezentare a evoluţiei a oraşului Vicovu de Sue, de la prima sa mentţionare documentară şi până în prezent.

În cel de-al doilea capitol sunt descrise elementele de cadrului natural (relief, climă, hidrografie, etc.) care reprezintă de fapt suportul dezvoltării unei regiuni.

În cel de-al treilea capitol se face o analiza asupra resurselor socio-umane, dupa situaţia din prezent.

În capitolul patru se evidenţiază potenţialul economic cu privire la situaţia economică şi principalele ramuri de activitate, aflându-se în prezent într-un proces activ de dezvoltare.

În capitolul cinci sunt prezentate zonele funcţionale ale oraşului Vicovu de Sus, pe baza elementelor analizate în capitolele anterioare.

În capitolul şase se are în vedere zonele cu riscuri naturale, ca efecte negative ale unor activităţi întreprinse de locuitorii oraşului, precum şi a lipsei unor elemenre care ar putea sa evite anumite situaţii problemă.

Capitolul şapte cuprinde o analiză asupra echipării edilitare a zonei studiate, pentru a evidenţia faptul că statutul de oraş primit în anul 2004, nu se potriveşte cu realitatea din acest punct de vedere.

În capitolul opt sunt tratate problemele de mediu ce survin din lipsa unor elemente necesare populaţiei pentru a-şi deasfăşura activitatea zilnică.

Fondul de date de bază utilizat se compune Planul Urbanistic General al oraşului Vicovu de Sus, Planul Urbanistic Zonal, preluate de la Primăria oraşului Vicovu de Sus şi situaţii statistice preluate de pe site-ul Institutului Naţional de Statitică. Aceste date au folosit la obţinerea unei analize mai corecte a potenţialului uman si a potenţialui economic, precum şi a realizării unei zonări funcţionale a teritoriului oraşului Vicovu de Sus..

Este evident că demersul meu ştiinţific nu ar fi fost posibil fără sprijinul şi îndrumările competente ale domnului Conf. univ. dr. Viorel Chiriţă, conducătorul ştiinţific al acestei lucrări, căruia îi mulţumesc pe această cale.

Mulţumirile mele se îndreaptă de asemenea şi către întregul colectiv de cadre didactice de la Departamentul de Geografia, din cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie a Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, care mi-au îndrumat primii paşi în descoperirea realităţilor geografice atât de complexe şi mi-au format primele deprinderi în cercetarea geografică.

Mulţumesc tuturor instituţiilor care au avut amabilitatea de a-mi pune la dispoziţie toate datele şi documentaţia de care am avut nevoie pentru lucrarea de faţă, în special Agenţiei de Protecţie a Mediului Suceava, Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava şi, nu în ultimul rând, Primăriei oraşului Vicovu de Sus.

Fisiere in arhiva (1):

  • Orasul Vicovu de Sus - Argumente Geografice pentru Amenajari Teritoriale de Tip Rural-urban.doc

Alte informatii

Licenta 2010 - Univ. "Stefan cel Mare" Suceava Lucrarea este structurata pe opt capitole, in care este analizat fiecare factor de influenta a amenajarii teritoriului