Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 24631
Mărime: 2.28MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. dr. Dumitru Mihăilă
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava Facultatea de Istorie şi Geografie Specializarea Geografia Mediului

Cuprins

Introducere 9

Capitolul 1. Scurt istoric al observaţiilor meteorologice şi cercetărilor climatologice din zona Depresiunii Dornelor 10

Capitolul 2. Metode şi mijloace de cercetare 11

Capitolul 3. Cadrul geografic al municipiului Vatra Dornei 13

3.1. Poziţia geografică 13

3.2. Relieful 14

3.3. Hidrografia 16

3.4. Vegetaţia şi fauna 18

3.5. Solurile 21

3.6. Particularităţi demo-economice 21

Capitolul 4. Factorii climatogeni 25

4.1. Radiaţia solară 25

4.2. Factorii fizico-geografici 27

4.2.1. Rolul reliefului în formarea climei 27

4.2.2. Apele, vegetaţia, solurile şi utilizarea terenurilor în Depresiunea Dornelor 29

4.2.3. Rolul stratului de zăpadă şi gheaţă în formarea climei 32

4.3. Factorii dinamici ai climei 32

4.4. Factorii antropici 35

4.4.1. Împăduririle 36

4.4.2. Defrişările 36

4.4.3. Amenajarea de lacuri artificiale 36

Capitolul 5. Caracterizarea elementelor şi fenomenelor climatice 38

5.1. Temperatura aerului 38

5.1.1. Temperaturi medii anuale, semestriale, anotimpuale şi lunare 38

5.1.2. Amplitudinea termică medie anuală după temperatura maximă şi minimă absolută 41

5.1.3. Temperaturile extreme 42

5.1.4. Frecvenţa zilelor cu anumite temperatui caracteristice 44

5.1.5. Inversiunile termice 49

5.2. Temperatura solului 49

5.3. Umiditatea aerului 51

5.3.1. Umezeala relativă 52

5.3.2. Tensiunea vaporilor 53

5.3.3. Deficitul de saturaţie 54

5.4. Nebulozitatea 55

5.4.1. Nebulozitatea totală 56

5.4.2. Nebulozitatea inferioară 57

5.4.3. Numărul mediu de zile cu cer senin şi acoperit 57

5.5. Durata de strălucire a Soarelui 58

5.5.1. Regimul duratei de strălucire a Soarelui 59

5.5.2. Numărul de zile cu soare 60

5.6. Precipitaţiile atmosferice 60

5.6.1. Cantităţile de precipitaţii anuale, semestriale, anotimpuale şi lunare 61

5.6.2. Numărul de zile cu precipitaţii caracteristice 63

5.6.3. Numărul de zile cu ploaie şi ninsoare 64

5.7. Presiunea atmosferică 66

5.8. Vântul 68

5.8.1. Formarea vântului 69

5.8.2. Factorii care determină direcţia şi intensitatea vântului la sol 69

5.8.2.1. Forţa de gradient 69

5.8.2.2. Forţa deviatoare Coriolis 69

5.8.2.3. Forţa de frecare 69

5.8.3. Frecvenţa medie a vântului (%) pe direcţii 69

5.8.4. Viteza medie a vântului (m/s) pe direcţii 72

5.9. Fenomenele meteorologice 75

5.9.1. Ceaţa 75

5.9.2. Poleiul 76

5.9.3. Bruma 76

5.9.4. Roua 77

5.9.5. Lapoviţa 78

5.9.6. Orajele 79

Capitolul 6. Poluarea atmosferei şi modificări antropice de peisaj 80

6.1. Probleme ale poluării atmosferice în municipiul Vatra Dornei 80

Concluzii 83

Bibliografie 86

Extras din document

Introducere

Meteorologia este ştiinţa care studiază proprietăţile fizice ale atmosferei şi legile de formare, de dezvoltare, ale tuturor proceselor şi fenomenelor ce au loc în atmosferă, unul din principalii componenţi ai învelişului geografic.

Climatologia este ştiinţa care studiază condiţiile de geneză ale climatelor şi a răspândirii lor geografice, cu importanţă asupra habitatului uman.

Din cele două definiţii, reiese faptul că obiectul de studiu al acestor ştiinţe este unul foarte complex având influenţe foarte mari asupra mediului înconjurător şi în special asupra omului şi a activităţilor sale. De aceea, apare necesitatea cunoaşterii cantitative şi calitative a stării fizice a atmosferei şi a determinării cu mare precizie a valorilor elementelor şi fenomenelor meteorologice. Astfel, toate sectoarele a căror activitate este afectată de condiţiile de vreme, solicită date privind parametrii meteorologici.

Planificarea şi desfăşurarea activităţii în agricultură, industrii, construcţii, transporturi, medicină, balneologie, igienă publică, turism, sporturi, este de neconceput fără luarea în calcul a complexului de condiţii meteorologice.

Viaţa plantelor şi a animalelor este strâns legată de condiţiile mediului înconjurător. Potentialul turistic, activitatea din transporturi, amenajarea teritoriului, zootehnia depind de cunoaşterea potenţialului climatic al municipiului Vatra Dornei.

Transporturile terestre depind de condiţiile meteorologice, iar cunoaşterea lor pe o perioadă lungă de timp, permite luarea unor măsuri care contribuie la îmbunătăţirea muncii în aceste sectoare şi evitarea pagubelor şi catastrofelor.

Amplasarea şi orientarea corectă a unor obiective industriale este condiţionată de buna folosire a datelor climatice privind circulaţia aerului. Astfel, sursele generatoare de produse nocive (praf, fum, gaze, noxe) sunt amplasate în partea de est şi nord-est a municipiului Vatra Dornei, fiind situate în partea opusă direcţiei vântului predominant.

Alegerea traseelor liniilor pentru transportul energiei electrice şi dimensionarea stâlpilor de susţinere a cablurilor, trebuie să aibă în vedere regimul vântului şi al depunerilor solide.

Toate acestea subliniază necesitatea cunoaşterii caracteristicilor climatice ale zonei municipiului Vatra Dornei, care prezintă nu doar o importanţă teoretică ci şi una practică, în diferite domenii ale activităţii umane.

Capitolul 1. Scurt istoric al observaţiilor meteorologice şi cercetărilor climatologice din zona Depresiunii Dornelor

Denumirea de Depresiunea Dornelor are o însemnătate mai mult geografică, dar toponimul se leagă de istoria bogată a localităţii Vatra Dornei. ”De la Docirana Dacică, numele străvechi al localităţii, şi apoi de la Ţara Dornelor ca formaţiune social-administrativă a cărei existenţă este atestată în secolele VIII-XII, până la Dorna de azi, se definesc coordonatele şi dimensiunile istorice ale localităţii şi zonei”(Ţăranu, 1989).

În monografii ale Bucovinei sunt abordări ale climei ţinutului Dornelor (Ed. Fisher, 1900), cuprinzând şi o parte din teritoriul depresiunii. Acesta elaborează o serie de materiale cartografice cu distribuţia spaţială a principaleleor elemente climatice care au fost înregistrate până atunci. Ulterior, au existat preocupări privind descifrarea caracteristicilor climatice ale depresiunii din partea unor autorii de monografii silvice ale zonei montane a Bucovinei (V.Gârbu, 1938 ş.a.).

Studii şi preocupări recente în particularizarea aspectelor climatice ale Depresiunii Dornelor au elaborat G. Davidescu, M. Apăvăloaie (1992-1995), V. Chiriţă (1993-2003), L. Apostol, singur sau în colaborare (1987, 1992, 1995), referindu-se în mod deosebit la particularităţile de inversiuni de temperatură din zonă precum şi la unele particularităţi ale regimului pluviometric înregistrat în această zonă depresionară. De asemenea, se cuvine să amintim că sub coordonarea aceluiaşi autor au fost elaborate numeroase studii privind efectele şi parametrii poluării în zona depresiunii, ca urmare a influenţelor exercitate de dinamica maselor de aer de deasupra Călimanilor.

Din punct de vedere climatic, Depresiunea Dornelor manifestă un interes deosebit pentru cercetători.

Staţia meteorologică Vatra Dornei a fost aşezată la o altitudine de 825m, latitudine 47˚20’, longitudine 25˚21’ în vatra depresiunii. Anii în care s-au făcut observaţii au fost 1909, 1910, 1914, 1915, 1938, 1948-1950, 1951, 1953, 1954, 1988-2000, o perioadă relativ lungă, de aproape un secol, însă şirurile întrerupte de ani au constituit un impediment în caracterizarea elementelor climatice.

Preview document

Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 1
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 2
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 3
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 4
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 5
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 6
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 7
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 8
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 9
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 10
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 11
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 12
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 13
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 14
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 15
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 16
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 17
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 18
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 19
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 20
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 21
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 22
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 23
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 24
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 25
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 26
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 27
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 28
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 29
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 30
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 31
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 32
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 33
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 34
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 35
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 36
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 37
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 38
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 39
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 40
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 41
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 42
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 43
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 44
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 45
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 46
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 47
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 48
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 49
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 50
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 51
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 52
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 53
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 54
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 55
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 56
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 57
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 58
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 59
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 60
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 61
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 62
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 63
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 64
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 65
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 66
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 67
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 68
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 69
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 70
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 71
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 72
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 73
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 74
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 75
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 76
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 77
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 78
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 79
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 80
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 81
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 82
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 83
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 84
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 85
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 86
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 87
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 88
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 89
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 90
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 91
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 92
Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Particularitati Climatice ale Municipiului Vatra Dornei.docx

Alții au mai descărcat și

Precipitațiile atmosferice, hazardurile și riscurile pluviometrice și influența lor asupra mediului geografic al Municipiului Fălticeni

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă „Precipitaţiile atmosferice, hazardurile şi riscurile pluviometrice şi influenţa lor asupra mediului geografic al...

Caracteristici Climatice ale Depresiunii Dornelor

INTRODUCERE Lucrarea de faţă are ca titlu ”Caracteristici climatice ale Depresiunii Dornelor” și reprezintă rodul unei activităţi de documentare...

Fenomene climatice de risc - seceta și deșertificarea pe teritoriul României

INTRODUCERE Riscurile climatice sunt acele fenomene naturale ce au la baza unul sau mai multi factori climatici de pornire si care dispun de o...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Judetul Timis

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpatilor

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Premisele climatice ale organizării spațiului turistic în Carpații Meridional

CUVÂNT ÎNAINTE S-a împământenit din ce în ce mai mult, în ultimii ani, ideea de a „schimba aerul”. Toţi ne grăbim să mergem în concediu la munte...

Riscuri Climatice Extreme

Curs 1. TERMINOLOGIE, METODOLOGIA CERCETĂRII FENOMENELOR CLIMATICE DE RISC, CLASIFICARE 1.1. Probleme de terminologie Până în prezent, nici pe...

Ai nevoie de altceva?