Prezentarea Județului Vâlcea

Licență
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 9576
Mărime: 1.38MB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Capitolul I. Prezentarea generală judeţului Vâlcea 1

1.1 Localizare. Date fîzico-geografîce ale judeţului Vâlcea 1

1.2 Scurt istoric 8

1.3 Structura administrativă 9

1.4 Economie şi industrie 10

1.5 Turism 11

1.6 Cultură şi artă 12

1.7 învăţământ 13

1.8 Sport 13

1.9 Oportunităţi de afaceri 13

1.10 Populaţia judeţului Vâlcea 14

1.11 Analiza SWOT 15

Capitolul II. Caracteristici socio-culturale ale populaţiei la nivelul Regiunii

Sud Vest Oltenia - încadrarea Judeţului Vâlcea în contextul demografic

regional 18

2.1 Prezentare generală a situaţiei demografice la nivelul Regiunii

Sud Vest Oltenia 18

2.2. Densitatea populaţiei 22

2.3. Centre de polarizare 22

2.4. Structura populaţiei pe medii 24

2.5. Structura populaţiei pe sexe 25

2.6. Populaţia pe grupe de vârsta 25

2.7. Migraţia Internă 26

2.8. Piaţa forţei de munca şi posibilităţile de angajare 28

Capitolul III. Caracteristici socio-culturale ale populaţiei la nivelul

judeţului Vâlcea 31

3.1. Populaţia pe sexe (stabilă) 32

3.2. Populaţia pe medii (stabilă) 33

3.3 Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte 34

3.4. Populaţia pe localităţi urbane 35

3.5. Populaţia pe localităţi 37

3.6. Populaţia pe grupe de vârstă, sexe şi medii 42

Capitolul IV. Evoluţii în domeniul şomajului şi a protecţiei sociale a

şomerilor în judeţul vâlcea 54

4.1. Structura pe tipuri de măsuri active ale Programului de Ocupare

4.2. Acordarea de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea

unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri 56

4.3. Ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrările publice de

interes comunitar 57

4.4. încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate în baza

Legii nr. 116/2002 57

4.5. Evoluţii în domeniul Migraţiei forţei de muncă 58

4.6. Relaţii de muncă 59

4.6. Efectivul salariaţilor din judeţul Vâlcea 60

4.7. Câştigul salarial mediu brut 61

4.8. Câştigul salarial mediu net 62

4.9. Numărul şomerilor înregistraţi 63

4.10. Rata şomajului 63

CONCLUZII 64

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Extras din document

S Situaţie privind forţa de muncă în judeţul Vâlcea

S Situaţie privind pupulaţia localităţilor din judeţul Vâlcea

•S Fotografii din judeţul Vâlcea

S Harta judeţului Vâlcea

Capitolul I. Prezentarea generală judeţului Vâlcea 1.1. Localizare. Date fizico-geografice ale judeţului Vâlcea

Judeţul Vâlcea se află în partea central-sudică a României, în bazinul mijlociu al râului Olt, la sud de Carpaţii Meriodali. Judeţul Vâlcea, din punct de vedere al localizării înregistrează următorii indicatori :

Nr. crt. Explicaţii Punctul extrem Judeţul vecin Longitudinea estică^ Latitudinea nordică

1. NORD Câineni Sibiu 24°26''52" 45°35'27"

2. SUD Laloşu Dolj 24°04'40" 44°29'30"

3. EST Perişani Argeş 24°32'33" 45°32'08"

4. VEST Voineasa Hunedoara 23°34'30" 45°25'40" !

Suprafaţa totală a judeţului însumează 5765 kmp, adică 2,43 % din teritoriul ţării. Din această suprafaţă, aproape jumătate este acoperită cu păduri, predominant de stejar şi fag în zona colinară, şi de conifere în zona muntoasă.

Clima este temperat continentală cu influenţe mediteraneene.

De la Nord la Sud, relieful judeţului Vâlcea coboară în trepte. în partea de Nord lanţul Munţilor Carpaţi separă Oltenia de Ardeal, cu masive muntoase care ating înălţimi de peste 2200 m altitudine. De-a lungul coridorului format de râul Olt care străbate zona muntoasă de la Nord la Sud, încadrată de Munţii

'institutul National de Statistica Direcţia Judeţeană de Statistică - VÂLCEA, Anuarul Statistic al Judeţului Vâlcea, Capitolul 1. GEOGRAFIA ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, pag. 7-8.

2 Conform Greenwich.

Căpăţânei şi Masivul Cozia este depresiunea Loviştei, ţinut în care a apărut una din primele organizări statale româneşti.

Zona centrală şi sudică este dominată de podişuri şi dealuri cu înălţimi cuprinse între 400 şi 800 m altitudine, care fac parte din Subcarpaţii Munteniei şi Podişul Getic. Depresiunile şi văile sunt propice culturilor agricole, iar păşunile alpine păstoritului3.

Reţeaua hidrografică este bogată fiind alimentată de un regim anual al precipitaţiilor cuprins între 600 mm şi 1200 mm. Oltul, unul dintre marile râuri ale României, străbate judeţul Vâlcea pe o lungime de 130 kmm adunând apele a numeroase râuri şi pâraie, printre cele mai importante fiind Lotrul, Topologul, Olteţul, Cerna, Olăneşti, Bistriţa, etc. Debitul lor bogat şi constant au permis construirea a numeroase hidrocentrale, în special pe râurile Olt şi Lotru.

Lungimea principalelor cursuri de apă4

Nr. crt Denumirea cursului de apă Lungimea cursului de apă: - km -

Totală Pe teritoriul judeţului Vâlcea

1. OLT 615 130

2. OLTEŢ 190 65

3. CERNA 99 77

4. LOTRU 80 80

5. TOPOLOGU 95 23

6. LUNCAVAŢ 57 57

3 Institutul National de Statistica , "Mediul înconjurător în România", pag 67.

4 Institutul National de Statistica Direcţia Judeţeană de Statistică - VÂLCEA, Anuarul Statistic al Judeţului

Vâlcea, Capitolul 1. GEOGRAFIA ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, pag. 7-8.

7. BISTRIŢA 50 50

8. OLĂNEŞTI 38 38

Preview document

Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 1
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 2
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 3
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 4
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 5
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 6
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 7
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 8
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 9
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 10
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 11
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 12
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 13
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 14
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 15
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 16
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 17
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 18
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 19
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 20
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 21
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 22
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 23
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 24
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 25
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 26
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 27
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 28
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 29
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 30
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 31
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 32
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 33
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 34
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 35
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 36
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 37
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 38
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 39
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 40
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 41
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 42
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 43
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 44
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 45
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 46
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 47
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 48
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 49
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 50
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 51
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 52
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 53
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 54
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 55
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 56
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 57
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 58
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 59
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 60
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 61
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 62
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 63
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 64
Prezentarea Județului Vâlcea - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Prezentarea Judetului Valcea.doc

Alții au mai descărcat și

Subcarpații Vâlcii - Studiu Complex

INTRODUCERE Geografia este o ştiinţă complexă care are ca obiect de studiu mediul geografic pe care îl cercetează din punct de vedere al...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Judetul Timis

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Județul Vâlcea

Localizarea judetului Valcea Judetul Vâlcea se afla în partea central-sudica a României ; Se întinde de-a lungul bazinului mijlociu al râului...

Rolul Carpatilor

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Te-ar putea interesa și

Turismul Balnear în România

Introducere Balneologia şi climatologia, sunt ştiinţe tradiţionale care studiază si valorifică remediile oferite de natură (ape minerale, climat,...

Strategii de Dezvoltare a Stațiunilor Balneoclimaterice din Județul Vâlcea

INTRODUCERE România este o tara binecuvântata de Dumnezeu cu cele mai variate si pitoresti forme de relief: mare, fluviu, delta, munti, dealuri si...

Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj

1. TITLU „Dotarea cu echipament IT şi formarea personalului în vederea procesului de modernizare a administraţiei la nivel local în comuna Podari,...

Dezvoltarea economică a României în contextul globalizării

Dictionarul explicativ al limbii romane ne da o definitie a dezvoltarii destul de clara si anume - "a trece de la o stare calitativa veche la alta...

Județul Vâlcea

Judetul Valcea are o suprafata de 5.765 km2, reprezentand 2,43% din suprafata Romaniei . Este situat in partea central sudica a Romaniei, in...

Analiza concurenței la SC Somesana SA Satu Mare

Analiza mediului trebuie să fie punctul de început al oricărei activităţi de marketing , deoarece schimbările de mediu pot afecta capacitatea...

Auditul de Regularitate

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA SI COORDONAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN ÎN ROMÂNIA 1.1. Context general Termenul de audit provine din limba latina , de...

Turismul vâlcean - între prezent și perspectivă

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ A JUDEŢULUI VÂLCEA 1.1.Aşezarea geografică. Caracteristici generale. Judeţul Vâlcea este o unitate...

Ai nevoie de altceva?