Snagov

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Snagov.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 148 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Geografie

Cuprins

- Introducere 3
- Istoricul cercetarilor 5
1. Pozitia si asezarea geografica 7
2. Cadrul fizico-geografic 10
2.1. Elemente de ordin geologic 10
2.2. Particularitati ale reliefului 13
2.3. Caracteristici climatice 16
2.4. Hidrografia 19
2.5. Potentialul biopedogeografic 22
-Vegetatia 22
-Rezervatia de la Snagov 26
-Fauna 27
-Solurile 28
3. Populatia 33
3.1. Dinamica populatiei 33
- Evolutia numerica 33
- Miscarea naturala 35
- Miscarea migratorie 39
3.2. Structuri geodemografice 41
- Structura pe grupe de vârsta si sexe 41
- Structura nationala 44
- Structura populatiei dupa starea civila 46
- Structura populatiei active pe ramuri ale economiei nationale 47
4. Originea si evolutia teritoriala a localitatilor 50
4.1. Factorii naturali si conditiile economice si istorice care au favorizat aparitia localitatilor 50
4.2. Istoricul localitatilor si asezari umane care au existat pe vetrele
acestora si în împrejurimi 52
4.3. Evolutia comparativa a localitatilor dupa 1950 si tendinte de
înglobare sau transformare a acestora 57
4.4. Fizionomia localitatilor 58
- Localizarea si evolutia localitatilor 58
- Tipologia satelor comunei 60
4.5. Cladirile 62
- Echiparea tehnico-edilitara si probleme de sistematizare 64
4.6. Functiile localitatilor 66
5. Economia 68
5.1. Scurt istoric al activitatii economice 68
5.2 Agricultura 70
5.2.1. Modul de utilizare a terenurilor 70
5.2.2. Îmbunatatiri funciare 72
5.2.3. Structura ramurilor de productie pe proprietari 78
5.2.4. Mecanizarea si chimizarea 80
5.2.5. Productia agricola si centrele de productie agricola 83
-Pomicultura 86
-Structura productiei animaliere 86
-Piscicultura 89
5.3. Industria 90
5.4. Turismul 91
5.5. Transporturile 95
6. Introducere în cadastrul forestier 97
7. Elemente generale de cartografie 114
7.1. Necesitatea utilizarii diferitelor produse grafice si cartografice 114
7.2. Metode de întocmire a acestor produse cartografice în aceasta lucrare 115
- Concluzii 120
- Bibliografie 129

Extras din document

INTRODUCERE

Studiul aplicatiilor grafice si cartografice si al elementelor cadastrale din comuna Snagov ” reprezinta o lucrare realizata în scopul sustinerii examenului de absolvire al Colegiului de Cartografie si Cadastru din cadrul Facultatii de Geografie, Bucuresti.

În timpul elaborarii lucrarii am fost îndrumata si sprijinita de domnul profesor lector universitar doctor Cristian Braghina, caruia tin sa-i aduc multumiri, precum si de celelalte cadre didactice din Facultatea de Geografie Bucuresti, carora le multumesc pentru sprijinul acordat. În special doresc sa multumesc domnului profesor universitar doctor Mihai Grigore, directorul Colegiului de Cartografie si Cadastru. De asemenea, multumesc locuitorilor Snagovului pentru bunavointa acordata, mai ales domnului secretar al Primariei Ghermanesti-Snagov, Grigore Dima, precum si cartografilor de la Institultul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol si reprezentantilor Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Nu în ultimul rând doresc sa multumesc familiei pentru sprijinul moral si material.

Acest studiu este prima lucrare de geografie umana si economica ce se refera exclusiv la teritoriul acestei comune. De asemenea s-a facut o prima încercare de îmbinare a elementelor geografice cu cele specifice cadastrului forestier. Acest nou tip de studiu se doreste a fi dezvoltat pe viitor, mai ales ca necesitatile actuale în acest domeniu sunt foarte variate.

S-a încercat descoperirea aspectelor actuale ale activitatilor economice si ale realitatilor sociale din aceasta perioada.

Utilizând numeroase date statistice, date bibliografice, materiale cartografice si fotografice si chiar simple pareri ale locuitorilor satelor componente ale comunei s-a ajuns la realizarea acestei lucrari.

Acest studiu al elementelor geografice fizice si economice al comunei Snagov reliefeaza interdependenta dintre cadrul natural si comunitatea umana de pe acest teritoriu, si de asemenea evolutia particulara a personalitatii teritoriului fata de comunele vecine, care s-au confruntat cu conditii fizice, istorice si economice mai mult sau mai putin asemanatoare.

Natura nu ofera un cadru spectaculos, ca cel din zonele montane, aici existând o diferenta de nivel de numai 10-15 metri, dar ansamblul lacustru Snagov imprima particularitatea fizica a acestei zone, precum si personalitatea economica si umana. Limaul fluviatil Snagov face parte integranta din fiinta locuitorilor si ofera sursele de existenta necesare în foarte multe cazuri. Proximitatea lacului si a padurii ofera venituri din potentialul turistic, precum si din cel piscicol si stuficol. Acestea sunt câteva exemple din problemele ce vor fi dezbatute pe larg în acest studiu.

Studiul are la baza cercetari pe teren, incursiuni de observare si cartare, precum si de fotografiere ce acopera întreg teritoriul comunei. De un real ajutor a fost consultarea materialului bibliografic, enumerat în capitolul de bibliografie si care a completat numeroase pasaje ramase neclare în urma studiului de teren. Partea stiintifica este completata de harti generale si speciale, diagrame, cartograme, cartodiagrame si fotografii, realizate în scopul întelegerii mai exacte a textului, evidentierii trasaturilor cadrului natural si uman.

Lucrarea ofera si o bogata colectie de date statistice referitoare la elementele hidrografice, soluri si mai ales la dinamica si structurile demografice ale populatiei si activitatile economice.

Monografia doreste sa gaseasca raspuns la unele întrebari specifice perioadei istorice actuale sau chiar, sa puna unele întrebari. Astfel, lucrarea se vrea a fi si un semnal de alarma pentru cei ce detin posibilitatea îmbunatatirii tehnologiilor de transformare si conservare a cadrului natural si mai ales a celui antropic. Lucrarea se doreste a fi utila celor interesati de aspectele geografice ale comunei Snagov.

Scopul general al lucrarii consta în prezentarea datelor sistematizate si analizate stiintific unor persoane interesate de caracteristicile teritoriului comunei.

Nu în ultimul rând se doreste a aminti cititorilor ca acest studiu este perfectibil si ca se doreste a constitui un punct de plecare pentru viitoare studii mai complete si mai aprofundate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Snagov.doc