Snagov

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 148 în total
Cuvinte : 40014
Mărime: 135.22KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

- Introducere 3

- Istoricul cercetarilor 5

1. Pozitia si asezarea geografica 7

2. Cadrul fizico-geografic 10

2.1. Elemente de ordin geologic 10

2.2. Particularitati ale reliefului 13

2.3. Caracteristici climatice 16

2.4. Hidrografia 19

2.5. Potentialul biopedogeografic 22

-Vegetatia 22

-Rezervatia de la Snagov 26

-Fauna 27

-Solurile 28

3. Populatia 33

3.1. Dinamica populatiei 33

- Evolutia numerica 33

- Miscarea naturala 35

- Miscarea migratorie 39

3.2. Structuri geodemografice 41

- Structura pe grupe de vârsta si sexe 41

- Structura nationala 44

- Structura populatiei dupa starea civila 46

- Structura populatiei active pe ramuri ale economiei nationale 47

4. Originea si evolutia teritoriala a localitatilor 50

4.1. Factorii naturali si conditiile economice si istorice care au favorizat aparitia localitatilor 50

4.2. Istoricul localitatilor si asezari umane care au existat pe vetrele

acestora si în împrejurimi 52

4.3. Evolutia comparativa a localitatilor dupa 1950 si tendinte de

înglobare sau transformare a acestora 57

4.4. Fizionomia localitatilor 58

- Localizarea si evolutia localitatilor 58

- Tipologia satelor comunei 60

4.5. Cladirile 62

- Echiparea tehnico-edilitara si probleme de sistematizare 64

4.6. Functiile localitatilor 66

5. Economia 68

5.1. Scurt istoric al activitatii economice 68

5.2 Agricultura 70

5.2.1. Modul de utilizare a terenurilor 70

5.2.2. Îmbunatatiri funciare 72

5.2.3. Structura ramurilor de productie pe proprietari 78

5.2.4. Mecanizarea si chimizarea 80

5.2.5. Productia agricola si centrele de productie agricola 83

-Pomicultura 86

-Structura productiei animaliere 86

-Piscicultura 89

5.3. Industria 90

5.4. Turismul 91

5.5. Transporturile 95

6. Introducere în cadastrul forestier 97

7. Elemente generale de cartografie 114

7.1. Necesitatea utilizarii diferitelor produse grafice si cartografice 114

7.2. Metode de întocmire a acestor produse cartografice în aceasta lucrare 115

- Concluzii 120

- Bibliografie 129

Extras din document

INTRODUCERE

Studiul aplicatiilor grafice si cartografice si al elementelor cadastrale din comuna Snagov ” reprezinta o lucrare realizata în scopul sustinerii examenului de absolvire al Colegiului de Cartografie si Cadastru din cadrul Facultatii de Geografie, Bucuresti.

În timpul elaborarii lucrarii am fost îndrumata si sprijinita de domnul profesor lector universitar doctor Cristian Braghina, caruia tin sa-i aduc multumiri, precum si de celelalte cadre didactice din Facultatea de Geografie Bucuresti, carora le multumesc pentru sprijinul acordat. În special doresc sa multumesc domnului profesor universitar doctor Mihai Grigore, directorul Colegiului de Cartografie si Cadastru. De asemenea, multumesc locuitorilor Snagovului pentru bunavointa acordata, mai ales domnului secretar al Primariei Ghermanesti-Snagov, Grigore Dima, precum si cartografilor de la Institultul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol si reprezentantilor Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Nu în ultimul rând doresc sa multumesc familiei pentru sprijinul moral si material.

Acest studiu este prima lucrare de geografie umana si economica ce se refera exclusiv la teritoriul acestei comune. De asemenea s-a facut o prima încercare de îmbinare a elementelor geografice cu cele specifice cadastrului forestier. Acest nou tip de studiu se doreste a fi dezvoltat pe viitor, mai ales ca necesitatile actuale în acest domeniu sunt foarte variate.

S-a încercat descoperirea aspectelor actuale ale activitatilor economice si ale realitatilor sociale din aceasta perioada.

Utilizând numeroase date statistice, date bibliografice, materiale cartografice si fotografice si chiar simple pareri ale locuitorilor satelor componente ale comunei s-a ajuns la realizarea acestei lucrari.

Acest studiu al elementelor geografice fizice si economice al comunei Snagov reliefeaza interdependenta dintre cadrul natural si comunitatea umana de pe acest teritoriu, si de asemenea evolutia particulara a personalitatii teritoriului fata de comunele vecine, care s-au confruntat cu conditii fizice, istorice si economice mai mult sau mai putin asemanatoare.

Natura nu ofera un cadru spectaculos, ca cel din zonele montane, aici existând o diferenta de nivel de numai 10-15 metri, dar ansamblul lacustru Snagov imprima particularitatea fizica a acestei zone, precum si personalitatea economica si umana. Limaul fluviatil Snagov face parte integranta din fiinta locuitorilor si ofera sursele de existenta necesare în foarte multe cazuri. Proximitatea lacului si a padurii ofera venituri din potentialul turistic, precum si din cel piscicol si stuficol. Acestea sunt câteva exemple din problemele ce vor fi dezbatute pe larg în acest studiu.

Studiul are la baza cercetari pe teren, incursiuni de observare si cartare, precum si de fotografiere ce acopera întreg teritoriul comunei. De un real ajutor a fost consultarea materialului bibliografic, enumerat în capitolul de bibliografie si care a completat numeroase pasaje ramase neclare în urma studiului de teren. Partea stiintifica este completata de harti generale si speciale, diagrame, cartograme, cartodiagrame si fotografii, realizate în scopul întelegerii mai exacte a textului, evidentierii trasaturilor cadrului natural si uman.

Lucrarea ofera si o bogata colectie de date statistice referitoare la elementele hidrografice, soluri si mai ales la dinamica si structurile demografice ale populatiei si activitatile economice.

Monografia doreste sa gaseasca raspuns la unele întrebari specifice perioadei istorice actuale sau chiar, sa puna unele întrebari. Astfel, lucrarea se vrea a fi si un semnal de alarma pentru cei ce detin posibilitatea îmbunatatirii tehnologiilor de transformare si conservare a cadrului natural si mai ales a celui antropic. Lucrarea se doreste a fi utila celor interesati de aspectele geografice ale comunei Snagov.

Scopul general al lucrarii consta în prezentarea datelor sistematizate si analizate stiintific unor persoane interesate de caracteristicile teritoriului comunei.

Nu în ultimul rând se doreste a aminti cititorilor ca acest studiu este perfectibil si ca se doreste a constitui un punct de plecare pentru viitoare studii mai complete si mai aprofundate.

Preview document

Snagov - Pagina 1
Snagov - Pagina 2
Snagov - Pagina 3
Snagov - Pagina 4
Snagov - Pagina 5
Snagov - Pagina 6
Snagov - Pagina 7
Snagov - Pagina 8
Snagov - Pagina 9
Snagov - Pagina 10
Snagov - Pagina 11
Snagov - Pagina 12
Snagov - Pagina 13
Snagov - Pagina 14
Snagov - Pagina 15
Snagov - Pagina 16
Snagov - Pagina 17
Snagov - Pagina 18
Snagov - Pagina 19
Snagov - Pagina 20
Snagov - Pagina 21
Snagov - Pagina 22
Snagov - Pagina 23
Snagov - Pagina 24
Snagov - Pagina 25
Snagov - Pagina 26
Snagov - Pagina 27
Snagov - Pagina 28
Snagov - Pagina 29
Snagov - Pagina 30
Snagov - Pagina 31
Snagov - Pagina 32
Snagov - Pagina 33
Snagov - Pagina 34
Snagov - Pagina 35
Snagov - Pagina 36
Snagov - Pagina 37
Snagov - Pagina 38
Snagov - Pagina 39
Snagov - Pagina 40
Snagov - Pagina 41
Snagov - Pagina 42
Snagov - Pagina 43
Snagov - Pagina 44
Snagov - Pagina 45
Snagov - Pagina 46
Snagov - Pagina 47
Snagov - Pagina 48
Snagov - Pagina 49
Snagov - Pagina 50
Snagov - Pagina 51
Snagov - Pagina 52
Snagov - Pagina 53
Snagov - Pagina 54
Snagov - Pagina 55
Snagov - Pagina 56
Snagov - Pagina 57
Snagov - Pagina 58
Snagov - Pagina 59
Snagov - Pagina 60
Snagov - Pagina 61
Snagov - Pagina 62
Snagov - Pagina 63
Snagov - Pagina 64
Snagov - Pagina 65
Snagov - Pagina 66
Snagov - Pagina 67
Snagov - Pagina 68
Snagov - Pagina 69
Snagov - Pagina 70
Snagov - Pagina 71
Snagov - Pagina 72
Snagov - Pagina 73
Snagov - Pagina 74
Snagov - Pagina 75
Snagov - Pagina 76
Snagov - Pagina 77
Snagov - Pagina 78
Snagov - Pagina 79
Snagov - Pagina 80
Snagov - Pagina 81
Snagov - Pagina 82
Snagov - Pagina 83
Snagov - Pagina 84
Snagov - Pagina 85
Snagov - Pagina 86
Snagov - Pagina 87
Snagov - Pagina 88
Snagov - Pagina 89
Snagov - Pagina 90
Snagov - Pagina 91
Snagov - Pagina 92
Snagov - Pagina 93
Snagov - Pagina 94
Snagov - Pagina 95
Snagov - Pagina 96
Snagov - Pagina 97
Snagov - Pagina 98
Snagov - Pagina 99
Snagov - Pagina 100
Snagov - Pagina 101
Snagov - Pagina 102
Snagov - Pagina 103
Snagov - Pagina 104
Snagov - Pagina 105
Snagov - Pagina 106
Snagov - Pagina 107
Snagov - Pagina 108
Snagov - Pagina 109
Snagov - Pagina 110
Snagov - Pagina 111
Snagov - Pagina 112
Snagov - Pagina 113
Snagov - Pagina 114
Snagov - Pagina 115
Snagov - Pagina 116
Snagov - Pagina 117
Snagov - Pagina 118
Snagov - Pagina 119
Snagov - Pagina 120
Snagov - Pagina 121
Snagov - Pagina 122
Snagov - Pagina 123
Snagov - Pagina 124
Snagov - Pagina 125
Snagov - Pagina 126
Snagov - Pagina 127
Snagov - Pagina 128
Snagov - Pagina 129
Snagov - Pagina 130
Snagov - Pagina 131
Snagov - Pagina 132
Snagov - Pagina 133
Snagov - Pagina 134
Snagov - Pagina 135
Snagov - Pagina 136
Snagov - Pagina 137
Snagov - Pagina 138
Snagov - Pagina 139
Snagov - Pagina 140
Snagov - Pagina 141
Snagov - Pagina 142
Snagov - Pagina 143
Snagov - Pagina 144
Snagov - Pagina 145
Snagov - Pagina 146
Snagov - Pagina 147
Snagov - Pagina 148

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Monografia Geografica a Comunei Berceni din Judetul Prahova

INTRODUCERE Studiul de monografie geografică a comunei Berceni din judeţul Prahova reprezintă o lucrare realizată in scopul susţinerii examenului...

Municipiul Moreni - Studiu Geografic din Perspectiva Dezvoltarii Durabile a Spatiului Urban

I. MORENI – SPAŢIUL GEOGRAFIC I.1. AŞEZARE GEOGRAFICĂ Judeţul Dâmboviţa este situat în sudul României şi se învecinează cu judeţele: Braşov la...

Monografie - Municipiul Oltenita

INTRODUCERE Monografia unei localitati pare a fi la prima vedere titlul unei lucrari geografice de forma stereotipa. Acest punct de vedere este...

Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj

INTRODUCERE Studiul de planificare teritorială al comunei Beliș din județul Cluj, este o cercetare pornită din interesul propriu pentru spațiului...

Studiu geografic al orașului Buftea

INTRODUCERE Prin intermediul lucrării de față am avut în vedere efectuarea unei monografii a orașului Buftea. Termenul de ,,monografie”...

Coșereni

Introducere Lucrarea pe care o prezentăm ca teză de dizertație cuprinte rezultatele cercetărilor noastre de teren și a documentației noastre...

Turismul rural în Thailanda

Introducere Turismul rural este un tip de turism durabil care exploatează resursele în regiunile rurale, are un impact negativ redus și generează...

Caracterizarea climatică comparativă a orașelor Târgu Jiu - Cluj Napoca

I. Informații generale o Istorie Municipiul Târgu Jiu poartă numele râului Jiu, pe care îl străbate şi care în decursul timpului şi-a mutat albia...

Te-ar putea interesa și

Câmpia Română

INTRODUCERE Prin această lucrare am încercat să realizez – pornind de la literatura de specialitate şi de la observaţiile de teren – o prezentare...

România în contextul integrării în UE

Capitolul 1 Crearea pieţei unice regionale în vestul Europei 1.1 Conceptul pieţei comune Conceptul de piaţă comună debuteză practic cu Tratatul...

Rezervatia Naturala Padurea Snagov

LOCALIZARE GEOGRAFICA - Padurea si lacul Snagov situate la 35 de kilometri de Bucuresti pe autostrada ce leaga capitala de orasul Ploiesti. -...

Particularități biogeografice București - stația Băneasa

Particularităţi biogeografice Bucureşti (staţia Băneasa) Localizare. Limite Municipiul Bucureşti – capitala României – este situat în regiunea...

Promovarea Turismului în Municipiul Bucuresti prin Analiza Circulației Turistice

Asezarea geografică Zona periurbană a Bucureştiului constituie un teritoriu strâns legat de Capitală, atât prin relaţiile economice, de...

Amenajarea teritoriului în Județul Ilfov

Capitolul I. ANALIZA POTENȚIALULUI TURISTIC A. POTENȚIALUL TURISTIC NATURAL Date generale de prezentare a județului Ilfov Județul Ilfov...

Amenajarea în scopuri turistice a zonei de nord a Bucureștiului

Cap I : Optiunea pentru tipul de amenajare 1.1 Motivatia alegerii zonei Capitala ascunde o adevarata sursa de sanatate: ape termale cu...

Exploatarea Multifuncțională a Covorului Vegetal

Judetul Ilfov reprezinta zona verde a capitalei Romaniei, Bucuresti. Caracteristic pentru judet este salba de lacuri piscicole, de acumulare si de...

Ai nevoie de altceva?