Studiu Geografic al Municipiului Campulung Muscel

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Studiu Geografic al Municipiului Campulung Muscel.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 98 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Geografie

Cuprins

INTRODUCERE.<4>
1.ISTORICUL CERCETĂRILOR .<5>
2.AŞEZAREA GEOGRAFICĂ.<6>
2.1.Poziţia geografică.<7>
2.2.Localizarea geografică.<7>
3.CADRUL NARTURAL .<9>
3.1.Relieful,element fundamental în specificul geografic al oraşului Câmpulung.<10>
3.1.1 Evoluţia reliefului şi particularităţile geologice ale teritoriului.<10>
3.1.2 Adâncimea şi densitatea fragmentării reliefului.<11>
3.1.3 Configuraţia Depresiunii Câmpulung.<12>
3.1.4 Relieful fluvial (lunca,terasele,versanţii Râul Târgului).<16>
3.2 Particularităşi climatice.<18>
3.2.1 Factorii genetici:radiaţia solară,relieful,circulaţia generală a atmosferei.<18>
3.2.2 Precipitaţiile atmosferice.<22>
3.2.3 Vânturile.<25>
3.2.4 Alte fenomene meteorologice specifice.<26>
3.3 Hidrografia.<28>
3.3.1 Râul Târgului-caracteristicile hidrologice (evoluţia debitelor şi a nivelurilor, debite maxime minime, frecvenţa inundaţiilor).<28>
3.3.2 Lacurile.<29>
3.3.3 Apele subterane.<30>
3.4 Particularităi geografice.<31>
3.4.1 Vegetaţia.<31>
3.4.2 Fauna.<33>
3.4.3 Solurile.<34>
3.5 Probleme privind protecţia mediului înconjurător.<36>
3.5.1 Sursele de poluare şi gradul de poluare.<36>
4.Elemente istorico-geografice.<43>
4.1 Perioada antică.<43>
4.2 Perioada feudală (1300-1821) dezvoltarea economico-socială.<47>
4.3 Perioada modernă şi contemporană.<51>
4.4. Perioada comunistă 1948-1989.<54>
4.5 Perioada acutală(1989-2009).<56>
5.Populaţia.<58>
5.1.Evoluţia numerică.<58>
5.2.Miscarea populaţiei. Naturală şi migratorie.<59>
5.3. Distribuţia spaţială a populaţiei.<62>
5.4. Strcutura populaţiei.<63>
6.ECONOMIA.<70>
6.1 Zonele funcţionale.<70>
6.1.1 Funcţia industrială.<70>
6.1.2. Funcţia comercial.<73>
6.1.3 Funcţia Agricolă.<74>
6.1.4 Funcţia politică.<75>
6.1.5 Serviciile şi funcţia culturală.<76>
6.1.6 Căile de comunicaţie şi transporturile.<78>
6.1.7 Funcţia turistică.<80>
7. Infrastructura.Particularităţi urbanistice.<83>
7.1.Fizionomia urbană.<83>
7.2.Factori fizico-geografici.<85>
7.3. Structura urbană.<88>
7.4.Textura oraşului.<89>
7.5.Profilul urban.<91>
7.6 Planul oraşului.<93>
8. Ananaliza SWOT de dezvoltare durabilă şi protecţia mediului înconjurător.<96>
9.Bibliografie.<97>

Extras din document

INTRODUCERE

“Studiul oraşelor constituie, în present, una din principalele preocupări ale geografiilor şi specialiştilor din cele mai variate domenii.Acest interés sporit rezultă din cerinţele actuale de cunoaştere şi dezvoltare a unui domeniu care a stat mai puţin în atenţia specialiştilor şi care în momentul de faţă are o însemnătate practică deosebită.Atât pe plan naţional, cât şi pe cel internaţionl oraşul solicită răspunsuri eficiente la o multitudine de problema ale dezvoltării sale actuale cât şi mai ale ale perspectivei vieţii în mediile urbane.” (V.Cucu., Oraşele României.,)

Oraşul Câmpulung reprezintă pentru mine locul unde mă regăsesc, atât ca un fost locuitor pe aceste meleaguri, atras de amintiri diverse şi de familia ramasă aici, cât şi ca un viitor geograf care a dorit să exprime în lucrarea de faţă aspecte din viaţa noastră, a câmpulungenilor, „oamenilor de sub munte”, trecute, prezente şi viitoare.

Făcând legătura între observaţiile de teren, materiale bibliografice şi cartografice, date statistice şi materiale ilustrative, trecute prin filtrul interpretării geografice, lucrarea urmăreşte să pună în evidenţă rolul municipiului în cadrul judeţului şi al regiunii, evoluţia în timp şi spaţiu a acestuia, punând accent pe elemente precum poziţia geografică, cadrul natural, populaţia, economia şi urbanistica.

Pentru realizarea acestei lucrării am efectuat etapele principale:documentare, cercetare, redactare, metode de analiză, statistice şi coelctare, în special de la Primărie, Institutul de Statistică al Judeţului Argeş, Biblioteca Oraşului Câmpulung.

Încă de la începerea realizării acestui studiu, am beneficiat de îndrumarea devotată a domnului profesor universitar doctor Nicolae Ion, care m-a susţinut în „momentele de cotitură” şi nu numai.Aş dori să mulţumesc părinţilor pentru îndrumarea paşilor pe care mi i-ai călăuzit de-a lungul anilor pregătitori pentru o educaţie aleasă de care să fie mândri.De asemenea le sunt recunoscătoare domnilor profesori care au dat dovadă de răbdare şi dedicţie deplină asupra cunoştinţelor pe care mi le-am dobândit.

1.ISTORICUL CERCTĂTORILOR

Chiar dacă nu i-au fost acordate titluir speciale, despre oraşul Câmpulung vom găsi tipărite unele descrieri în literatura geografică dar şi în beletristică.

Studiile fizico-geografice privin zona subcarpatică sudică cuprind referi despre oraş.Astfel, de acest spaţiu s-au ocupat în detaliu: I.P Voiteşti, G.Murgeanu, O.Protescu, I.Băcănaru.Amănunte se pot găsi şi în studiile geografice Fizica României elaborate de Valeria Velcea, Alexandru Roşu, Vintilă Mihăilescu.

Dacă din punct de vedere fizico-geografic lucrările sunt mai numeroase, cifra lor e mult mai mică în ceea ce privşte cercetarea demografică şi economică.Merită să amintim studiul efectuat de Ion Velcea în 1970: „Le systeme de production agricole du type muscele” , studiul „Aspecte ale repartiţiei teritoriale a industriei în judeţul Argeş „din anul 1961 făcut de Ion Băcănaru, precum şi studiul „Les Rudari de muscel” din anul 1943 al cărui autor este Ion Chelcea.

Deasemenea câmpulung a fost subiectul de lucrări de doctorat realizată în anul 1978 de către Ion Ghinoiu cu titlul „Depresiunea Câmpulung Muscel, studiu de geografie şi etnografie”.

În anul 1974 şi 1980 au apărut la editurile Academiei şi Sport-Turism două monografii ale Judeţului Argeş, în care este descris amănunţit şi spaţiul Câmpulungean.Pe lângâ aceste două monografii de judeţ, mai există 3lucrări cu caracter monografic ale oraşului Câmpulung scrise de personalităţi de seamă ale culturii câmpulungene, în anii 1925, 1943 şi 1974.

În beletrstică, este demn de remarcat că scriitorul Camil Petrescu plasează aproape întreaga acţiune a binecunoscutului roman „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” în câmpulung şi împrejurimile sale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu Geografic al Municipiului Campulung Muscel.docx