Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 25155
Mărime: 6.89MB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

INTRODUCERE.<4>

1.ISTORICUL CERCETĂRILOR .<5>

2.AŞEZAREA GEOGRAFICĂ.<6>

2.1.Poziţia geografică.<7>

2.2.Localizarea geografică.<7>

3.CADRUL NARTURAL .<9>

3.1.Relieful,element fundamental în specificul geografic al oraşului Câmpulung.<10>

3.1.1 Evoluţia reliefului şi particularităţile geologice ale teritoriului.<10>

3.1.2 Adâncimea şi densitatea fragmentării reliefului.<11>

3.1.3 Configuraţia Depresiunii Câmpulung.<12>

3.1.4 Relieful fluvial (lunca,terasele,versanţii Râul Târgului).<16>

3.2 Particularităşi climatice.<18>

3.2.1 Factorii genetici:radiaţia solară,relieful,circulaţia generală a atmosferei.<18>

3.2.2 Precipitaţiile atmosferice.<22>

3.2.3 Vânturile.<25>

3.2.4 Alte fenomene meteorologice specifice.<26>

3.3 Hidrografia.<28>

3.3.1 Râul Târgului-caracteristicile hidrologice (evoluţia debitelor şi a nivelurilor, debite maxime minime, frecvenţa inundaţiilor).<28>

3.3.2 Lacurile.<29>

3.3.3 Apele subterane.<30>

3.4 Particularităi geografice.<31>

3.4.1 Vegetaţia.<31>

3.4.2 Fauna.<33>

3.4.3 Solurile.<34>

3.5 Probleme privind protecţia mediului înconjurător.<36>

3.5.1 Sursele de poluare şi gradul de poluare.<36>

4.Elemente istorico-geografice.<43>

4.1 Perioada antică.<43>

4.2 Perioada feudală (1300-1821) dezvoltarea economico-socială.<47>

4.3 Perioada modernă şi contemporană.<51>

4.4. Perioada comunistă 1948-1989.<54>

4.5 Perioada acutală(1989-2009).<56>

5.Populaţia.<58>

5.1.Evoluţia numerică.<58>

5.2.Miscarea populaţiei. Naturală şi migratorie.<59>

5.3. Distribuţia spaţială a populaţiei.<62>

5.4. Strcutura populaţiei.<63>

6.ECONOMIA.<70>

6.1 Zonele funcţionale.<70>

6.1.1 Funcţia industrială.<70>

6.1.2. Funcţia comercial.<73>

6.1.3 Funcţia Agricolă.<74>

6.1.4 Funcţia politică.<75>

6.1.5 Serviciile şi funcţia culturală.<76>

6.1.6 Căile de comunicaţie şi transporturile.<78>

6.1.7 Funcţia turistică.<80>

7. Infrastructura.Particularităţi urbanistice.<83>

7.1.Fizionomia urbană.<83>

7.2.Factori fizico-geografici.<85>

7.3. Structura urbană.<88>

7.4.Textura oraşului.<89>

7.5.Profilul urban.<91>

7.6 Planul oraşului.<93>

8. Ananaliza SWOT de dezvoltare durabilă şi protecţia mediului înconjurător.<96>

9.Bibliografie.<97>

Extras din document

INTRODUCERE

“Studiul oraşelor constituie, în present, una din principalele preocupări ale geografiilor şi specialiştilor din cele mai variate domenii.Acest interés sporit rezultă din cerinţele actuale de cunoaştere şi dezvoltare a unui domeniu care a stat mai puţin în atenţia specialiştilor şi care în momentul de faţă are o însemnătate practică deosebită.Atât pe plan naţional, cât şi pe cel internaţionl oraşul solicită răspunsuri eficiente la o multitudine de problema ale dezvoltării sale actuale cât şi mai ale ale perspectivei vieţii în mediile urbane.” (V.Cucu., Oraşele României.,)

Oraşul Câmpulung reprezintă pentru mine locul unde mă regăsesc, atât ca un fost locuitor pe aceste meleaguri, atras de amintiri diverse şi de familia ramasă aici, cât şi ca un viitor geograf care a dorit să exprime în lucrarea de faţă aspecte din viaţa noastră, a câmpulungenilor, „oamenilor de sub munte”, trecute, prezente şi viitoare.

Făcând legătura între observaţiile de teren, materiale bibliografice şi cartografice, date statistice şi materiale ilustrative, trecute prin filtrul interpretării geografice, lucrarea urmăreşte să pună în evidenţă rolul municipiului în cadrul judeţului şi al regiunii, evoluţia în timp şi spaţiu a acestuia, punând accent pe elemente precum poziţia geografică, cadrul natural, populaţia, economia şi urbanistica.

Pentru realizarea acestei lucrării am efectuat etapele principale:documentare, cercetare, redactare, metode de analiză, statistice şi coelctare, în special de la Primărie, Institutul de Statistică al Judeţului Argeş, Biblioteca Oraşului Câmpulung.

Încă de la începerea realizării acestui studiu, am beneficiat de îndrumarea devotată a domnului profesor universitar doctor Nicolae Ion, care m-a susţinut în „momentele de cotitură” şi nu numai.Aş dori să mulţumesc părinţilor pentru îndrumarea paşilor pe care mi i-ai călăuzit de-a lungul anilor pregătitori pentru o educaţie aleasă de care să fie mândri.De asemenea le sunt recunoscătoare domnilor profesori care au dat dovadă de răbdare şi dedicţie deplină asupra cunoştinţelor pe care mi le-am dobândit.

1.ISTORICUL CERCTĂTORILOR

Chiar dacă nu i-au fost acordate titluir speciale, despre oraşul Câmpulung vom găsi tipărite unele descrieri în literatura geografică dar şi în beletristică.

Studiile fizico-geografice privin zona subcarpatică sudică cuprind referi despre oraş.Astfel, de acest spaţiu s-au ocupat în detaliu: I.P Voiteşti, G.Murgeanu, O.Protescu, I.Băcănaru.Amănunte se pot găsi şi în studiile geografice Fizica României elaborate de Valeria Velcea, Alexandru Roşu, Vintilă Mihăilescu.

Dacă din punct de vedere fizico-geografic lucrările sunt mai numeroase, cifra lor e mult mai mică în ceea ce privşte cercetarea demografică şi economică.Merită să amintim studiul efectuat de Ion Velcea în 1970: „Le systeme de production agricole du type muscele” , studiul „Aspecte ale repartiţiei teritoriale a industriei în judeţul Argeş „din anul 1961 făcut de Ion Băcănaru, precum şi studiul „Les Rudari de muscel” din anul 1943 al cărui autor este Ion Chelcea.

Deasemenea câmpulung a fost subiectul de lucrări de doctorat realizată în anul 1978 de către Ion Ghinoiu cu titlul „Depresiunea Câmpulung Muscel, studiu de geografie şi etnografie”.

În anul 1974 şi 1980 au apărut la editurile Academiei şi Sport-Turism două monografii ale Judeţului Argeş, în care este descris amănunţit şi spaţiul Câmpulungean.Pe lângâ aceste două monografii de judeţ, mai există 3lucrări cu caracter monografic ale oraşului Câmpulung scrise de personalităţi de seamă ale culturii câmpulungene, în anii 1925, 1943 şi 1974.

În beletrstică, este demn de remarcat că scriitorul Camil Petrescu plasează aproape întreaga acţiune a binecunoscutului roman „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” în câmpulung şi împrejurimile sale.

Preview document

Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 1
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 2
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 3
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 4
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 5
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 6
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 7
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 8
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 9
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 10
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 11
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 12
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 13
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 14
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 15
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 16
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 17
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 18
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 19
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 20
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 21
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 22
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 23
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 24
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 25
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 26
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 27
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 28
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 29
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 30
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 31
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 32
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 33
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 34
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 35
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 36
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 37
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 38
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 39
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 40
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 41
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 42
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 43
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 44
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 45
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 46
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 47
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 48
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 49
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 50
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 51
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 52
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 53
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 54
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 55
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 56
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 57
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 58
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 59
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 60
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 61
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 62
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 63
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 64
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 65
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 66
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 67
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 68
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 69
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 70
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 71
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 72
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 73
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 74
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 75
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 76
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 77
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 78
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 79
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 80
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 81
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 82
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 83
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 84
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 85
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 86
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 87
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 88
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 89
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 90
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 91
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 92
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 93
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 94
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 95
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 96
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 97
Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Studiu Geografic al Municipiului Campulung Muscel.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu Geografic al Municipiului Brașov

INTRODUCERE ISTORICUL CERCETĂRILOR GEOGRAFICE Braşovul, a devenit un oraş renumit din punct de vedere cultural şi al învăţământului foarte...

Timișoara - studiu geodemografic

I. INTRODUCERE I.1.Obiectivul cercetării Am ales să realizez acest studiu pentru municipiul Timișoara, deoarece majoritatea vacanțelor le-am...

Aspecte de geografie umană în municipiul Botoșani

Introducere Dezvoltarea societății actuale se caracterizează printr-o creștere accelerată a urbanizării, fenomen care marchează o multitudine de...

Studiu geografic al orașului Buftea

INTRODUCERE Prin intermediul lucrării de față am avut în vedere efectuarea unei monografii a orașului Buftea. Termenul de ,,monografie”...

Caracteristicile activităților economice și rolul lor în organizarea teritoriului - Campulung-Muscel

1.1. Premise ale dezvoltării agricole Este o ramură economică cu îndelungată tradiție.Condițiile naturale dar și vecinătatea muntelui au...

Municipiul Câmpulung Mușcel - studiu de geografie umană

1. INTRODUCERE Fiind cel mai vechi oraş dintre Carpaţi şi Dunăre şi unul dintre cele mai vechi centre urbane din întreg spaţiul românesc,...

Câmpulung Mușcel - istoric și relief

Orasul Campulung este situat in sudul tarii, la contactul zonei montane cu zona subcarpatica, in depresiunea cu acelasi nume la o altitudine de 500...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Te-ar putea interesa și

Modificări în structura zonelor funcționale Câmpulung Muscel

Introducere Am ales ca și zonă de studiu Municipiul Câmpulung Muscel nu numai pentru că sunt legată emoțional de acesta, dar și pentru că este un...

Municipiul Câmpulung Mușcel - studiu de geografie umană

1. INTRODUCERE Fiind cel mai vechi oraş dintre Carpaţi şi Dunăre şi unul dintre cele mai vechi centre urbane din întreg spaţiul românesc,...

Dezvoltarea industrială a Câmpulungului

Introducere Am ales ca şi zonă de studiu Municipiul Câmpulung Muscel nu numai pentru că sunt legată emoţional de acesta, dar şi pentru că este un...

Ai nevoie de altceva?