Studiul Fizico-Geografic al Comunei Braesti

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Studiul Fizico-Geografic al Comunei Braesti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 73 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dan Lesenciuc

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Geografie

Cuprins

Introducere 4
Capitolul I
I.1 Aşezarea geografica şi limitele comunei 6
I.2 Istoricul cercetărilor 8
Capitolul II Substratul geologic
II.1 Petrografia sau litologia zonei 10
II.2 Structura geologică 12
II.3 Tectonica 13
Capitolul III Relieful
III.1 Particularităţi morfografice şi morfometrice 15
III.2 Tipuri genetice de relief 21
III.3 Procesele geomorfologice actuale 23
Capitolul IV. Clima
IV.1.Factorii genetici ai climei 27
IV.2.Principalele elemente climatice 30
IV.3.Fenomene climatice 38
Capitolul V Hidrogrfia
V.1 Reţeaua hidrografică de suprataţă 48
V.2 Apele subterane 53
Capitolul VI Vegetaţia
VI.1 Principalele tipuri de asociaţie vegetală 55
Capitolul VII Fauna
VII.1 Fauna terestră 58
VII.2 Fauna acvatică 59
Capitolul VIII Solurile
VIII.1 Factorii pedogenetici 60
VIII.2 Principalele tipuri de soluri 61
VIII.3 Utilizarea terenurilor 64
Capitolul IX Concluzii 67
Bibliografie 69

Extras din document

INTRODUCERE

Studiul fizico-geografic al comunei Brăeşti din judeţul Botoşani reprezintă o lucrare realizată în scopul susţinerii examenului de licenţă al Facultăţii de Geografie şi Geologie, din cadrul Universităţii “ Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi.

Acest studiu este prima lucrare de geografie fizică ce se referă strict la teritoriul aceste comune. S-a mai realizat un studiu ce vrea să aducă contribuţii la monografia comunei Brăeşti, de către C.I. Gheorghiu în 1982. Alte lucrări nu au mai fost realizate.

Acest studiu are la bază cercetări pe teren, incursiuni de observare şi cartare, precum şi de fotografiere ce acoperă întreg teritoriul comunei. Lucrarea a fost realizată prin îmbinarea datelor de pe teren cu materialele bibliografice, enumerate în capitolul de bibliografie.

Lucrarea oferă date despre poziţia geografică, geologia, relieful, clima, hidrografia, solurile, vegetaţia şi fauna acestei comunei.

Am ales acestă teamă pentru că localitatea reprezintă locul meu natal şi este o zonă aproape nestudiată şi puţin cunoscută În această lucrare mi-am propus să prezint cadrul geografic şi evoluţia teritoriului acestei comune.

Ca material cartografic pentru realizarea hărţilor cu reţeaua hidrografică, pantelor, hipsometrică şi orientării versanţilor, am folosit harta topografică 1: 25000, foile L-35-5 şi L-35-6.

Pentru capitolul de geologie am folosit Harta geologică a României 1: 200000, foaia Suceava.

Realizarea hărţii utilizării terenului şi a vegetaţiei a presupus folosirea hărţilor de pe site-ul www.apia.org.ro.

În cazul capitolului de soluri, am folosit harta solurilor comunei Brăeşti , din 1995, obţinută de la O.S.P.A Botoşani. Am întâmpinat probleme în obţinerea unor informaţii despre tipurile de sol, iar studiile realizate pentru această comună sunt aproape inexistente.

În cazul capitolului de climatologie, pentru temperaturi, am utilizat date de la staţiile meteorologice Dorohoi şi Botoşani, pentru fenomene meteorolgice şi vânturi, doar de la staţia Dorohoi, iar pentru precipitaţii am folosit date de la posturile pluviometrice Văculeşti şi Roma.

Datele pentru râul Sitna provin de la Administraţia Naţională Apele Române - Direcţia Apelor Prut din Iaşi. Datele sunt de la staţia Cătămărăşti, şi sunt pentru anii 1990-2000. Tot de aici am obţinut date pentru nivelul anual al apei freatice de la Staţia Hidrologică Botoşani-Cotîrgaci, pentru intervlaul 1989-2000, cu menţiunea că, pentru anul 1993, datele lipsesc.

Principala problemă în realizarea acestei lucrări a reprezentat-o lipsa multor date, iar datele obţinute fiind destul vechi. Există şi date mai noi, însă, nu mi-au fost puse la dispoziţie.

Această lucrare este una perfectibilă şi sper să ofere un punct de plecare pentru următoarele lucrări.

CAPITOLUL I

1. Aşezarea geografică şi limitele comunei Brăeşti

Din punct de vedere fizico-geografic, comuna Brăeşti este situată în partea de nord-est a României (Fig. 1 ), în Podişul Moldovei, la contactul Câmpiei Moldovei cu Podişul Sucevei.

În cadrul judeţului Botoşani, comuna se află situată în partea central-vestică (Fig. 2 ).

Figura nr. 1 Poziţia geografică a comunei în cadrul României

Figura nr. 2. Poziţia geografică a comunei în cadrul judeţului Botoşani

Comuna Brăeşti se învecinează cu următoarele comune : nord -- Văculeşti, nord-est -- Corlăteni, sud-est -- Roma, sud -- Leorda şi în vest -- Vârfu Câmpului (fig. 3.).

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiul Fizico-Geografic al Comunei Braesti.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE Specializarea geografie