Timisoara - studiu geodemografic

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Timisoara - studiu geodemografic.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 95 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mirey Marra

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Geografie

Cuprins

I. INTRODUCERE . 5
I.1. Obiectivul lucrării .. .. 5
I.2. Istoricul cercetărilor . 6
II. AȘEZAREA GEOGRAFICĂ, INDIVIDUALITATEA ȘI LIMITELE
REGIONALE. OICONIMUL TIMIȘOARA . 7
II.1. Coordonate geografice și hipsometrice . 7
II.2. Poziția față de alte arii geografice, așezări omenești, structuri economice ... 7
II.3. Poziția în raport cu căile de telecomunicații . 8
II.4. Oiconimul Timișoara - prezentare geografică . 10
III. POTENȚIALUL CADRULUI NATURAL .. 13
III.1. Caracteristicile geologice .. 13
III.2. Relieful 15
III.3. Condițiile climatice 17
III.3.1. Circulația atmosferei 17
III.3.2. Temperatura aerului . 17
III.3.3. Precipitațiile atmosferice .. 20
III.3.4. Vântul ... 22
III.4. Resursele de apă .. . . 23
III.4.1. Râurile .. 23
III.4.2. Lacurile 25
III.4.3. Apele subterane 25
III.5. Vegetația ... .. 26
III.6. Fauna .. 27
III. 7. Solurile ... 29
IV. CONDIȚIILE SOCIAL - ISTORICE ȘI ROLUL LOR CA PREMISE ALE
DEZVOLTĂRII ECONOMICE, DEMOGRAFICE ȘI A HABITATULUI ... .. 31
IV.1. Perioada premedievală .. 31
IV.2. Perioada medievală ... . 32
IV.3. Perioada modernă ... .. ... .. 35
IV.4. Perioada interbelică ... 37
IV.5. Perioada contemporană 37
IV.6. Evoluția teritorială a orașului Timișoara 38
IV.6.1. Personalitatea urbană a Timișoarei ... 41
V. POPULAȚIA .. 45
V.1. Evoluția numerică a populației .. 45
V.1.1. Dinamica populației în cartierele Timișoarei .. ... ... 49
V.2. Mișcarea naturală a populației .. 52
V.2.1. Natalitatea .. .. 52
V.2.2. Mortalitatea ... 55
V.2.3. Bilanțul natural .. 56
V.3. Mobilitatea teritorială a populației 59
V.4. Bilanțul total al populației .. 62
V.5. Repartiția teritorială ... 63
V.5.1. Densitatea generală ... 63
V.6. Structura populației 64
V.6.1. Structura populației pe sexe. Indicele de masculinitate 64
V.6.2. Structura populației pe grupe mari de vârstă . 65
V.6.3. Structura populației pe sexe și grupe mici de vârstă . 67
V.6.4. Structura națională a populației . 71
V.6.5. Structura social-economică ... 78
V.7. Prognoza demografică ... 81
CONCLUZII 85
BIBLIOGRAFIE . 87

Extras din document

I. INTRODUCERE

I.1.Obiectivul cercetării

Am ales să realizez acest studiu pentru municipiul Timișoara, deoarece majoritatea vacanțelor le-am petrecut acolo alături de rude și prieteni, de care mă leagă multe amintiri. Dar, lăsând la o parte sentimentalismul, cunoașterea realităților trecute și prezente, privitoare la un spațiu de locuire umană, constituie o cerință cu importante implicații științifice și civice. Timișoara reprezintă o unitate teritorial-administrativă situată într-o regiune geopolitică de majoră însemnătate și cu multiple interferențe economice și spirituale.

Obiectivul principal al lucrării este cel științific de abordare și cunoaștere mai profundă a acestui spațiu, de reliefare a unor aspecte geografice. Documentarea din sursele bibliografice existente, analiza și interpretarea hărților topografice (1:25000, 1:50000), prelucrarea datelor statistice, analiza și coordonarea informațiilor obținute prin diferite metode, temeinic fundamentate documentar, au rolul de a crea o imagine de ansamblu a unei societăți timișorene dinamice, receptive la modernizare și progres.

Astfel, abordând o multitudine de situații demografice, politice, socio-umane în contextul propriu sau intercondiționarea lor, am încercat să evidențiez societatea timișoreană de-a lungul timpului, cu particularitățile sale, și cu elementele care o integrează, firesc, în civilizația românească și în aria interculturală central-sud-est europeană. De aceea, într-o succesiune logică am prezentat istoricul orașului Timișoara, evoluția localității și populației, cu impactul factorului politic în diferite etape asupra calității vieții și structurilor sociale, cu discontinuitățile generate de regimurile politice succedate de-a lungul timpului.

Raportarea comparativă, statistică , la etapele diferite ale istoriei sale, prezintă un anumit grad de relativitate. Dincolo de acest aspect, a existat în spațiul geografic respectiv o comunitate umană, multietnică și multiculturală, care s-a caracterizat, în timp, prin particularități demografice, sociale și economice specifice, care au contribuit, dincolo de disparitățile statistice, la conturarea adevăratului model al societății timișorene.

I.2. Istoricul cercetărilor

Realizarea studiului demografic asupra municipiului Timișoara presupune o foarte bună cunoaștere, în primul rând, a lucrărilor de specialitate, care abordează această temă, ca și consultarea unor studii realizate de specialiști din domenii conexe (istorie, sociologie, demografie, economie, statistică, etc.).

1. Studii care abordează la un nivel aprofundat orașul Timișoara: V.Mihăilescu (1966), P. Coteț (1967), cu o hartă geomorfologică a regiunii; Gh. Măhăra (1973); V. Tufescu, Zona de subsidență de la Timișoara (1956); T. Moraru, cu unele considerații geomorfologice (1945); Hațieganu A. (1946), a cărui studiu se referă la lucrările efectuate pe râul Bega; GH. Ianoși. I. Pușcă (1998), lucrare ce abordează solurile; I. Munteanu, R. Munteanu (1998, 2002) realizează o serie de lucrări cu caracter complex, istorico-geografic, geografia populației.

2. Studii cu caracter general care abordează această temă lapidar, tangențial: Șt. Manciulea, Câmpia Tisei, 1938, el realizează o lucrare monografică (limite, relief, regiuni naturale, climă, ape, soluri și vegetație, economie); R. Ficheux (1928, 1933, 1937); iar pentru geografia populației și așezărilor se remarcă lucrările lui Șt. Manciulea (1931), D. Tudor Orașe, târguri, și sate în Dacia Romană (1968), M. Bizerea, Populația Banatului, (1975), teză de doctorat; L. Someșan (1938, 1939) și V. Tufescu (1942-1943) studii realizate pentru întregul Banat; Gr. Posea, Câmpia de Vest a României, (1997); colecția județele patriei Timiș (1979), la acestea se mai adaogă dicționarul geografic al lui G. I. Lahovari, Marele Dicționar Geografic al României, (1898-1902); V. Cucu (1981, 1995, 1996), ce realizează o serie de studii de geografie umană și economică; I. Ujvari, (1972), Geografia României (vol. I, 1983, vol.II, 1984, vol. IV, 1992).

3. Studii din domenii științifice conexe: printre lucrările cu caracter istoric se remarcă, cele ale lui L. Macridin, (1979); J. N. Preyer, (1995), Monografia orașului liber crăiesc Timișoara, D. Mihalea, (1992); A. Bejan, (1995); D. Benea, (1999); N. Ilieșu, (2003), I. Hațegan, (2003); din domeniul statisticii economice și demografice se evidențiază, recensămintele populației din 1930, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002, elaborate de către I. N. S., precum și anuarele statistice, care mi-au fost puse la dispoziție de Direcția Județeană de Statistică - Timișoara.

Fisiere in arhiva (1):

  • Timisoara - studiu geodemografic.doc

Bibliografie

1. Ardelean, V., Zăvoianu, I., (1976) - Județul Timiș, Colecția județele patriei, Edit. Acad., București
2. Atanasiu, I., (1961) - Cutremurele din România, Edit. Acad., București
3. Bejan, A., (1995) - Banatul în secolele IV-XII, Edit. de Vest, Timișoara
4. Benea, D., (1999) - Dacia sud-vestică în sec. III-IV, Edit.de vest, Timișoara
5. Bizerea, M., (1962) - Precizarea geografică a numelui orașului Timișoara, Revista Natura, seria Geografie -Geologie, Nr.1
6. Bizerea, M., Meșter, E., Grigore, Șt., (1970) - Considerații asupra numelui și cadrului fizico-geografic al orașului Timișoara, în „Studii de geografie a Banatului”, Timișoara
7. Brânduș, C., Grozavu, A., Efros, V., Chiriță, V., (1998) - Dicționar de termeni fizico-geografici, Edit. Fundației Chemarea Iași
8. Conea, I., (1966) - Toponimia și cercetarea toponimică în cadrul acesteia, „Îndrumător de cercetări geografice, cercetări economico-geografice”, București
9. Cucu, V., (1970) - Orașele României, Edit. Șt., București
10. Cucu, V., (1981) - Geografia populației și așezărilor omenești, Edit. Did. și Ped., București
11. Cucu, V., (1995) - România. Geografie umană, Edit. Glasul Bucovinei, Iași
12. Dragu, Gh., (1973) - Toponimie geografică, București
13. Erdeli, G., și colab.,(1999) - Dicționar de Geografie umană, Edit. Corint, București
14. Francesco Griselini, (1984) - Încercare de istorie politică și naturală a banatului timișoarei, traducere și note de Costin Feneșan, Timișoara
15. Harabagiu, C., Teodorescu, N.,
(1999-2000) - Contribuții la studiul scurgerii de aluviuni în suspensie în bazinul superior și mijlociu al râului Bega, Analele Universității de Vest din Timișoara, seria Geografie, Vol. 9-10
16. Hațegan, I., (2003) - Habitat și populație în Banat
(secolele XI-XX), Edit. Mirton, Timișoara
17. Ianoș, I. Pușcă, I. Goian, M., (1997) - Solurile Banatului. Condiții naturale și fertilitate, Edit. Mirton, Timișoara
18. Ianoș, I., Vlăsceanu, Ghe., (1999) - Orașele României, Edit. Șt. și Enc., București
19. Ielenicz, M. și colab., (2004) - Dicționar de geografie fizică, Edit. Corint, București
20. Ilieșu, N., (2003) - Timișoara - Monografie Istorică, Edit. Planetarium, Timișoara
...