Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 20880
Mărime: 7.82MB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

1. CONSIDERAŢII GENERALE 3

1. Introducere (motivaţia alegerii subiectului) 3

2.Poziţia geografică a zonei studiate 4

3.Stadiul cunoaşterii zonei(istoricul cercetării regiunii din punct de vedere geografic) 6

2. CONDIŢII NATURALE 7

1. Alcătuirea şi structura geologică 7

2. Relieful 8

3. Clima 10

4. Hidrologia 12

5. Vegetaţia şi modul de utilizare al terenurilor 14

3. POTENŢIALUL TURISTIC NATURAL 16

1. Potenţialul turistic al reliefului 16

2. Potenţialul climato-turistic 21

3. Potenţialul turistic al apelor 23

4. Potenţialul balnear 28

5. Potenţialul turistic al componentelor învelişului biogeografic 30

4. POTENŢIALUL TURISTIC ANTROPIC 31

1. Patrimoniul turistic cultural-istoric 31

2. Arta populară şi manifestările etnofolclorice 40

3. Turismul verde – agroturismul 43

5. TIPURI DE TURISM PRACTICATE ÎN REGIUNE 44

1. Turism cultural 44

2. Turism ecumenic 44

3. Turism rural şi agroturismul 45

4. Turism ecvestru 46

5.Turism sportiv 46

6. Turism piscicol şi cinegetic 47

7. Turismul balnear 48

8. Turismul de afaceri 48

9. Turism de agrement 49

6. PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA RESURSELOR TURISTICE 50

6.1. Parcuri naţionale, rezervaţii, monumente ale naturii 50

7. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ 53

1.Căile de comunicaţie 53

2. Structurile de cazare şi cazarea turistică 54

3. Structuri turistice de alimentaţie pentru turism 59

3.Structuri de agrement (baza pentru agrement 60

8. DINAMICA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE 61

1. Evoluţia în timp şi spaţiu a fluxului turistic 61

9. PROMOVAREA ŞI VALORIFICAREA TURISTICĂ 64

1. Analiza valorificării şi promovării resurselor turistice ale regiunii 64

2. Modalităţi de diversificare a serviciilor turistice 66

10. CONCLUZII 70

11. BIBLIOGRAFIE 78

Extras din document

I. CONSIDERAŢII GENERALE

1. Introducere

Am ales această regiune, deoarece dispune de un potenţial turistic natural şi antropic însemnat, unde se poate practica o mare varietate de tipuri de turism: de la cel montan la cel balnear, de la cel sportiv la cel cinegetic, de la agroturism la turismul ecumenic şi cultural. Cu toate că zona dispune de un asemenea potenţial turistic, valorificarea deplină şi eficientă nu este pe măsură şi aceasta din cauza motivelor valabile pentru multe regiuni ale ţării şi anume: o infrastructură necorespunzătoare, atât rutieră cât şi de cazare şi de alimentaţie, o promovare cu totul insuficientă. În acest sens, alt motiv pentru care am ales această temă a fost tocmai prezentarea amănunţită o tuturor obiectivelor turistice cunoscute sau mai puţin cunoscute, care ar putea constitui puncte de real interes pentru turisţi. Faptul că sunt din zonă, constitue un motiv în plus, atât prin faptul că am o motivaţie în plus să arăt valoarea turistică a munţilor şi slaba valorificare, cât şi faptul că această zonă îmi este foarte bine cunoscută şi astfel pot vorbi mult mai uşor despre ea, cunoscând foarte bine toate probleme ce stau în calea dezvoltării turistice din zonă. Munţii Stânişoarei sunt amintiţi şi descrişi, sau chiar constitue suportul unor romane. Astfel romanul lui Mihail Sadoveanu, Baltagul îşi desfăşoara o mare parte din actiune şi în special cea mai importantă în Munţii Stânişoarei. Calistrat Hohagaş oferă o descrie foarte frumoasă a munţilor în romanul său „Pe Drumuri de Munte”. Autorul descrie atât bogăţia patrimoniului natural, cât şi antropic, în drumul său pe la mănăstirile nemţene. Scopul acestei lucrări este acela de-a arăta bogăţia patrimoniului turistic şi lipsal interesului pentru dezvoltarea turismului.

Lucrarea cuprinde 10 capitole, din care prima parte tratează aspecte legate geologia, relieful, clima si vegetaţia munţilor. A doua parte este strict pe turism. Aici am prezentat potenţialul turistic, atât natural cât şi antropic, am prezentat principalele tipuri de turism acre se practică în zonă, ca mai apoi să fac o analiză a unitaţilor de transport, cazare, alimentaţie, agrement.

În ultima parte am analizat fluxurile turistice din zonă începând cu anul 2001, şi am folosit datele oferite de institutul national de statistică. Am realizat o analiză swot pentru turismul din Munţii Stânişoarei, şi am oferit mai multe precizări legate de modalităţile de dezvoltare, asta pe lângă prezentarea proiectelor deja existente.

2. Poziţia geografică a zonei studiate

Munţii Stânişoarei fac parte din marea unitate a flişului, din cadrul Carpaţilor Orientali. Aceştia sunt aşezaţi în nord-estul ţării, la exteriorul arcului carpatic, între văile râurilor Bistriţa şi Moldova, având o direcţie generală nord-vest sud-est şi ocupă o suprafaţă de peste 2000 km² ceea ce reprezintă circa 4% din întreaga arie a Carpaţilor Orientali (fig1).

Fig. 1 Aşezarea în cadrul României şi a Carpaţilor Orientali a zonei de studiu

Munţii Stânişoarei sunt aşezaţi pe teritoriul a două judeţe, judeţul Neamţ respectiv judeţul Suceava. Principalele limite geografice sunt date de văile unor râuri asa cum este cazul văii râului Moldova la est si parţial în nord între Vama şi Hura-Humor, sau valea râului Bistriţa la vest. Astfel pricipalii vecini sunt Subcarpaţii Moldovei la est, în sud dincolo de valea Bistriţei se întind Munţii Tarcăului, la vest Masivul Ceahlău şi Munţii Bistriţei. În partea de nord se învecinează cu Obcinele Bucovinei si masivul Rarău. Totuşi, în ceea ce priveşte limita nord-vestică situaţia este un pic diferită fiind ceva neclarităţi. S. Athanasiu(1899), unul dintre primii cercetători care a studiat Munţii Stânişoara, afirmă că limita este dată de Valea Moldovei între Gura-Humorului şi Vama,aceasta continuându-se spre vest pe limita obârsiei bazinelor Slătioara, Gemenea, Brăteasa , se continuă pe versantul vestic al Muntelui Lung, Valea Cotrâgaşi –valea Bistriţei. Un studiu mai recent arată că Obcina Voroneţului constituie o zonă de tranziţie între Obcinele Bucovinei şi Munţii Stânişoarei. O altă opinie ar fi că limita este dată de valea pârâului Suha, Depresiunea Ostra(V.Mihăilescu 1963) şi muntele Băişescu(I.Sîrcu 1971). Din punct de vedere geologic această delimitare ar fi cea mai bună, mai ales dacă luăm spre studiu raportul dintre relief şi structură. Astfel, la fel ca în Obcinele Bucovinei şi Obcina Voroneţului prezintă o simetrie aproape perfectă a stratelor la structură.

Preview document

Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 1
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 2
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 3
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 4
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 5
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 6
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 7
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 8
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 9
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 10
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 11
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 12
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 13
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 14
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 15
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 16
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 17
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 18
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 19
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 20
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 21
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 22
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 23
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 24
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 25
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 26
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 27
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 28
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 29
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 30
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 31
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 32
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 33
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 34
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 35
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 36
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 37
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 38
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 39
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 40
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 41
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 42
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 43
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 44
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 45
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 46
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 47
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 48
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 49
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 50
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 51
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 52
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 53
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 54
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 55
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 56
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 57
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 58
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 59
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 60
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 61
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 62
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 63
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 64
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 65
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 66
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 67
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 68
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 69
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 70
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 71
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 72
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 73
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 74
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 75
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 76
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 77
Valorificarea potențialului turistic al Munților Stănișoara - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Valorificarea Potentialului Turistic al Muntilor Stanisoara.docx

Alții au mai descărcat și

Potențialul Turistic și Valorificarea sa în Orașul Buzău și Împrejurimi

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1.SCOPUL LUCRĂRII Am ales această temă pentru lucrarea de faţă deoarece vreau sa-mi aprofundez cunoştinţele despre...

Munții Rodnei

Cap.I. Introducere 1.1. Aşezare şi limite Munţii Rodnei sunt consideraţi una din cele mai reprezentative unităţi montane din Carpaţii Orientali...

Studiu de oportunitate privind dezvoltarea turistică și agroturistică a județului Sibiu

Introducere Asezat în centrul tarii, acolo unde se întâlnesc drumurile ce au legat teritoriile istorice românesti, Sibiul este o punte de...

Resurse și destinații turistice din județul Sibiu

Județul Sibiu este unul dintre cele mai frumoase regiuni ale țării atât din punctul de vedere al resurselor naturale cât și din cel al...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea turismului balnear în stațiunea Călimănești prin prisma SC Sind România SRL sucursala Căciulata

INTRODUCERE Turismul reprezintă, prin conţinutul şi rolul său, un fenomen caracteristic al civilizaţiei actuale, intercorelat cu celelalte...

Particularități ale dezvoltării turismului din sectorul nemțean al Munților Stănișoara

Capitolul I - Introducere Am ales această temă, deoarece, după parerea mea, Munții Stânișoarei dispun de un potențial turistic, natural și...

Managementul Integrării Turismului Românesc

CAPITOLUL I IMPLICAŢIILE ADERĂRII ROMÂNIEI LA UE ASUPRA TURISMULUI Uniunea Europeană acordă statelor membre posibilitatea de a dezvolta...

Ai nevoie de altceva?