Toate licentele din domeniul Geologie

  • Calcul capacitate portanta

    Capitolul I: Introducere In prezenta lucrare mi-am propus sa determin capacitatea portantă a terenului de fundare pentru amplasarea de piloti .Aceștia se constituie in fundare indirecta, pentru centralele eoliene din parcul eolian Băleni. Comuna Băleni este amplasată în partea centrală a județului Galați și se învecinează la Nord cu comuna Vârlezi, la Nord-Vest cu comuna Corni, la Nord-Est cu orașul Tg. Bujor, la Vest cu comuna Cudalbi, la Est cu comuna Fârțănești și Cuca, iar la Sud cu...

  • Studiu geografic al comunei Sisesti

    Studiul asupra prezentei lucrări ”Studiu geografic al comunei Șișești” se înscrie într-o serie de lucrări cu caracter regional, consacrate spațiului fizico-geografic, social-economice și culturale, cu o anumită reprezentativitate în ansamblul teritorial național. Argumentul care a stat la baza alegerii a fost unul subiectiv și anume reședința natală, respectiv comuna Șișești, în care nu sunt cunoscute suficient realitățile teritoriale, respectiv sistemul geografic cât și interdependența...