Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 13674
Mărime: 214.66KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Margareta Oancea

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I 5

IMPORTANȚA ECONOMICĂ A CREŞTERII ANIMALELOR 5

1.1 DEZVOLTAREA ISTORICĂ A CREŞTERII ANIMALELOR 6

1.2 CREŞTEREA ANIMALELOR ÎN ROMÂNIA ÎN TRECUT ŞI ÎN PREZENT 8

CAPITOLUL II 14

CONSIDERATII GENERALE ASUPRA CARNII 14

2.1 MATERII PRIME PENTRU ABATORIZARE 14

2.2 APRECIEREA ANIMALELOR ÎN VIU 14

2.3 APRECIEREA CALITĂŢII CARCASELOR 18

2.3 COMPOZIŢIA CHIMICĂ A CĂRNII Şl TRANSFORMĂRILE POSTSACRIFICARE 19

2.4. VALORIFICAREA ANIMALELOR PENTRU CARNE 24

CAPITOLUL III 28

METODE ŞI MATERIALE FOLOSITE 28

3.1 METODE COMPLEMENTARE FOLOSITE ÎN CONSTRUIREA MODELULUI ANALITIC AL RELAŢIILOR CAUZALE DINTRE FENOMENELE ECONOMICO-FINANCIARE 29

CAPITOLUL IV 33

ANALIZA EVOLUŢIEI PRODUCŢIEI DE CARNE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 33

4.1 ANALIZA PRODUCŢIEI DE CARNE DE BOVINE 33

4.2 ANALIZA PRODUCŢIEI DE CARNE DE PĂSĂRI 35

4.3 ANALIZA PRODUCŢIEI DE CARNE DE PORC 38

4.4 ANALIZA PRODUCŢIEI DE CARNE DE OVINE ŞI CAPRINE 40

4.5 ANALIZA TOTALĂ A PRODUCŢIEI DE CARNE 43

CAPITOLUL V 44

ANALIZA EVOLUŢIEI PRODUCŢIEI DE CARNE ÎN ROMÂNIA 44

CONCLUZII 54

BIBLIOGRAFIE 57

Extras din document

INTRODUCERE

Datorită faptului că zootehnia este un sector cu un considerabil potenţial, ocupând, prin tradiţie, un loc important în structura agriculturii româneşti, ea reprezintă un factor important al stabilităţii sociale şi al menţinerii echilibrului ecologic, fiind în acelaşi timp principala ramură productivă care asigură hrana populaţiei şi importante cantităţi de materii prime pentru industriile alimentare, dar şi nealimentare.

În România, creşterea animalelor, la fel ca şi în întregul sector agricol, prezintă probleme structurale grave datorate fragmentării excesive a proprietăţii, productivităţii scăzute dar şi autoconsumului ridicat în ferme.

Cerinţele consumatorilor şi perfecţionarea continuă a tehnologiilor de creştere a animalelor se preconizează că vor conduce la scăderea producţiei de carne rezultate de la animalele semiadulte în favoarea tineretului, atât în statele Uniunii Europene cât şi în România. În actuala etapă producătorii din România pot valorifica producţia de carne prin livrarea către un intermediar (cu destinaţia export sau piaţa internă), sau sacrificarea şi comercializarea prin forţe proprii. Aceasta îngreunează colectarea de animale pentru abatoare. În cadrul filierelor de carne, după 1989 în România s-a dezvoltat o dublă reţea de distribuţie. În anul 1999 exista un număr de peste două mii de unităţi de procesare a cărnii. Calitatea cărnii de vită este compromisă, fiind considerată produsul secundar la sectorul lapte.

În prezent, pentru sectorul producţiei de carne din România se manifestă o competitivitate tehnică şi economică scăzută datorită:

- greutăţii mici la tăiere;

- înregistrarea unor sporuri în greutate zilnice reduse;

- rata redusă de conversie a furajelor.

Lipsa calităţii şi a uniformităţii produselor furnizate constituie încă o constrângere prin care se împiedică achiziţionarea de produse de carne în România. Eşecul satisfacerii cerinţelor calitative nu numai că va duce în continuare la creşterea penetrării importurilor.

Valorificarea producţiei animale reprezintă o continuă provocare nu numai la nivelul Uniunii Europene, dar şi la nivel mondial. Astfel principalele producţii animale reprezentate de cele rezultate din creşterea taurinelor, ovinelor, caprinelor, păsărilor şi porcinelor la nivelul Uniunii Europene în intervalul temporal 2001 – 2011 prezintă tendinţe diferite în funcţie de specificul producţiei analizate.

La nivelul Uniunii Europene, valorificarea producţiei animale prezintă particularităţi specifice în funcţie de tipologie. Astfel, producţia de carne atinge valori considerabile, aşa cum s-a subliniat anterior, la nivelul Uniunii Europene în principal datorită disponibilităţilor mari de prelucrare. Valorificarea produselor animale este un proces deosebit de complex care nu este condiţionat doar de aspectele legate de procesul productiv, dar în mare măsură şi de structura pieţei. Aceasta este în primul rând caracterizată de cererea consumatorului, care în UE este unul foarte avizat şi care îţi fundamentează atitudinea pe baza unui complex de factori care interacţionează şi dintre care putem aminti:

- factori de ordin economic,

- factori de ordin tehnic,

- factori de ordin socio – cultural etc.

De asemenea, cererea consumatorului, la nivel macroeconomic este determinate de factori complecşi, cum sunt:

- procentul creşterii anuale a populaţiei şi modificările structurale pe

categorii de vârstă

- reacţia consumatorilor la variaţia preţului

- reacţia consumatorilor la modificarea venitului propriu.

În procesul de valorificare al producţiei animale un rol important îl are, atât la nivel mondial cât şi la cel al Europei, Uniunii Europene şi României implementarea conceptelor de marketing metodologii moderne de instruire a celor interesaţi adaptarea permanentă a resursei umane la realităţile pieţei şi iniţierea unor modalităţi inovative de comerţ.

Lucrarea de faţă îşi propune urmărirea problemelor referitoare la resursele producţiilor de animale (taurine, ovine, caprine, porcine) în ţările Uniunii Europene, prin scoaterea în evidenţă a diferenţelor existente între fermele noastre şi cele europene, precum şi producţiile din sectoarele de creştere a animalelor înregistrate la nivelul acestor ţări.

CAPITOLUL I

IMPORTANȚA ECONOMICĂ A CREŞTERII ANIMALELOR

Creşterea animalelor a jucat şi va juca întotdeauna un rol important în viaţa economică a omenirii, datorită faptului că furnizează produse alimentare indispensabile în hrana omului. Prin modul în care se îmbina cu producţia vegetală, creşterea animalelor contribuie la dezvoltarea întregului sector al agriculturii, la mărirea productivităţii muncii şi a eficienţei economice.

Creşterea animalelor are, deci, o contribuţie directă, dar şi una indirectă, la dezvoltarea economiei agricole. În mod direct, contribuţia acestei ramuri de producţie constă în realizarea alimentelor cu o valoare biologică deosebită: laptele, carnea, ouăle etc., care nu se pot obţine din cultura plantelor. Animalele dau şi o serie de produse, ca: lână, piei, pielicele, blănuri etc., care constituie materia primă pentru industria uşoară: confecţii de îmbrăcăminte și încălţăminte. Se valorifică sub o formă sau alta toate subprodusele rezultate după sacrificarea animalelor: sângele, oasele, intestinele, părul, glandele cu secreţie internă. Sângele, spre exemplu, se foloseşte în Industria medicamentelor, cât şi pentru prepararea făinii de sânge; oasele pentru prepararea făinii de oase, a cleiului sau la extragerea uleiului industrial; intestinele în Industria cărnii sau la fabricarea catgutului şi a coardelor pentru instrumentele muzicale; părul pentru confecţionarea de perii, bidinele etc.

Animalele furnizează şi o parte din energia mecanică în unele lucrări agricole și transporturi, animalele de tracţiune joacă un rol important, cu toată dezvoltarea mijloacelor de lucru mecanizate.

Bibliografie

Banu, C. şi col., – Procesarea industrială a cărnii - Editura Tehnică, Bucureşti, 2003.

Banu Constantin – Alimente, Alimentație, Sănătate – Editura Agir, București, 2005;

Banu Constantin – Tratat de inginerie alimentară, Volumul II – Editura Agir, București, 2010 (pag. 445 – 448, 468 – 474);

Cojocaru Constantin – Analiza economico – financiară a exploatațiilor agricole și silvice, Ediția a doua – Editura Economică, București, 2000 (pag. 35 – 56);

Morar Roman – Zootehnie generală și specială – Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995 (pag. 15 – 21);

Oancea Margareta – Managementul gestiunea și strategia unităților agricole – Editura Ceres, București, 2007; (pag. 602, 614, 618 – 621).

https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR202A

http://faostat.fao.org/site/569/default.aspx#ancor

Anuarele statistice – România – 2001-2011

Preview document

Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 1
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 2
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 3
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 4
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 5
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 6
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 7
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 8
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 9
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 10
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 11
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 12
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 13
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 14
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 15
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 16
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 17
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 18
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 19
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 20
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 21
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 22
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 23
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 24
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 25
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 26
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 27
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 28
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 29
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 30
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 31
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 32
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 33
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 34
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 35
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 36
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 37
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 38
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 39
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 40
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 41
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 42
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 43
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 44
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 45
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 46
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 47
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 48
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 49
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 50
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 51
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 52
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 53
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 54
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 55
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 56
Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Cercetari Privind Productia de Carne din Uniunea Europeana si Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Aditivi Alimentari in Industria Carnii

1. Generalitati Aditivii alimentari sunt substanţe adăugate intenţionat alimentelor pentru a le oferi proprietăţi suplimentare fata de cele de...

Securitatea versus Siguranta Alimentara

Capitolul I Securitatea alimentara în România. 1.1 Conceptul de securitate alimentara Securitatea alimentara face parte din securitatea fiecarui...

Securitatea Alimentara in Relatie cu Securitatea Consumatorilor

1. Abordari conceptuale privind securitatea alimentara Alimentele si alimentatia reprezinta o problema deosebit de importanta in orice societate...

Competențele Profesionale și Creșterea Abilităților Necesare Resurselor Umane în Unitatea de Panificație SC Alex Pan SRL

Introducere Scopul acestei lucrări este de a oferi o prezentare și tot odată o analiză a competențelor profesionale și creșterea abilităților...

Tehnologia Uleiurilor Vegetale

1 Tehnologia şi cultura inului pentru ulei 1.1.Importanţă Inul pentru ulei este cultivat pentru seminţele sale care furnizează un ulei sicativ...

Importanța creșterii ovinelor în România

SITUAŢIA CREŞTERII OVINELOR PE PLAN MONDIAL Resursele naturale, posibilităţile sporite de asigurare a hranei, caracteristicile mediului,...

Piata Carnii de Bovine

Carnea de bovine constituie un aliment cu valoare nutritivă şi biologică ridicată,având un rol particular in viaţa si sănătatea omului.In plus...

Tehnologia Obtinerii Berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea comparativă a calității carcaselor de bovine și suine obținute în cadrul SC Coscovele SRL

CAPITOLUL I ABATORIZARE ANIMALELOR DE INTERES ECONOMIC TEHNOLOGII DE ABATORIZARE 1.1. Pregătirea animalelor de interes economic pentru tăiere...

Studiu de Caz - Implementare HACCP

1. SISTEME DE MANAGAMENT A CALITĂŢII 1.1. H.A.C.C.P. – Scurt istoric Deschiderea Romaniei către pietele exterioare in cadrul Organizaţiei...

Influența condițiilor de întreținere asupra performanțelor de producție ale porcilor

Creșterea porcinelor, reprezintă atât la nivel mondial cât și la nivel național, una dintre ramurile cele mai importante ale economiei. Astfel,...

Evoluția și perspectiva pieței produselor agroalimentare ecologice în România

INTRODUCERE Dacă ar fi sa definim agricultura ecologică în cel mai simplu mod, aceasta ar fi agricultura care furnizează consumatorilor alimente...

Ai nevoie de altceva?