Conservarea prin afumare a cărnii de porc

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 29921
Mărime: 1.35MB (arhivat)
Publicat de: Gabi Popovici
Cost: 14 puncte

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. Introducere pag. 5
 3. Capitolul I. Carnea, ca produs alimentar pag. 12
 4. 1.1. Carnea de porc pag. 12
 5. 1.2. Compoziţia chimică a cărnii pag. 15
 6. 1.3. Constantele fizice şi termofizice ale cărnii pag. 19
 7. 1.4. Structura morfologică şi compoziţia cărnii pag. 20
 8. 1.5. Structura şi compoziţia chimică a ţesutului muscular pag. 20
 9. 1.5.1. Structura ţesutului muscular pag. 20
 10. 1.5.2. Structura şi ultrastructura ţesutului muscular pag. 21
 11. 1.5.2.1. Compoziţia chimică a ţesutului muscular pag. 25
 12. 1.5.3. Structura şi compoziţia chimică a ţesutului conjunctiv pag 25
 13. 1.6. Calitatea globală a cărnii pag. 25
 14. 1.6.1. Factorii senzoriali pag. 25
 15. 1.6.2. Aroma cărnii pag. 26
 16. 1.6.3. Frăgezimea cărnii pag. 26
 17. 1.6.4. Consistenţa cărnii pag. 27
 18. 1.6.5. Suculenţa cărnii pag. 27
 19. 1.7. Modificări biochimice normale care se produc în carne după tăierea animalelor şi importanţa lor practică pag. 28
 20. 1.8. Microflora cărnii pag. 29
 21. 1.9. Determinarea speciei animalelor de măcelărie după caracterele cărnii pag. 30
 22. 1.10. Clasificarea cărnii livrată de abatoare pentru consum şi industrializare pag. 31
 23. Capitolul II. Tehnologia de abatorizare a cărnii de porc pag. 32
 24. 2.1. Materii prime pentru abatorizare pag. 32
 25. 2.2. Aprecierea animalelor în viu pag. 33
 26. 2.3. Pregătirea aniamlelor pentru sacrificare pag. 35
 27. 2.4. Suprimarea vieţii animalelor pag. 37
 28. 2.4.1. Asomarea animalelor pag. 37
 29. 2.4.2. Sângerarea animalelor pag. 38
 30. 2.5. Prelucrarea iniţială a animalelor pag. 39
 31. 2.5.1. Jupuirea animalelor pag. 40
 32. 2.5.2. Opărirea porcinelor pag. 41
 33. 2.5.3. Depilarea porcinelor pag. 42
 34. 2.5.4. Pârlirea, răzuirea de scrum şi finisarea carcaselor de porc pag. 42
 35. 2.6. Prelucrarea carcaselor pag. 43
 36. 2.6.1. Eviscerarea pag. 44
 37. 2.6.2. Despicarea carcaselor pag. 45
 38. 2.6.3. Toaletarea carcaselor pag. 46
 39. Capitolul III. Metode de analiză şi control a cărnii de porc pag. 47
 40. 3.1. Stări fiziologice care fac carnea neconsumabilă pag. 47
 41. 3.2. Carnea de porc cu structură apoasă, moale şi exudativă pag. 48
 42. 3.2.1. Carnea de porc de culoare închisă, tare şi uscată pag. 48
 43. 3.3. Examenul sanitar-veterinar al cărnii de porc pag. 48
 44. 3.3.1. Examinarea organelor pag. 49
 45. 3.3.2. Examinarea cărnii pag. 49
 46. 3.3.3. Marcarea şi câtărirea cărnii pag. 50
 47. 3.4. Boli parazitare transmisibile direct la om prin consumul de carne pag. 51
 48. 3.4.1. Stampilarea cărnii după examenul trichineloscopic pag 52
 49. Capitolul IV. Tehnologia consevării prin afumare a cărnii de porc pag. 53
 50. 4.1. Aspecte generale pag. 53
 51. 4.1.1. Componenţii rumeguşului şi transformările lor pag. 56
 52. 4.1.2. Natura fumului pag. 58
 53. 4.1.3. Compoziţia fumului pag. 60
 54. 4.1.3.1. Componentii organici din fum pag. 61
 55. 4.1.3.2. Factorii care influienţează compoziţia fumului pag. 62
 56. 4.2. Depunerea componentelor fumului pe produs şi pătrunderea lor în produs pag. 64
 57. 4.3. Consecinţele afumării asupra calităţii produselor pag. 67
 58. 4.4. Modificări care au loc la tratarea termică a cărnii şi produselor din carne pag. 70
 59. 4.5. Obţinerea lichidelor de afumare pag. 70
 60. 4.6. Avantaje şi dezavantaje pag. 71
 61. Capitolul V. Instalaţii de afumare pag. 73
 62. Capitolul VI. Managementul calităţii pag. 89
 63. 6.1. Sistemul de organizare a activităţii referitoare la calitate pag. 89
 64. 6.2. ISO 22000 pag. 92
 65. 6.3. Sistemul HACCP pag. 94
 66. 6.3.1. Principiile sistemului HACCP pag. 96
 67. 6.4. Identificare punctelor critice de control şi a punctelor de control pag. 99
 68. 6.5. Identificarea riscurilor pag. 100
 69. 6.6. Analiza riscurilor. Măsuri preventive de control la preparate din carne afumate pag. 103
 70. Concluzii pag. 106
 71. Bibliografie pag. 107

Extras din licență

INTRODUCERE

Sub denumirea generală de carne este înţeleasă totalitatea ţesuturilor animale care servesc în alimentaţia omului. Sub diversele sale forme, carnea reprezintă unul dintre alimentele de bază în hrana omului. Acest lucru este explicat prin faptul că ea conţine aproape toate substanţele necesare activităţii organismului uman, şi anume: proteine, grăsimi, săruri minerale, vitamine, etc.. Prin compoziţia sa carnea exercită asupra organismului consumatorului un rol sanogen ; în acelaşi timp ea reprezintă şi pentru microorganisme un mediu favorabil de viaţă. Pentru a-şi exercita rolul sanogen, prezentat mai sus, carnea şi preparatele din carne trebuie să nu asocieze riscuri, în special microbiene, care să conducă la afectarea stării de sănătate a consumatorului.

Numeroase produse alimentare şi materii prime se alterează uşor, scurtându-se considerabil durata lor de păstrare. Pentru a înlătura acest neajuns, se recurge la utilizarea unor tehnici de conservare care stabilizează proprietăţile produsului mărindu-i durabilitatea.

Indiferent de metoda de conservare aceasta propune operaţii tehnologice suplimentare în urma cărora produsele suferă modificări fizice, chimice sau chiar biochimice. Scopul final al conservării este neutralizarea temporară sau distrugerea enzimelor şi a microorganismelor.

Carnea destinată consumului uman poate fi păstrată prin mai multe metode de conservare, şi anume:

1. Eliminarea microorganismelor prin separare fizică:

• microfiltrare;

• ultracentrifugare.

2. Distrugerea microorganismelor (sterilizare) prin :

a) acţiunea căldurii:

• fierbere clasică (100ºC);

• sterilizare – apertizare (110 140ºC);

• UHT;

b) radiaţii ionizante (sterilizare la rece):

• electroni acceleraţi;

• raze γ şi X;

• radiaţii ultraviolete;

c) folosirea antisepticelor lichide sau gazoase:

• alcooli;

• acizi;

• conservanţi chimici.

3. Efect de oprire a proliferării microorganismelor – efect de protecţie (nu de eliminare):

a) utilizarea temperaturilor scăzute:

• refrigerarea prin scăderea temperaturii la 0 3ºC şi refrigerare în vid;

• congelare;

• supracongelare;

b) reducerea conţinutului de apă (eliminarea a 60- 70% din apa de constituţie):

• uscare şi uscare-afumare;

• deshidratare;

• liofilizare;

c) protecţie prin încorporare, înglobare de inhibitori:

• sărare uscată şi umedă;

• conservare în saramură;

• conservare cu zahăr;

• afumare;

• conservare în oţet (marinare);

• fermentaţie (produse lactate).

4. Procedee mixte (utilizând cel puţin două procedee) :

• refrigerare în atmosferă controlată;

• tratament termic urmat de refrigerare;

• tratament cu radiaţii ionizante şi refrigerare;

• prin fermentare şi pasteurizare sau sterilizare;

• prin acţiunea asupra activităţii apei (aw);

• prin acţiunea asupra pH-ului.

METODE MODERNE DE CONSERVARE

Metodele de conservare atermice mai importante sunt:

1. conservarea cu ajutorul presiunilor înalte – distrugerea formelor vegetative de microorganisme sub acţiunea presiunilor înalte (4000-10 000 bar). Presiunile înalte afectează legăturile de hidrogen, hidrofobe, ionice ale microorganismelor, având următoarele efecte :

– inactivarea unor enzime datorită denaturării părţii proteice a acestora (păstrarea legumelor şi fructelor);

– stimularea unor enzime cum ar fi termolizina şi celulazele;

– scăderea activităţii unor enzime cum ar fi trepsina şi carboxipeptidaza;

– modificarea structurii terţiare şi cuaternare a proteinelor, creşterea digestibilităţii şi mărirea susceptibilităţii acestora la atacul proteazelor;

- modificarea punctului de topire al grăsimilor, al măririi cristalelor de trigliceride;

– gelificarea amidonului şi proteinelor;

– intensificarea aromei unor produse alimentare prin dezorganizarea unor organite celulare care eliberează enzime proteolitice ce acţionează asupra proteinelor cu formare de substanţe de gust;

Preview document

Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 1
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 2
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 3
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 4
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 5
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 6
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 7
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 8
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 9
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 10
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 11
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 12
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 13
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 14
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 15
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 16
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 17
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 18
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 19
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 20
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 21
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 22
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 23
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 24
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 25
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 26
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 27
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 28
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 29
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 30
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 31
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 32
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 33
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 34
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 35
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 36
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 37
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 38
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 39
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 40
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 41
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 42
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 43
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 44
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 45
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 46
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 47
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 48
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 49
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 50
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 51
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 52
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 53
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 54
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 55
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 56
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 57
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 58
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 59
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 60
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 61
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 62
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 63
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 64
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 65
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 66
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 67
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 68
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 69
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 70
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 71
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 72
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 73
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 74
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 75
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 76
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 77
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 78
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 79
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 80
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 81
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 82
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 83
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 84
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 85
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 86
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 87
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 88
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 89
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 90
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 91
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 92
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 93
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 94
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 95
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 96
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 97
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 98
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 99
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 100
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 101
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 102
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 103
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 104
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 105
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 106
Conservarea prin afumare a cărnii de porc - Pagina 107

Conținut arhivă zip

 • Conservarea prin Afumare a Carnii de Porc.doc

Alții au mai descărcat și

Sistem de management al siguranței alimentare în cofetărie

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Produsele de patiserie dulci, semidulci sau sărate sunt produse obţinute cu preponderenţă din făină şi ouă, grăsimi animale...

Tehnologie, utilaj și controlul calității produselor în industria cărnii

Tema proiectului An universitar 2008-2009 Proiectarea unei secţii pentru fabricarea preparatelor din carne cu o capacitate de 2,8t/zi. 2....

Elemente de inginerie tehnologică - implementarea HACCP la fabricarea preparatelor din carne

Cap.I. OBIECTIVUL PROIECTULUI 1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI PROIECTAT Proiectarea unei secţii de obţinere a preparatelor comune de tip ,,şuncă...

Implementarea Sistemului HACCP în Sectorul Carne - Studiu de Caz la Produsul Afumături din Carne de Vită

1. Politica siguranţei alimentare (definirea scopului). Cu mult timp în urmă, termenul de "siguranţă alimentară" (food safety) se referea la...

Tenhologia și controlul calității în industria cărnii - secție de preparate din carne

Cap.I Documentare 1.1 Generalităţi: Preparatele din carne sunt produse alimentare la care se folosesc materii prime: carnea, slănina, organele şi...

Salamul Victoria

Tehnologia fabricarii preparatelor din carne In linii mari fabricarea prearatelor de carne cuprind urmatoarele operatii: - receptia materiilor...

Procese Chimice și Enzimologice ce Intervin în Procesarea Cărnii de Porc în Vederea Obținerii Specialităților Afumate

MEMORIU TEHNIC Industria cărnii cuprinde o varietate de sortimente de produse din carne, dintre care afumăturile pot ocupa un rol important. Prin...

Tehnologia de Obținere a Parizerului Dietetic

Cap. I. Introducere Preparatele comune din carne sunt produse din Industria Alimentara care ofera consumatorilor alimente obtinute din carne...

Te-ar putea interesa și

Preparate din carne la socieatatea SC Agrocompany SRL Deva

INTRODUCERE Valoarea nutritivă sau alimentară a cărnii reprezintă calitatea de a acoperi nevoile energetice şi de substanţe plastice ale...

Animalele de măcelărie și tehnologia aprecierii lor și animale destinate producției de carne

Dintre alimentele de origine animala, carnea ocupa locul principal. Acest fapt se datoreste valorii nutritive foarte ridicate, gustului si...

Carnea de Porcine

Introducere Alimentatia este considerata un factor de baza a vietei fiecarui om , ea constituie necesarul zilnic al fiecarui dintre noi. Astfel...

Piața cărnii în România

Capitolul I . Caracterizarea merceologică generală a cărnii şi a produselor de prelucrare 1.1. Caracterizarea merceologică generală a cărnii...

Piața mezelurilor în România

1.Mezelurile In acest capitol vor fi prezentate: scurt istoric al produselor;gama sortimentala existent pe piata. Un prim pas in abordarea...

Metode de conservare

INTRODUCERE Produsele alimentare de origină alimentară , joacă un rol important in asigurarea nevoielor organismului uman , prin cantitate,...

Proiect la tehnologia cărnii și a preparatelor din carne

I.CARNEA CA MATERIE PRIMA SI CARACTERISTICILE EI Prin carne se intelege musculatura striata a scheletului cu toate tesuturile cu care vine in...

Proiectare Produse Noi - Salam cu Ciuperci

Definirea produselor noi In activitatea de productie si in activitatea comerciala noutatea produselor in zone si grade foarte diferite, este...

Ai nevoie de altceva?