Fabricare Lapte Praf

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Fabricare Lapte Praf.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 105 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Industria Alimentara

Cuprins

PARTEA TEORETICĂ
Memoriu justificativ 5
Capitolul I. Inroducere 7
I.1 Importanţa produselor lactate 7
I.1.1. Importanţa economică 7
I.1.2. Importanţa tofico-biologică 7
I.2 Istoricul şi importanţa conservelor din lapte 8
I.2.1.Laptele praf 9
Capitolul II. Componenţii esentiali ai laptelui 10
II.1. Laptele materie primă 10
II.2. Compoziţia chimică a laptelui 10
II.3.Componenţi de baza a laptelui 11
II.3.1. Apa 11
II.3.2. Substanţe azotate 12
II.3.3. Glucidele 13
II.3.4. Lipidele 14
II.3.5. Vitaminele din lapte 14
II.3.6. Oligoelementele din lapte 16
II.3.7. Acizi organici 17
II.3.8. Contaminanţii lapelui 18
II.3.9. Microorganismele din lapte 18
Capitolul III. Tehnologia de uscare a laptelui 21
III.1. Aspecte generale 21
III.1.1. Prezentarea produselor lactate uscate 21
III.1.2. Tipuri de produse uscate 21
III.2. Procedurile de uscare a laptelui 22 III.2.1. Uscarea prin scurgre de film 22
III.2.2. Uscarea prin pulverizare 23
III.3.Fabricarea laptelui praf 25
III.3.1. Tipuri de lapte praf şi materia prima utilizată 25
III.3.2. Procesul tehnologic 25
III.3.3.Schema tehnologică de fabricre a laptelui praf 32
III.3.4. Proprietăţile laptelui praf 33
III.3.5.Defectele laptelui praf 35
III.3.6. Modificările fizico-chimice ale constituenţilor lactici 36
Capitolul IV. Operaţii folosite în procesul de fabricare a laptelui 38
IV.1. Filtrarea 38
IV.2. Amestecarea 42
IV.3. Evaporarea 43
IV.4. Diagrama Sankey 45
IV.5. Transportul fluidelor 46
Capitolul V. Instalaţii de obţinere a laptelui praf 48
V.1.Instalaţii de concentrare 48
V.1.1. Concentratoarele de tip tubular cu peliculă ascendentă 48
V.1.2. Concentratoarele de tip tubular cu peliculă descendentă 48
V.1.3. Instalaţia de concentrare cu dublu efect (NAGEMA) 49
V.1.4. Instalaţia de concentrare tip III ANHYDRO 51
V.1.5. Concentratorul tubular vertical 52
V.2. Instalaţia de uscare prin pulverizare 55
V.2.1. Dispozitivul de pulverizare cu injector 55
V.2.2. Pulverizatorul centrifugal 57
V.2.3. Instalaţia de uscare tip ANHYDRO Tip II 59
V.2.4. Instalaţia de uscare tip NIRO-ATOMIZER 61
V.2.5. Dispozitiv de uscare centrifugal ALFA-LAVAL 63
Capitolul VI. Obţinerea laptelui praf instant 64
VI.1. Uscătorul cu strat fluidizat 65
VI.2. Produse lactate praf pentru copii 67
VI.3. Compozitia chimica a produselor lactate uscate pentru copii 70
PARTEA PRACTICĂ
Capitolul I. Controlul pe flux tehnologic în tehnologia de obţinere a laptelui praf 72
I.1. Procesul tehnologic 72
I.1.1. Schema tehnologică 72
I.1.2. Descrierea procesului tehnologic 73
Capitolul II. Controlul calităţii laptelui praf 76
II.1. Recoltarea probelor medii de analiză 76
II.2. Analize organoleptice 76
II.2.1. Aspect exterior 76
II.2.2. Analiza produsului 76
II.3. Analize fizico-chimice 77
II.3.1. Determinarea acidităţii 77
II.3.2. Determinarea procentului de grăsime 77
II.3.3. Determinarea procentului de umiditate 79
II.3.4. Determinarea solubilităţii laptelui praf 80
II.4. Caracteristicile laptelui praf 82
II.5. Caracteristicile laptelui praf instant 83
Capitolul III. Centralizarea analizelor pe flux tehnologic şi produs finit în
procesul tehnologic de obţinere a laptelui praf 84
Capitolul IV. Concluzii generale 85
Bibliografie 90
Anexe 91

Extras din document

Memoriu justificativ

Hrana constituie un factor indispensabil pentru om şi animale, deoarece asigură energia şi substanţele de baza necesare desfăşurării proceselor metabolice, creşterii şi dezvoltării organismelor. Ea reprezintă izvorul şi regulatorul proceselor de schimb dintre organism şi mediul înconjurător. Din cele mai vechi timpuri omul a primit din mediu substanţe nutritive necesare furnizării energiei cheltuite dar şi menţinerii unor constante fiziologice normale.

Alimentul este un sistem aflat în strânsă legatură cu individul, este legătura biologică a omului cu mediul înconjurător. Deci, orice perturbaţie a mediului îşi găseşte în aliment mijlocitorul ideal pentru a ajunge la om. Din multitudinea de factori de agresiune purtători de agenţi poluanţi, menţionez: solul, apa, aerul, reţetele produselor, tehnicile de prelucrare, microorganismele şi alţi biodăunători.

Mediul influenţeaza alimentele de-a lungul parcursului materie prima - produs finit în diferite momente, relaţia aliment – mediu determinând modificări ce perturbă salubritatea produsului destinat consumului uman.

Laptele este un aliment valoros, însă relativ perisabil, datorită contaminării sale cu microorganisme, încă de la mulgere.

Din cele mai vechi timpuri s-a căutat o metodă de conservare a laptelui sub diverse forme şi în condiţii convenabile. Transformarea laptelui în lapte praf este un proces complex care constă în concentrarea laptelui împreuna cu o fracţiune variabilă de grăsime şi substanţe minerale, cu eliminarea unei cantităţi importante de apă.

În acest proiect am ales ca temă obţinerea laptelui praf şi a laptelui praf instant din lapte integral deoarece mi s-a părut interesant ca, plecând de la laptele integral şi trecând prin mai multe operaţii se obţine deshidratarea parţială a laptelui.

Laptele prezintă o compoziţie complexă cu patru grupe de componente principale: substanţe azotoase, glucide, lipide şi săruri minerale În afara acestora, în lapte sunt prezente şi o serie de alte substanţe în proporţii mai reduse, dar cu importanţă mare în alimentaţie sau tehnologie. Ca sursă convenţională de proteină animală, laptele se situează pe locul al doilea, după carne, în privinţa aportului proteic în alimentaţia umană.

Am început acest proiect cu o parte de teorie, pentru a avea o bază solidă în scopul înţelegerii tuturor proceselor care au loc de-a lungul obţinerii laptelui praf. Am continuat cu descrierea utilajelor folosite în cadrul procesului de obţinere a laptelui praf, şi implicit de instanteinizare pentru sublinia rolul acestora în cadrul procesului şi pentru a înţelege mai bine fiecare etapă.

Etapele parcurse în acest proiect sunt:

• Descrierea componenţilor esenţiali ai laptelui; cunoaşterea lor ne ajută să înţelegem mai bine transformările suferite de-a lungul procesului tehnologic;

• Cunoaşterea tehnicilor de uscare a laptelui;

• Descrierea schemei tehnologice de obţinere a laptelui praf;

• Prezentarea procesului tehnologic, cu fiecare etapă decrisă în detaliu;

• Concentratoarele şi pulverizatoarele; cunoaşterea acestor utilaje ne ajută să înţelegem complexitatea şi importanţa acestui proces;

• Descrierea pocesului de instanteinizare a laptelui praf;

• Prezentarea produselor lactate praf pentru copii;

• Prezentarea controlului pe flux tehnologic şi implicit a analizelor efectuate pe produsul finit;

• Centalizarea datelor rezultate în urma analizelor;

• Cunoaşterea caracteristicilor produsului finit;

• Concluzii privind procesul de uscare a laptelui.

PARTEA TEORETICĂ

Capitolul I

Introducere

I.1. Importanţa produselor lactate

I.1. Importanţa economică

În cadrul produselor alimentare, producţia de lapte ocupa al doilea loc, dupa carne, ca importanţă economică şi alimentară, fiind una dintre cele mai ieftine surse de proteină animală cu valoare biologică ridicată. În ţările cu zootehnie avansată, valoarea producţiei de lapte reprezintă circa 30-40% din venitul brut al producţiei agricole. În condiţiile civilizaţiei moderne, consumul de lapte şi produse lactate pe locuitor reprezintă un indicator important al standardului de viaţă, laptele şi derivatele sale fiind indispensabile în asigurarea unei alimentaţii echilibrate, raţionale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fabricare Lapte Praf.doc