Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 33417
Mărime: 474.76KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corniciuc
Facultatea de Inginerie Alimentara
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

INTRODUCERE ..5

Capitolul 1. Laptele de consum .7

1.1. Rolul laptelui în alimentația umană .7

1.2. Caracteristicile organoleptice, fizico-chimice și microbiologice ... . 12

1.2.1. Caracteristici organoleptice ale laptelui de consum .12

1.2.2. Caracteristicile fizice ale laptelui de consum ...14

1.2.3. Caracteristici chimice ale laptelui de consum ..16

1.2.4. Caracteristici microbiologice ale laptelui de consum .17

1.3. Compoziția chimică a laptelui de consum ..18

Capitolul 2. Tehnologia obținerii laptelui de consum .22

2.1. Aspecte generale . ...22

2.2. Schema tehnologică de fabricare a laptelui de consum și descrierea operațiilor ...23

2.3. Calitatea laptelui de consum ...29

Capitolul 3. Implementarea sistemului HACCP pentru laptele de consum 35

3.1. Definirea studiului HACCP 35

3.2. Constituirea echipei HACCP .37

3.3. Tehnologia prelucrării laptelui 38

3.4. Diagrama de flux tehnologic ..41

3.5. Analiza și evaluarea pericolelor 42

3.6. Determinarea punctelor critice ...48

3.7. Plan HACCP - Lapte de consum 52

Capitolul 4. Tratamente termice aplicate laptelui de consum ... 53

4.1. Aspecte generale .53

4.2. Termizarea ..55

4.3. Pasteurizarea ...56

4.4. Sterilizarea ..61

Capitolul 5. Efectele tratamentului termic asupra laptelui de consum 66

5.1. Aspecte generale . .66

5.2. Efectele pasteurizării și sterilizării asupra laptelui . . 67

5.2.1. Efectul pasteurizării și sterilizării asupra microflorei laptelui .67

5.2.2. Efectul pasteurizării și sterilizării asupra grăsimii laptelui ..69

5.2.3. Efectul pasteurizării și sterilizării asupra proteinelor laptelui .70

5.2.4. Efectul pasteurizării și sterilizării asupra lactozei laptelui ..74

5.2.5. Efectul pasteurizării și sterilizării asupra sărurilor minerale și gazelor din lapte .76

5.2.6. Efectul pasteurizării și sterilizării asupra enzimelor și vitaminelor laptelui ...77

5.3. Formarea aromelor după tratarea termică a laptelui 79

5.4. Indicatori ai intensității tratamentului termic ...79

Capitolul 6. Influența componentelor principale din lapte asupra interacțiunii hidrofobe a sistemului proteic în timpul tratamentului termic-Studiu de caz ..84

6.1. Introducere .84

6.2. Materiale și metode 84

6.3. Rezultate și discuții 85

6.4. Concluzii 91

Concluzii generale ...93

BIBLIOGRAFIE .95

Extras din document

INTRODUCERE

Până la sfârșitul secolului al XIX-lea laptele a constituit circa 50% din hrana zilnică a poporului român. Date privind primele încercări de prelucrare a laptelui în țara noastră sunt puține. În ultimii ani, ca urmare a unor cercetări arheologice, s-a descoperit la sud-est de Sarmisegetuza tipul de așezare “stână dacică” unde apar elemente privind prelucrarea laptelui în acea perioadă.

Cele mai vechi informații despre producția de lapte și prelucrarea laptelui se referă la laptele de vacă. Ele ar proveni de la sumerieni, un popor indogermanic, care prin anii 5000-4000 î.Hr. s-au stabilit în Mesopotamia, venind din podișul Iranului. Săpăturile arheologice au scos la iveală pe zidurile templului zeiței Nin-Hor-Sag (protectoarea turmelor), desene care reprezintă scene de mulgere a laptelui.

Prelucrarea laptelui mai este semnalată în perioada 500-100 î.Hr. la sciți, traci, germani și tătari care prelucrau laptele de iapă, la popoarele semite laptele era obținut de la oi si capre. Prelucrarea laptelui in unt este atestată și în literatura indiană. Untul era folosit la indieni ca aliment spre deosebire de greci și romani care il utilizau numai ca unguent. Laptele constituia un produs important la greci și romani, în Roma și Atena existând piețe pentru vânzarea laptelui și a produselor lactate. Laptele de vacă era mai puțin utilizat în Grecia unde se consuma lapte de capră iar în Italia lapte de oaie. În vechea Roma, la casele mari pe lângă bucătărie exista o încăpere pentru prelucrarea laptelui, in special pentru prepararea branzeturilor, acesta fiind păstrat la răcoare, în beciuri speciale.

În toate scrierile vechi ce se referă la condițiile de viață ale popoarelor care au trăit cu mii de ani înaintea erei noastre în Europa, în zona Mării Mediterane, cunoșteau laptele pe care îl consumau ca atare. În lucrarea sa „Zece mii de ani de producție de lapte” Michel Roblin arată că europenii de pe malurile Visteilei și ale Niprului, strămoși ai latinilor și germanilor, cunoșteau deja laptele animal.

Laptele a fost folosit din cele mai vechi timpuri ca aliment principal în hrana diferitelor popoare, ca asirieni, babilonieni, greci și romani, fiind denumit și „Sângele Alb” prin valoarea sa hrănitoare. Kosikouwski consideră zona orașului Roma ca locul de formare a consumului de lapte, care s-a răspândit treptat în numeroase țări europene.Tradiția prelucrării laptelui a stat inițial la baza înființării unor unități de prelucrare meșteșugărească, dar astăzi există o industrie a laptelui modernă, cu o producție diversificată, dezvoltată în toate regiunile țării.

Materia primă pentru industria laptelui și a produselor lactate o constituie laptele de vacă, de oaie și bivoliță. Este alimentul cel mai complex și mai ușor asimilat de organism, constituind unul din alimentele de bază și in nutriția omului ( Chințescu & Pătrașcu, 1988).

Laptele este unul din cele mai vechi alimente, fiind unul din principalele alimente consumate de om. Laptele se prezintă ca o emulsie de grăsime în apă, în care mai sunt dizolvate și alte substanțe chimice și provine de la glanda mamară a mamiferelor (vaca, oaie, bivoliță, capră sau amestec).

Prin definiție, prin lapte se înțelege produsul de secreție al glandei mamare a unor mamifere sănătoase, bine hrănite, obținut prin mulgere igienică, neîntreruptă și completă.

Producția de lapte și implicit consumul de lapte și produse lactate au înregistrat o creștere continuă la nivel global. Producția de lapte pe globul pământesc se cifrează în jurul a 560 milioane tone anual, din care în Europa se obține cca un sfert (Bondoc, 2007).

În industria laptelui majoritatea produselor derivate sunt obținute din lapte tratat termic din motive de siguranță in consum și stabilitate microbiologică, conservare, aspect tehnologice corelate cu funcționalitatea sau calitatea produselor (evaporarea apei, creșterea stabilității la coagulare, inactivarea înhibitorilor bacterieni în vederea creșterii bacteriilor starter, etc.)(Morales et al., 2000).

Tratamentul termic induce o serie de modificări fizico-chimice și poate afecta semnificativ starea nativă și stabilitatea componentelor din lapte. Pentru menținerea și îmbunătățirea calității laptelui și a produselor din lapte este necesară optimizarea tratamentului termic pentru a se asigura inocuitatea produselor cu modificări minime ale valorii nutriționale și senzoriale a produselor finite. În acest context, este necesară cunoașterea în detaliu a comportamentului diferiților constituienți în timpul tratamentului termic pentru a se putea controla și eventual previziona proprietățile funcțional - tehnologice ale produselor finite (Sava, 2005).

Capitolul 1. Laptele de consum

1.1. Rolul laptelui în alimentația umană

Despre calitățile și proprietățile inegalabile ale laptelui și implicit despre beneficiile enorme ale acestuia nu are rost să mai amintim pentru că sunt de notorietate. Ne vom opri puțin atenția asupra locului pe care ar trebui să-l ocupe laptele în dieta adultului.

Unul dintre cele mai importante etape a organizării și conducerii unei alimentații corecte și sănătoase îl constituie cunoașterea particularităților și caracteristicilor nutriționale ale produselor alimentare folosite pentru acoperirea necesităților în substanțe nutritive ale organismului.

O alimentație corectă presupune o mare diversitate de alimente. Excluderea unui produs sau mai multor produse din alimentație privează organismul de posibilitatea unei selecții optime a componenților necesari sintezei compușilor proprii. Fiecare aliment se impune printr-o serie de compuși nutritivi care îl fac de neînlocuit. Conținutul în substanțe nutritive al produselor alimentare variază de la un aliment la altul în raport cu varietatea, condițiile de dezvoltare, tehnologia de prelucrare și proveniența.

Din punct de vedere al naturii componenților ce-i conțin, al calității acestora și al locului și rolului pe care îl au în dieta zilnică, alimentele se împart în mai multe grupe, fiecare având caracteristicile nutriționale specifice. Astfel laptele și produsele lactate sunt o grupă reprezentativă de alimente.

Laptele este un aliment complet conținând, în proporții echilibrate, toate elementele necesare întreținerii și creșterii organismului, cu efecte morfogenetice și energetice remarcabile. Constituie o alimentație unică pentru copiii de vârstă mică și cu indicații majore pentru adulții de toate vârstele, cu deosebire pentru femeile gravide sau cele care alăptează. Laptele mai este denumit și „Sangele Alb” prin valoare sa hrănitoare.

Bibliografie

1. Azzouz, A. (2002) Utilaj și tehnologie în industria alimentară, Ed. Tehnică-INFO, Chișinău

2. Anema, G. S., Mc Kenna, A. B. (1996) „Reaction kinetics of thermal denaturation of whez proteins in heat reconstituted whole milk”, în Journal of agriculture and Food Chemistry, 44, pp. 422-428.

3. Anonymous (1978) Analytical method for dairy products: Niro atomizer dairy research group, Denmark: A/S Niro Atomizer, pp.76-79.

3. AOAC (1995) Official methods of analysis of the association of official analytical chemists, USA, pp. 76-79.

4. Andrews, G.R., Morant S.V. (1987) „Lactulose content colour and the organoleptic assossment of UHT and sterilized milks, Journal of Dairy Research, 54, pp. 498-507.

5. Banu, C. (1998) Manualul inginerului în industria laptelui, vol. 1, Ed. Tehnică, București.

6. Banu, C., Vizireanu, C. (1998) Procesarea industrială a laptelui, Ed. Tehnică, București.

7. Banu, C.et al. (2007) Calitatea și analiza senzorială a produselor alimentare, Ed. Agir, București.

8. Banu, C. (2002) Tratat de chimie alimentară, Ed. Agir, București.

9. Banu, C.et al. (2010) Tratat de inginerie alimentară, vol. 2, Ed. Agir, București.

10. Banu, C. (2008) Tratat de industrie alimentară (Probleme generale), Ed. Agir, București.

11. Banu, C.et al. (2011) Living FOOD, Dead FOOD, Ed. Asab, București.

12. Bondoc, I., (2007) Tehnologia și controlul laptelui și produsele lactate, vol.1., Ed. „Ion Ionescu de la Brad”, Iași.

13. Brandford, M.M. (1976) „A rapid and sensitive method for quantitation of microgramquantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding”, Analytical Biochemestry, 72, pp. 281-254.

14. Birlouez-Aragon, I., Birlouez, E., Grongnet, J.F. (2001) „The fast method a rapid approach of the nutritional quality of heat-treated foods”, FOOD, 45, pp- 201-205

15. Csatlos, C., Constantin, A. M. (2011) Cercetări privind utilizarea microundelor pentru tratarea antibacterială a laptelui, Universitatea Transilvania, Brașov

16. Claeys, W. (2003) Intrinsic time temperature integrators for thermal and high pressure processing of milk, Katholiene Universiteit Leunven, Belgium

17. Claeys, W., van Locz, A., Hendrickx, M. E. (2002) Intrinsic time temperature integrators for heat treatment of milk, Katholiene Universiteit Leunven, Belgium

18. Costin, G.M., Lungulescu, Gr. (1985) Valorificarea subproduselor din industria laptelui, Editura Tehnică, București

19. Ciotău, C. (2009) Controlul și expertiza alimentelor și depistarea falsurilor, Ed. Universității, Suceava

20. Chințescu, G., Pătrașcu, C. (1988) Agendă pentru industria laptelui, Ed. Tehnică, București

21. Chințescu, G., Grigore, S. (1982) Îndrumător pentru tehnologia produselor lactate, Ed. Tehnică, București

22. Crețu, M.A. (2005) Tehnologia și controlul calității produselor lactate, Ed. Universității, Suceava

23. Codoban, J., Codoban, I. (2006) Procesarea laptelui în secții de capacitate mică, Ed. Cetatea Doamnei, Piatra Neamț

24. Dagleish, D.G., Sharma, S.K. (1999)” Interaction between milkfat and milk proteins-the effect of heat on the nature of the complexes formed” in Protein and Fat globule modifications by heat treatment, homogenization and other technological means for high quality products, Proceedings of the IDF Seminar

25. De la Fuente, M., Singh, H., Hemar, Y. (2002) „Recent advanced in the characterisation of heat-induced agregates and intermediates of whey proteins”, Trends in Food Science and Tehnology, 13, pp. 262-274

...

Preview document

Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 1
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 2
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 3
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 4
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 5
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 6
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 7
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 8
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 9
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 10
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 11
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 12
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 13
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 14
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 15
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 16
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 17
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 18
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 19
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 20
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 21
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 22
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 23
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 24
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 25
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 26
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 27
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 28
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 29
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 30
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 31
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 32
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 33
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 34
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 35
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 36
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 37
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 38
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 39
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 40
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 41
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 42
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 43
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 44
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 45
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 46
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 47
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 48
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 49
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 50
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 51
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 52
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 53
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 54
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 55
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 56
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 57
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 58
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 59
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 60
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 61
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 62
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 63
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 64
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 65
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 66
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 67
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 68
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 69
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 70
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 71
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 72
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 73
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 74
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 75
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 76
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 77
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 78
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 79
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 80
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 81
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 82
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 83
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 84
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 85
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 86
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 87
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 88
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 89
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 90
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 91
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 92
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 93
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 94
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 95
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 96
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 97
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 98
Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum - Pagina 99

Conținut arhivă zip

  • Implicatiile functional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum.docx

Alții au mai descărcat și

Laptele de Consum

CAPITOLUL I. LAPTELE DE CONSUM 1.1. PREZENTARE GENERALĂ Laptele este unul din cele mai vechi alimente, fiind unul din principalele alimente...

Elaborarea Planului HACCP pentru Produsul Lapte de Consum

DESCRIEREA PRODUSULUI Considerat un „univers alimentar”, laptele este un aliment complet şi de neânlocuit, datorită multiplelor sale efecte...

Implementare HACCP pentru Laptele de Consum

I.Scopul lucrării HACCP este o metodă sistematică de identificare, evaluare şi control a riscurilor asociate produselor alimentare. Cercetările...

Tehnologia obținerii berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Elaborarea studiului HACCP pentru laptele de consum

INTRODUCERE Mult timp s-a considerat că siguranța în consum a alimentelor se referă la prezența unor substanțe chimice cum ar fi nitrați, nitriți,...

Ai nevoie de altceva?