Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere

Licență
10/10 (5 voturi)
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 157 în total
Cuvinte : 23975
Mărime: 602.60KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ilie Ghibu
structurat pe 10 capitole

Cuprins

Introducere.1

1. Proiectarea retelei de canalizare a apelor uzate menajere.2

1.1. Alegerea amplasamentului statiilor de epurare si pompare a apelor uzate.3

1.2. Alegerea sistemului si schemei de canalizare.3

1.3. Împartirea cartierilor în suprafete de scurgere.3

1.4. Trasarea retelei si a bazinelor de canalizare.4

1.5. Calculul suprafetelor de scurgere.5

1.6. Împartirea retelei de canalizare în transoane de calcul.6

1.7. Calculul debitelor de ape uzate.6

1.7.1. Stabilirea debitului specific sau modului de scurgere pentru fiecare zona.6

1.7.2. Stabilirea debitului mediu zilnic pentru fiecare zona.7

1.7.3. Stabilirea debitelor de calcul de ape uzate din cladirile publice si comunale, care nu intra în normativul de scurgere a apelor uzate.8

1.7.4. Determinarea debitelor de ape uzate locale de la întreprinderile industriale.8

1.7.5 Determinarea debitelor de calcul al apelor uzate pentru fiecare tronson.11

1.8. Dimensionarea retelei de canalizare si executareaprofilului longitudinal al canalului(colectorului) principal.20

1.9. Construirea retelei de canalizare.26

1.9.1. Camine. Racordarea caminelor.26

1.10. Determinarea afluxului de ape uzate la statia de pompare centrala.26

2. Retiaua de canalizare a apelor meteorice.31

2.1. Trasarea retelei si a bazinelor de canalizare.32

2.2. Dimensionarea retelei de canalizare.32

2.2.1. Determinarea suprafetelor de scurgere.32

2.2.2. Determinarea debitelor de ape meteorice.33

2.2.3. Dimensionarea retelei de canalizare a apelor meteorice.35

2.3. Bazinele de decontare. Dimensionarea.39

3.Calculul statiei de pompare.40

3.1. Alegerea pompelor în prealabil Indicatii normative pentru alegerea, timpul, numarul si debitul pompelor nu sunt.41

3.2.Determinarea înaltimii necesare de pompare.42

3.3.Alegerea pompelor dupa datele concretizate.42

3.4.Construirea graficului consecutiv al pompelor si conductelor.42

3.5. Determinarea puterii motorului electric pentru diferite regimuri.45

3.6. Graficul de functionare a statiei de pompare.46

4.Epurarea apelor uzate.49

4.1. Date initiale pentru proiectare.50

4.2. Calcule preliminare.51

4.2.1. Calculul debitelor de ape uzate.51

4.2.2. Determinarea concentratiei de poluanti .54

4.2.3. Calculul temperaturilor medii.55

4.2.4. Determinam numarul de locuitori fictivi.55

4.3. Elaborarea schemei tehnologice a statiei de epurare.57

4.4. Instalatii de eliminare a materiilor grosiere.58

4.5. Deznisipatoarele.61

4.6. Decantoare primare.62

4.6.1. Calculul LAN:.63

4.7. Treapta biologica de epurare a apei.65

4.7.1.Calculul BANA.66

4.7.2. Sistemul de aerare a BANA.71

4.8. Calculul statiei de suflante.73

4.9. Decantoare secundare.73

4.10. Dezinfectia apelor uzate epurate.74

4.11. Camera de amestec.75

4.12. Bazinele de contact.76

4.13. Tratarea namolurilor.77

4.13.1. Îngrosarea namolurilor.77

4.13.2. Fermentarea namolurilor organice.79

4.14. Calculul biogazului degajat la fermentarea namolului.80

5. Proiectarea sistemelor de alimentare cu apa rece,apa calda si canalizare.83

5.1.Notiuni generale.84

5.2.Întocmirea planurilor instalatiilor de alimentare cu apa rece, calda, canalizare.85

5.3. Întocmirea schemei izometrice de apa rece, apa calda si canalizae (STAS 21-106-79).85

5.4. Dimensionarea retelelor instalatiilor interioare de apa rece, apa calda si de canalizare.86

5.5. Calculul hidraulic al instalatiilor de alimentare cu apa.87

5.6. Calculul apometrelor.89

5.7. Proiectarea instalatiilor interioare de canalizare.91

5.8. Alcatuirea si trasarea reteleor interioare de canalizare.91

5.9. Constructia schemei axonometrice a instalatiilor interioare de canalizare.92

5.10. Calculul hidraulic al retelei de canalizare.92

6. Tehnologia de constructie montaj.93

6.1.Date initiale.94

6.2. Determinarea volumului de pamânt al gropilor pentru camine.95

6.3. Determinarea volumului de pamânt a transeelor.100

6.4. Determinarea volumului de pamânt sub base.104

6.5. Determinarea volumului ocupat de constructii.106

6.6. Determinarea volumului de pamânt pentru astuparea sapaturii.108

6.7. Calculul bilantului volumului de pamînt.110

6.8. Alegerea excavatorului.113

6.9. Alegerea buldozerului.117

6.10. Specificatorul materialelor.118

6.11. Determinarea elementelor constructive ale caminelor.118

6.12. Alegerea macaralei.122

Extras din document

Orasul Ungheni se afla în partea de vest a Republicii Moldova. Este întins pe o suprafata aproximativ de 16 km² cu o populatie de pîna la 40000 de locuitori. Sistemul local de canalizare este sub jurizdictia întrprinderii municipale  Apa  Canal . În prealabil sunt canalizate zonele cladiri cu noua ,cinci , doua etaje, zona industriala si cladirile publice. Cea mai mare parte a orasului dispune de serviciul de evacuare a apelor uzate. Reteaua de canalizare este construita din tuburi de fonta, ceramica si beton armat si este cuprinsa între diametrele de la 200-400, retelele de ape uzate orasenesti si 700-900, retelele de ape meteorice. Pentrul proiectul de diploma am propus proiectarea retelei din PVC tip UPONAL ULTRA.

A fost proiectata si reteaua de canalizare pentru zona rezidentiala din Danuteni.

Afluxul de ape uzate din oras curge gravitational pîna la statia de pompare centrala care la moment are în dotare pompe NG 144/56. Propun pentru o eficienta mai buna montarea pompelor de tip FLYGT BS 2400 MT. De la statia de pompare apele uzate sunt pompate prin doua colectoare sub presiune cu diametrul de 300mm pe o distanta de 12000m pîna la statia de epurare care se afla în satul Valea-Mare. Statia de epurare este o statie clasica cu un debit de functionare de 15000 m3/zi, cu trepte de curatire macanica si biologica si de dezinfectare. Din calculele efectuate am obtinut un debit maximal de 11802 m3/zi. Pentru retinerea materiilor grosiere am propus instalatii de site HUBER-RORAMAT. Materiile în suspensie de origine minerala se sedimenteaza în deznisipatoarele orizontale circulare si cele organice în limpezitoare cu aerare naturala. Epurarea biologica se înfaptuieste în bazinele de aerare cu namol activ. Namolul primar se fermenteaza în fermentatoarele circumscrise limpezitoarelor. Pentru deshidratare am propus filtre presa cu snec de tip HUBER-ROTAMAT.

La tehnologia constructiei de montare am efectuat calculile de întocmire a graficului calendaristic de executare a lucrarilor de montare a tuburilor colectorului principal. În baza calculilor efectuate la managiment am întocmit graficul retea pe acelas volum de lucru.

Automatizarea limpezitorului am efectuat în baza releului de timp.

Ca rezultat al calculului economic am optinut ca termenul de recuperare a investitiilor pentru constructia statiei de epurare se va recupera în tmp de 18 ani. Costul unui metru cub de apa epurata este de 37 de bani si tariful de 69 bani.

La capitolul  Protectia Muncii am atras problema transportarii buteliilor de clor lichid si instructiunile de combatere a accidentelor în timpul transportarii clorului.

1. Proiectarea retelei de canalizare a

apelor uzate menajere

1.1. Alegerea amplasamentului statiilor de epurare si pompare a apelor uzate

Pentru a alege amplasamentul statiei de epurare trebuie sa se tina cont de urmatoarele cerinte:

 statia de epurare se aseaza la cel putin 500 m de centrul populat;

 sa fie ferit cât e posibil de inundatii, daca lunca emisarului e inundabila.

Aceste cerinte au fost pe deplin îndeplinite la proiectarea retelei de canalizare a apelor uzate.

Apele uzate reteaua de canalizare sunt evacuate la statia de pompare, prin curgere libera. Amplasamentul statiei de pompare centrale este ales în baza datelor existente. De la statia de pompare apele uzate sunt pompate la statia de epurare care se afla la o distanta de 12000m ( în satul Valea Mare), prin doua colectoare cu diametrul de 400 mm.

1.2. Alegerea sistemului si schemei de canalizare

Sistemul de canalizare cuprinde totalitatea constructiilor ce colecteza, transporta, epureza si evacuieza în emisar apele de canalizare si poate fi:

 sistem de canalizare unitar, ce transporta prin aceasi retea toate apele din teritoriul localitatii sau al obiectivului ce se canalizeaza;

 sistem de canalizare separativ, ce colecteza prin cel putin doua retele separate toate apele din bazinul ce se canalizeaza;

 sistem de canalizare mixt, ce colecteaza si transporta apele din bazinul ce se canalizeaza prin sisteme diferite, în parte sistem mixt si în parte sistem separativ de canalizare.

1.3. Împartirea cartierilor în suprafete de scurgere

Conform planului general al orasului Ungheni, am numerotat toate cartierile (1, 2, 3 etc.), iar figurile le-am împartit în suprafete de scurgere, prin aceea ca am trasat bisectoare ale unghiurilor formate la intersectiile strazilor si corespunzator le-am numerotat(1a, 1b, etc.).

Cu ajutorul sagetilor am aratat directia scurgerii apei spre canal de pe fiecare suprafata de scurgere.

1.4. Trasarea retelei si a bazinelor de canalizare

Operatia de trasare a retelei si a bazinelor de canalizare se executa numai pentru o schema, care are un rezultat mai avantajos din schemele de canalizare studiate.

Pe schema de canalizare a orasului Ungheni, am trasat canale de serviciu si cele principale, tinând seama de relieful zonei de canalizare, amplasamentul statiei de pompare, natura terenului de fundatie, latimea strazilor, amplasamentul obiectelor cu debite mai mari etc.

Iar în scopul obtinerii unor conditii hidraulice normale, am construit canalul în felul ca sensul de curgere a apei în canal sa fie în aceeasi directie cu sensul coborâtor al aerbelor de nivel al terenului si în directie de curgere a apelor de canalizare a canalului în care sunt varsate.

În exemplul meu canalele secundare sunt amplasate lateral pe una sau doua parti ale cartierului, în dependenta de panta terenului. Schema de canalizare a orasului Ungheni  perpendiculara indirecta.

Preview document

Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 1
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 2
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 3
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 4
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 5
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 6
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 7
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 8
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 9
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 10
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 11
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 12
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 13
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 14
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 15
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 16
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 17
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 18
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 19
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 20
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 21
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 22
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 23
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 24
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 25
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 26
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 27
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 28
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 29
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 30
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 31
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 32
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 33
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 34
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 35
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 36
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 37
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 38
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 39
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 40
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 41
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 42
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 43
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 44
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 45
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 46
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 47
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 48
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 49
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 50
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 51
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 52
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 53
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 54
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 55
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 56
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 57
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 58
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 59
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 60
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 61
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 62
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 63
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 64
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 65
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 66
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 67
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 68
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 69
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 70
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 71
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 72
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 73
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 74
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 75
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 76
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 77
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 78
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 79
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 80
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 81
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 82
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 83
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 84
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 85
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 86
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 87
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 88
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 89
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 90
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 91
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 92
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 93
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 94
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 95
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 96
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 97
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 98
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 99
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 100
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 101
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 102
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 103
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 104
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 105
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 106
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 107
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 108
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 109
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 110
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 111
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 112
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 113
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 114
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 115
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 116
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 117
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 118
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 119
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 120
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 121
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 122
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 123
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 124
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 125
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 126
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 127
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 128
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 129
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 130
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 131
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 132
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 133
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 134
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 135
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 136
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 137
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 138
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 139
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 140
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 141
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 142
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 143
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 144
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 145
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 146
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 147
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 148
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 149
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 150
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 151
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 152
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 153
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 154
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 155
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 156
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 157
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 158
Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere - Pagina 159

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea Retelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere.doc
  • Proiectarea Retelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere2.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia obținerii berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Te-ar putea interesa și

Epurarea Apelor Uzate în Municipiul Tecuci

Introducere Apa este una dintre cele mai preţioase resurse ale planetei noastre. Timp îndelungat s-a considerat că apa este o sursă inepuizabilă,...

Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani

CAPITOLUL I DATE GENERALE 1.1. Tema proiectului ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE (REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE) în localitatea...

Analiza cost-beneficiu în protecția mediului din cadrul firmei Lafarge

INTRODUCERE Am început acest proiect bazându-mă pe recomandările lui Benjamin Franklin cu privire la modalitatea în care se poate o decizie sau un...

Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț

INTRODUCERE La solicitarea Ministerului Apelor si Protecţiei Mediului, Inspectoratul de Protectie a Mediului (IPM) Piatra Neamt a elaborat Planul...

Impactul asupra mediului al stațiilor de epurare a apei - studiu de caz pentru Comuna Vinga

INTRODUCERE Protecţia mediului este una din marile provocări actuale ale Europei, dată fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de către...

Strategie de Dezvoltare a Comunei Mihai Viteazul

Strategia de Dezvoltare a Comunei Mihai Viteazu 8 I. INTRODUCERE I.1. Procesul de Dezvoltare Regională Acest proces de dezvoltare regională...

Amenajarea zonei montane Rânca

INTRODUCERE Zona Rânca este situată în partea de N-E a judeţului Gorj în bazinu hidrografic al râului Gilort, în zona de crestare a munţilor...

Construirea unei instalații pentru uscarea și înmagazinarea cerealelor

1. INFORMATII GENERALE 1.1.Titularul proiectului: S.C. AGROFAM PROD S.R.L. Fetești avand ca activitate principala Cultivarea cerealelor (porumb si...

Ai nevoie de altceva?