Proiectarea secției de vinificare primară

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 25943
Mărime: 361.08KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

Introducere 2-3

1. Argumentarea tehnico – economică 4-6

2.Caracteristica materiei prime, produselor finite, materialelor principale şi auxiliare 76-10

3. Elaborarea şi argumentarea schemelor tehnologice 9-39

4. Standardizarea şi dirijarea calităţii producţiei. Schema CTCM 49-52

5.Calculul productiv 53-56

6. Selectarea utilajelor şi calculele termo-tehnice 57-61

7. Nivelul de automatizare a proceselor tehnologice 62-72

8. Partea constructivă şi tehnica sanitară 84-85

9.Calculul indicatorilor tehnico – economici 73-83

10.Protecţia mediului ambiant şi mijloacelor de protecţie a muncii 85-89

Concluzie 98

Bibliografie 99

Extras din document

Introducere

Din cele mai vechi timpuri cultivarea viţei de vie a fost îndeletnicire deosebită a poporului moldav. Arta de a produce şi de a consuma vinul a fost şi a rămas o parte integră a acestei naţiuni. Cultura viţei de vie, care practic nu cunoştea multiplii dăunători de azi, deosebitele condiţii pedoclimatice, prezenţa bogatelor păduri de stejar milenar au creat condiţii favorabile pentru ca vinificaţia să devină una din cele mai importante ocupaţii a băştinaşilor.

În cursul dezvoltării de secole , viticultura şi vinificaţia au trecut diverse etape. Întotdeauna criteriul principal de apreciere a fost calitatea vinului. Desigur calitatea e dependentă de un şir de factori - soiul strugurilor, condiţiile pedoclimatice, lumina şi umiditatea, şi e natural tehnologia de producere. Dezvoltarea rapidă a civilizaţiilor, succesul ştiinţei, perfecţionarea tehnicii, crearea de noi procese şi materiale au contribuit decisiv şi la elaborarea unor noi tehnologii de vinificaţie. Cu toate acestea, procesele tehnologice şi regimurile de fabricare a vinurilor sunt păstrate încă din timpuri străvechi.

În industria vinicolă actual există un şir de elemente moderne ce măresc eficienţa proceselor şi calitatea produselor. Dintre aceste procedeie moderne se menţionează : prelucrarea strugurilor cu utilaj de performanţă, limpezirea mustului cu diferiţi adjuvanţi, însămînţarea mustului şi fermentarea dirijată cu levuri selecţionate, filtrarea obişnuită şi cea sterilă, utilizarea rezervoarelor din oţel inoxidabil, folosirea centrifugelor-separatoare de burbe (la must) şi levuri (la vin), detartrarea – stabilizarea vinului prin tratarea cu frig, maceraţia nativă şi cea cu enzime a mustuielii, în scopul amplificării aromei de soi în vin şi a extractului ş.a.

Actual pe plan mondial, vinificaţia se dezvoltă în peste 75 ţări, dintre care cele mai importante sunt Franţa, Italia, Spania, Argentina ş.a. Deşi mică după suprafaţa sa teritorială , Moldova e considerată şi ea una din cele mai redutabile ţări-exportatoare din lume.

Industria vinicolă constituie una din ramurile principale a economiei şi este cu adevărat o mîndrie naţională. Tradiţiile vechi şi ultimele realizări ale tehnicii moderne fac ca vinurile moldoveneşti să fie cunoscute în ţară şi peste hotarele ei. Începutul mileniului trei a adus ramura vinicolă din ţara noastră în perspectiva unei noi etape de evoluţie, caracterizată prin reconstruirea proprietăţii private şi deschiderea către economia de piaţă liberă. Miza se pune pe dezvoltarea ulterioară bazată pe formele de proprietate capabile să folosească tehnologii şi utilaje moderne, tehnici şi politici de obţinere a produselor, costul şi calitatea cărora ar satisface, atît producătorul cît şi consumatorul.

Republica Moldova dispune de condiţii pedoclimatice favorabile pentru dezvoltarea viticulturii şi vinificaţiei. Punctul culminant în sectorul vinicol a fost atins în prima jumătate a anilor 80, cînd suprafaţa viilor era de 220 mii hectare, recolta medie de struguri – 6 t/ha, iar recolta globală 1150 mii tone. Aceste schimbări pozitive au fost posibile datorită reconstruirii plantaţiilor, perfecţionarea tehnologiei de producere şi crearea bazei pepenieristice. Volumul producţiei de vinuri din struguri a costituit cca 42 mln dal. După această perioadă prosperă urmează o perioadă de scădere a producţiei care se menţine pînă în ziu de azi. Aceasta se datorează în special reducerii suprafeţelor de vii din ultimii 15 ani, care s-a redus de aproximativ 3 ori, productivitatea de 1-3 ori, recolta globală de 2,5 ori. S-a redus la fel şi media anuală a volumului producţiei de vinuri de la 42 mln dal în 81-85 şi 32 mln dal în 91-95, la cca 15 mln dal în ultimii cinci ani. Actual o problemă esenţială, este cea a embargoului impus de piaţa rusească pentru vinurile moldoveneşti.

Există numeroase aspecte ce nu permit dezvoltarea acestei ramuri pe viitor, dar chiar o orientează spe regres. Principalele probleme ale ramurii vitivinicole sunt - plantarea unor plantaţii noi, ce ar asigura o bază de materie primă calitativă şi stabilă şi înlocuirea utilajului existent cu utilaj modern, ce ar permite obţinerea produselor ce corespund cerinţelor existente. O altă problemă semnificativă este obţinerea unei pieţe de desfacere cu un potenţial de absorbţie a vinurilor în cantităţi mari, pe o perioadă îndelungată.

Moldova e recunoscută în lume anume ca o ţară vitivinicolă, iar tradiţiile create de secole nu pot fi distruse astăzi. În perspectiva vinificatorilor de azi se impune sarcina ca vinurile produse în Republica Moldova să fie în continuare cunoscute în lume.

Preview document

Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 1
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 2
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 3
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 4
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 5
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 6
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 7
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 8
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 9
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 10
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 11
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 12
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 13
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 14
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 15
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 16
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 17
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 18
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 19
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 20
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 21
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 22
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 23
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 24
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 25
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 26
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 27
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 28
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 29
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 30
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 31
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 32
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 33
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 34
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 35
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 36
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 37
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 38
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 39
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 40
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 41
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 42
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 43
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 44
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 45
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 46
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 47
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 48
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 49
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 50
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 51
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 52
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 53
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 54
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 55
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 56
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 57
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 58
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 59
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 60
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 61
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 62
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 63
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 64
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 65
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 66
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 67
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 68
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 69
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 70
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 71
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 72
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 73
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 74
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 75
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 76
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 77
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 78
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 79
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 80
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 81
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 82
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 83
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 84
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 85
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 86
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 87
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 88
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 89
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 90
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 91
Proiectarea secției de vinificare primară - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea Sectiei de Vinificare Primara.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia Vinului

ÎNTRODUCERE Industria vinicolă ca ramură principală a economiei din R.M. este cu adevărat o mîndrie naţională. Tradiţiile vechi şi ultimele...

Studiu Privind Obținerea Băuturilor Slab Alcoolice pe Bază de Struguri

Introducere Lucrarea de faţă este structurată pe 7 capitole, prin care se prezintă procesul tehnologic de obţinere a băuturilor tip wine-cooler pe...

Cercetări organoleptice, fizico-chimice și biochimice comparative a unor produse de panificație obținute de la diferite fabrici

PARTEA I STUDIU BIBLIOGRAFIC Capitolul 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Istoria pâinii Pâinea este unul dintre cele mai necesare alimente, dintre...

Analiza Nitraților și Nitriților

ANALIZA NITRAȚILOR ȘI NITRIȚILOR DIN CARNE ȘI PREPARATE DIN CARNE Lucrarea de diplomă este structurată în două părți distincte: un studiu...

Perfecționarea tehnologiilor de producere a vinului spumant original în flux la Cricova S.A.

Vinul este băutura obţinută exclusiv prin fermentarea alcoolică completă sau parţială a strugurilor proaspeţi, zdrobiţi sau nezdrobiţi, ori a...

Instalație de Concentrare prin Vaporizare

Capitolul 1. CONCENTRAREA PRIN VAPORIZARE 1.1. NOTIUNI INTRODUCTIVE Concentrarea prin vaporizare este operaţia în care se măreşte conţinutul în...

Controlul și identificarea falsurilor în industria vinicolă

INTRODUCERE În România, viticultura constituie un sector foarte important al agriculturii, fiind una din ocupațiile străvechi ale poporului român,...

Obținerea vinului materie primă pentru spumante din soiul de struguri Chardonnay

1.1 Tema proiectului Denumirea obiectivului proiectat Se proiectează o secţie de prelucrare a strugurilor pentru obţinerea vinului materie primă...

Te-ar putea interesa și

Obținerea vinului materie primă pentru spumante din soiul de struguri Chardonnay

1.1 Tema proiectului Denumirea obiectivului proiectat Se proiectează o secţie de prelucrare a strugurilor pentru obţinerea vinului materie primă...

Ai nevoie de altceva?