Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral

Licență
9/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 24072
Mărime: 779.65KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” BACĂU FACULTATEA DE INGINERIE SPECIALIZAREA INGINERIE BIOCHIMICĂ

Cuprins

1.TEMA LUCRĂRII 4

2. MEMORIU TEHNIC 5

CAP. 3. TEHNOLOGIA FABRICAŢIEI 6

3.1. PRODUSUL FINIT 6

3.1.1. IMPORTANŢĂ ŞI DOMENII DE UTILIZARE 6

3.1.2. CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICĂ ŞI TEHNOLOGICĂ A IAURTULUI CU ADAOS DE FRUCTE 7

3.1.3.CONDIŢII DE CALITATE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT 8

3.2. VARIANTE TEHNOLOGICE DE OBȚINERE A PRODUSULUI FINIT 9

4. ELEMENTE DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ 15

4.1 VARIANTA TEHNOLOGICĂ ADOPTATĂ 15

4.2 MATERII PRIME ȘI MATERIALE AUXILIARE 23

4.2.1 CARACTERIZARE FIZICO-CHIMICĂ ȘI TEHNOLOGICĂ 23

4.2.2. CONDIŢII DE CALITATE, DEPOZITARE SI TRANSPORT 34

4.3. PROCESE TEHNOLOGICE COMPONENTE 35

4.3.1. MECANISMUL PROCESULUI DE FERMENTARE 35

4.3.2. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ ŞI CINETICĂ 37

4.3.3. MODELE MATEMATICE DE BILANŢ 38

4.3.4. BILANŢUL DE MATERIALE 39

4.3.5. BILANŢUL TERMIC 49

4.4. UTILAJELE INSTALAŢIEI PENTRU REALIZAREA TEHNOLOGIEI 56

4.4.1. ALEGEREA, DESCRIEREA ŞI REGIMUL DE FUNCŢIONARE A UTILAJELOR DIMENSIONATE 56

4.4.2. DIMENSIONAREA TEHNOLOGICĂ A UTILAJELOR 57

4.4.3. PROBLEME DE COROZIUNE ȘI /SAU ALEGERE A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚIE 71

4.5. PROBLEME DE EXPLOATARE A INSTALAŢIEI 71

4.5.1. UTILITĂŢI 71

4.5.2. AMPLASAREA ȘI MONTAJUL UTILAJELOR 73

4.5.3. PROBLEME DE CONTROL, REGLARE SI AUTOMATIZARE 74

4.5.4.NORME DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII 76

CAP.5. ANALIZA TEHNICO – ECONOMICĂ 81

BIBLIOGRAFIE 88

Extras din document

1.TEMA LUCRĂRII

PROIECTAREA UNEI SECȚII DE OBȚINERE A IAURTULUI CU ADAOS DE FRUCTE CU O CAPACITATE DE 3000 KG LAPTE INTEGRAL /8 ORE

2. MEMORIU TEHNIC

Tema acestei lucrări o reprezintă ,, Proiectarea unei secții de obținere a iaurtului cu adaos de fructe cu o capacitate de 3000 kg lapte integral /8 ore”.

Lucrarea de faţă abordează aspectele legate de compoziţia, caracteristicele și de calitatea produsului finit și a materiilor prime și auxiliare, precum și cele privind şi procesul tehnologic de fabricare a iaurtului cu adaos de fructe.

Iaurtul cu adaos de fructe face parte din categoria produselor lactate acide dietetice și se obține prin procesul de fermentare a laptelui sub acțiunea bacteriilor lactice.

În prezent, importanţa acestui produs a crescut mult datorită aportului său în terapia cu antibiotice, cu timpul devenind un aliment cu rol important în dietetica şi fiziologia nutriţiei.

În prima parte a lucrării am pus accent pe caracterizarea produsului finit și am prezentat diferite variante tehnologice de obținere a acestuia. Am continuat cu descrierea variantei tehnologice adoptate, cu caracterizarea laptelui ca materie primă și cu prezentarea proceselor tehnologice componente.

Bilanţul de materiale şi bilanțul termic pe care le-am realizat ,le-am folosit ulterior în determinarea cantității de produs finit obținută în 8 ore și a utilităţilor necesare și pentru determinarea costurilor de producție .

În continuare, am realizat dimensionarea tehnologică a utilajului principal –vana de fermentare și a celui secundar – pasteurizatorul cu plăci și am prezentat aspecte privind descrierea și regimul de funcționare a acestora .

Calculul economic realizat în finalul lucrării include valoarea investiţiei (teren, clădire, instalaţii aferente, utilaje), cheltuielile de personal, precum şi stabilirea cheltuielilor necesare desfăşurării normale a procesului de de producţie.

CAP. 3. TEHNOLOGIA FABRICAŢIEI

3.1. PRODUSUL FINIT

3.1.1. IMPORTANŢĂ ŞI DOMENII DE UTILIZARE

Iaurtul reprezintă un produs alimentar universal și face parte din categoria produselor lactate acide fermentate ce se obțin prin procesul de fermentare a laptelui sub acțiunea bacteriilor lactice. Numele de iaurt provine de la cuvântul de origine turcească „yoghurt” care înseamnă lapte acid.

Originar din Asia Mică, răspândit ulterior în Peninsula Balcanică și în întreaga Europă, iaurtul s-a bucurat și se bucură de o apreciere deosebită din partea consumatorilor, fiind produsul lactat acid ce ocupă primul loc atât în România, cât și în multe țări din lume.

Deși a fost cunoscut din cele mai vechi timpuri, valoarea dietetică a acestui produs a fost evidențiată abia la începutul secolului al XX – lea de către savantul biolog Metchnikov, laureat al premiului Nobel care, în urma cercetărilor efectuate a ajuns la concluzia că longevitatea unor popoare balcanice se datorează unui consum constant și în cantități mari a iaurtului.

Primele iaurturi s-au obținut din lapte de oaie şi de bivoliţă. Astăzi, principala materie primă folosită la fabricarea iaurtului, este laptele de vacă (Abdelkrim Azzouz, 2002).

În prezent se fabrică și se comercializează un număr mare de sortimente de iaurturi ce se diferențiază prin conținutul de grăsime și substanță uscată ,prin consistență și aromă ,sau în funcție de natura laptelui folosit :iaurt din lapte de vacă , din lapte de oaie sau din lapte de bivoliță. Astfel, la noi în țară se fabrică următoarele tipuri de iaurturi:

- iaurt normal , ce conține 3% grăsime și 8,2% substanță uscată negrasă;

- iaurt parțial degresat ,conține 0,5-3% grăsime și 8,2% substanță uscată negrasă;

- iaurt slab , conține 0,5-grăsime și 8,2% substanță uscată negrasă;

- iaurt aromatizat pasteurizat ce conține ingrediente aromatizate. Ca ingrediente aromatizate se pot utiliza: fructe proaspete, congelate sau sub formă de pulbere, piure de fructe, pulpă de fructe, suc de fructe, ciocolată, vanilie, etc.

- crema de iaurt.

Preview document

Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 1
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 2
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 3
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 4
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 5
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 6
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 7
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 8
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 9
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 10
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 11
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 12
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 13
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 14
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 15
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 16
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 17
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 18
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 19
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 20
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 21
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 22
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 23
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 24
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 25
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 26
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 27
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 28
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 29
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 30
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 31
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 32
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 33
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 34
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 35
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 36
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 37
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 38
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 39
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 40
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 41
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 42
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 43
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 44
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 45
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 46
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 47
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 48
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 49
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 50
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 51
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 52
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 53
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 54
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 55
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 56
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 57
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 58
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 59
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 60
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 61
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 62
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 63
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 64
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 65
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 66
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 67
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 68
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 69
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 70
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 71
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 72
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 73
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 74
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 75
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 76
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 77
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 78
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 79
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 80
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 81
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 82
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 83
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 84
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 85
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 86
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 87
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 88
Proiectarea unei Secții de Obținere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea unei Sectii de Obtinere a Iaurtului cu Adaos de Fructe Cu O Capacitate de 3000 Kg Lapte Integral.doc

Alții au mai descărcat și

Laptele de Consum

CAPITOLUL I. LAPTELE DE CONSUM 1.1. PREZENTARE GENERALĂ Laptele este unul din cele mai vechi alimente, fiind unul din principalele alimente...

Secție de Prelucrare a Laptelui în Brânzeturi

Să se proiecteze o secţie de prelucrare a laptelui în brânzeturi cu pastă opărită (caşcaval) cu o capacitate de 3000 kg/24 h. Materia primă va fi...

Tehnologia obținerii untului

1. Tema proiectului Să se proiecteze o secţie de obţinere a untului de masă cu 65 % grăsime, ştiind că secţia obţine 200 kg unt/zi. Secţia...

Tehnologia Obținerii Iaurtului cu Bifidobacterii

INTRODUCERE În ultimii ani, termenul de „probiotic” este din ce în ce mai folosit, atât în mass-media, cât şi pe internet, în publicaţiile de...

Nectar de piersici

MEMORIU TEHNIC Tema lucării are drept scop proiectarea unei instalatii de fabricare a nectarului de piersici cu o capacitate de 100 L/sarjă....

Proiectarea unei secții de obținere a brânzei cremă

1. Tema proiectului PROIECTAREA UNEI SECŢII DE OBŢINERE A BRÂNZEI CREMĂ, CU O CAPACITATE DE 5000 KG/ZI PRODUS FINIT 1. MEMORIU TEHNIC...

Iaurt cu Fructe

1. DEFINIREA PRODUSULUI Iaurtul cu aromă de fructe este un produs obținut din lapte normalizat cu adaos de 6% zahăr şi arome de fructe (caise,...

Să se proiecteze o secție de fabricare a iaurtului aromatizat cu o capacitate de prelucrare de 5 tone pe zi

Temă de proiectare Să se proiecteze o secţie de fabricare a iaurtului aromatizat cu o capacitate de prelucrare de 5t/zi. CAPITOLUL I. MEMORIU...

Ai nevoie de altceva?