Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe

Licență
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 27620
Mărime: 5.90MB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1 4

PĂLINCA - BĂUTURǍ TRADIȚIONALĂ 4

1.1. DEFINIREA PĂLINCII CA BĂUTURĂ TRADIȚIONALĂ 4

1.2 ZONA DE NORD-VEST A ȚĂRII CA ȚARĂ A PĂLINCII 6

1.3. ȚARA MARAMUREȘULUI 9

1.4. SORTIMENTE DE BĂUTURI TRADIȚONALE DIN ȚARA MARAMUREȘULUI 9

1.4.1. Horinca de Maramureş 10

1.4.2. ISTORICUL DISTILĂRII 11

CARACTERIZAREA HORINCII DE MARAMUREȘ 17

2.1. HORINCA IN OBICEIURILE ȘI CREAȚIILE SPIRITUALE ALE ZONEI 17

2.2. HORINCA LA MOMENTE IMPORTANTE DIN VIAŢA OMULUI 18

2.3. Horinca în cântece 21

2.4. HORINCA MEŞTEŞUG ANCESTRAL 22

2.5. Legislaţia privind producerea horincii 23

2.6. MATERIA PRIMĂ PENTRU HORINCA 39

2.6.1. Principalele specii de fructe folosite la obţinerea horincii 40

CAPITOLUL III. 41

TEHNOLOGIA TRADIŢIONALĂ DE PREPARARE A HORINCII 41

3.1. Recoltarea şi conditioarea fructelor 41

3.2.Compoziţia chimică a fructelor 41

3.3. PREGĂTIREA FRUCTELOR PENTRU FERMENTARE 42

3.3.1.Recepţia fructelor 43

3.5.COMPOZIŢIA BIOCHIMICĂ A MATERIEI PRIME FOLOSITE LA OBŢINEREA DISTILATELOR NATURALE 47

4.1 Glucidele. 48

4.2 Acizii organici. 50

4.5 Taninurile 52

4.6 Substanţele aromate 52

3.6.PREGĂTIREA FRUCTELOR PENTRU FERMENTARE 53

3.7.FERMENTAREA MATERIEI PRIME 53

3.8.DISTILAREA BORHOTULUI DE FRUCTE 54

3.9. Instalaţii de distilare cu funcţionare discontinuă 58

3.10.Instalaţii de distilare continuă 65

CAPITOLUL 4 70

DESCRIEREA UNITĂŢII SC DISTILARIA VOICA SRL DE PRODUCERE A HORINCII – LOCUL DE DESFĂSURARE A STUDIULUI 70

4.1.Prezentarea localitătii Chechiş, comuna Dumbrăviţa,Judeţul Maramureş 70

4.1.1.Horinca si palinca din Chechiş 73

4.2.Organizare, structura, numar de personal 74

4.3.Hală pentru fermentația alcoolică 76

IMPORTANȚA PREVENIRII SI TRATĂRII DEFECTELOR CE POT APĂREA IN DISTILATUL OBȚINUT 84

6.1. Cauze ce determină apariţia defectelor 84

6.2. Descrierea principalelor defecte şi a modalităţilor de prevenire şi tratare ale acestora 86

CAPITOLUL 7 89

COMPOZIŢIA CHIMICĂ A DISTILATULUI OBŢINUT 89

7.1. Conţinutul în alcool al distilatelor din fructe 89

7.2. Alte substanţe identificate în distilatul din fructe 92

CAPITOLUL 8 94

IMBUTELIEREA DISTILATULUI NATURAL 94

8.1. Imbutelierea ţuicii şi a distilatelor naturale 94

8.1.1. Buteliile 95

8.1.2. Dopurile şi alte sisteme de închidere a sticlelor 97

8.1.2. Umplerea sticlelor 100

Figura nr:29 103

8.1.3. Etichetarea buteliilor, aplicarea capişoanelor şi ambalarea 103

CAPITOLUL 9 104

COMERCIALIZAREA DISTILATULUI NATURAL 104

9.1 Piaţa băuturilor alcoolice naturale 104

9.2. Realizarea unui nou tip de sticle pentru îmbutelierea şi comercializarea distilatelor naturale 106

Extras din document

REZUMAT

Pălinca sau țuica este o băutură alcoolică cu tăria de cel puțin 50% vol., obținută prin fermentarea fructelor și dublă distilare, fără adaos de zahăr, de arome sintetice, coloranți, spirt sau alte ingrediente. Aroma pălincii este cea a fructelor din care provine iar tăria din alcoolul rezultat în urma fermentării glucidelor din fructe.

Tehnologia de obţinere a palincii a fost adusă pe teritoriul României de către celţi şi preluată de către daci, care după spusele lui Herodot, aveau o mare pasiune pentru petrecerile cu băutură.

Tehnologia de obţinere a palincii a fost adusa pe teritoriul României de către celţi si preluata de către daci, care după spusele lui Herodot, aveau o mare pasiune pentru petrecerile cu băutura.La prepararea pălincii, principala specie folosită este prunul cu o mulțime de soiuri cultivate și populațiile locale de prun din zonă.

Prunul este o specie care se adaptează ușor la condițiile variate de mediu, intră de timpuriu pe rod și are capacitate ridicată de producție. Valorifică bine terenurile mai sărace, unde alte specii pomicole dau rezultate mai slabe. Calitatea horincii este dependent de calitatea fructelor, fermentarea în căzi de lemn, distilarea numai în cazane de cupru, la foc de lemne care trebuie bine condus.

Experienţa s-a desfăşurat la SC Distilaria Vioca SRL, din localitatea Chechis, aflată în comuna Dumbrăviţa, judeţul Maramureş în anul 2010-211.

Această lucrare cuprinde următoarele informaţii privind date despre firma unde sa desfăşurat experienţa.

Pentru a putea descrie amănunţit materialul cu care s-a lucrat, am făcut observaţii, despre obţinerea pălincii, am folosit datele economice ale firmei precum şi bilanţurile aferente.

Licenţa este structurată în 8 capitole bine definite, capitolul 3 fiind cel mai complex, deoarece cuprinde date exacte despre experienţă.

CAPITOLUL 1

PĂLINCA - BĂUTURǍ TRADIȚIONALĂ

1.1. DEFINIREA PĂLINCII CA BĂUTURĂ TRADIȚIONALĂ

Palinca sau pălinca în maghiară Pálinka este o băutură alcoolică tradițională din Slovacia, Ungaria și Transilvania, cu un conținut ridicat de alcool (52% procentajul legal). Pălinca sau țuica este o băutură alcoolică cu tăria de cel puțin 50% vol., obținută prin fermentarea fructelor și dublă distilare, fără adaos de zahăr, de arome sintetice, coloranți, spirt sau alte ingrediente. Aroma pălincii este cea a fructelor din care provine iar tăria din alcoolul rezultat în urma fermentării glucidelor din fructe.

S-a considerat că noţiunea de “palincă “este de origine maghiară dar o serie de dovezi demonstrează contrariul. Astfel, Maria Moraru (2005) consideră că acest apelativ provine din limba slavă datorită sufixului “inka “(palinka).

În limba maghiară nu există un cuvânt înrudit cu care să poată fi stabilită o legătură etimologică. Urbeanu A. (1908) susţine că ungurii au învăţat fabricarea ţuicii de la slavi.

Figura nr:1

Pălinca este o băutură tradițională din nord-vestul Transilvaniei. În această zonă ea mai este cunoscută și sub denumirea de țuică (țuică de Oaș, țuică de Zalău etc.), turț sau de horincă. Denumirea de țuică este întâlnită numai în țara noastră, deci este un produs autohton. Țuica care se produce în celelalte areale din țara noastră se deosebește de cea din zona de nord-vest a Transilvaniei, îndeosebi prin tăria alcoolică mai mică (20-40%vol. Alcool).

Pălinca, horinca, țuica cât și rachiurile din fructe, fiind considerate pe bună dreptate băutură tradițională nu trebuie să lipsească de la nici o masă cu specific românesc.

În literatura de specialitate se fac numeroase menţiuni despre distilate. Ca şi exemplu este rachiul de drojdie care în anul 1527 costă 25 dinari iar în 1574 costul s-a ridicat la 50 dinari, preţ menţinut şi în 1579. (Prodan, 1962). Și națională pălinca a depășit granițele țării și este mult apreciată de străini.

Deși tehnologia de obținere a băuturilor tradiționale din această zonă nu diferă prea mult sortimentele obținute capătă personalitate și caracteristici specifice materiei prime din care provin și măiestriei producătorului în urmărirea și dirijarea procesului de distilare a borhotului.

1.2 ZONA DE NORD-VEST A ȚĂRII CA ȚARĂ A PĂLINCII

Zona de nord-vest a Transilvaniei, care cuprinde județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Bihor și Cluj, poartă numele de Ţara Pălincii și este zona în care se produce o băutură tradițională din fructe.

Ţinutul de nord – vest a Transilvaniei este o zonă compactă în care se produce ţuică din fructe cu un conţinut de peste 50 volume alcool, unică în felul ei, fără egal în alte zone ale ţării, motiv pentru care îşi merită denumirea de Ţară a pălincii.

Aici pomii găsesc condiții pedoclimatice deosebite pentru creștere și acumularea în fructe a unor cantități însemnate de glucide și arome care-și pun amprenta pe băuturile care rezultă în urma fermentării și distilării.

Preview document

Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 1
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 2
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 3
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 4
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 5
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 6
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 7
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 8
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 9
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 10
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 11
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 12
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 13
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 14
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 15
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 16
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 17
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 18
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 19
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 20
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 21
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 22
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 23
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 24
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 25
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 26
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 27
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 28
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 29
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 30
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 31
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 32
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 33
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 34
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 35
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 36
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 37
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 38
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 39
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 40
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 41
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 42
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 43
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 44
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 45
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 46
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 47
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 48
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 49
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 50
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 51
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 52
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 53
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 54
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 55
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 56
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 57
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 58
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 59
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 60
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 61
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 62
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 63
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 64
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 65
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 66
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 67
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 68
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 69
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 70
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 71
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 72
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 73
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 74
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 75
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 76
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 77
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 78
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 79
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 80
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 81
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 82
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 83
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 84
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 85
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 86
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 87
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 88
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 89
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 90
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 91
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 92
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 93
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 94
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 95
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 96
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 97
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 98
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 99
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 100
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 101
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 102
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 103
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 104
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 105
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 106
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 107
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 108
Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe - Pagina 109

Conținut arhivă zip

  • Studii Privind Fabricarea Distilatelor din Fructe.doc

Alții au mai descărcat și

Instalatie de Obtinere a Alcoolului Etilic din Cereale

1 TEMA PROIECTULUI Sa se dimensioneze o instalatie de obtinere a alcoolului etilic din cereale stiind ca parametrii implicati sunt: • Cantitatea...

Tehnologie de Fabricare a Alcoolului

Memoriu justificativ Lucrarea are ca obiect prezentarea unei tehnologii de fabricare a alcoolului din materii prime amidonoase şi anume din...

Băuturi Alcoolice și Nealcoolice

Capitolul 1. Băuturile alcoolice Băuturile alcoolice sunt băuturile care conțin etanol, cunoscut sub numele de alcool sau alcool etilic. Acesta,...

Conceperea planului HACCP pentru obținerea în condiții industriale a produsului Horincă de Maramureș

INTRODUCERE Obiectivul lucrării Proiectarea unei linii de fabricație a produsului „horincă de Maramureș” care să prelucreze 40.000 kg prune din...

Tehnologia obținerii produselor spirtoase

Introducere Cuvântul alcool provine de la cuvântul arab „al-kohol ” care înseamnă lucru, obiect subtil şi este pentru prima oară citat în Europa...

Tehnologia și Linia Tehnologică pentru Fabricarea Băuturilor Alcoolice Fermentate și Distilate din Prune

CAPITOLUL I Caracteristicile materiilor prime si a produselor finite 1.MATERIA PRIMA-PRUNELE Denumire stiintifica-Prunus domestica Prunul este...

Biotehnologii în Industria Alimentară

1.Introducere Băuturile alcoolice însoţesc preparatele culinare în cadrul meniurilor, având rolul de a le pune în valoare, de a stimula digestia...

Producerea Alcoolului Alimentar din Fructe

1.INTRODUCERE Rachiurile naturale sunt bauturi alcoolice obtinute prin fermentarea si distilarea borhoturilor sau a sucurilor fermentate din...

Ai nevoie de altceva?