Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie

Licență
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 22934
Mărime: 1.32MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. dr. Romolica MIHAIU
UNIVERSITATEA BABEŞ- BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ-NAPOCA

Cuprins

Lista figurilor şi tabelelor 4

Capitolul 1 Introducere 5

1.1 Scurt istoric al ceaiului 6

Capitolul 2 Calitatea ceaiului-reglementări şi standarde 9

2.1 Caracterizarea merceologică a ceaiului 9

2.2 Standarde internaţionale- ISO 11

2.2.1 Standardizarea 11

2.2.2 Standardele ISO 13

2.2.3 ISO 22000 15

2.2.4 ISO 9001:2008 17

2.3 Sistemul european de standardizare 19

2.4 Standardele din România 20

2.5 Standardizarea în domeniul ceaiului 20

2.5 Legislaţia în domeniul ceaiurilor în România 21

2.5.1 Legea siguranţei alimentelor 21

2.5.2 Regulamentul (CE) NR. 834/2007 22

2.5.3 Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1069/2007 23

2.5.4 Legea nr. 491/2011 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului 23

Capitolul 3 Asigurarea şi controlul calităţii în domeniul ceaiurilor 24

3.1 Metode de asigurarea calităţii 24

3.1.1 Asigurarea calităţii prin control 24

3.1.2 Asigurarea calităţii prin metode statistice 24

3.1.3 Asigurarea calităţii prin motivarea personalului 25

3.1.4 Promovarea unor concepte integratoare de asigurare a calităţii 25

3.1.5 Tendinţe actuale ale managementului calităţii 26

3.2 Ghidul normelor şi procedurilor în cadrul producţiei de ceai 27

3.2.1 Depozitarea şi transportul plantelor 27

3.2.2 Ambalarea ceaiurilor din plante medicinale 27

3.2.3 Etichetarea şi marcarea ceaiurilor 28

3.2.4 Aspecte verificate în determinarea calităţii ceaiului 29

Capitolul 4 Prezentarea generală a SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL 31

4.1 Statutul juridic al SC Laboratoarele Fares Biovital SRL Orăştie 31

4.2 Istoricul grupului FARES SA 31

4.3 Analiza mediului de afaceri al firmei 34

4.3.1Piaţa ceaiurilor din România 34

4.3.2 Analiza macromediului firmei 35

4.3.3 Micromediul fimei Laboratoarele Fares Bio Vital 38

4.4 Analiza gamei de produse 40

4.5 Analiza comparativă a preţurilor ceaiurilor 52

Am realizat o analiză comparativă a preţurilor celor două produse analizate în lucrare în farmaciile Catena, Casa Verde (Magazinul naturist al grupului de firme Fares), HelpNet, RoNatura şi Remedium Farm. 52

4.6 Date Financiare Laboratoarele Fares Bio Vital Orăştie 53

Capitolul 5 Asigurarea şi controlul calităţii la Laboratoarele Fares Bio Vital Orăştie 56

5.1 Măsuri generale 56

5.1.1 Standarde implementate în cadrul firmei 56

5.1.2 Documentaţia care se întocmeşte în domeniul calităţii 56

5.1.3 Calitatea materialelor folosite 57

5.1.4 Auditul calităţii 58

5.4.5 Personalul şi implicarea acestuia în asigurarea calităţii 58

5.2 Verificarea calităţii pe parcursul procesului de producţie a ceaiurilor pulvis (Exemplificare ceaiului de sunătoare) 59

5.2.1 Ceaiul de sunătoare- prezentare, acţiune 59

5.2.2 Recepţia plantelor de sunătoare 59

5.2.3 Uscarea plantelor 61

5.2.4 Depozitarea plantelor uscate 61

5.2.5 Condiţionarea 62

5.2.6 Tocarea 62

5.2.7 Depozitarea semifabricatelor 63

5.2.8 Ambalarea primară 63

5.2.9 Ambalarea secundară şi colectivă 64

5.2.10 Depozitarea produsului finit 64

5.3 Verificarea calităţii pe parcursul procesului de producţie a ceaiurilor la pungă (Exemplificare- Ceaiul HEPATOCOL) 65

5.3.1 Hepatocol- prezentare, acţiune 65

Extras din document

Capitolul 1 Introducere

În contextul transformărilor profunde din lumea întreagă şi sub influenţa majoră a schimbărilor datorate situaţiei financiare de pe mapamond, asigurarea calităţii produselor a căpătat o importanţă din ce în ce mai mare. Organizaţiile sunt puse la încercare din ce în ce mai mult pentru a face faţă dinamicii pieţei şi a-şi păstra clienţii. Acest lucru îl pot realiza doar prin produse de calitate. Astfel calitatea a ajuns înainte mai multor priorităţi ale firmelor, iar îmbunătăţirea acesteia este obiectivul major pe care întreprinderile şi l-au fixat.

În ceea ce priveşte produsele alimentare şi cele medicamentoase, calitatea capătă valenţe noi datorită importanţei majore pe care aceste produse le au în viaţa omului. Consumatorii, fiind pricipalul element al pieţei, este cel care analizează şi clasifică produsele pe care le achiziţionează. Organizaţiile sunt astfel nevoite să creeze produse care să corespundă pretenţiilor clientului şi să-i satisfacă astfel nevoile.

Economia românească se află într-o schimbare majoră datorită obligativităţilor care trebuie să le îndeplinească pentru a fi în conformitate cu normele din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, firmele româneşti sunt nevoite să facă faţă asaltului de firme internaţionale nou intrate în România, firme care au marele atu de a fi percepute de catre clienţii români ca oferind produse de calitate.

În aceste condiţii, răspunderea producătorilor români în ceea ce priveşte satisfacerea clienţilor şi implicit asigurarea calităţii produselor autohtone creşte într-un ritm alert generând situaţii nemaiîntâlnite de aceştia. Astfel, pe piaţă rămân numai acele firme care se pot adapta acestor situaţii.

Cel mai la îndemână intrument pentru a convinge clienţii de calitatea produselor este standardizarea acestora. Astfel se elimină treptat concepţiile acestora cum că produsele româneşti nu sunt la fel de bune ca cele din străinătate.

Piaţa ceaiurilor din România a cunoscut o expansiune o dată cu influenţa resimţită din exteriorul ţării, mai ales datorită abundenţei de produse venite de la producătorii cu tradiţie (India, China, Japonia etc.). Încă din perioda comunistă, principala firmă producătoare de ceaiuri a fost Plafar, care, după 1990 s-a divizat rezultând firme concurente pe acest segment de piaţă. Fares însă s-a remercat devenind lider încă din primul an. Şi în monentul de faţă se menţine lider pe segmentul de produse din plante medicinale, dezvoltându-şi o adevărată reţea de firme pentru a acoperi în proporţie de 80% activităţile din lanţul valoric.

Aceste elemente au stat la baza opţiunii mele de a studia piaţa ceaiului din România prin analizarea cerinţelor din punct de vedere al calităţii şi ulterior observarea atentă a activităţii liderului acestei pieţe.

Un alt motiv datorită căruia am dorit să observ producţia de ceaiuri a constat în schimbarea comportamentului consumatorilor cu privire la aceste produse din plante medicinale. Din ce în ce mai mulţi oameni îşi completează sau chiar înlocuiesc tratamentul medicamentos pentru anumite afecţiuni cu administarea de ceaiuri. Principalul argument al acestor persoane este lipsa banilor pentru a-şi achiziţiona toate medicamentele prescrise de medici, dar şi moda „eco” are o parte importantă în luarea acestor decizii.

Având în vedere aceste lucruri, calitatea joacă un rol deosebit de important în producţia de ceai, necesitând o monitorizare continuă şi sistematică de-a lungul întregului proces prin care trec plantele din stare proaspătă la stadiul de produs finit.

Printre obiectivele acestei analize se numără:

- Studierea cerinţelor de calitate din punct de vedere legislativ dar şi a standardelor europene şi internaţionale

- Analizarea în amănunt a producţiei de ceai şi controlul calităţii într-o întreprindere de prestigiu

- Evidenţierea unor eventuale diferenţe dintre normele de calitate din teorie şi aplicarea lor în cadrul producţiei propriu-zise.

Ca structură lucrarea se prezintă astfel:

- Un prim capitol în constituie introducerea alături de un scurt istoric al ceaiurilor în lume

- Capitolele 2 şi 3 reprezintă partea teoretică a lucrării şi fac referire atât la reglementările şi standardele care vizează piaţa şi producţia de ceai, cât şi la asigurarea calităţii în acest domeniu.

- Capitolul 4 şi 5 revin studiului de caz la SC Laboratoarele Fares Bio Vital Orăştie

- Ultima parte a lucrării conţine concluzii şi sugestii referitoare la studiul de caz.

1.1 Scurt istoric al ceaiului

De mii de ani oamenii consumă ceai preparat din diferite feluri de plante pentru simpla plăcere, dar şi pentru a se trata de anumite boli (fizice sau ale sufletului).

Se presupune că originea ceaiului se afla undeva în China, în perioada împaratului Shen Nung (pronunţat ‘Shay-Nung'). Tot de către acest împarat se consideră că a fost descoperit ceaiul printr-o întâmplare. El era consumator de apă fiartă, iar într-o zi s-a aşezat sub un copac şi a constatat că în apă căzuseră frunze care aromatizaseră apa.

Preview document

Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 1
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 2
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 3
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 4
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 5
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 6
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 7
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 8
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 9
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 10
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 11
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 12
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 13
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 14
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 15
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 16
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 17
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 18
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 19
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 20
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 21
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 22
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 23
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 24
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 25
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 26
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 27
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 28
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 29
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 30
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 31
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 32
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 33
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 34
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 35
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 36
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 37
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 38
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 39
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 40
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 41
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 42
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 43
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 44
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 45
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 46
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 47
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 48
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 49
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 50
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 51
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 52
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 53
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 54
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 55
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 56
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 57
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 58
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 59
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 60
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 61
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 62
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 63
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 64
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 65
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 66
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 67
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 68
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 69
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 70
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 71
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 72
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 73
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 74
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 75
Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Studiu Privind Asigurarea Calitatii Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orastie.docx

Alții au mai descărcat și

Implementarea HACCP-ului la Produsele Lactate

CAPITOLUL 1. CARACTERISTICI GENERALE PRIVIND LAPTELE SI PRODUSELE LACTATE 1.1. Igiena produselor lactate Calitatea laptelui materie primă a....

Secție de prelucrare a laptelui în vederea obținerii de brânza Camembert, cu o capacitate de 150 tone pe an

Cap. 1 Caracteristicile materiilor prime si auxiliare 1.1 Compoziţia chimică a laptelui Compoziţia chimică a laptelui este, în general,...

Implementarea sistemului de siguranță a alimentelor conform principiilor HACCP într-o unitate de fabricare a brânzeturilor

1. SISTEME DE MANAGAMENT A CALITATII Sistemul de management a siguranţei recunoscut pe plan internaţional, care şi-a dovedit eficienţa în toate...

Managementul siguranței alimentare

Aspecte generale Managementul calităţii înseamnă evaluarea reală a potenţialului şi îmbunătăţirea performanţei, nu crearea unei impresii bune în...

Flavonoide

INTRODUCERE Ca urmare a dezvoltării ştiinţelor farmaceutice şi a descoperirilor din domeniul fitochimiei şi perfecţionării metodologiei de...

Procesarea Produselor Ecologice

Agricultura ecologică (numită şi organică sau biologică) a apărut în Europa ca urmare a unor probleme de sănătate apărute şi a unor experienţe...

Tehnologii de conservare cu ajutorul presiunilor scăzute a condimentelor și sistemelor condimentare

1. Condimentele, introducere Termenul de condimente sau mirodenii a fost aplicat mai întâi şi ingredientelor cu gust pătrunzător şi iute sau...

Dafinul

GENERALITĂŢI Dafinul este socotit copac al soarelui şi simbol al păcii. În Evul Mediu, dafinul era recomandat împotriva “tuturor relelor satanice...

Ai nevoie de altceva?