Toate licentele din domeniul Inginerie Aerospatiala

 • Studiu asupra arborilor principali si tehnologii de fabricare

  1.Introducere În aceasta lucrare se va vorbi despre arborele cotit,prezentarea și dezbaterea metodelor costructive clasice,cele folosite in prezent ,bazele funționalității,tratamentele termice si o solutie contructivă nouă .Metodele contrustive clasice sunt turnarea si forjarea,pe rănd sa va prezenta ambele metode,întregul procedeu,un scurt istoric al lor și argumente pro-contra.Prelucrarea prin așchiere folosind mașina cu comandă numerică si folosirea programelor CAD-CAM pentru proiectarea...

 • Imaginea Radioscopica a Sistemelor de Scanare cu Raze X

  1. Capitol introductiv 1.1. Motivația lucrării Există două categorii majore de materiale ilicite: droguri și explozivi. Majoritatea materialelor ilicite, în special explozibilii prezintă amenințări la adresa publicului larg. Atacurile teroriste asupra aeronavelor prin utilizarea de explozivi, în special explozivi din plastic, au reprezentat o amenințare majoră la adresa securității naționale. Pentru a contracara amenințarea teroristă, prima metoda de apărare este de a folosi dispozitive de...

 • Optimizarea ergonomica a procesului tehnologic de prelucrare prin injectie a reperului parghie X52

  INTRODUCERE Tema lucrării de licență constă în optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52. Studiul a fost elaborat în cadrul societății S.C. Subansamble Auto S.A, în departamentul Injecție Mase Plastice, sub îndrumarea domnului inginer tehnolog - Constantin Voicu. Principalul obiectiv al stagiului este de a asimilia cunoștințe noi în ceea ce privește fazele de dezvoltare a unui produs nou, procesul tehnologic de obținere a reperului în...

 • Sistem solar de uscare

  Introducere Populația globală este în expansiune cu aproximativ 50 milioane de oameni în fiecare an, iar acest fapt duce la o creștere a consumului global de energie. Principalele surse de energie utilizate la nivel mondial sunt reprezentate de catre combustibilii fosili, aproape 78% din totalul energiei care este produsă, iar această utilizare de combustibili fosili distrug atât mediul înconjurător cât și calitatea vieții umane, în toate formele administrative, sociologice, politice,...

 • Reproiectarea Subansamblului Manivela prin Medode CAD

  Capitolul 1. Introducere 1.1 Privire de ansamblu Suntem martorii rezultatelor unuia dintre cele mai uimitoare procese ce pare să se desfăşoare fără vreun scop anume, fără vreun plan dinainte stabilit, fără controlul vreunei forţe exterioare şi care ne afectează în mod direct şi cuprinde aproape tot ceea ce ne înconjoară: procesul de evoluţie. Evoluăm ca fiinţe biologice, evolueză mediul din jurul nostru, evoluează cunoştiinţele noastre. 1.2 Scopul lucrării Lucrarea de față își propune...

 • Exportul Romaniei pe Perioada Crizei Economice

  INTRODUCERE “Criza este cea mai binecuvântată situaţie care poate apăre pentru ţări şi persoane, pentru că ea atrage după sine progrese. Cine depăşeşte criza se depăşeşte pe sine însuşi, fără a rămâne depăşit.” (Albert Einstein) Criza economică mondială din 2007–2010 a început în luna iulie 2007, moment când pierderea încrederii investitorilor americani în ipotecarea securitizată a condus la o criză de lichidități ce a determinat o injectare substanțială de capital în piețele financiare din...