Optimizarea ergonomica a procesului tehnologic de prelucrare prin injectie a reperului parghie X52

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Optimizarea ergonomica a procesului tehnologic de prelucrare prin injectie a reperului parghie X52.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 57 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Inginerie Aerospatiala

Cuprins

INTRODUCERE .3
PARTEA I. STUDIU BIBLIOGRAFIC
Capitolul 1. Mase plastice. Generalități. Proprietăți ale maselor plastice ...3
1.1 Materialele termoplastice celulozice .4
1.2 Poliamide . ..5
1.3 Polietilenă . .5
1.4 Polipropilenă . ...6
1.5 Policarbonați . .7
Capitolul 2. Tehnologia injectării . 8
2.1Tehnologii de injecție . . ...8
2.2 Principiul injectării. ... ...12
Capitolul 3. Defectele pieselor injectate ..19
Capitolul 4. Proiectare și dezvoltare produs / proces 21
4.1 Proiectarea și dezvoltarea procesului ...21
PARTEA A-II-A. STUDIU DE CAZ
Capitolul 5. Prezentarea S.C. Subansamble Auto S.A ..22
Capitolul 6. Prezentarea procesului de realizare a reperului pârghie X52
6.1 Prezentare reper 24
6.2 Procesul tehnologic ...30
6.3 Echipamente de injecție 47
Capapitolul 7. Defecte apărute în cadrul procesului de injectare si remedierea 53
PARTEA A-III-A.
Concluzii și contribuții personale 54
BIBLIOGRAFIE .56

Extras din document

INTRODUCERE

Tema lucrării de licență constă în optimizarea ergonomică a procesului tehnologic de prelucrare prin injecție a reperului pârghie X52. Studiul a fost elaborat în cadrul societății S.C. Subansamble Auto S.A, în departamentul Injecție Mase Plastice, sub îndrumarea domnului inginer tehnolog - Constantin Voicu.

Principalul obiectiv al stagiului este de a asimilia cunoștințe noi în ceea ce privește fazele de dezvoltare a unui produs nou, procesul tehnologic de obținere a reperului în discuție, precum și o soluție de îmbunătățire a procesului tehnologic.

Pentru atingerea obiectivelor lucrării, în cadrul firmei S.C. Subansamble Auto S.A s-au realizat următoarele activități:

- s-a analizat procesul de fabricație a reperului pârghie X52;

- s-a studiat ergonomia la postul de lucru a reperului pârghie X52;

- s-a analizat fluxul de producție al reperului pârghie X52.

Proiectul de diplomă este structurat în 3 părți: Studiu bibliografic, Studiu de caz și Concluzii și contribuții personale.

În prima parte a proiectului sunt prezentate noțiuni fundamentale ale procesului de injecție și noțiunea de produs.

Studiul bibliografic este structurat pe patru capitole. În primul capitol se prezintă majoritatea materialelor termoplastice prezente în procesul de injectare: materiale termoplastice de bază, aliaje, materiale termoplastice armate și materiale cu proprietăți speciale, în capitolul doi se prezintă tehnologia injectării maselor plastice, iar in capitolul patru se prezintă fazele proiectării si dezvoltării unui produs / proces.

În partea a doua este prezentat Studiul de caz al proiectului de diplomă, acesta fiind structurat astfel: prezentarea firmei S.C. Subansamble Auto S.A, prezentarea procesului de injecție a reperului pârghie X52, îmbunătățirea ergonomică a procesului tehnologic.

În ultima parte a lucrării, „Contribuții și concluzii” se prezintă concluziile studiului de caz și contribuțiile proprii aduse procesului de implementare, urmărire și validare a procesului de injecție a reperului pârghie X52.

Lucrarea se termină cu bibliografia.

I STUDIU BIBLIOGRAFIC

Capitolul 1. Mase plastice. Generalități. Proprietăți ale maselor plastice

„La fel ca toate noutățile care apar, lipsa obișnuinței, imposibilitatea prevederii, în anumite limite a avantajelor și a posibilităților de folosire, lipsa de certitudine privind calitățile acestora în comparație cu produsele care au intrat în obișnuință, fac ca produsele noi să fie apreciate in primul rând prin ,,posibilitatea de înlocuire’’ a celor consacrate. Același proces s-a petrecut și cu produsele din materiale plastice, apreciate încă drept materiale de înlocuire în construcții, cu toate că acestea, prin proprietățile și calitățile lor, se dovedesc a fi o grupă de materiale superioare față de materialele tradiționale.”

Proprietatea care stă la baza evoluției rapide a producției de materiale plastice este „capacitatea de formare”. Astfel, procesul de fabricație al produselor din materiale plastice se realizează in puține etape, cu productivitate ridicată si precizie dimensională foarte ridicată.

O altă prorietate a polimerilor este capacitatea materialelor plastice de a se asocia cu alte materiale de diferite proveniențe, obținându-se astfel produse cu structuri complexe. Cele mai importante din acest punct de vedere sunt materialele plastice armate (MPA).

Materialele plastice se folosesc tot mai des in construcții datorită avantajelor generale, economice si tehnice. Utilizarea materialelor plastice conduce la economisirea materialelor lemnoase, a oțelului și uneori chiar și a betonului.

(Răducanu Cioroiu. 1975. Materiale Plastice în Construcții. București. Editura Tehnică.)

1.1 Materialele termoplastice celulozice

Materialele plastice celulozice au la bază celuloza, care se obține din fire scurte de bumbac, in, iută etc.

Materialele utilizate la injectare sunt acetatul de celuloză, acetobutiratul de celuloză și acetopropinatul de celuloză.

„Acetatul de celuloză rezultă din reacția celulozei cu acid acetic sau anhidridă acetică în prezența acidului sulfuric. Se prezintă sub formă de granule cilindrice, transparente sau divers colorate.

Acetatul de celuloză este un material amorf și clar transparent, cu o rezistență mecanică ridicată. Proprietățile mecanice ale materialelor termoplastice celulozice nu sunt influențate de umiditate. Acetatul de celuloză are gradul de transparență de 90%.”

Comportare la ardere: după aprindere, materialele termoplastice celulozice ard lent și continuu, fumul este de culoare neagră, cenușa rezultată este brun închisă. Se înmoaie și picură, are miros înțepător.

Proprietățile acetopropinatului de celuloză sunt asemănătoare cu ale celorlalte două materiale celulozice.

Acetopropinatul de celuloză se prezintă sub formă de granule cilindrice, divers colorate sau transparente. După aprindere arde lent, flacăra este albă, se înmoaie, picură, mirosul degajat este înțepător.

(Conform Ion Sereș. 2002. Materiale termoplastice pentru injectare, tehnologie, încercări. Oradea. Editura Imprimeriei de vest.)

Fisiere in arhiva (1):

  • Optimizarea ergonomica a procesului tehnologic de prelucrare prin injectie a reperului parghie X52.doc

Bibliografie

- Răducanu Cioroiu. (1975). Materiale Plastice în Construcții. București. Editura Tehnică.
- Ion Sereș. (2002). Materiale termoplastice pentru injectare, tehnologie, încercări. Oradea. Editura Imprimeriei de vest.
- Ion Sereș. (1996). Injectarea materialelor termoplastice. Oradea. Editura Imprimeriei de vest.
- Ion Sereș. (1999). Matrițe de injectat. Oradea. Editura Imprimeriei de vest.
- http://ro.scribd.com/doc/58967020/Proiectarea-tehnologiei-2, accesat la 10.06.2018
- Documentație firmă S.C. Subansamble Auto S.A
- http://www.mec.ugal.ro/Resurse/MENUS/Cercetare/Centre/Idei789/RAPORT_STIINTIFIC_2009.pdf
- http://www.polyone.com/files/resources/Overmold_Design_Guide.pdf