Sistem solar de uscare

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 9395
Mărime: 5.61MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Univeristatea din Pitești Facultatea de Electronică,Comunicații si Calculatoare Specializare-Electromecanică

Cuprins

Introducere 5

I-Radiația solară 6

1.1. Consideraţii privind radiaţia solară 6

1.2. Compoziția spectrală a radiației solare 8

1.2.1.Radiaţia Ultravioletă 8

1.2.2.Radiaţia Vizibilă (lumina) 8

1.2.3.Radiaţia Infraroşie 8

1.3. Componentele radiației solare 10

1.3.1.Radiția solară globală (Q) 10

1.3.2. Radiația solară reflectată (Rs) 10

1.3.3.Radiația Terestră(Es) 11

1.3.4.Radiația Atmosferei (Ea) 11

1.3.5.Bilanțul Radiativ (B) 11

II-Colectoare solare-termice(CST) 12

2.1. Consideraţii privind colectoarele solare termice 12

2.2. Colectoare solare staționare 12

2.2.1.Colectoare solare fixe plane 13

2.2.2. Colectoare solare fixe cu tuburi vidate 16

2.2.3. Colectoare solare fixe parabolice 17

2.3.Poziționarea colectorului solar plan 19

III-Sistemul solar de uscare folosit în domeniul uscării legumelor și fructelor 21

3.1.Aspecte generale 21

3.1.1.Bazele teoretice ale procesului de uscare 21

3.2. Uscarea la soare versus uscarea cu ajutorul sistemului solar de uscare 22

3.2.1.Procesul prin uscarea la soare 23

3.2.2.Procesul folosind sistemul solar de uscare 23

3.3.Clasificarea sistemelor de uscare 25

3.3.1.Sisteme de uscare cu energie activă) 25

3.3.2.Sisteme de uscare cu energie pasivă 26

IV-Proiectarea și crearea unui sistem solar de uscare 28

4.1.Realizarea panoului solar 28

4.2.Realizarea camerei de uscare 29

4.2.1.Aspecte generale 29

4.2.2.Construirea camerei de uscare 31

4.3.Realizarea cadrului de susținere a panoului 32

V-Partea electrică a sistemului solar de uscare 33

5.1 Sistemul de automatizare pentru circularea aerului din interiorul panoului solar și a camerei de uscare 33

5.2 Sistemul de automatizare pentru înclinarea automată a panoului solar 38

5.3 Sistemul de comandă folosit pentru acționarea motorului 44

5.3.1.Sursa de alimentare 44

5.3.2.Relee auto 46

5.3.3. Întrerupător LA167-B2-BD 47

VI-Concluzii generale. Contribuții și perspective 48

Bibliografie 52

Anexe 54

Extras din document

Introducere

Populația globală este în expansiune cu aproximativ 50 milioane de oameni în fiecare an, iar acest fapt duce la o creștere a consumului global de energie. Principalele surse de energie utilizate la nivel mondial sunt reprezentate de catre combustibilii fosili, aproape 78% din totalul energiei care este produsă, iar această utilizare de combustibili fosili distrug atât mediul înconjurător cât și calitatea vieții umane, în toate formele administrative, sociologice, politice, economice și culturale. Soluția, regăsită în prezent pe axele prioritare de cercetare și dezvoltare ale oricărui proiect național și internațional, este creșterea gradului de folosire a surselor regenerabile și mărirea eficienţei de conversie a acestor energii.

Radiația solară este valorificată sub formă de energie termică cu ajutorul sistemelor de colectoare solar-termice (CST), rezultatele obținute fiind apa caldă și căldura necesară menținerii unei anumite temperaturi în spațiile construite . Argumentele care stau la baza implementării și utilizării sistemelor CST sunt:

· CST este o dovadă a responsabilității omului asupra mediului, deoarece constituie un răspuns viabil pentru producerea de energie prin înlocuirea combustibililor fosili – poluante – cu sursa solară – regenerabilă și nepoluantă;

· CST pot asigura necesarul de energie termică anual până la 90% în zonele tropicale și până la 90% primăvara și toamna în zonele nordice ;

· Deși costurile de achiziție și implementare a sistemelor CST sunt oarecum ridicate (numai ≈0.5% din populația Terrei și le-ar putea asuma , există totusi căi de reducere si facilități a acestor costuri prin înscrierea în programe guvernamentale și proiecte de finanțare a structurilor de valorificare a energiilor regenerabile.De asemenea, pe baza actului normativ 20/20/20 European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) obligă producerea a 50% din energia termică prin utilizarea sistemelor solar termice.

Posibilităţile de utilizare a energiei solare sunt destul de largi, dar sunt puternic influenţate de poziţia geografică, de anotimp şi de condiţiile meteo. Din acest motiv, energia care poate fi obţinută pe 1 m2 variază foarte mult. În România, într-o zi însorită, insolaţia medie poate ajunge la cca. 1000 W/m2.

Capitolul I

Radiația solară

1.1. Consideraţii privind radiaţia solară

Soarele este sursa de energie a Terrei, contribuind la menținerea temperaturii planetei mult peste valoarea de aproape 0K, întâlnită în spaţiul interplanetar şi este unica sursă de energie capabilă să întreţină viaţa pe Pământ. Soarele reprezintă practic o sursă inepuizabilă de energie, estimându-se o perioadă a existenţei radiaţiei solare de încă aproape 4…5 miliarde a ani.

Soarele emite o cantitate uriașă de energie, 407 cvatrilioane (4,07*1026) W, care raportat la suprafaţa soarelui înseamnă 209,346 GW/m2 energie radiantă emisă. Din aceasta numai o mică parte ajunge pe Pământ. Radiaţia solară care ajunge pe Pământ, din punct de vedere energetic, este alcătuită din două componente:

- radiaţie directă - depinde de orientarea suprafeţei receptoare

- radiaţie difuză – este considerată aceeaşi, indiferent de sensul suprafeţei receptoare, chiar dacă în realitate sunt cateva diferenţe.

Radiaţia solară acoperă toată gama de lungimi de undă a energiei solare, dar în general se divide în două componente, cu lungime de undă scurtă şi lungă, care au un comportament diferit. Radiaţia cu lungime de undă scurtă, funcţie de unghiul de incidenţă cu suprafaţa, se reflectă, se absoarbe şi trece prin suprafaţa respectivă.

Radiaţia solară este influenţată de modificarea permanentă a câtorva parametrii importanţi, cum sunt:

- Înălţimea soarelui pe cer

- Unghiul de înclinare a axei Pământului;

- Modificarea distanţei Pământ – Soare

- Latitudinea geografică.

Figura 1.2 Variaţia radiaţiei solare în funcţie de direcţia razelor solare,

pentru diferite situaţii atmosferice: Rev. Tehnica Instalaţiilor nr. 5/2004

Bibliografie

• Kreith F, Kreider JF. Principles of solar engineering. New York: McGraw-Hill; 1978.

• Oprea Cristian,2005,Radiatia solara,aspecte teoretice si practice

• Dincer I. Renewable energy, environment and sustainable development. Proceedings of the World

• Brătucu, Gh.: Influenţa factorilor naturali asupra costurilor produselor agricole vegetale, Lucrările celei de-a V a conferinţe de comunicări ştiinţifice, Universitatea Spiru Haret, Braşov, 1999

• Doven, S., Mitroi, A.: 2008 – Drying capacity and performance comparision of solar box dryer and solar cabinet dryer, Lucrări ştiinţifice cu tema : Engineering and management of sustainable development in agriculture, transports and food industry”, INMATEH, nr. 25, 157-162, INMA Bucureşti, 2008, ISSN 1583 – 1019

• SERI. Power from the Sun: principles of high temperature solar thermal technology; 1987.

• Spânulescu Ion, Celule solare, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1983

• Mugur Bălan, Energii regenerabile, Ed. Tehnică Cluj Napoca, 2007

• Green M, Silicon solar cells. Advanced principles and practice, Chap. 7, Centre for

• PhotovoltaicDevices and Systems, University of New South Wales, Sydney (1995).

• Marin, A.L., Brătucu, Gh.: Research Regarding on the Balance of Masses in Conservation by Drying of Vegetables and Fruits, în revista Journal of EcoAgriTourism, vol.6, 2010, nr.2(19), p. 68-72, Braşov, România, ISSN 1844-8577.

• Marin, A.L., Brătucu, Gh.: Researches Concernig the Manufacturing of a Technical Equipment for Drying of Vegetable with Solar Enegy Used in Brasov Area, în revista INMATEH III, 2009, nr. 29, p. 115-121, Bucureşti, România, ISSN 1583-1019.

• Marin, A.L.: Contributions to the Study of Heat Balance in Drying of Fruits and Vegetables with Solar Energy, în revista

• Marin, A.L., Brătucu, Gh.: Contributions To The Development Of Equipment That Are Using Solar Energy For Drying Vegetable Products, în revista COMAT 2010 (International Conference Research and Innovation in Engineering),vol.III, 2010, p 140-144, Braşov, România, ISSN 1844-9336.

• Marin, A.L.: Research Regarding Drying Of Agricultural Products By Using Solar Energy, în The 4th International Conference Computational Mechanics and Virtual Engineering COMEC 2011 (International Conference Research and Innovation in Engineering), vol.I, 2011, p 97-100, Braşov, România

• Marin, A.L., Brătucu, Gh.: Research regarding energy optimization of the dehydration process of tomatoes, Bulletin of the Transylvania Universiy of Braşov, Serie II Forestry. Wood Industry.Agricultural Food Engineering. Vol. 5 (55) nr.2-2012, p. ..., ISSN 2065-2135 (Print), ISSN 2065-2143 (CD-ROM) (acceptat pentru publicare).

...

Preview document

Sistem solar de uscare - Pagina 1
Sistem solar de uscare - Pagina 2
Sistem solar de uscare - Pagina 3
Sistem solar de uscare - Pagina 4
Sistem solar de uscare - Pagina 5
Sistem solar de uscare - Pagina 6
Sistem solar de uscare - Pagina 7
Sistem solar de uscare - Pagina 8
Sistem solar de uscare - Pagina 9
Sistem solar de uscare - Pagina 10
Sistem solar de uscare - Pagina 11
Sistem solar de uscare - Pagina 12
Sistem solar de uscare - Pagina 13
Sistem solar de uscare - Pagina 14
Sistem solar de uscare - Pagina 15
Sistem solar de uscare - Pagina 16
Sistem solar de uscare - Pagina 17
Sistem solar de uscare - Pagina 18
Sistem solar de uscare - Pagina 19
Sistem solar de uscare - Pagina 20
Sistem solar de uscare - Pagina 21
Sistem solar de uscare - Pagina 22
Sistem solar de uscare - Pagina 23
Sistem solar de uscare - Pagina 24
Sistem solar de uscare - Pagina 25
Sistem solar de uscare - Pagina 26
Sistem solar de uscare - Pagina 27
Sistem solar de uscare - Pagina 28
Sistem solar de uscare - Pagina 29
Sistem solar de uscare - Pagina 30
Sistem solar de uscare - Pagina 31
Sistem solar de uscare - Pagina 32
Sistem solar de uscare - Pagina 33
Sistem solar de uscare - Pagina 34
Sistem solar de uscare - Pagina 35
Sistem solar de uscare - Pagina 36
Sistem solar de uscare - Pagina 37
Sistem solar de uscare - Pagina 38
Sistem solar de uscare - Pagina 39
Sistem solar de uscare - Pagina 40
Sistem solar de uscare - Pagina 41
Sistem solar de uscare - Pagina 42
Sistem solar de uscare - Pagina 43
Sistem solar de uscare - Pagina 44
Sistem solar de uscare - Pagina 45
Sistem solar de uscare - Pagina 46
Sistem solar de uscare - Pagina 47
Sistem solar de uscare - Pagina 48
Sistem solar de uscare - Pagina 49
Sistem solar de uscare - Pagina 50
Sistem solar de uscare - Pagina 51
Sistem solar de uscare - Pagina 52
Sistem solar de uscare - Pagina 53
Sistem solar de uscare - Pagina 54
Sistem solar de uscare - Pagina 55
Sistem solar de uscare - Pagina 56
Sistem solar de uscare - Pagina 57
Sistem solar de uscare - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Sistem solar de uscare.doc

Alții au mai descărcat și

Giroscoape de viteză și giroscoape integratoare

Giroscoapele de viteza au o arie larga de utilizari la bordul aeronavelor atat ca aparate indicatoare cat si ca traductoare de viteza unghiulara...

Modelarea Sistemelor Mecatronice

CURS 1 MODELAREA MATEMATICĂ A SISTEMELOR Sistemele mecatronice sunt structuri complexe formate din componente mecanice, electronice şi elemente de...

Analiza Statică a unei Structuri Mecanice Tip Cornier - Grindă

2.1 Introducere Structurile mecanice de tip cornier – grindă sunt caracterizate prin rigiditate mărită, deformaţiile elastice ale acestora fiind...

Asamblări cu șuruburi 25 mm

ASAMBLĂRI PRIN ȘURUBURI. Asamblarea cu șuruburi este una din cele mai vechi metode de asamblare utilizată în construcția de mașini. Aproape că nu...

Securitatea aviației civile

CONVENȚII INTERNAȚIONALE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII - Convenția de la Chicago din 1944 - Convenția de la Tokyo din 1963 - Convenția de la Haga din...

Metoda Benzii Duble (Double Strip Method) pentru Aripi Oscilante Trapezoidale cu Sageata, in Regim Incompresibil

Este o metodă numerică îmbunăţită pentru calculul distribu]iei încărcării pe o aripă oscilantă. Aripa este trapezoidală, cu săgeată şi se află în...

Elici Aeriene

Apariţia elicilor aeriene este legată de motoarele cu piston. Încă din perioada primelor zboruri, până în anii ’50, acest tip de motor a fost...

Interferențe Aerodinamice

1. Tipuri de intereferenţe aerodinamice • Între diferite organe ale aceleiaşi aeronave: aripă-ampenaj, ampenaj orizontal-ampenaj vertical,...

Te-ar putea interesa și

Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare

INTRODUCERE În timpul de faţă a devenit din ce în ce mai clar faptul că rezervele energetice de combustibili fosili sunt finite. Aceasta a...

Conectarea la rețeaua electrică a instalațiilor de generare distribuită pe baza energiei solare

Capitolul 1. INTRODUCERE. ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE Tendinte generale. În conditiile unei cresteri substantiale a preturilor mondiale la...

Linia tehnologică pentru conservare prin deshidratare a fructelor și legumelor

1.Introducere Legumele şi fructele în stare proaspătă sau prelucrată sunt produse indispensabile datorită valorii lor nutritive şi gustative...

Modelarea și Optimizarea Procesului Termic de Valorificare a Merelor

SUMAR EXECUTIV Pentru desfăşurarea normală a activităţii zilnice şi menţinerea stării de sănătate organismul are nevoie de o anumită cantitate de...

Încălzirea unei pensiuni cu ajutorul panourilor solare

1. Introducere: Pământul, împreună cu alte planete din sistemul nostru solar, este îndatorat pe vecie soarelui pentru toată energia pe care o...

Sisteme Durabile în Producția Animală

1. INTRODUCERE Energia solară este cea mai importantă sursă de energie a Pământului. Aproape fiecare formă de energie pe care oamenii o folosesc...

Dezvoltarea Zonei Rucar-Bran

Introducere Dezvoltarea continuă a turismului rural de la noi din ţară, pare să capete tot mai multe caracteristici şi valenţe mai ales în ultimii...

Energia Solara

Soarele este doar una dintre miliardele de stele, dar este sursa de energie a tuturor fiintelor vii de pe intregul Pamant. Energia solara care...

Ai nevoie de altceva?