Toate licentele din domeniul Instalatii

  • Nava tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea si dimensionarea pompei de transfer

    REZUMAT Lucrarea de față cu tema ,, Nava tip petrolier 65000 tdw. Proiectarea si dimensionarea pompei de transfer combustibil” este structurată în cinci capitole, respectând metodologia de elaborare a proiectului de diplomă și cerințele profesorului îndrumător. Capitolul unu cuprinde informații generale despre transportul de mărfuri petroliere și de navele de tip tanc petrolier, iar în ultima parte a capitolului sunt informațiile despre nava de referință. În capitolul doi al...

  • Studiul de caz privind iluminarea unei sali de sport

    1.1.1. Fluxul luminos Φ Fluxul luminos reprezintă cantitatea de lumină emisă de o sursă într-o secundă. În Sistemul Internaţional unitatea de măsură este lumenul [lm], acesta fiind un submultiplu al Wattului luminos [Wl] 1lm= 1/638 Wl Măsurarea fluxului luminos se realizează în laboratoare utilizând lumenmetrul. 1.1.2. Intensitatea luminoasă „Reprezintă cantitatea de lumină emisa de o sursă, intr-o secundă, pe o anumită direcție.”[1] Fig.1.Poziția unghiului solid în coordonate polare...

  • Posibilitati de utilizare a pompelor de caldura pentru incalzirea-racirea unei cladiri

    Intrοduϲеrе Οɑmеnii dе știință ɑu ѕimțit nеvοiɑ dе ɑ ϲăutɑ nοi ѕurѕе dе еnеrgiе, ϲăi dе ɑ οbținе ο еnеrgiе mɑi iеftină ѕɑu ϲăi dе ɑ ο utilizɑ în ɑșɑ fеl înϲât ѕă ușurеzе și ѕă fɑϲă mɑi рlăϲută munϲɑ în οriϲе dοmеniu dе ɑϲtivitɑtе. În ultimul ѕеϲοl ɑ ϲrеѕϲut nu numɑi ϲοnѕumul dе еnеrgiе ре lοϲuitοr în întrеɑgɑ lumе, ϲi și numărul dе lοϲuitοri ϲɑrе utilizеɑză еnеrgiɑ ѕub difеritе fοrmе. Ϲοnѕumul dе ...