Licențele din domeniul Istoria Românilor

Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal

INTRODUCERE "Semeni fapte bune și culegi deprinderi, semeni deprinderi și culegi un caracter, semeni un caracter și culegi un om." (Proverb chinezesc) Studiul de față își propune o reconstituire a trecutului a două instituții vitale pentru istoria unei națiuni, Școala și Biserica, într-un areal geografic restrâns-... citește mai departe

148 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului

Introducere În lucrarea de față ne-am propus realizarea unei analize a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu manifestat prin diverse aniversări de partid și reflectat în presa de partid. De asemenea, vom insista asupra a trei evenimente importante din conducerea acestui lider: ziua de naștere a acestuia,... citește mai departe

67 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea până astăzi

Introducere „Iubiți Basarabia, dragii mei, iubiți poporul ei cu sufletul deschis adevărului și dreptății, iubiți trecutul ei bogat în monumente istorice, mai ales cele bisericești, tradițiile și obiceiurile ei strămoșești - și nu vă veți înșela. Iubiți-o, cunoașteți-o, înălțați-o - acesta este testamentul adresat... citește mai departe

109 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

O biografie medicală, socială și politică

Introducere Lucrarea de față intitulată ”Dr. Nicolae Minovici(1868-1941). O biografie medicală, socială și politică” dorește să expună viața și activitatea profesorului dr. Nicolae Minovici, în contextul dezvoltării serviciilor de asistență socială. Intenționez să evidențiez în următoarele capitole experiența unei... citește mai departe

76 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Predarea istoriei în clasele primare

Argument Descoperirea tainelor istoriei de către copii reprezintă o îndatorire extrem de importantă a oricărui dascăl pentru că astfel elevii ajung să cunoască “sufletul” poporului român și să îi cunoască tainele cele mai ascunse. Prin istorie, elevii intră în relație cu generațiile anterioare și cu tezaurul lăsat... citește mai departe

87 pagini 11 puncte Extras Bibliografie Preview

Diplomația românească în perioada primului război mondial

În literatura de specialitate, istoria Primului Război Mondial, privită sub aspectul aprecierii responsabilităţilor, a luptelor diplomatice şi militare, a caracterului participării diferitelor ţări, a măsurii în care realizarea autodeterminării naţionale şi a unificării politice şi naţionale a unor popoare din... citește mai departe

69 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Revista arhivelor în perioada regimului comunist

Introducere Ce înseamna pentru noi comunismul? Ce a însemnat în timpul regimului, comunismul? Probabil raspunsul este vag si oarecum subînțeles, dar publicațiile perioadei respective ne ofera o realitate, mai mult sau mai puțin monopolizată. Periodicul Arhivelor Naționale înseamnă informare, publicare și... citește mai departe

54 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Daco-geții

Introducere Etimologic, termenul ''civilizatie'' deriva din latina clasica unde adjectivul civilis si substantivul civilitas desemneaza calitatile generale ale cetateanului (civis) in relatiile cu ceilalti cetateni: politetea, amabilitatea. La greci si romani conditia de cetatean era sinonima cu comportamentul... citește mai departe

79 pagini 12 puncte Extras Bibliografie Preview

Boierii cantacuzini

Introducere Ramura familiei Cantacuzino din Moldova a rămas în istoria acestei provincii nu doar prin acţiunile politice ale membrilor săi ci şi prin numeroasele edificii ctitorite, de-a lungul timpului, atât religioase cât şi laice. În cadrul comunicării de faţă voi încerca să mă refer, într-o manieră succintă, la... citește mai departe

114 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Istoria dacilor din Dobrogea

Introducere Lucrarea de faţă este consacrată evoluţiei culturale din spaţiul dobrogean anterior înfiinţării provinciei Moesia, deci a instalării efective a Imperiului Roman pe linia Dunării, moment din care geţii nu mai sunt prezenţi în izvoarele literare, dar se manifestă prin cultura lor materială caracteristică.... citește mai departe

94 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Învățământul public în Moldova între anii 1832-1847

Introducere Lucrarea de faţă este o încercare de realizare a unui studiu referitor la situaţia învăţământului public din Moldova, în perioada regulamentară şi contribuţia excepţională pe care a avut-o Gheorghe Asachi, împreună cu membrii Epitropiei şcolilor, la reorganizarea acestui învăţământ. De fapt, ceea ce... citește mai departe

85 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Contribuția istoriei la educația patriotică și moral civică a școlarilor mici

ARGUMENT Dacă politica unei ţări este axată pe o dezvoltare durabilă, atunci reformele şcolare apar ca o necesitate. Şi dacă stăm să gândim logic, nu formele de învăţământ şi voinţa politică determină reformele în educaţie (este adevărat că aceştia sunt factorii favorizanţi), ci cerinţele dezvoltării... citește mai departe

77 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Viața urbană în Țara Românească

INTRODUCERE Am ales să abordez această temă pentru că eu cred că pretutindeni în lume, şi la noi apariţia şi dezvoltarea oraşelor constituie una dintre problemele fundamentale ale istoriei medievale româneşti. Lucrarea este structurată în trei capitole în care analizez începuturile procesului de urbanizare în Ţara... citește mai departe

60 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Starea actuală a monumentului geologic paleontologic Râpa Coțofana

INTRODUCERE ACTUALITATEA TEMEI: Republica Moldova , din punct de vedere a monumentelor geologice si paleontologice are o cota foarte scăzută de arii protejate de acest tip.Studiul referitor la aceasta temă este foarte actual , dat fiind faptul că “Rîpa Cotofana “ este o parte componentă a monumentelor geologice... citește mai departe

61 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Comunismul

INTRODUCERE S-a scris mult despre comunism, abordându-se un aspect sau altul, dar eforturile de a-1 înţelege au fost uneori împiedicate de natura extrem de politizată a scrierilor şi de numărul mare de interpretări contradictorii pe care acesta le-a generat. Totuşi, diferitele abordări pot fi reduse la trei tipuri... citește mai departe

81 pagini 9 puncte Extras Preview