Toate licentele din domeniul Istoria Romanilor

 • Scoala si biserica in zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne in predarea si invatarea istoriei in ciclul liceal

  INTRODUCERE "Semeni fapte bune și culegi deprinderi, semeni deprinderi și culegi un caracter, semeni un caracter și culegi un om." (Proverb chinezesc) Studiul de față își propune o reconstituire a trecutului a două instituții vitale pentru istoria unei națiuni, Școala și Biserica, într-un areal geografic restrâns- Zona Buzaielor și într-un orizont cronologic marcat de multiple modificări politico-legislative - secolele XVIII-XXI. MOTIVUL ALEGERII TEMEI M-am născut și am petrecut...

 • Cultul personalitatii lui Nicolae Ceausescu si noile aniversari ale regimului

  Introducere În lucrarea de față ne-am propus realizarea unei analize a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu manifestat prin diverse aniversări de partid și reflectat în presa de partid. De asemenea, vom insista asupra a trei evenimente importante din conducerea acestui lider: ziua de naștere a acestuia, ziua muncii și ziua națională a statului român. Motivul care a stat la baza alegerii acestei teme este unul personal care ține de interesul meu pentru istoria recentă. Documentarea...

 • Ierarhii bisericii ortodoxe din Basarabia de la inceputul secolului al XIX-lea pana astazi

  Introducere „Iubiți Basarabia, dragii mei, iubiți poporul ei cu sufletul deschis adevărului și dreptății, iubiți trecutul ei bogat în monumente istorice, mai ales cele bisericești, tradițiile și obiceiurile ei strămoșești - și nu vă veți înșela. Iubiți-o, cunoașteți-o, înălțați-o - acesta este testamentul adresat vouă ” Părintele Alexei Mateevici Argument Ideea de a alcătui lucrarea de față a apărut în urma constatării faptului că acest subiect - Ierarhii Bisericii din Basarabia - a fost...

 • O biografie medicala, sociala si politica

  Introducere Lucrarea de față intitulată ”Dr. Nicolae Minovici(1868-1941). O biografie medicală, socială și politică” dorește să expună viața și activitatea profesorului dr. Nicolae Minovici, în contextul dezvoltării serviciilor de asistență socială. Intenționez să evidențiez în următoarele capitole experiența unei personalității ce a făcut parte dintr-o familie cu idealuri bine urmărite- familia Minovici. Am ales această temă din dorința de a crea o imagine amplă și reală asupra istoriei...

 • Predarea istoriei in clasele primare

  Argument Descoperirea tainelor istoriei de către copii reprezintă o îndatorire extrem de importantă a oricărui dascăl pentru că astfel elevii ajung să cunoască “sufletul” poporului român și să îi cunoască tainele cele mai ascunse. Prin istorie, elevii intră în relație cu generațiile anterioare și cu tezaurul lăsat moștenire de acestea. Școala este foarte importantă pentru a înțelege umanitatea și bagajul de istorii și tradiții al acesteia. Astfel, Spiru Haret, afirma cu multă îndreptățire:...

 • Diplomatia romaneasca in perioada primului razboi mondial

  În literatura de specialitate, istoria Primului Război Mondial, privită sub aspectul aprecierii responsabilităţilor, a luptelor diplomatice şi militare, a caracterului participării diferitelor ţări, a măsurii în care realizarea autodeterminării naţionale şi a unificării politice şi naţionale a unor popoare din Europa centrală şi de sud-est a fost legitimă sau nu, preocupă şi astăzi, la împlinirea a 100 de ani de la declanşarea Marelui Război opinia publică, cercetarea ştiinţifică. Lucrarea...

 • Revista arhivelor in perioada regimului comunist

  Introducere Ce înseamna pentru noi comunismul? Ce a însemnat în timpul regimului, comunismul? Probabil raspunsul este vag si oarecum subînțeles, dar publicațiile perioadei respective ne ofera o realitate, mai mult sau mai puțin monopolizată. Periodicul Arhivelor Naționale înseamnă informare, publicare și apreciere a documentelor aflate în posesia acestora, dar pe de altă parte înseamna și o realitate a intereselor țării în momentul publicării. Revista Arhivelor o folosim în aflarea datelor...

 • Daco-getii

  Introducere Etimologic, termenul ''civilizatie'' deriva din latina clasica unde adjectivul civilis si substantivul civilitas desemneaza calitatile generale ale cetateanului (civis) in relatiile cu ceilalti cetateni: politetea, amabilitatea. La greci si romani conditia de cetatean era sinonima cu comportamentul civilizat. Propriul lor stadiu de organizare sociala il considerau modelul perfect si suprem al umanitatii. Tot ceea ce era in afara lumii lor era identificat cu ''barbaria'', stadiu...

 • Boierii cantacuzini

  Introducere Ramura familiei Cantacuzino din Moldova a rămas în istoria acestei provincii nu doar prin acţiunile politice ale membrilor săi ci şi prin numeroasele edificii ctitorite, de-a lungul timpului, atât religioase cât şi laice. În cadrul comunicării de faţă voi încerca să mă refer, într-o manieră succintă, la monumentele arhitectonice pe care Cantacuzinii moldoveni le-au lăsat posterităţii. Fraţii Toma şi Iordache Cantacuzino sunt primii membri ai familiei care şi-au legat destinele...

 • Istoria dacilor din Dobrogea

  Introducere Lucrarea de faţă este consacrată evoluţiei culturale din spaţiul dobrogean anterior înfiinţării provinciei Moesia, deci a instalării efective a Imperiului Roman pe linia Dunării, moment din care geţii nu mai sunt prezenţi în izvoarele literare, dar se manifestă prin cultura lor materială caracteristică. Facem o precizarea necesară, anume că formele de manifestarea ale culturii getice din Dobrogea nu se deosebesc de acelea ale geţilor din Câmpia Munteniei sau din Moldova, deci...

 • Invatamantul public in Moldova intre anii 1832-1847

  Introducere Lucrarea de faţă este o încercare de realizare a unui studiu referitor la situaţia învăţământului public din Moldova, în perioada regulamentară şi contribuţia excepţională pe care a avut-o Gheorghe Asachi, împreună cu membrii Epitropiei şcolilor, la reorganizarea acestui învăţământ. De fapt, ceea ce dorim a urmări în cuprinsul acestei lucrări este modul în care a evoluat şi s-a transformat învăţământul în urma deselor regulamente şcolare întocmite de către Epitropia şcolilor....

 • Contributia istoriei la educatia patriotica si moral civica a scolarilor mici

  ARGUMENT Dacă politica unei ţări este axată pe o dezvoltare durabilă, atunci reformele şcolare apar ca o necesitate. Şi dacă stăm să gândim logic, nu formele de învăţământ şi voinţa politică determină reformele în educaţie (este adevărat că aceştia sunt factorii favorizanţi), ci cerinţele dezvoltării socio-economice care sunt raportate la posibilităţile existente, la condiţiile economice, la dezvoltarea ştiinţelor educaţiei, la politica educativă formulată, la capacităţile manageriale din...

 • Viata Urbana in Tara Romaneasca

  INTRODUCERE Am ales să abordez această temă pentru că eu cred că pretutindeni în lume, şi la noi apariţia şi dezvoltarea oraşelor constituie una dintre problemele fundamentale ale istoriei medievale româneşti. Lucrarea este structurată în trei capitole în care analizez începuturile procesului de urbanizare în Ţara Românească. În primul capitol prezint principale târguri şi oraşe în Ţara Românească. În Ţara Românească prevalează elementul politic şi comercial în evoluţia aşezărilor spre...

 • Starea Actuala a Monumentului Geologic Paleontologic Ripa Cotofana

  INTRODUCERE ACTUALITATEA TEMEI: Republica Moldova , din punct de vedere a monumentelor geologice si paleontologice are o cota foarte scăzută de arii protejate de acest tip.Studiul referitor la aceasta temă este foarte actual , dat fiind faptul că “Rîpa Cotofana “ este o parte componentă a monumentelor geologice paleontologice a ţării noastre, fiind într-o interacţiune continuă cu celelalte componente ale mediului natural: solul, apa, clima, relieful. Deasemenea, existenţa acestor monumente...

 • Comunismul

  INTRODUCERE S-a scris mult despre comunism, abordându-se un aspect sau altul, dar eforturile de a-1 înţelege au fost uneori împiedicate de natura extrem de politizată a scrierilor şi de numărul mare de interpretări contradictorii pe care acesta le-a generat. Totuşi, diferitele abordări pot fi reduse la trei tipuri de expuneri, puter¬nic concurente. Prima abordare - derivată din scrierile lui Marx - a devenit crezul oficial al tuturor regimurilor comuniste: într-o ţară după alta, spune...

Pagina 1 din 3