Toate licentele din domeniul Istoria Romanilor

 • Zidirile Domniei Regelui Carol I - Politici Culturale, Monumente Istorice si Strategie Edilitara

  Introducere Prin lucrarea de faţă am urmărit aducerea aminte de ceea ce a însemnat pentru ţara noastră, zidirile Domniei Regelui Carol I., politicile culturale, monumentele istorice şi strategia edilitară. După scurta domnie a lui Alexandru Ioan Cuza, în anul 1866 a fost adus la putere, tânaărul de 27 de ani, Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. Carol s-a născut la Sigmaringen, în ziua de 7/20 aprilie 1939, fiind al doilea fiu al Principelui Carol Anton de Hohenzollern-Sigmaringen şi al...

 • Femeia in Moldova la Sfarsit de Secol XVIII Inceput de Secol XIX

  Introducere Prin lucrarea de faţă am urmărit aprofundarea cunoştinţelor despre locul şi rolul femeiei în Moldova secolului XVIII şi începutul secolului XIX, aşa cum ne sunt arătate aceste poziţii, de către mărturiile rămase în scris, de la cei care au trăit în acele vremuri. Ţările Române din afara arcului carpatic au cunoscut atât în secolul al XVIII-lea, cât şi la începutul secolului al XIX-lea, acea nouă substanţă a ierarhiei politice, care în conştiinţa românească persistă cu o...

 • Politica Externa a lui Serban Cantacuzino

  Introducere Mi-am ales acest subiect de licenţă deoarece, eu, personal, sunt fascinată de tot ce înseamnă istoria evului mediu românesc, domnitori, cultură, ierarhie, ştiinţă, etc. Încă un motiv în plus pentru care mi-am ales acest subiect este faptul că, eu cred că lumea medievală este total diferită, atât de aparte în raport cu celelalte epoci de istorie românească. Voi încerca în această lucrare să conturez materialul imagistic, scoţând în evidenţă particularităţile domniei lui Şerban...

 • Tara Romaneasca in Vremea lui Vlad Calugarul

  Introducere Ţara Românească a secolului al-XV-lea se înscrie, prin alcătuirile ei economice, sociale, politice, prin creaţia de artă în realităţile definitorii ale civilizaţiei europene medievale. Mărturiile, câte ne-au rămas, ne îngăduie totuşi să reconstituim ce a fost definitoriu în diferitele sectoare de viaţă. Este ceea ce am urmărit prin consultarea prealabilă a izvoarelor istorice şi colecţiilor de documente, surse esenţiale de informaţii pentru conţinutul lucrării. Am ales acest...

 • Concluzii si Invataminte Rezultate din Organizarea si Desfasurarea Actiunilor Comune ale Fortelor Romano-Ruse pentru Cucerirea Plevnei

  INTRODUCERE Istoria zbuciumată a poporului român a constituit obiectul de studiu al numeroaselor lucrări de specialitate în care s-a dorit surprinderea în materie pură a adevărului şi redarea netrunchiată a evenimentelor. Războiul de independenţă a fost unul dintre vârfurile luptei de eliberare naţională, în care, o dată în plus, s-a afirmat solidaritatea ideii ce a susţinut de veacuri naţiunea română. Lucrarea de faţă surprinde în detaliu războiul, sub aspect general, şi bătălia pentru...

 • Domnitorul Vasile Lupu - Sprijinitor al Vietii Culturale si Bisericesti in Secolul al XVII-lea

  Prefaţă Faptele domnitorilor ţării noastre au preocupat de-a lungul timpului pe mulţi istorici care au scris tomuri întregi de cărţi despre faptele lor minunate. Unii dintre aceşti voievozi s-au bucurat de o mai multă atenţie iar despre alţii încă nu s-a scris îndeajuns. Aceste gânduri m-au frământat înainte de a alege această temă şi prin urmare m-am decis să cercetez o perioadă destul de instabilă a istoriei ţării noastre, şi anume secolul al XVII-lea care a însemnat în plan politic...

 • Continuitate si Discontinuitate in Discursul Politic Comunist si Postcomunist Analiza Comparata - Nicolae Ceausescu si Ion Iliescu

  Introducere Comunicarea politică din România şi evoluţia ei, încă din nu-prea-îndepărtata perioadă de resticţii, presupune o întreagă colecţie de mesaje formulate diferit, transmise prin intermediul unor discursuri politice, care, în timp, îşi dovedesc utilitatea sau sunt sotite eşecului, rostite de actorii politici prezenţi pe scena politică a acelor vremuri. Comunicarea politică din România a debutat ca aparţinând unui partid unic, ierarhic, ca în armată. Comunicarea era deformată de...

 • Viata Politica in Romania intre 1990 si 1996

  Ceea ce m-a motivat în alegerea acestei teme de licenţă cu o periodizare atât de recentă, a fost chiar gradul de noutate al deznodământului celor şase ani postdecembrişti care au reprezentat pentru România căutarea şi alegerea unui nou drum propriu de dezvoltare, atât pe plan intern cât şi internaţional. Poate că aceşti primi şase ani de după revoluţia din 1989 au fost insuficienţi pentru a se crea o nouă societate civilă, cu o mentalitate schimbată pentru ca democraţia să aibă cu adevărat...

 • Alegerile din 1946 din Romania

  Introducere Marea Unire din 1918 încheia o etapă fundamentală în evoluţia istorică a naţiunii române. România Mare intra în concernul european ca una din forţele de referinţă, mai ales în Sud-Estul Europei. Această situaţie era deranjantă pentru toate statele cu pretenţii de dominaţie în Europa şi, ca urmare, s-a declanşat acţiunea antiromânească din perioada interbelică. La această acţiune au participat toate statele mari şi mici, ea concretizându-se în dezmembrarea României Mari din vara...

 • Neoliticul pe Valea Muresului Mijlociu - Interferente intre Complexul Cultural Starcevo-Cris si Cultura Vinca

  ARGUMENT Lucrarea noastra de licenta numita: „Neoliticul pe Valea Muresului Mijlociu” – abordeaza problema culturii materiale si a interferentelor culturale între complexul cultural Star evo-Cris si cultura Vin a în bazinul Muresului mijlociu. Despre bazinul Muresului mijlociu si întinderea lui, parerile sunt împartite, unii specialisti considera ca acesta se întinde pâna la Alba Iulia, altii îl vad pâna în zona municipiului Deva. Oricare ar fi ideile enuntate de expertii în domeniu,...

 • Relatiile Romano-Sovietice

  ~ CAPITOLUL I ~ Evenimentele ce au dus la ruperea relatiilor diplomatice dintre România si Rusia, 1917-1918 Prima conflagratie mondiala a servit drept catalizator al unor profunde tulburari sociale, la inceputul secolului - XX -, având loc puternice miscari social-politice însotite de tendinta marilor puteri de a reîmparti sferele de influenta. Raporturile dintre România si Rusia Sovietica s-au deschis într-o atmosfera de criza. Prabusirea tarismului, în februarie 1917, si victoria...

 • Regimul Concentrationar Communist din Romania in Perioada 1950-1955

  Prezenta lucrare este structurata pe trei capitole. În primul capitol am considerat ca este necesar sa prezint legislatia cu caracter represiv, dupa instaurarea regimului comunist, care a facut posibila aparotia unitatilor, coloniilor, lagarelor de munca si nu in ultimul rând penitenciarelor. Principala sursa de informatie pentru prezentarea legislatiei represive este una stiintifica, si anume volume de documente de arhiva. Uramatorul capitol “Penitenciarele ca forma de detentie”, va...

Pagina 3 din 3