Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană

Licență
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 29793
Mărime: 17.92MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Mihaela Denisia Liuşnea
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE ŞI TEOLOGIE SPECIALIZAREA ISTORIE

Cuprins

INTRODUCERE 4

Capitolul I. RĂSPÂNDIREA CREŞTINISMULUI LA DUNĂREA DE JOS 7

I.1. Organizarea administrativă 7

I.2. Organizarea militară 11

I.3. Viaţa economică şi socială 13

I.4. Viaţa spirituală 15

I.5. Creştinismul. Factorii care au contribuit la răspândirea lui la

Dunărea de Jos 21

I.6. Mărturii lingvistice pentru originea şi vechimea creştinismului

la Dunărea de Jos 30

I.7. Episcopate la Dunărea de Jos 32

Capitolul II. POLITICA ÎMPĂRAŢILOR ROMANI FAŢĂ DE CREŞTINI 35

II.1.Persecuţiile împotriva creştinilor 35

II.2.Martiri creştini la Dunărea de Jos 43

Capitolul III. MĂRTURII ARHEOLOGICE DESPRE RĂSPÂNDIREA

CREŞTINISMULUI LA DUNĂREA DE JOS 64

III.1. Lăcaşe de cult 64

III.2. Fragmente arhitecturale creştine 68

III.3. Obiecte de cult, podoabe de factură creştină 69

CONCLUZII 71

BIBLIOGRAFIE 75

LISTA ANEXELOR 78

ANEXE 79

Extras din document

INTRODUCERE

Dunărea a reprezentat un factor geografic foarte important în istoria Imperiului Roman, dar şi a Daciei. Fluviul a fost considerat elementul de maximă strategie de către împăraţii romani, fiind folosit ca element de apărare eficient impotriva popoarelor barbare, dar şi pentru atac. Dunărea a constituit obstacolul natural pentru statul Roman, care prefera să-şi apere frontierele pe malul fluviului, ridicând fortăreţe, şi castre. Elementele componente ale unui limes erau valul de pământ, castrele, castelele, turnurile şi şanţurile, completate cu forţe militare romane. În jurul acestui limes viaţa economică, socială, politică şi spirituală era foarte dinamică.

Dunărea de Jos, sub raport istoric cuprinde teritoriile din stânga şi din dreapta fluviului, începând din zona cetăţii Oescus, şi până la vărsarea fluviului în Mare. În timpul stăpânirii romane, partea de răsărit a Serbiei de azi şi cea apuseană a Bulgariei formau provincia Moesia Superioară, iar partea de răsărit a Bulgariei forma provincia Moesia Inferioară, care integra ţinutul dintre Dunăre şi Marea Neagră.

Datorită dovezilor, de până acum, învăţătura creştină a fost cunoscută în Dacia din primele trei secole, fie şi numai în mod sporadic, la nivelur comunităţilor, fiind adusă de colonişti, militari, negustori şi sclavi. Toţi au reprezentat un factor puternic de romanizare şi creştinare. În teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră, Dobrogea actuală, creştinismul a putut fi propovăduit cu ajutorul apostolilor, chiar dacă nu se poate afirma cu certitudine acest lucru. Credinţa era mărturisită de credincioşii singuratici, în ascuns, de teama legilor romane care o declarau „religie nepermisă”. Generalizarea creştinismului s-a realizat apoi, treptat, în secolul IV.

Terminologia creştină de origine latină din limba română, privind noţiunile fundamentale de credinţă şi viaţă religioasă, este cel mai bun argument pentru o creştinare, dacă nu generală, în orice caz, în mare parte, a populaţiei daco-romane până în secolul IV. Trebuie remarcat şi faptul că aceste cuvinte nu sau născut într-un mediu izolat, adică numai în fosta provincie Dacia Traiană, ci s-au format în întreg spaţiul balcano-dunărean, în grupul de provincii cunoscute sub numele de Illyricum. Dovadă sunt cuvintele din aromână, meglenoromână şi istroromână menţionate mai sus. Ele arată apoi că poporul roman era complet âncreştinat la venirea slavilor şi chiar a contribuit la creştinarea acestora, din momentul în care s-au aşezat în provinciile Imperiului Bizantin.

Terminologia constituie un argument temeinic în sprijinul continuităţii populaşiei romanizate din Dacia şi după anii 271-275, deoarece numai această populaţie trebuia s-şi manifeste credinţa prin cuvinte latine. Creştinismul daco-roman, împreună cu limba poporului care îmbrăţişase noua credinţă au fost factorii pincipali care au contribuit la menţinerea unităţii acestuia, în mijlocul populaţiilor migrtoare care s-au abătut pe teritoriul Daciei.

La începutul secolului IV învăţătura creştină era puternic zidită pe teritoriile de formare a limbii şi poporului roman şi exista o organizare bisericească temeinică, formată din episcope, preoţii, diaconi, etc. Procesul formării poporului roman şi a limbii române a mers parallel cu procesul încreştinării lui, în concluzie, poporul român s-a născut creştin.

În acelaşi timp se constat că existau legături între cetăţile dobrogene şi Asia Mică, ceea ce duce la presupunerea că prin aceste legături s-a favorizat răspândirea învăţăturii creştine în acest teritoriu chiar şi în primele secole anterioare.

Unii martiri poartă nume latine, ceea ce constituie o dovadă în plus că ei făceau parte din populaţia daco-romană autohtonă.

Descoperirile arheologice paleocreştine constituie o mărturie puternică în sprijinul continuităţii populaţiei romanice în Dacia, după retragerea lui Aurelian, însă nu numai.

După Constantin cel Mare, mai exact după Edictul din 313, se poate vorbi de o generalizare a creştinismului în lumea daco-romană din nordul şi sudul Dunării.

Prin intermediul lucrării de faţă ne-am propus să revenim asupra problematicii complexe a răspândirii creştinismului în zona Dunării de Jos, cu scopul de a prezenta, din perspectivă interdisciplinară, acest fenomen, cu particularităţile lui. Ca urmare, am abordat o serie de asprecte care ne par relevante pentru dinamismul răspândirii noii religii, precum şi pentur rolul pe care aceasta l-a jucat în procesul de romanizare a populaţiei din zonă.

În vederea elaborării lucrării, am plecat de la izvoare precum Lactanţiu, Actele Martirice şi Biblia.

Preview document

Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 1
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 2
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 3
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 4
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 5
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 6
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 7
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 8
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 9
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 10
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 11
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 12
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 13
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 14
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 15
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 16
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 17
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 18
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 19
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 20
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 21
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 22
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 23
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 24
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 25
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 26
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 27
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 28
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 29
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 30
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 31
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 32
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 33
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 34
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 35
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 36
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 37
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 38
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 39
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 40
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 41
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 42
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 43
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 44
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 45
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 46
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 47
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 48
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 49
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 50
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 51
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 52
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 53
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 54
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 55
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 56
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 57
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 58
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 59
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 60
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 61
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 62
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 63
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 64
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 65
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 66
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 67
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 68
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 69
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 70
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 71
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 72
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 73
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 74
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 75
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 76
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 77
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 78
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 79
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 80
Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Aspecte Privind Raspandirea Crestinismului la Dunarea de Jos in Perioada Romana.doc

Alții au mai descărcat și

Nicolae Iorga și Neutralitatea României

INTRODUCERE Anii Primului Război Mondial s-au dovedit de o importanţă crucială, pentru destinul modern al României. Deciziile luate atunci, de...

Neoliticul pe Valea Mureșului Mijlociu - interferențe între complexul cultural starcevo-cris și cultura vinca

ARGUMENT Lucrarea noastra de licenta numita: „Neoliticul pe Valea Muresului Mijlociu” – abordeaza problema culturii materiale si a interferentelor...

Cnezatele și Voievodatete Române în Secolele VIII-XI

LUCRARE DE LICENŢĂ Cnezatele şi Voievodatete române în secolele VIII-XI Introducere În decursul secolelor, unele areale au avut un rol mai...

Aliniere și Alianță în Relațiile Româno-italiene între Anii 1914-1916

Introducere Lucrarea de dizertaţie intitulată „Aliniere şi alianţă în relaţiile româno-italiene între anii 1914- 1916” este o lucrare de sinteză...

Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul

Introducere Ţara Românească a secolului al-XV-lea se înscrie, prin alcătuirile ei economice, sociale, politice, prin creaţia de artă în...

Implicarea României în primul război mondial

Implicarea Romaniei in Primul Razboi Mondial Primul Razboi Mondial a insemnat, de-a lungul celor peste patru ani de lupte, o mobilizare fara...

Întrarea României în primul război mondial

Intrarea Romaniei in razboi si situatia acesteia dupa terminarea razboiului In saptamanile care au urmat asasinarii arhiducelui Franz Ferdinand,...

România în primul război mondial 1916-1918

Rezumat Atentatul de la Sarajevo a avut ca raspuns declansarea unui razboi mondial. Este interesant cum un incident de genul acesta a dus la...

Ai nevoie de altceva?