Boierii cantacuzini

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 44892
Mărime: 143.82KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Paul Brusanowschi

Cuprins

Introducere.2

Capitolul I. Familia marelui vistiernic Iordache Cantacuzino .4

I.1. Ascendenţii marelui vistiernic Iordache Cantacuzino.6

I.2. Descendenţii marelui vistiernic Iordache Cantacuzino.14

I.3. Familia marelui vornic Toma Cantacuzino.35

Capitolul II. Activitatea politică a lui Iordache Cantacuzino. 38

II.1. Activitatea lui Iordache Cantacuzino până la începutul domniei

lui Vasile Lupu . 38

II.2. Activitatea politică a lui Iordache Cantacuzino în timpul domniei

lui Vasile Lupu . 40

II.3. Activitatea lui Iordache Cantacuzino în timpul domniei lui

Gheorghe Ştefan.48

II.4. Activitatea politică a lui Iordache Cantacuzino în timpul

domniilor lui Gheorghe Ghica, Ştefăniţă Lupu şi Eustratie

Dabija.52

Capitolul III. Averea marelui vistiernic Iordache Cantacuzino . 56

Capitolul IV. Ctitorii cantacuzineşti în Moldova . 94

Încheiere . 106

Bibliografie . 108

Extras din document

Introducere

Ramura familiei Cantacuzino din Moldova a rămas în istoria acestei provincii nu doar prin acţiunile politice ale membrilor săi ci şi prin numeroasele edificii ctitorite, de-a lungul timpului, atât religioase cât şi laice. În cadrul comunicării de faţă voi încerca să mă refer, într-o manieră succintă, la monumentele arhitectonice pe care Cantacuzinii moldoveni le-au lăsat posterităţii.

Fraţii Toma şi Iordache Cantacuzino sunt primii membri ai familiei care şi-au legat destinele de istoria Ţării Moldovei, remarcându-se, pe lângă activitatea politică, desfăşurată la jumătatea veacului al XVII-lea, şi ca unii din cei mai de seamă ctitori ai acestui secol. Vistiernic al lui Vasile Lupu şi cumnat al acestuia, Iordache Cantacuzino este fondatorul bisericii Tălpălarilor din Iaşi, cu hramul Naşterea Maicii Domnului, a cărei construcţie a avut loc concomitent cu Trei Ierarhii lui Vasile Lupu . Biserica de astăzi nu mai păstrează nici o amintire despre primul ei ctitor, pisania fiind probabil distrusă în timpul restaurării care a urmat incendiului din anul 1827 . Lăcaşul a primit numele de Tălpălari în secolul XVIII , când acesta devine biserica breslei tălpălarilor, până atunci fiind numită biserică a „răposatului Iordache ce au fost vistiernic mare” .

Un registru de socoteli al bisericii, datând din anul 1797, face dovada unei prime restaurări semnificative la care şi-au adus contribuţia financiară logofătul Iordache Cantacuzino, vistiernicul Iordache Balş, paharnicul Toader Carp şi slugerul Petrache Cazimir, biserica fiind acoperită din nou . După incendiul din 1827 iulie 19, când biserica Tălpălari a fost mistuită „până la goliciunea zidurilor”, un urmaş al ctitorului, marele vornic Dimitrie Cantacuzino, rezideşte sfântul locaş, refăcând bolţile, catapeteasma, iar între 1853-1857 ridică în curtea bisericii două rânduri de case în care urma să locuiască preoţii. În această biserică apare singurul tablou votiv care a fost realizat vreodată, ori poate singurul care s-a mai păstrat într-una din numeroasele ctitorii Cantacuzineşti din Moldova, care îi reprezintă pe vornicul Dimitrie Cantacuzino şi pe soţia acestuia, Pulheria Beldiman.

Judecând după textul uneia din inscripţiile care a fost pusă deasupra gropniţei către mijlocul secolul XVIII, am putea conchide că biserica devenise un mormânt de familie, chiar dacă de aici lipsea mormântul primului ei ctitor; Iordache Cantacuzino fiind îngropat „cu multă pofală şi cu mare jele despre toţi pemintenii” în ctitoria lui Miron Barnovschi din Iaşi. O altă inscripţie de aici ne spune că „ oasele răposatului logofăt Dimitrie Cantacuzino-Paşcanu aduse în cimitirul bisericii pronumită Tălpălari la dezgropare.anul 1869 mai” .

Bibliografie

IZVOARE, DICŢIONARE, ENCICLOPEDII

Boga, L. T., Documente din Basarabia zapise (1657-1660), în Arhivele Basarabiei, anul IV, 1932

Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva Istorică Centrală, vol. I, 1387-1620, Bucureşti, 1957

Costin, Miron, Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron vodă încoace, în Opere, Ediţie critică cu un studiu introductiv, note, comentarii, variante, indice, şi glosar de P. P. Panaintescu, Bucureşti, 1958

* * * Documenta Romanie Historica, A, Moldova, vol. XXI, volum întocmit de C. Cihodaru, I. Caproşu, I. Şimanschi, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1971( DRH).

* * * Documenta Romaniae Historica. B. Ţara Românească, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, I (1247-1500), 1966, II(1501-1525), 1972, III (1526-1535), 1975, IV (1536-1550), 1981, V (1551-1565), 1983, VI (1566-1570), 1985, VII(1571-1575), 1988, VIII (1576-1580), 1989, XI(1593-1600), 1975; D. Relaţii între Ţările Române, I (1222-1456), 1977.

* * * Documente privind Istoria României, (DIR) A. Moldova, vol. I (1384-1475), 1954, 1 vol. - [VI]. XV. A. Moldova, vol. II (1476-1500), 1 vol. - [VII]. XIV. C. Transilvania, vol. I-IV, 1953-55, 4 vol. - [VIII]. XVI. A. Moldova, vol. I à III, 1951-53, 3 vol. - [IX]. XVI. B. Ţara Românească, vol. I, III, V şi VI, 1951, 4 vol. - [X]. XVII. A. Moldova, vol. II, III, IV, V şi VI, 1953-57, 5 vol. - [XI].

* * * Documente privind istoria oraşului Iaşi. Acte interne (1408-1660), I-II, editate de I. Caproşi şi I. Zahariuc, editura Dosoftei, Iaşi, 1999.

* * * Documente turcesti privind istoria Romaniei, I, 1455-1774, intocmit de Mustafa A. Mehmed, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1976.

Elian, Alexandru, Bălan, Constantin, Chirică, Haralambie, Diaconescu, Olimpia, Inscripţii mediavale ale României. Oraşul Bucureşti, vol. I, (1395-1800), Bucureşti, 1965.

Hurmuzaki, E., Documente, vol. III- IV , Bucureşti, 1880.

Letopiseţul Ţării Moldovei de la Istratie Dabija până la domnia a doua a lui Antioh Cantemir (1661-1705), ed. de C. Giurescu, Bucureşti, 1913

Neculce, Ion, Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte, ediţie îngrijită, cu glosar, indice, şi o introducere de Iorgu Iordan, Bucureşri, 1955

Stoicescu, N., Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1971.

Veress, A., Documente cu privire la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, vol. XI, Bucureşti, 1639

Preview document

Boierii cantacuzini - Pagina 1
Boierii cantacuzini - Pagina 2
Boierii cantacuzini - Pagina 3
Boierii cantacuzini - Pagina 4
Boierii cantacuzini - Pagina 5
Boierii cantacuzini - Pagina 6
Boierii cantacuzini - Pagina 7
Boierii cantacuzini - Pagina 8
Boierii cantacuzini - Pagina 9
Boierii cantacuzini - Pagina 10
Boierii cantacuzini - Pagina 11
Boierii cantacuzini - Pagina 12
Boierii cantacuzini - Pagina 13
Boierii cantacuzini - Pagina 14
Boierii cantacuzini - Pagina 15
Boierii cantacuzini - Pagina 16
Boierii cantacuzini - Pagina 17
Boierii cantacuzini - Pagina 18
Boierii cantacuzini - Pagina 19
Boierii cantacuzini - Pagina 20
Boierii cantacuzini - Pagina 21
Boierii cantacuzini - Pagina 22
Boierii cantacuzini - Pagina 23
Boierii cantacuzini - Pagina 24
Boierii cantacuzini - Pagina 25
Boierii cantacuzini - Pagina 26
Boierii cantacuzini - Pagina 27
Boierii cantacuzini - Pagina 28
Boierii cantacuzini - Pagina 29
Boierii cantacuzini - Pagina 30
Boierii cantacuzini - Pagina 31
Boierii cantacuzini - Pagina 32
Boierii cantacuzini - Pagina 33
Boierii cantacuzini - Pagina 34
Boierii cantacuzini - Pagina 35
Boierii cantacuzini - Pagina 36
Boierii cantacuzini - Pagina 37
Boierii cantacuzini - Pagina 38
Boierii cantacuzini - Pagina 39
Boierii cantacuzini - Pagina 40
Boierii cantacuzini - Pagina 41
Boierii cantacuzini - Pagina 42
Boierii cantacuzini - Pagina 43
Boierii cantacuzini - Pagina 44
Boierii cantacuzini - Pagina 45
Boierii cantacuzini - Pagina 46
Boierii cantacuzini - Pagina 47
Boierii cantacuzini - Pagina 48
Boierii cantacuzini - Pagina 49
Boierii cantacuzini - Pagina 50
Boierii cantacuzini - Pagina 51
Boierii cantacuzini - Pagina 52
Boierii cantacuzini - Pagina 53
Boierii cantacuzini - Pagina 54
Boierii cantacuzini - Pagina 55
Boierii cantacuzini - Pagina 56
Boierii cantacuzini - Pagina 57
Boierii cantacuzini - Pagina 58
Boierii cantacuzini - Pagina 59
Boierii cantacuzini - Pagina 60
Boierii cantacuzini - Pagina 61
Boierii cantacuzini - Pagina 62
Boierii cantacuzini - Pagina 63
Boierii cantacuzini - Pagina 64
Boierii cantacuzini - Pagina 65
Boierii cantacuzini - Pagina 66
Boierii cantacuzini - Pagina 67
Boierii cantacuzini - Pagina 68
Boierii cantacuzini - Pagina 69
Boierii cantacuzini - Pagina 70
Boierii cantacuzini - Pagina 71
Boierii cantacuzini - Pagina 72
Boierii cantacuzini - Pagina 73
Boierii cantacuzini - Pagina 74
Boierii cantacuzini - Pagina 75
Boierii cantacuzini - Pagina 76
Boierii cantacuzini - Pagina 77
Boierii cantacuzini - Pagina 78
Boierii cantacuzini - Pagina 79
Boierii cantacuzini - Pagina 80
Boierii cantacuzini - Pagina 81
Boierii cantacuzini - Pagina 82
Boierii cantacuzini - Pagina 83
Boierii cantacuzini - Pagina 84
Boierii cantacuzini - Pagina 85
Boierii cantacuzini - Pagina 86
Boierii cantacuzini - Pagina 87
Boierii cantacuzini - Pagina 88
Boierii cantacuzini - Pagina 89
Boierii cantacuzini - Pagina 90
Boierii cantacuzini - Pagina 91
Boierii cantacuzini - Pagina 92
Boierii cantacuzini - Pagina 93
Boierii cantacuzini - Pagina 94
Boierii cantacuzini - Pagina 95
Boierii cantacuzini - Pagina 96
Boierii cantacuzini - Pagina 97
Boierii cantacuzini - Pagina 98
Boierii cantacuzini - Pagina 99
Boierii cantacuzini - Pagina 100
Boierii cantacuzini - Pagina 101
Boierii cantacuzini - Pagina 102
Boierii cantacuzini - Pagina 103
Boierii cantacuzini - Pagina 104
Boierii cantacuzini - Pagina 105
Boierii cantacuzini - Pagina 106
Boierii cantacuzini - Pagina 107
Boierii cantacuzini - Pagina 108
Boierii cantacuzini - Pagina 109
Boierii cantacuzini - Pagina 110
Boierii cantacuzini - Pagina 111
Boierii cantacuzini - Pagina 112
Boierii cantacuzini - Pagina 113
Boierii cantacuzini - Pagina 114

Conținut arhivă zip

  • Boierii cantacuzini.doc

Alții au mai descărcat și

Cnezatele și Voievodatete Române în Secolele VIII-XI

LUCRARE DE LICENŢĂ Cnezatele şi Voievodatete române în secolele VIII-XI Introducere În decursul secolelor, unele areale au avut un rol mai...

Titu Maiorescu – Rolul Personalitatii Politice Reflectat in Curicula Scolara

INTRODUCERE Invăţământul liceal în România în perioada actuală Şcoala mileniului III şi-a deschis porţile sub auspiciile reformei curriculare,...

Manastirea Galata Iasi

Introducere Vizitând de mai multe ori acest lăcaş de cult, am rămas impresionat de arhitectura interioară, de aspectul exterior, fapt care m-a...

Asasinatele Legionare

România interbelică nu a fost scutită de această veritabilă plagă a secolului XX, care a fost şi (încă) este atentatul politic. Cele mai multe...

Comunismul - Epoca de Aur

EPOCA DE AUR CAPITOLUL I : ASPECTE GENERALE Comunism , “democrație populară”, “epoca de aur” – există în mintea noastră tot atâtea denumiri...

Recenzie - Mituri Istorice Romanesti Sub Directia lui Lucian Boia

Lucian Boia (1 februarie 1944, Bucuresti), este istoricul roman cel mai cuoscut in occident. Doctor in istorie si profesor titular la Universitatea...

Castelul Corvinilor

In primul rand, pentru ca un monument sa fie inclus pe lista UNESCO, trebuie „ sa fie o opera de arta care sa reflecte genialitatea creativitatii...

Dimitrie Cantemir

,,În veacul al XVII-lea, spiritual românesc îşi găseşte forme de manifestare noi, alese şi puternice.’’ (C.C. Giurescu) Dimitrie Cantemir, s-a...

Ai nevoie de altceva?