Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul

Licență
9/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 33452
Mărime: 114.68KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihail Andreescu
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ISTORIE

Cuprins

Lista abrevierilor 1

I. Introducere 2

II. Un descendent al Basarabilor – Vlad Călugărul 5

1. Familia Domnului 5

2. Ocuparea tronului 9

3. Raporturile cu vecinii 15

III. Programul politic si religios al lui Vlad Călugărul 23

1. Ierarhia politică 23

2. Preocupări spirituale 34

IV. Situaţia economică în Ţara Românească în sec. XV 40

V. Organizarea administrativă, judecătorească şi militară 58

VI. Concluzii. 67

VII. Anexe – Documente emise de Vlad Călugărul 70

Bibliografie. 85

Extras din document

Introducere

Ţara Românească a secolului al-XV-lea se înscrie, prin alcătuirile ei economice, sociale, politice, prin creaţia de artă în realităţile definitorii ale civilizaţiei europene medievale. Mărturiile, câte ne-au rămas, ne îngăduie totuşi să reconstituim ce a fost definitoriu în diferitele sectoare de viaţă.

Este ceea ce am urmărit prin consultarea prealabilă a izvoarelor istorice şi colecţiilor de documente, surse esenţiale de informaţii pentru conţinutul lucrării.

Am ales acest subiect din dorinţa de a studia şi analiza evoluţia Ţării Româneşti în timpul domniei relativ lungi a lui Vlad Călugărul, care a reuşit să ofere ţării sale, la sfârşitul secolului al-XV-lea, liniştea şi bunăstarea în aceea epocă frământată de războaie şi frecvente schimbări de domnie.

Izvoarele documentare şi narative şi istoriografia problemelor ce ne-au preocupat le-am întrebuinţat în lucrarea noastră, pe care am structurat-o în patru capitole, fiecare tratând probleme ce constituie coordonate fundamentale care trebuiesc urmărite în studierea organizării şi evoluţiei Tării Româneşti.

În primul capitol ne-am referit la familia domnitorului şi la modul în care acesta a ocupat tronul, precum şi la relaţiile Tării Româneşti cu vecinii din acea perioadă: Transilvania, Ţara Moldovei şi Imperiul Otoman.

În acest prim capitol am folosit o serie de lucrări cum ar fi: „Istoria lui Ştefan cel Mare, povestită neamului românesc”, a lui Nicolae Iorga sau lucrarea lui A.D.Xenopol „Istoria Românilor din Dacia Traiană de la întemeierea ţărilor române până la moartea lui Petru Rareş – 1546”.

Din categoria izvoarelor istorice, seria B.Ţara Românească a colecţiei „Documente Romaniae Historica” şi anume volumele I-II, şi seria B.Ţara Românească a colecţiei de Documente privind istoria românilor” constituie o sursă esenţială.

Numeroase date şi informaţii despre perioada ce ne preocupă ne oferă lucrarea „Documente privind relaţia Ţărilor Române cu Braşovul şi Ţara Ungurească în secolele XIV-XVI” , publicată de Ion Bogdan. Am mai folosit o serie de lucrări precum cea a lui Grigore Ureche „Letopiseţul Ţării Moldovei” sau cea a lui Ştefan Ştefănescu intitulată „Ţara Românească de la Basarab I întemeietorul până la Mihai Viteazu”.

În cel de-al doilea capitol este prezentat tot programul politic şi religios al domnitorului care lipsit de spirit aventurier nu şi-a antrenat ţara în lupte istovitoare iar atunci când intra în luptă o făcea forţat de împrejurări.

Lucrările pe care le-am studiat sunt de mare însemnătate, cum ar fi: „Ajutoarele româneşti la mânăstirile din Sfântul Munte Athos” a lui Teodor Bodogae sau cea a lui Alexandru Lepădatu care se numeşte „Vlad – Vodă Călugărul”, precum şi cea a lui Ion Bogdan intitulată „Originea voievodatului la români” în Opere alese.

În cel de-al - III-lea capitol, Situaţia economică a Ţării Româneşti la sfârşitul secolului al-XV-lea, am folosit lucrarea lui Radu Manolescu „Unitate şi continuitate în istoria poporului român” sau lucrările lui Constantin C.Giurescu „Ţara Românească în sec. XIV-XV” precum şi lucrarea „Istoria Românilor”.

La cunoaşterea modului de organizare a Ţării Româneşti, din punct de vedere administrativ, judecătoresc şi militar am folosit o serie de lucrări de referinţă în cel de-al-IV-lea capitol, ce oglindesc aspecte din timpul domniei lui Vlad Călugărul şi a secolului XV în genere, dintre care amintesc lucrarea lui Valentin Al.Georgescu „Preemţiunea în istorie a dreptului românesc” sau lucrarea intitulată „Viaţa feudală în Ţara Românească şi Moldova (secolele XIV-XVII)” a trioului V.Costăchel, P.Panaitescu şi A.Cazacu.

Foarte importante pentru studierea meşteşugurilor şi a comerţului în aceea perioadă, au fost lucrările „Meşteşugurile din Ţara Românească şi Moldova” a lui Ştefan Olteanu şi Constantin Şerban şi „Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul (secolele XIV-XVI)” a lui Radu Manolescu.

La această lucrare am adăugat câteva rănduri adunate într-un capitol: CONCLUZII, în care am arătat că acest domn preocupat de cele sfinte s-a ocupat mai puţin de războaie, reuşind în timpul domniei sale să nu implice Ţara Românească în dispute, decât atunci când era silit de împrejurări.

În cadrul anexelor am scris câteva documente în care am arătat actele emise de el în timpul domniei sale.

Dacă lucrările generale ce tratează această perioadă sunt multiple (şi ele vor fi menţionate la bibliografie), despre acest domn muntean propriu-zis, s-a preocupat Alexandru Lepădatu care i-a dedicat o monografie istorică intitulată „Vlad – Vodă Călugărul 1482-1495”; destul de consistentă în informaţii, această lucrare analizează mai multe chestiuni de politică externă, de cultură şi amănunte despre familia lui Vlad-Călugărul.

Pe baza documentelor ce ni s-au păstrat de la domnul muntean am încercat creionarea acestor realităţi.

Astfel structurată neepuizând nici materialul documentar şi nici problematica, lucrarea de faţă se vrea a fi un început şi o încercare de reconstituire a unei părţi de istorie.

Lipsa unor lucrări de specialitate din inventarul bibliotecii municipale din oraşul Giurgiu, mi-a îngreunat cercetarea, dar la sugestia domnului profesor coordonator Mihail Andreescu (căruia ţin să-i mulţumesc pentru sprijinul şi ajutorul acordat), am consultat materialul necesar lucrării la sala de lectură a bibliotecii Facultăţii de Istorie. Ţin să mulţumesc tutror celor care m-au ajutat la selectarea acestei lucrări.

Preview document

Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 1
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 2
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 3
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 4
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 5
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 6
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 7
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 8
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 9
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 10
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 11
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 12
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 13
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 14
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 15
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 16
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 17
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 18
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 19
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 20
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 21
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 22
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 23
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 24
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 25
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 26
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 27
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 28
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 29
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 30
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 31
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 32
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 33
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 34
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 35
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 36
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 37
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 38
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 39
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 40
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 41
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 42
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 43
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 44
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 45
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 46
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 47
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 48
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 49
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 50
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 51
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 52
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 53
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 54
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 55
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 56
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 57
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 58
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 59
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 60
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 61
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 62
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 63
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 64
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 65
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 66
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 67
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 68
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 69
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 70
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 71
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 72
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 73
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 74
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 75
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 76
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 77
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 78
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 79
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 80
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 81
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 82
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 83
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 84
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 85
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 86
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 87
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 88
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 89
Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Tara Romaneasca in Vremea lui Vlad Calugarul.doc

Alții au mai descărcat și

Neoliticul pe Valea Mureșului Mijlociu - interferențe între complexul cultural starcevo-cris și cultura vinca

ARGUMENT Lucrarea noastra de licenta numita: „Neoliticul pe Valea Muresului Mijlociu” – abordeaza problema culturii materiale si a interferentelor...

Cnezatele și Voievodatete Române în Secolele VIII-XI

LUCRARE DE LICENŢĂ Cnezatele şi Voievodatete române în secolele VIII-XI Introducere În decursul secolelor, unele areale au avut un rol mai...

Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană

INTRODUCERE Dunărea a reprezentat un factor geografic foarte important în istoria Imperiului Roman, dar şi a Daciei. Fluviul a fost considerat...

Autonomii Locale și Instituții Centrale în Spațiul Românesc

Moldova Constituirea statului medieval Moldova a fost considerată de tradiţia istorică, ca produsul unui dublu « descălecat » Formaţiuni...

Cultura Gumelnița în Centrul și Sudul Dobrogei

Complexul cultural Kodjadermen-Gumelnita-Karanovo VI s-a format la nivelul eneoliticului dezvoltat, dupa o perioada de ample transformari materiale...

Primul război mondial

Cauzele si începutul razboiului. La finele sec. al XIX-lea principalele tari capitaliste trec la o etapa superioara de dezvoltare - capitalismul...

Te-ar putea interesa și

Situația Țărilor Române în Prima Jumătate a Secolului al XIX-lea

Capitolul I Situaţia Ţărilor Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea (Lupta pentru supravieţuire) În secolul al XVI-lea, evoluţia spre...

Promovarea Vânzărilor

Cap. 1: Promovarea vânzărilor – concept, instrumente şi modalităţi de implementare Promovarea vânzărilor constă într-un ansamblu divers de...

Strategii de dezoltare a zonei Horezu

INTRODUCERE În această lucrare vreau să evidențiez oferta turistică actuală a orașului Horezu, care se compune din mai multe elemente și anume un...

Infrastructura superioară de cazare a Municipiului București

Introducere Imi aduc aminte de pe vremea cand eram licean si inca novice, ca am avut ocazia sa imi petrec vacantele in cateva ţări dezvoltate din...

Amenajarea spațiului rural în Subcarpații Getici

Cap.I.Subcarpatii Getici 1.1.Scurt istoric si asezare Subcarpații Getici sunt un sector subcarpatic care se întinde de la Valea Dâmboviței în Est...

Trasee Turistice România

Bucovina este considerata a fi leaganul turismului romanesc. Oricand o excursie in aceasta regiune va poate umple sufletul de pace.Si ce loc mai...

Evoluția istorică și administrativă a Municipiului București

Istoria Bucureştiului acoperă evenimentele importante petrecute în acest ţinut, din cele mai vechi timpuri până în epoca contemporană. Tradiţia...

Castele și cetăți din Brașov

Circuit de o zi. Prezentarea programului turistic si a obiectivelor turistice pe traseu: Judetul Brasov prezinta o varietata si frumusete a...

Ai nevoie de altceva?