Licențele din domeniul Istorie Universală

India

CAPITOLUL I. SCURTĂ ISTORIE A INDIEI Istoria Indiei este mai puțin lizibilă decât civilizația indiană. Fapt datorat mai multor principii: prima este aceea că indienii nu au dat niciun fel de importanță timpului care trece și nici evenimentelor care îi marchează curgerea. În India nu se regăsește nimic genul... citește mai departe

43 pagini 9 puncte Extras Preview

Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI

INTRODUCERE Lucrarea de licență cu tema “Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI” abordează metodele prin care se poate realiza succesul în acțiunile militare moderne, cât și analiza principiilor și procedeelor de desfășurare a acțiunilor militare. Conflictele de dată recentă au... citește mai departe

104 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Universitățile medievale în Europa Occidentală (secolele XII - XV)

Introducere Actualitatea temei. Dacă ar fi să ne punem scopul de a defini, printr-o singură frază, esenţa învăţământului superior din prezent, credem că cea mai laconică şi cea mai simplă ar fi următoarea: un ansamblu de instituţii, care pregătesc viitorii intelectuali sau cadre calificate în diverse domenii... citește mai departe

65 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Civilizația incasă

Introducere Incasii au fost o civilizatie din vestul Americii de Sud, care s-a stabilit in Anzii Centrali, in valea Cuzco de azi din sudul Peru, in 1200. Aceasta vale, numita dupa capitala Inca din Cuzco, care a fost fondata aproximativ in acelasi timp, la sosirea lor in regiune, adapostise initial o mica societate... citește mai departe

62 pagini 11 puncte Extras Bibliografie Preview

Civilizația mayasa

Introducere Populatia Maya a trait in America Centrala in zona in care exista in zilele noastre Peninsula Yucatan. Suprafata, aflata la sudul Tropicului Racului si la nordul Ecuatorului, are cam 900 kilometri de la nord la sud si 550 kilometri de la est la vest. Cultura lor era inca a pietrei, desi stiau sa lucreze... citește mai departe

58 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Medierea conflictului din Orientul Apropiat - Instrumente diplomatice

Intrоduсere Рrоblemele generɑte de Оrientul Μijlосiu, resрeсtiv соnfliсtul ɑrɑbо-isrɑeliɑn şi în sрeсiɑl dimensiuneɑ рɑlestiniɑnо-isrɑeliɑnă ɑ ɑсestuiɑ, sunt fără îndоiɑlă рrintre сele mɑi соmрlexe din lumeɑ соntemроrɑnă. Ϲоmрlexitɑteɑ lоr rezidă ɑtât în ɑmрlоɑreɑ şi intensitɑteɑ соnfliсtelоr, сât şi în struсurɑ... citește mai departe

84 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Un Experiment Agrarian Timpuriu. Guvernarea Stamboliski

INTRODUCERE Am ales să cercetez tema din lucrarea de față deoarece ea tratează un moment foarte interesant și important din istoria statului nostru vecin. Evenimentele de după primul război mondial reprezintă un punct de cotitură important nu doar pentru Bulgaria ci pentru întreaga Europă, chiar pentru întreaga... citește mai departe

94 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare

INTRODUCERE Tema aleasă spre abordare în prezenta lucrare de licenţă are o deosebită importanţă din punct de vedere geopolitic în zona Europenă şi nu numai; bucurându-se de o vastă istorie zbuciumată, zona balcanică a reprezentat mai tot timpul un butoi de pulbere gata să explodeze în condiţii nu tocmai favorabile... citește mai departe

54 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Posibile implicații ale conceptului C4I2 Star la nivelul grupului de forță de tip batalion BTF

INTRODUCERE Analiza conflictelor militare desfăşurate pe plan mondial în ultimii 10 ani a scos în evidenţă o serie de caracteristici notabile care vin în sprijinul introducerii şi utilizării efective a sistemelor de calcul performante în procesul complex de conducere a trupelor. Cantitatea şi calitatea efectivelor,... citește mai departe

35 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Revoluția Franceză și Gruparea Robespierre

Capitolul I Consideraţii introductive Cercetarea epocii prerevoluţionare pune de la început problema unui paradox . Unii contemporani şi după ei nu puţini istorici au insistat de-a lungul vremii asupra caracterului neaşteptat al Revoluţiei Franceze. Fireşte, elementul surpriză nu a lipsit. El este prezent în... citește mai departe

54 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Evoluția Relațiilor sovieto-iugoslave

INTRODUCERE Transformările radicale social-politice în Europa Centrală şl de Est în ultimul deceniu s-au soldat cu schimbarea regimurilor într-un şir de ţări din această regiune al lumii şi ca urmare cu dispariţia lagărelor de state socialiste. Cauza prăbuşirii acestor regimuri se poate lămuri, in primul rând, prin... citește mai departe

78 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Planul Marshall și Rolul Său în Construcția Europeană

INTRODUCERE Cel de-al Doilea Război Mondial a lăsat în urma sa o Europă sărăcita aproape complet,distrusă din punct de vedere economic şi într-o criză politică. Primele guverne postbelice au trecut la măsuri ce aveau ca scop instaurarea unui control mai accentuat al statului asupra principalelor ramuri economice şi... citește mai departe

60 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Țările de Jos

Introducere Lucrarea de față cuprinde evenimentele ce au avut loc în Țările de Jos în perioada 1568 - 1648. Țările de Jos au fost cuprinse de o serie de revolte, provocate de nemulțumirile care începuse să se pronunțe, din ce în ce mai mult, în Țările de Jos, împotriva stăpânirii habsburgice. Într-o societate... citește mai departe

76 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Cultura și Civilizația Sumeriană

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, Cultura şi civilizaţia sumeriană, cuprinde cinci capitole care evidenţiază importanţa culturii şi civilizaţiei sumeriene pornind de la populaţia sumeriană şi originile sale. În această lucrare am încercat să fac o rezumare a vieţii şi gândirii sumeriene adică cu alte cuvinte am... citește mai departe

83 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Trupe de elită în antichitate - garda pretoriană

LISTA ANEXELOR 1.Grup de soldaţi pretorieni pe Columna lui Traian 2. Desen al lui Franz Eichhorst 3. Sculptură a lui Arno Breker 4.Gata de luptă sculptură de Arno Breker INTRODUCERE „Puterea absolută corupe în mod absolut”. (Lord Acton) Lucrarea de faţă reprezintă o viziune explicativă şi interpretativă... citește mai departe

74 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview