Toate licentele din domeniul Istorie Universala

 • Mobilitatea - factor amplificator al puterii de lupta in secolul XXI

  INTRODUCERE Lucrarea de licență cu tema “Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI” abordează metodele prin care se poate realiza succesul în acțiunile militare moderne, cât și analiza principiilor și procedeelor de desfășurare a acțiunilor militare. Conflictele de dată recentă au demonstrat necesitatea elaborării unor noi concepte și orientări în ceea ce privește desfășurarea acțiunilor militare. Legile și principiile luptei armate reprezintă raporturile...

 • Universitatile medievale in Europa Occidentala (secolele XII - XV)

  Introducere Actualitatea temei. Dacă ar fi să ne punem scopul de a defini, printr-o singură frază, esenţa învăţământului superior din prezent, credem că cea mai laconică şi cea mai simplă ar fi următoarea: un ansamblu de instituţii, care pregătesc viitorii intelectuali sau cadre calificate în diverse domenii practice ale vieţii şi care alături de alţi factori ai societăţii contribuie la promovarea solidarităţii morale şi intelectuale. Trebue să recunoaştem însă, că această evoluţie...

 • Civilizatia incasa

  Introducere Incasii au fost o civilizatie din vestul Americii de Sud, care s-a stabilit in Anzii Centrali, in valea Cuzco de azi din sudul Peru, in 1200. Aceasta vale, numita dupa capitala Inca din Cuzco, care a fost fondata aproximativ in acelasi timp, la sosirea lor in regiune, adapostise initial o mica societate Inca de ciobanii si fermieri. Incasii au extins controlul asupra grupurilor etnice locale si au structurat un complex de piramida sociala ierarhica. Elita era condusa de incasii...

 • Civilizatia mayasa

  Introducere Populatia Maya a trait in America Centrala in zona in care exista in zilele noastre Peninsula Yucatan. Suprafata, aflata la sudul Tropicului Racului si la nordul Ecuatorului, are cam 900 kilometri de la nord la sud si 550 kilometri de la est la vest. Cultura lor era inca a pietrei, desi stiau sa lucreze cu carbunii si aurul. Peisajul imperiului era foarte divers: vulcani activi, paduri, campie si tarmul Pacificului. Mayasii erau astronomi foarte priceputi. Pentru ei erau...

 • Medierea conflictului din Orientul Apropiat - Instrumente diplomatice

  Intrоduсere Рrоblemele generɑte de Оrientul Μijlосiu, resрeсtiv соnfliсtul ɑrɑbо-isrɑeliɑn şi în sрeсiɑl dimensiuneɑ рɑlestiniɑnо-isrɑeliɑnă ɑ ɑсestuiɑ, sunt fără îndоiɑlă рrintre сele mɑi соmрlexe din lumeɑ соntemроrɑnă. Ϲоmрlexitɑteɑ lоr rezidă ɑtât în ɑmрlоɑreɑ şi intensitɑteɑ соnfliсtelоr, сât şi în struсurɑ lоr: sсhimbări роlitiсe, ɑsрeсte religiоɑse, eсоnоmiсe, sосiɑle etс. Luсrɑre ɑnɑlizeɑză оbieсtiv şi imрɑrţiɑl genez ...

 • Un Experiment Agrarian Timpuriu. Guvernarea Stamboliski

  INTRODUCERE Am ales să cercetez tema din lucrarea de față deoarece ea tratează un moment foarte interesant și important din istoria statului nostru vecin. Evenimentele de după primul război mondial reprezintă un punct de cotitură important nu doar pentru Bulgaria ci pentru întreaga Europă, chiar pentru întreaga lume. Multe regimuri monarhice au fost abolite iar acum popoarele aveau șansa să-și țină în mâini propriile destine. Alexandăr Stamboliski a fost unul dintre politicienii cei mai...

 • Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare

  INTRODUCERE Tema aleasă spre abordare în prezenta lucrare de licenţă are o deosebită importanţă din punct de vedere geopolitic în zona Europenă şi nu numai; bucurându-se de o vastă istorie zbuciumată, zona balcanică a reprezentat mai tot timpul un butoi de pulbere gata să explodeze în condiţii nu tocmai favorabile pentru continentul din care face parte. Am structutat proiectul de faţă în trei capitole; astfel, în cadrul primului capitol am făcut vorbire de aspectele generale privind...

 • Posibile Implicatii ale Conceptului C4I2 Star la Nivelul Grupului de Forta de Tip Batalion BTF

  INTRODUCERE Analiza conflictelor militare desfăşurate pe plan mondial în ultimii 10 ani a scos în evidenţă o serie de caracteristici notabile care vin în sprijinul introducerii şi utilizării efective a sistemelor de calcul performante în procesul complex de conducere a trupelor. Cantitatea şi calitatea efectivelor, sistemele electronice performante de comandă a armamentului din dotarea unor armate străine, globalizarea comunicaţiilor şi rapiditatea manevrei determină caracterizarea acestui...

 • Revolutia Franceza si Gruparea Robespierre

  Capitolul I Consideraţii introductive Cercetarea epocii prerevoluţionare pune de la început problema unui paradox . Unii contemporani şi după ei nu puţini istorici au insistat de-a lungul vremii asupra caracterului neaşteptat al Revoluţiei Franceze. Fireşte, elementul surpriză nu a lipsit. El este prezent în declanşare, desfăşurare, forţă de şoc. Dar şi istoricii pentru care revoluţia din 1789 ”n-a fost un lucru necesar”, ci doar un accident caracterizat prin starea de nepregătire...

 • Evolutia Relatiilor Sovieto-Iugoslave

  INTRODUCERE Transformările radicale social-politice în Europa Centrală şl de Est în ultimul deceniu s-au soldat cu schimbarea regimurilor într-un şir de ţări din această regiune al lumii şi ca urmare cu dispariţia lagărelor de state socialiste. Cauza prăbuşirii acestor regimuri se poate lămuri, in primul rând, prin caracterul falimentar al economiei existente, prin negarea principiilor fundamentale ale relaţiilor de piaţă, la baza căreia se află proprietatea privată şi spiritul...

 • Planul Marshall si Rolul Sau in Constructia Europeana

  INTRODUCERE Cel de-al Doilea Război Mondial a lăsat în urma sa o Europă sărăcita aproape complet,distrusă din punct de vedere economic şi într-o criză politică. Primele guverne postbelice au trecut la măsuri ce aveau ca scop instaurarea unui control mai accentuat al statului asupra principalelor ramuri economice şi asupra pieţei . Însă criza nu a dispărut şi a atins punctul culminant în cursul anilor 1946 – 1947. Anul 1947 reprezintă poate cel mai important an din perioada postbelică. În...

 • Tarile de Jos

  Introducere Lucrarea de față cuprinde evenimentele ce au avut loc în Țările de Jos în perioada 1568 - 1648. Țările de Jos au fost cuprinse de o serie de revolte, provocate de nemulțumirile care începuse să se pronunțe, din ce în ce mai mult, în Țările de Jos, împotriva stăpânirii habsburgice. Într-o societate dependentă de comerț, libertatea și toleranța erau considerate esențiale. Aceste manifestări au luat un caracrer religios în momentul în care regele Carol al V-lea iar mai apoi fiul său...

 • Cultura si Civilizatia Sumeriana

  INTRODUCERE Lucrarea de faţă, Cultura şi civilizaţia sumeriană, cuprinde cinci capitole care evidenţiază importanţa culturii şi civilizaţiei sumeriene pornind de la populaţia sumeriană şi originile sale. În această lucrare am încercat să fac o rezumare a vieţii şi gândirii sumeriene adică cu alte cuvinte am încercat să prezint ceea ce înseamnă cultura sumeriană pentru istoria civilizaţiei popoarelor. Această lucrare este compusă din capitole cu subiecte începând cu populaţia sumeriană şi...

 • Trupe de Elita in Antichitate - Garda Pretoriana

  LISTA ANEXELOR 1.Grup de soldaţi pretorieni pe Columna lui Traian 2. Desen al lui Franz Eichhorst 3. Sculptură a lui Arno Breker 4.Gata de luptă sculptură de Arno Breker INTRODUCERE „Puterea absolută corupe în mod absolut”. (Lord Acton) Lucrarea de faţă reprezintă o viziune explicativă şi interpretativă asupra uneia din cele mai controversate organizaţii din istoria Imperiului Roman. Creeată de primul împărat, Octavian Augustus, Garda Pretoriană s-a dorit a fi o unitate militară...

 • Institutii Represive ale Bisericii Catolice in Evul Mediu

  Introducere 1.1. Tema si sarcinile Deşi – într-un fel sau altul – toate religiile propovăduiesc toleranţa, cel mai adesea, apariţia unei disidenţe în interiorul lor a dus la confruntare. Naşterea ideilor reformatoare în creştinism a generat contradicţiii, conflicte şi războaie, uneori pustiitoare. Dar cel mai crunt dintre ele, în perioada medievală, a fost instituirea şi activitatea unei instituţii politico-religioase apostolizate, a cărei influenţă a marcat, în mod negativ, răspîndirea...

Pagina 1 din 2