Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 117 în total
Cuvinte : 55906
Mărime: 352.17KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Adam
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Filip Serban, Sandu Ion

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. Capitolul 1. RĂZBOIUL CA FENOMEN SOCIAL 7
 3. 1.1. Delimitări conceptuale 8
 4. 1.2. Istoricul şi evoluţia războiului 11
 5. 1.3. Determinări ale războiului 15
 6. 1.4. Legile şi principiile războiului 23
 7. Capitolul 2. RĂZBOIUL DIN PERSPECTIVA TENDINŢELOR ACTUALE 31
 8. 2.1. Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii 31
 9. 2.2. Reconfigurarea centrelor de putere şi influenţa lor asupra războiului 39
 10. 2.3. Fizionomia câmpului de luptă modern 43
 11. 2.4. Dezvoltarea tehnologică şi tipologia războaielor la început de mileniu 47
 12. Capitolul 3. RĂZBOI ÎN ERA INFORMAŢIONALĂ 52
 13. 3.1. Raportul dintre războiul energetic şi războiul informaţional 52
 14. 3.2. Războiul letal şi non-letal 55
 15. 3.3. Războiul informaţional 59
 16. 3.4. Războiul bazat pe reţea şi conflictele viitorului 63
 17. 3.5. Războiul împotriva terorismului, o nouă provocare 67
 18. 3.6. Războiul paralel 72
 19. 3.7. Războiul în spectru complet 75
 20. 3.8. Războiul bazat pe efecte 80
 21. Capitolul 4. CONSDIDERAŢII PRIVIND APLICAREA CONCEPTULUI DE “RĂZBOI BAZAT PE REŢEA” ÎN ARMATA ROMÂNIEI 85
 22. 4.1. Identificarea şi valorificarea mijloacelor proprii utilizabile în Războiul Bazat pe Reţea 86
 23. 4.1.1. Sistemele şi mijloacele existente 86
 24. 4.1.2. Modalităţi de exploatare şi creştere a performanţelor sistemelor existente 89
 25. 4.1.3. Orientări privind nevoia de noi sisteme 90
 26. 4.2. Posibile implicaţii ale Războiului bazat pe reţea asupra structurii militare 92
 27. 4.2.1. Determinări ale tipurilor posibile de misiuni militare asupra structurilor grupărilor de forţe (task force) 92
 28. 4.2.2. Aplicarea conceptului de structură „Joint” în constituirea Forţei 94
 29. 4.2.3. Determinări temporale asupra grupărilor de forţe 95
 30. 4.2.4. Standardizarea / modularizarea structurilor 96
 31. 4.2.5. Principii pentru organizare în "Structura de Forţe 2007" 98
 32. 4.3. Posibile implicaţii ale Războiului bazat pe reţea asupra înzestrării 99
 33. 4.3.1. Digitizarea fluxului informaţional-decizional 99
 34. 4.3.2. Senzori cu multiple destinaţii 101
 35. 4.4. Elemente privind concepţia şi strategia implementării conceptului 103
 36. 4.4.1. Argumente în favoarea implementării conceptului de Război Bazat pe Reţea 103
 37. 4.4.2. Modalităţi de implementare 105
 38. 4.4.3. Etape necesare în aplicarea conceptului de Război Bazat pe Reţea 106
 39. 4.4.4. Resurse posibile avute în vedere, în scopul implementării conceptului de Război
 40. Bazat pe Reţea 107
 41. CONCLUZII 111
 42. BIBLIOGRAFIE 114

Extras din licență

INTRODUCERE

Pe fundalul transformărilor fundamentale determinate de cunoaştere, războiul îşi schimbă fizionomia - concepţia, tipologia, paradigma strategică, doctrina acţiunii (pregătirea trupelor, armament şi tehnică, conducerea acţiunilor de luptă, formele şi procedeele de luptă).

Violenţa de tip militar devine tot mai dependentă de tehnologiile intensive ale cunoaşterii. „Războiul cunoaşterii“ din secolul al XXI-lea va reflecta progresia gândirii militare dincolo de primele sale concepţii asupra războiului electronic, dincolo de actualele definiţii ale „războiului de comandă şi control“ şi chiar dincolo de noţiunea mai generală de „război al informaţiilor“. Datorită remarcabilelor transformări în viitorul şi natura războiului însuşi, tranziţiilor de la economiile de forţă brută la economiile de forţă a creierului, războiul atât de devastator, în trecut, prin aplicarea forţei brute şi, mai apoi, mecanice, va deveni în curând „războiul prin forţa creierului“ în care tehnologia determină strategia, creşte rolul armelor de înaltă precizie, armatele îşi vor schimba orientarea prioritară către spaţii cu o orientare către timp, decizia politică, altădată aparţinând clasei politice, va trebui să ia în considerare, necesitatea consensului opiniei publice, ca precondiţie esenţială ca armatele statelor democratice să poată angaja războiul.

Războiul viitorului este o materializare a viitorului războiului. Nimeni nu se mai îndoieşte azi de metamorfozele care s-au produs, se produc şi se vor produce în arta militară, de prezenţa, într-o formă sau alta, a războiului în viaţa societăţii. Războiul viitorului este o tot continuare a politicii prin mijloace specifice armate, şi nu numai armate. Războiul cunoaşte o extensie semnificativă în domeniile non-militare. Acest lucru este impus de noile tipuri de ameninţări şi de vulnerabilităţi, de decalajele imense care există în lume şi se amplifică pe zi ce trece, de criza profundă (politică, economică, socială şi morală) care se dezvoltă asimetric şi haotic.

După cum se observă, statele acţionează din ce în ce mai mult împreună, în coaliţii şi alianţe, pentru rezolvarea (chiar şi prin forţă) a unor diferende care afectează comunitatea internaţională, structurile economice, culturale şi informaţionale (care sunt deja globalizate, deci ale tuturor) şi configurează viitorul economic şi social al planetei. Bazele de opoziţie ale unui stat contra altui stat s-au restrâns foarte mult şi, probabil, către sfârşitul acestui secol, vor dispărea, în timp ce vulnerabilităţile şi ameninţările non-statale, care vin din decalajele economice foarte mari între regiuni geografice, din proliferarea sărăciei, din extremismul etnic şi religios, din zona reţelelor traficanţilor, crimei, răului planetei se vor amplifica.

Necesitând o abordare concretă, multi¬laterală: schimbarea paradigmelor fenomenului război datorită „militariză¬rii” puternice ale ştiinţelor fundamentale despre natură, societate şi om; cunoaş¬terea în general, ştiinţa va deveni principalul vector de putere politică, economi¬că, socială şi militară; pe câmpul de luptă vor convieţui atât armele ucigaşe, cât şi cele non-ucigaşe, aşteptându-ne ca ponderea s-o deţină cele din urmă; acţiu¬nea militară îşi va schimba fizionomia, având tendinţa de a se intelectualiza; armele inteligente vor fi capabile să evite vătămările fără discernământ şi să lovească obiectivele cu precizie. Formularea acestor ipoteze, ca şi a altora ce vor decurge din ele, vor constitui instrumentele raţionale prin care se pot formula concluzii referitoare la: mutaţiile privind acţiunea legităţilor şi principiilor care guver¬nează fenomenul luptei armate şi, totodată, tendinţele privitoare la normarea militară în mediul „război“ şi „non-război“ din perspectiva axiologică, praxio¬logică şi morală; mutaţii în structura şi fizionomia luptei armate datorate armamentelor ucigaşe şi non-ucigaşe; războiul va avea caracter multidimensio¬nal şi se va desfăşura în toate mediile: terestru, aerian, maritim, spaţial, cosmic, în spectrul electromagnetic şi în sfera informaţională, realizarea superiorităţii urmând a viza toate aceste medii, dar mai ales pe cele care privesc cosmosul, sfera informaţională şi spectrul electromagnetic; influenţele pe care noua tehnologie şi tehnică de luptă cu un înalt nivel de interactivitate le va avea asupra conflictelor militare viitoare, fenomenului „luptă armată“ în special.

Acestea au fost abordate în contextul istoric actual marcat de progresul vertiginos al revoluţiei ştiinţifice şi tehnice şi de schimbările din domeniile armamentelor, organizării militare şi purtării războiului.

1. RĂZBOIUL CA FENOMEN SOCIAL

„Războiul este o problemă de o importanţă vitală

pentru stat, domeniu al vieţii şi al morţii

care duce spre supravieţuire sau spre

nimicire. E neapărat să fie studiat temeinic.„

Sun Tzî

Ca o stare a întregii societăţi, războiul, prin evidenţierea tipului de relaţii sociale care stau la baza lui, reprezintă, în mod incontestabil, o formă specifică de conflict în societate.

Războiul este un fenomen complex, studiul său constituie o enciclopedie a timpului social. Se recunoaşte în genere că războiul este un fenomen istoric, că el a apărut determinat de condiţiile economice omeneşti.

Războiul este mult mai mult decât o simplă chestiune de strategie, aprovizionări şi armament, căci el rezumă o întreagă epocă istorică, toată ştiinţa, toată economia, toată cultura, toată tehnica unui timp, oglindindu-se în el. Elementul pur omenesc al războiului este din ce în ce mai mult înlocuit cu unul raţional impersonal, care este instrumentul de luptă. Aşa că adevăratul studiu adâncit al războiului ar conţine o întreagă enciclopedie a timpului, la care ar trebui să contribuie toate ştiinţele: geografia, fizica, chimia, mecanica, meteorologia, biologia, medicina, psihologia, etica, istoria, pedagogia, sociologia, dreptul etc.

Privit ca realitate socială, se poate constata că războiul este unul dintre cele mai complexe fenomene sociale. Această complexitate derivă dintr-un amestec variat de condiţii de care atârnă succesul sau insuccesul unei lupte.

Fenomenele sociale sunt complexe, ansambluri de fapte sociale corelate şi aflate în dinamică. Faptul social este un nivel de a acţiona. Din această perspectivă, războiul ca fenomen social cuprinde un ansamblu de acţiuni. Astăzi, fenomenul război cuprinde pe lângă acţiunea militară – lupta armată –, şi acţiuni politico-diplomatice, economice, ideologice, psihologice etc. chiar şi în aceste condiţii, locul central îl constituie lupta armată, prin legile sale specifice, prin caracterul şi sfera lor. Lupta armată, acţionând din interiorul fenomenului război, căpătând un caracter atât de distructiv, încât depăşeşte limitele pe care politica le trasează acestui fenomen.

Preview document

Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 1
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 2
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 3
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 4
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 5
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 6
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 7
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 8
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 9
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 10
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 11
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 12
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 13
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 14
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 15
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 16
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 17
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 18
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 19
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 20
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 21
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 22
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 23
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 24
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 25
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 26
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 27
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 28
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 29
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 30
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 31
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 32
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 33
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 34
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 35
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 36
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 37
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 38
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 39
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 40
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 41
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 42
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 43
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 44
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 45
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 46
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 47
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 48
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 49
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 50
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 51
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 52
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 53
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 54
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 55
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 56
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 57
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 58
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 59
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 60
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 61
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 62
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 63
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 64
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 65
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 66
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 67
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 68
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 69
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 70
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 71
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 72
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 73
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 74
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 75
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 76
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 77
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 78
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 79
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 80
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 81
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 82
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 83
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 84
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 85
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 86
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 87
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 88
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 89
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 90
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 91
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 92
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 93
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 94
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 95
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 96
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 97
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 98
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 99
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 100
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 101
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 102
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 103
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 104
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 105
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 106
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 107
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 108
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 109
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 110
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 111
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 112
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 113
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 114
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 115
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 116
Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI - Pagina 117

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc
 • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția serviciilor secrete rusești după prăbușirea URSS

Capitolul I. Introducere Serviciile secrete ale URSS şi astăzi ale Federaţiei Ruse, fie că s-au numit KGB, GRU, FSB sau altfel, prezintă o serie...

Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI

INTRODUCERE Lucrarea de licență cu tema “Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI” abordează metodele prin care se...

Medierea conflictului din Orientul Apropiat - Instrumente diplomatice

Intrоduсere Рrоblemele generɑte de Оrientul Μijlосiu, resрeсtiv соnfliсtul ɑrɑbо-isrɑeliɑn şi în sрeсiɑl dimensiuneɑ рɑlestiniɑnо-isrɑeliɑnă ɑ...

Posibile implicații ale conceptului C4I2 Star la nivelul grupului de forță de tip batalion BTF

INTRODUCERE Analiza conflictelor militare desfăşurate pe plan mondial în ultimii 10 ani a scos în evidenţă o serie de caracteristici notabile care...

Dinastia Tudorilor

In secolul XVI un rege sarac ar fi însemnat un rege slab, un rege fara putere asupra parlamentului si nobilimii. Henric al -VII-lea este primul...

Despre Democrațiile Particulare

Are o însemnatate simbolica faptul ca Journal of Democracy – forul numarul unu al teoriei tranzitiei democratice – publica în primul sau numar pe...

Caracterizare generală a epocii elenistice

Termenul elenistic a fost folosit mai intai pentru a desemna limba greaca, pentru ca in secolul al XIX-lea termenul sa desemneze perioada istorica...

Ai nevoie de altceva?