Universitatile medievale in Europa Occidentala (secolele XII - XV)

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Universitatile medievale in Europa Occidentala (secolele XII - XV).
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 65 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Istorie Universala

Cuprins

Introducere
Capitolul I. Constituirea universităţilor în Europa de Apus
I.1. Condiţiile istorice de formare
I.2. Semnificaţiile universităţilor în Evul Mediu
Capitolul II. Tipologia universităţilor în Europa Occidentală
II.1. Universitatea din Bologna – prima Alma Mater Studiorum
II.2. Universitatea din Paris
II.3. Universităţile engleze din Oxford şi Cambridge
II.4. Colegiile. Robert de Sorbon
Capitolul III. Organizarea studiilor universitare
III.1. Conţinutul învăţământului
III.2. Profesorii. Oligarhia corporativă universitară
III.3. Viaţa studenţilor
Concluzii
Bibliografie

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei. Dacă ar fi să ne punem scopul de a defini, printr-o singură frază, esenţa învăţământului superior din prezent, credem că cea mai laconică şi cea mai simplă ar fi următoarea: un ansamblu de instituţii, care pregătesc viitorii intelectuali sau cadre calificate în diverse domenii practice ale vieţii şi care alături de alţi factori ai societăţii contribuie la promovarea solidarităţii morale şi intelectuale.

Trebue să recunoaştem însă, că această evoluţie profesională şi instituţională a fost o consecinţă a progresului societăţii, dar nici pe departe a celei contemporane. Ea îşi trage rădăcinile mult mai înainte, încă în lumea medievală, când clericul încetul cu încetul cedează locul unei creaţii originale a Occidentului medieval: cea a intelectualilor sau celor al căror meserie este de a gândi şi de a preda altora gândirea lor.

Fără îndoială, intelectualul medieval a fost cel dintâi care a cunoscut o formă de învăţământ superior, a ceea ce va fi definită – Universitate şi devenită una dintre marile achiziţii ale istoriei intelectuale a Occidentului.

Chiar dacă Universitatea a fost un produs original al Evului Mediu, o expresie a vieţii social – politice a timpului, totuşi elementele structurii interne ale ei, s-au dovedit a fi valabile şi până astăzi. Ea a reacţionat ca un fin barometru, înregistrând fiecare eveniment sau descoperire a societăţii. În universităţi s–a constituit acea viziune despre univers şi condiţie umană care va domina secole de-a rândul.

Cu părere de rău, perioada timpurie de constituire şi organizare a primelor universităţi europene, este mai puţin cunoscută la noi, decât trecutul lor glorios le oferă dreptul. Acest fapt, precum şi un sentiment de recunoştinţă, impune firesc necesitatea reevaluării realităţilor istorice în care s-au constituit şi dezvoltat aceste produse de cea mai înaltă calitate a culturii.

Apărute între secolele XII–XIII, universităţile deşi puţin numeroase se bucurau deja de un foarte înalt prestigiu în întreaga lume a Occidentului european. O popularitate mai mare au avut-o în acest sens primele Alma Mater Studiorum şi matrice a universităţilor moderne – acele care au luat naştere în Italia (Bologna), Franţa (Paris), Anglia (Oxford şi Cambridge). Ele au format în Evul Mediu o reţea de canale intelectuale, prin care au circulat ideile, cultura şi ştiinţa epocii în toată Europa. Pentru prima dată în istorie continentul prezenta o unitate, sau măcar o încercare de tendinţe unitare.

Scopul şi obiectivele tezei. Cercetarea dată nu este un studiu complet referitor la învăţământul universitar medieval. Scopul prezentei teze de licenţă constă în cercetarea pe baza unui studiu comparativ a originii primelor universităţi europene, caracterul şi însemnătatea lor în viaţa social – politică şi culturală a timpului.

Pentru realizarea scopului ne-am fixat următoarele obiective:

- cercetarea istoriei apariţiei primelor instituţii universitare din Europa

- caracterizarea formei şi modului de organizare a corporaţiilor universitare

- studierea comparativă a specificului organizării studiilor

- determinarea locului şi rolului universitarilor în societatea medievală

- generalizarea trăsăturilor pozitive şi deficienţelor universităţilor medievale

Suportul metodologic şi teoretico–ştiinţific. În cercetarea şi realizarea scopului tezei am utilizat următoarele metode:

- cercetarea documentelor

- metoda bibliografică – selectarea şi analiza monografiilor, publicaţiilor referitoare la tema cercetată

- generalizarea, sinteza materialului acumulat şi elaborarea concluziilor

Cadrul cronologic al temei de cercetare cuprinde secolele XII – XV. Am considerat de cuviinţă să limităm cercetarea la un cadru cronologic mai larg, pentru a putea mai bine înţelege fenomenul universitar medieval în complexitatea sa: origine, dezvoltare, apogeu şi declin. Aceste limite sunt legate de două personaje care în diferite perioade istorice ocupă prim-planul scenei culturale: intelectualul în secolele XII –XIII şi umanistul începând cu secolele XIV – XV, ce corespund cu apariţia primelor universităţi europene (secolul XII ) şi sfârşitul epocii medievale (sfârşitul seculului al XV-lea / începutul secolului al XVI-lea).

Intelectualul se anunţă în evul mediu timpuriu, se dezvoltă în şcolile urbane ale secolului al XII-lea şi înfloreşte în Universităţi în secolul al XIII-lea.

Fisiere in arhiva (1):

  • Universitatile medievale in Europa Occidentala (secolele XII - XV).doc

Bibliografie

I Izvoare:
1. Документы по истории университетов Европы XIII – XV вв, под. ред А.Е. Москаленко, Воронеж, 1973.
II Monografii
1. Berstein Serge, Milza Pierre, Istoria Europei, vol II, Iaşi, 1998.
2. Biriş Ioan, Istoria culturii şi civilizaţiei, Timişoara, 1994.
3. Burckhard Jacob, Cultura Renaşterii în Italia, vol.1, Bucureşti, 2000.
4. Braunsten-Silvestre Florence, Ghid de cultură generală, Bucureşti, 1998.
5. Carpentier Jean, Francois Lebrun, Istoria Europei, Bucureşti, 1992.
6. Delumeau Jean, Civilizaţia renaşterii, vol.1, Bucureşti, 1995.
7. Drîmba Ovidiu, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. VI, Bucureşti, 1998.
8. Drîmba Ovidiu, Incursiuni în civilizaţia omenirii, vol II, Bucureşti, 1996.
9. Alexandru Duţu, Dimensiunea umană a istoriei. Direcţii în istoria mentalităţilor, Bucureşti, 1986.
10. Fason Nina, Intelectualul şi epoca sa. Studii de istorie literară italiană., Bucureşti 1966.
11. Jean Favier, Istoria Franţei. Timpul Principatelor, vol II, Bucureşti, 2000.
12. Gimbutas Maria, Civilizaţie şi cultură, Bucureşti, 1989.
13. Grigorescu Dan, Istoria culturii şi civilizaţiile ei, Bucureşti, 1992.
14. Isticioaia-Budura Viorel, Între antichitate şi renaştere. Gândirea Evului Mediu, vol. I – II, Bucureşti, 1984.
15. Istoria generală a ştiinţei, vol.1, Bucureşti, 1970.
16. Lazărescu George, Civilizaţia italiană, Bucureşti, 1987.
17. Jacques Le Goff, Intelectualii în Evul Mediu, Bucureşti 1994.
18. Jacques Le Goff, Pentru un alt ev mediu, vol. I, Bucureşti, 1986.
19. Jacques Le Goff, Imginarul medieval, Bucureşti, 1991.
20. Jacques Le Goff, Civilizaţia Occidentului medieval, Bucureşti, 1970.
21. Jacques Le Goff, Omul medieval, Bucureşti, 1999.
22. Alain de Libera, Gîndirea evului mediu, Bucureşti, 2000.
23. Nicolescu Adrian, Istoria civilizaţiei britanice, vol I, Iaşi, 1999.
24. Novăcescu Doru, Istoria civilizaţiei europene., vol.2, Timişoara, 1998.
25. Demetru Urmă, Universitatea din Bologna, Bucureşti, 1945.
26. Городская культура. Средневековье и начало нового времини, Ленинград, 1986.
27. Гуревич А. Я., Категории средневековой культуры, Москва, 1986.
28. О. А. Добиаш – Рождественская, Культура заподноевропейского средневековия, Москва, 1987.
29. Ивановa М. Возрождение: культура, образование, общество, Москва, 1985.
31. Игнатовичь В.В., История английских университетов, С – Петербург, 1861.
32. Паульсен Ф., Немецкие университеты и их историческое развитие, Москва 1898.
33. Петров М. Т., Итальянская интелигенция в эпоху Ренесанса, Ленинград, 1982.
34. Рутенберг В. И., Итальянский город от раннего средневьековия до Возрождения: очерки, Ленинград, 1987.
35. Сперанский Н.В., Очерки по истории народнои школы в заподной Европы, Москва, 1896.
...