Literatură română și curente literare

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Limba Română
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 36353
Mărime: 134.99KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Doinita Milea

Extras din document

Descrierea şi mai puţin valorizarea şi ierarhizarea operelor este caracterizarea dintâi a istoriei literare. Fenomenul literar este abordat diacronic. În introducerea la Istoria literaturii române contemporane (1926), Eugen Lovinescu aprecia scriitorii şi din perspectiva teoriei sincronismului, a integrării literaturii române în circuitul marilor valori literare europene. Nu se poate face abstracţie, sustinea tot Eugen Lovinescu, de influienţa unor curente literare, de raportarea autorilor la un anume moment istoric etc.

Generaţia literară (provine din lat. generatio, õnis „capacitatea de a naşte , produce“; si fr. génération), este o categorie estetic-sociologică desemnând gruparea bio-psiho-istorică din perimetrul unei literaturi. Este mobilizată de o conştiinţă creatoare „revoluţionară“, angajată într-un program de atingere de „nouă culme“, raportându-se la cele precedente, mai ales, într-un program de recunoaştere şi de situare în ierarhia epocii, deziderat ce se realizează numai prin operă finită.

În apariţia si formarea generaţiilor literare au o puternica importanta şi reformele sistemului de învăţământ,acestea se declanşează la scurt timp după un puternic seism social (revoluţie, război). Sistemul de învăţământ dintr-un stat asigură preluarea si însuşirea pentru cunoaştere şi sporire a tezaurului generaţiilor anterioare, în funcţie de care se formează si modelează spirit creator-generaţionist care renaste, inclusiv cel creator-generaţionist-literar, conştiinţele naţionale, auctoriale etc. În legătură cu generaţia, s-a observat că “exegeza contemporană nu este unanimă în acceptarea acesteia ca realitate şi în considerarea noţiunii ca semnificativă pentru studiul unui fenomen literar; se merge până la respingerea conceptului, apreciat chiar ca un pseudoconcept; una din cauzele ce motivează asemenea poziţii nefavorabile o vedem în aşteptările faţă de acest concept; se doreşte de la el altceva decât este în realitate şi ca noţiune ce reflectă această realitate; de aceea este necesar să se delimiteze generaţia, ca realitate literară ce fiinţează ca atare, de conceptul de generaţie literară, care capătă sensuri diverse în funcţie de viziunea şi metoda de lucru a cercetătorului, ca şi de concepţia fiecărui scriitor despre creaţia literară, de rezonanţa ei în public; în fine, nu putem renunţa la conceptul de generaţie literară numai pentru că el nu reuşeşte să răspundă tuturor exigenţelor metodologice şi de investigare ale istoricului literar; generaţia este operaţională, dar în anumite contexte riguros delimitate şi raportată la alte concepte: epocă, şcoală literară, curent literar, grupare literară, tradiţie şi inovaţie, progres artistic, individualitate artistică, talent, geniu, creaţie artistică.”

Este util conceptul de generaţie literară pentru ca exprimă o anumită stare, o anumită mentalitate literară doar în planul creaţiei, dar şi în cel al difuzării şi receptării ei. El ne indică plusul de noutate adus de un grup de creatori dincolo de diferenţele lor psihosociale reuniţi într-un interval de vârstă Generaţia literară este un grup psihosocial plasat în realitatea socială, culturală şi politică a unei epoci, ce cuprinde creatori de vârstă apropiată, ce sunt orientaţi spre aceleaşi idealuri pentru înoirea limbajului artistic, abordand tematica într-un mod inedit, marcat de un stil propriu de acţiune în realitatea socială ca şi de modalităţi noi de difuzare şi receptare a propriilor creaţii şi a tradiţiei literare.

Generaţie literară cunoaste cele trei valuri sau generatii literare tipice: generatia de tranziţie, generatia de flux, sau fluxgeneraţia şi generaţia de reflux, sau refluxgeneraţia Un puternic seism social fie că este vorba de război sau revoluţie antrenează întotdeauna într-o cultură si implicit in literatura acesteia o nouă generaţie revoluţionar-creatoare, care se va desfăşura până la urmatoarea miscare sociala, generaţie relevându-şi mai multe „valuri bio-psiho-istorice“ , în funcţie de mărimea segmentului temporal „interseismic“.

Primul val este cel al generaţiei de tranziţie din epoca respectivă ,considerat a fi vechea generaţie, deci cu o generaţie de tranziţie, „în curs de ieşire“ din „panoul central-acţional“, situându-se „în baza noii generaţii“, preluând şocul „valului anterior“, izbit sau absorbit „de ţărm“. Al doilea este puternicul val „de flux“ sau revoluţionar, care este considerat drept „noua generaţie“, sau „generaţia de flux“, şi se constituie în „frontul dinspre ţărm“, în partea de atac. Un astfel de val avand o astfel de generaţie, dar de după al doilea război mondial, se înfăţişează istoriei dincoace de „obsedantul deceniu“ (1948 – 1958 / 1960), dincoace de „epoca proletcultistă“, dincoace de pustiirile staliniste în cultură sau ştiinţe, desigur, în marele rol de a reînvia artele şi poezia, motiv pentru care i se justifică desemnarea prin sintagma de generaţie resurecţional-modernistă şi a revoluţiei paradoxismului.

Preview document

Literatură română și curente literare - Pagina 1
Literatură română și curente literare - Pagina 2
Literatură română și curente literare - Pagina 3
Literatură română și curente literare - Pagina 4
Literatură română și curente literare - Pagina 5
Literatură română și curente literare - Pagina 6
Literatură română și curente literare - Pagina 7
Literatură română și curente literare - Pagina 8
Literatură română și curente literare - Pagina 9
Literatură română și curente literare - Pagina 10
Literatură română și curente literare - Pagina 11
Literatură română și curente literare - Pagina 12
Literatură română și curente literare - Pagina 13
Literatură română și curente literare - Pagina 14
Literatură română și curente literare - Pagina 15
Literatură română și curente literare - Pagina 16
Literatură română și curente literare - Pagina 17
Literatură română și curente literare - Pagina 18
Literatură română și curente literare - Pagina 19
Literatură română și curente literare - Pagina 20
Literatură română și curente literare - Pagina 21
Literatură română și curente literare - Pagina 22
Literatură română și curente literare - Pagina 23
Literatură română și curente literare - Pagina 24
Literatură română și curente literare - Pagina 25
Literatură română și curente literare - Pagina 26
Literatură română și curente literare - Pagina 27
Literatură română și curente literare - Pagina 28
Literatură română și curente literare - Pagina 29
Literatură română și curente literare - Pagina 30
Literatură română și curente literare - Pagina 31
Literatură română și curente literare - Pagina 32
Literatură română și curente literare - Pagina 33
Literatură română și curente literare - Pagina 34
Literatură română și curente literare - Pagina 35
Literatură română și curente literare - Pagina 36
Literatură română și curente literare - Pagina 37
Literatură română și curente literare - Pagina 38
Literatură română și curente literare - Pagina 39
Literatură română și curente literare - Pagina 40
Literatură română și curente literare - Pagina 41
Literatură română și curente literare - Pagina 42
Literatură română și curente literare - Pagina 43
Literatură română și curente literare - Pagina 44
Literatură română și curente literare - Pagina 45
Literatură română și curente literare - Pagina 46
Literatură română și curente literare - Pagina 47
Literatură română și curente literare - Pagina 48
Literatură română și curente literare - Pagina 49
Literatură română și curente literare - Pagina 50
Literatură română și curente literare - Pagina 51
Literatură română și curente literare - Pagina 52
Literatură română și curente literare - Pagina 53
Literatură română și curente literare - Pagina 54
Literatură română și curente literare - Pagina 55
Literatură română și curente literare - Pagina 56
Literatură română și curente literare - Pagina 57
Literatură română și curente literare - Pagina 58
Literatură română și curente literare - Pagina 59
Literatură română și curente literare - Pagina 60
Literatură română și curente literare - Pagina 61
Literatură română și curente literare - Pagina 62
Literatură română și curente literare - Pagina 63
Literatură română și curente literare - Pagina 64
Literatură română și curente literare - Pagina 65
Literatură română și curente literare - Pagina 66
Literatură română și curente literare - Pagina 67
Literatură română și curente literare - Pagina 68
Literatură română și curente literare - Pagina 69
Literatură română și curente literare - Pagina 70
Literatură română și curente literare - Pagina 71
Literatură română și curente literare - Pagina 72
Literatură română și curente literare - Pagina 73
Literatură română și curente literare - Pagina 74
Literatură română și curente literare - Pagina 75
Literatură română și curente literare - Pagina 76
Literatură română și curente literare - Pagina 77
Literatură română și curente literare - Pagina 78
Literatură română și curente literare - Pagina 79
Literatură română și curente literare - Pagina 80
Literatură română și curente literare - Pagina 81
Literatură română și curente literare - Pagina 82
Literatură română și curente literare - Pagina 83
Literatură română și curente literare - Pagina 84
Literatură română și curente literare - Pagina 85
Literatură română și curente literare - Pagina 86
Literatură română și curente literare - Pagina 87
Literatură română și curente literare - Pagina 88
Literatură română și curente literare - Pagina 89
Literatură română și curente literare - Pagina 90
Literatură română și curente literare - Pagina 91
Literatură română și curente literare - Pagina 92
Literatură română și curente literare - Pagina 93
Literatură română și curente literare - Pagina 94
Literatură română și curente literare - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Literatura Romana si Curente Literare.doc

Alții au mai descărcat și

Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română

Moto: ,,Să nu lăsăm cuvintele nici să doarmă, nici să amorţească, nici să zacă, nici să moară. Ele sunt comoara noastră de mare preţ.” Tudor...

Structura Etimologică a Vocabularului

CAPITOLUL I MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Vocabularul oricărei limbi însumează totalitatea cuvintelor folosite în timp şi în spaţiu (regionalisme,...

Mihail Sadoveanu - în căutarea limbii perfecte

Rezumatul lucrării Întreaga operă sadoveniană e o mare desfătare a rostirii şi a comunicării. Cuvântul capătă, aşadar, o forţă demiurgică,...

Verbul

1. Trăsături definitorii Definiţie Verbul este partea de vorbire flexibilă care exprimă o acţiune ( a urca, a coborî, a citi), o stare (a sta, a...

Arhaisme

CAPITOLUL I CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND ARHAISMELE FONETICE GRAMATICALE SI DERIVATE IN STRUCTURA FRAZEOLOGISMELOR 1.1. Arhaismul – indiciu al...

Tipuri de Personaje în Romanele lui Camil Petrescu

I. ARGUMENT Comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei noastre individuale, sociale şi culturale şi constituie una din liniile de...

Romanul Românesc de la Începuturi până în Secolul XX

ARGUMENT Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte tabloul complex al experienţelor moderne din romanul nostru interbelic. O prezentare a acestor...

Ipostaze ale Romanului Psihologic Românesc în Perioada Interbelică

ARGUMENT În secolul XX, romanul de analiză se cristalizează în mijlocul unor preocupări generale - manifestate şi în domenii nonliterare precum...

Te-ar putea interesa și

Istoria națională în viziunea scriitorilor romantici

INTRODUCERE Apărut în ultimii ani ai secolului al XVIII-lea și afirmîndu-se din plin în prima jumătate a secolului al XIX-lea, romantismul aduce...

Limbajul Poetic și Limbajul Filosofil al lui Lucian Blaga

INTRODUCERE Cu toți știm despre Lucian Blaga că este cea mai complexă perosnalitate poetică, din perioada interbelică. Ca orice mare scriitor se...

Cheia simbolică în lirica poeților români

1. ALEXANDRU MACEDONSKI - TEORITICIAN AL SIMBOLISMULUI ȘI PROMOTOR AL NOII POEZII 1.1. Istoricul apariției și dezvoltării simbolismului...

Interferența curentelor literare în proza lui Barbu Stefanescu Delavrancea

ARGUMENT Personalitate polivalentă, de o largă deschidere spre temele cele mai diferite ca şi spre modalităţile cele mai diverse, Barbu...

Poezia Postmodernistă

Justificarea temei Consider că am ales această temă dintr-un motiv foarte întemeiat; în ultimele decenii au apărut în literatură nume noi care...

Evoluția Literaturii Romane în Secolul al xix-lea

Cultura româneasca de la sfârsitul secolului al XIX-lea—începutul secolului al XX-lea cunoaste un moment de maxima efervescenta , linia ascendenta...

Alexandru Macedonski - Teoretician al Simbolismului

ARGUMENT Personalitate complexa, spirit inovator, Alexandru Macedonski s-a remarcat în literatura româna prin opera sa de o mare valoare, prin...

Poezia Culorilor și Culorile Poeziei

Atat in literatura romana cat si in cea universala,culoarea a reprezentat mereu un izvor de inspiratie pentru poeti. Fie ca a ajutat la...

Ai nevoie de altceva?