Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Limba Română
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 29854
Mărime: 221.47KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florenta Eugenia Vonica

Cuprins

I. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI. 1

II. ASPECTE TEORETICE. 3

GENERALITĂŢI DESPRE VOCABULAR. 3

CUVÂNTUL – UNITATEA DE BAZĂ A VOCABULARULUI. 5

STRUCTURA VOCABULARULUI. 7

III. MIJLOACE EXTERNE. 12

A. ÎMPRUMUTURI LEXICALE MAI VECHI. 15

B. IMPRUMUTURI LEXICALE NEOLOGICE. 18

ADAPTAREA NEOLOGISMELOR LA FONETISMUL LIMBII ROMANE. 24

NEOLOGISME FORMATE CU ELEMENTE DE COMPUNERE. 34

INFLUENŢE MODERNE ÎN LEXICUL ROMÂNESC. 37

BARBARISME. 44

C. CALC LINGVISTIC. 50

CALC LEXICAL. 52

DERIVATE FORMATE PRIN CALCHIERE. 56

COMPUSE FORMATE PRIN CALCHIERE. 58

COMPUSE PRIN ABREVIERE. 60

CALC GRAMATICAL. 61

CALC FRAZEOLOGIC. 63

CALC LEXICO-FRAZEOLOGIC. 67

CALCURI LINGVISTICE ÎN LIMBA ROMÂNĂ. 70

IV. ASPECTE APLICATIVE. 75

TIPURI DE EXERCITII. 75

ANEXE. 86

V. CONCLUZII. 98

VI. BIBLIOGRAFIE. 100

VII. CUPRINS. 102

Extras din document

CAPITOLUL I

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI

Studiul lexicului merită o atenţie foarte mare din câteva motive considerate fundamentale. În primul rând, ar fi faptul că bogăţia unei limbi este dată de bogăţia şi de varietatea vocabularului ei. De asemenea, se admite că schimbările care au loc în societate, precum şi progresele ştiinţei şi tehnicii contemporane se reflectă în primul rând şi nemijlocit în vocabular, considerat, pe bună dreptate, ca fiind compartimentul limbii cel mai inamic şi cel mai deschis influenţelor din afară. Lingvistul francez Antoine Meillet afirma că orice vocabular exprimă, de fapt, o civilizaţie. Deci, rezultă necesitatea de a-l studia temeinic în indisolubilă legătură cu diversele modificări care au loc în viaţa materială şi spirituală a unei colectivităţi lingvistice.

Este necesar să acordăm atenţie vocabularului şi din punct de vedere stilistic. Se ştie că lexicul este aspectul cel mai specific fiecărui stil funcţional (beletristic, publicistic, ştiinţific şi administrativ). Deosebirile dintre aceste stiluri se reduc la frazeologie şi la vocabular.

Am ales această temă deoarece am considerat că mijloacele externe, prin care vocabularul limbii noastre se îmbogăţeşte, au importanţă deosebită, pe lângă cele interne, reprezentând sursa asimilării de cuvinte noi de către vorbitori, dar şi din dorinţa de a cunoaşte şi de a utiliza corect cât mai multe noţiuni intrate recent în limba noastră, de a fi la curent cu tot ce este nou.

Îmbogăţirea şi perfecţionarea vocabularului este mai greu de realizat decât însuşirea regulilor gramaticale ale limbii materne, dar este un lucru necesar pentru optimizarea comunicării. Pentru acest lucru este nevoie de un vocabular bogat şi corect întrebuinţat.

Prezenta lucrarea este structurată în cinci capitole care prezintă în detaliu procedeele externe prin care vocabularul limbii române se îmbogăţeşte şi se perfecţionează continuu.

În cel de-al II-lea capitol sunt relatate câteva generalităţi referitoare la vocabular (cuvântul ca unitatea de bază a vocabularului, definiţia şi structura lui).

Capitolul al III-lea prezintă în detaliu mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. Sunt exemplificate împrumuturile mai vechi, dar şi cele neologice, cu specificaţia limbii de provenienţă a acestora. Este analizată adaptarea neologismelor la fonetismul limbii române şi sunt de asemenea enunţate şi exemplificate influenţele moderne din vocabularul românesc.

Cum nu tot ce este nou este bun, utilizarea neologismelor are şi unele aspecte negative. Acestea sunt reprezentate de aşa-numitele “barbarisme” adică neologisme de prisos în vocabularul românesc.

Ultima parte a capitolului al treilea este rezervată calcului lingvistic, un alt mijloc extern de îmbogăţire a vocabularului. Acesta este de mai multe tipuri ce sunt împărţite la rândul lor în subtipuri. Şi de data aceasta, aspectele teoretice sunt însoţite de exemple clare şi semnificative.

Capitolul al IV-lea cuprinde aspecte aplicative referitoare la împrumuturi şi calc lingvistic, anumite tipuri de cerinţe formulate în legătură cu acestea.

Capitolul al V-lea este destinat concluziilor finale referitoare la tema aleasă şi este urmat de trei anexe care cuprind neologismele uzuale cu litera n, calcuri lexicale de structură şi calcuri frazeologice simple.

Capitolul al VI-lea prezintă materialul folosit la elaborarea acestei lucrări.

Prin abordarea aspectelor esenţiale ale mijloacelor externe de îmbogăţire a vocabularului sper ca aprofundarea lor să contribuie la perfecţionarea şi utilizarea cât mai corectă a limbii române în procesul comunicării.

CAPITOLUL II

ASPECTE TEORETICE

GENERALITĂŢI DESPRE VOCABULAR

Lexicologia este o disciplină a lingvisticii care studiază vocabularul. Aceasta se ocupă cu delimitarea sferelor vocabularului, dar şi cu schimbările care se petrec în vocabular. Lexicologia are mai multe ramuri:

- semantica, o ramură care studiază sensul cuvintelor, precum şi schimbările de sens pe care le suferă cuvintele;

- etimologia are ca obiect stabilirea originii şi evoluţiei cuvintelor;

- lexicografia stabileşte principii şi metode de alcătuire a dicţionarelor.

Studiul structurii morfematice a cuvintelor şi al procedeelor de îmbinare a morfemelor în scopul formării cuvintelor aparţine atât morfologiei, cât şi lexicologiei (morfemele constituie obiectul morfologiei, iar derivatele şi compusele sunt categorii ale lexicului).

Prin vocabular sau lexic se poate înţelege totalitatea cuvintelor existente dar şi a celor care au fost cândva utilizate într-o limbă.

Inventarierea completă a unităţilor lexicale ale unei limbi nu este posibilă, datorită faptului că în permanenţă se creează şi se pierd cuvinte, iar astfel specialiştii nu reuşesc niciodată să înregistreze toate formaţiunile.

Nu se poate spune decât cu aproximaţie cât este de bogat vocabularul unei limbi (spre deosebire de fonologie şi morfologie, unde se poate stabili cu precizie inventarul unităţilor).

Din cele câteva sute de mii de cuvinte ale unei limbi moderne, vorbitorii folosesc în mod obişnuit, numai câteva mii, cunoaşterea şi întrebuinţarea unui număr mai mare de termeni fiind dependentă de o serie de factori precum: vârstă, grad de cultură, ocupaţie etc.

Preview document

Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 1
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 2
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 3
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 4
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 5
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 6
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 7
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 8
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 9
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 10
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 11
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 12
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 13
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 14
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 15
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 16
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 17
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 18
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 19
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 20
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 21
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 22
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 23
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 24
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 25
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 26
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 27
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 28
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 29
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 30
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 31
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 32
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 33
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 34
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 35
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 36
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 37
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 38
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 39
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 40
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 41
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 42
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 43
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 44
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 45
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 46
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 47
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 48
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 49
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 50
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 51
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 52
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 53
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 54
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 55
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 56
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 57
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 58
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 59
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 60
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 61
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 62
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 63
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 64
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 65
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 66
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 67
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 68
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 69
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 70
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 71
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 72
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 73
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 74
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 75
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 76
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 77
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 78
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 79
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 80
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 81
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 82
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 83
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 84
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 85
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 86
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 87
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 88
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 89
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 90
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 91
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 92
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 93
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 94
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 95
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 96
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 97
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 98
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 99
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 100
Mijloace Externe de Îmbogățire a Vocabularului - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • Mijloace Externe de Imbogatire a Vocabularului.doc

Alții au mai descărcat și

Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română

Moto: ,,Să nu lăsăm cuvintele nici să doarmă, nici să amorţească, nici să zacă, nici să moară. Ele sunt comoara noastră de mare preţ.” Tudor...

Structura Etimologică a Vocabularului

CAPITOLUL I MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Vocabularul oricărei limbi însumează totalitatea cuvintelor folosite în timp şi în spaţiu (regionalisme,...

Literatură română și curente literare

Descrierea şi mai puţin valorizarea şi ierarhizarea operelor este caracterizarea dintâi a istoriei literare. Fenomenul literar este abordat...

Literatura Postbelică

Argument ,, O povestire e o fibra din durerea trecerii noastre. Când e vesela, lumineaza tâmpla, trista, izbeste-n osul fruntii. O povestire...

Dinamica Vocabularului Românesc Actual

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată “Dinamica vocabularului românesc actual” prezintă evoluţia şi îmbogăţirea lexicului românesc mai ales...

Metode Complementare de Evaluare

In legatura cu evaluarea la clasa, ar trebui sa ne punem intrebari firesti: • evalueaza profesorii complementar sau alternativ examinarilor...

Pronume

Sistemul pronominal românesc Cap. I O Introducere in sistemul pronominal roamânesc 1. Aspecte ale abordării pronumelui în lingvistica românească...

Limba română contemporană

I. RAPORTURILE (RELAŢIILE) SINTACTICE 1. DEFINIŢIE. CARACTERISTICI Relaţia sintactică reprezintă un factor de coeziune, asigurînd îmbinarea...

Te-ar putea interesa și

Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne

INTRODUCERE MOTO: „ chinuiţi de cugetul foarte lucid că trebuiau, în răstimpul unei vieţi, să ridice un popor, rămas cu secole în urmă, la...

Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar

I. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Copiii sunt florile din primăvara vieţii omeneşti, sădite de Dumnezeu pentru bucuria şi iubirea oamenilor. Sufletul...

Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română

Moto: ,,Să nu lăsăm cuvintele nici să doarmă, nici să amorţească, nici să zacă, nici să moară. Ele sunt comoara noastră de mare preţ.” Tudor...

Structura Etimologică a Vocabularului

CAPITOLUL I MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Vocabularul oricărei limbi însumează totalitatea cuvintelor folosite în timp şi în spaţiu (regionalisme,...

Derivarea

ARGUMENT În introducerea la volumul Gramatică, stilistică, compoziţie , academicianul Ion Coteanu spunea: Gramatica e ca o sferă din care pulsează...

Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar

Motivaţia lucrării Activizarea, precizarea, îmbogăţirea vocabularului elevilor şi a expunerii acestora, reprezintă o preocupare permanentă a...

Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului

CAPITOLUL I Motivaţia alegerii temei În învăţământul românesc de toate gradele, dar în special în învăţământul preşcolar studiul lexical merită o...

Neologismele în Limba Română Contemporană

Introducere Limba română, a carei amplitudine vocală este evidentă, se află într-un permanent proces de internaţionalizare, la care sunt supuse,...

Ai nevoie de altceva?