Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Limba Română
Conține 3 fișiere: docx
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 40116
Mărime: 285.95KB (arhivat)
Publicat de: Florian Palade
Cost: 15 puncte

Cuprins

 1. Argument 1
 2. Cap. 1. Noţiuni de teorie literară 2
 3. 1.1. Poezia pentru copii şi rolul ei ȋn dezvoltarea limbajului 2
 4. 1.2. Clasificarea poeziei pentru copii 4
 5. 1.2.1. Poezia lirică pentru copii 5
 6. 1.2.1.1. Pozia de origine populară 5
 7. a. Doina 5
 8. b. Colinda 7
 9. c. Proverbe şi zicători 8
 10. d. Ghicitoarea 9
 11. e. Cântecul de leagăn 10
 12. f. Folclorul copiilor 12
 13. 1.2.1.2. Poezia cultă 15
 14. a. Pastelul 15
 15. b. Meditaţia 16
 16. c. Oda 16
 17. d. Imnul 17
 18. 1.2.2. Poezia epică de origine populară şi poezia epică cultă 19
 19. a. Balada populară şi balada cultă 19
 20. b. Legenda populară şi legenda cultă 22
 21. c. Snoava populară şi snoava cultă 25
 22. d. Fabula cultă 26
 23. 1.3. Elemente definitorii ale poeziei pentru copii 28
 24. 1.3.1. Elementele de versificaţie ale poeziei pentru copii 28
 25. a. Versul 28
 26. b. Strofa 29
 27. c. Rima 30
 28. d. Ritmul 31
 29. e. Măsura 32
 30. 1.3.2. Figuri de stil specifice limbajului poetic accesibil copiilor 33
 31. a. Epitetul 33
 32. b. Comparaţia 33
 33. c. Inversiunea 34
 34. d. Repetiţia 35
 35. e. Personificarea 35
 36. f. Metafora 36
 37. g. Hiperbola 37
 38. h. Oximoron 37
 39. i. Antiteza 37
 40. j. Alegoria 38
 41. 1.3.3. Imaginarul artistic ȋn poezia pentru copii 39
 42. 1.4. Teme abordate ȋn poezia pentru copii 41
 43. 1.4.1. Poezia despre natură şi vieţuitoare 42
 44. 1.4.2. Poezia despre copil şi copilărie 43
 45. 1.4.3. Poezia despre patrie şi ȋnaintaşi 44
 46. 1.4.4. Poezia religioasă 46
 47. Cap. 2. Aspecte metodologice privind predarea textului textului versificat 48 2.1. Predarea textului versificat ȋn ciclul primar 48
 48. 2.2. Metode folosite ȋn abordarea textului poetic ȋn ciclul primar 51
 49. 2.2.1. Metode tradiţionale 51
 50. 2.2.1.1. Conversaţia 52
 51. 2.2.1.2. Dezbaterilor 53
 52. 2.2.1.3. Problematizarea 54
 53. 2.2.1.4. Exerciţiul 55
 54. 2.2.1.5. Metoda activităţii cu fişele 57
 55. 2.2.1.6. Lectura explicativă 58
 56. 2.2.2. Metode moderne 59
 57. 2.2.2.1. Brainstorming-ul 59
 58. 2.2.2.2. Jocul de rol 61

Extras din licență

Poezia reprezintă creaţia literară cea mai profundă, care exprimă ori sugerează o idee, o emoţie, un sentiment, o stare sufletească, apelând la imagini artistice, la cuvinte cu sens figurat, ea surprinde frumosul ȋn cuvinte simple dar pline de ȋncărcătură emoţională şi valoare estetică.

Mi-am ales ca temă de licenţă Rolul poeziei ȋn dezvoltarea limbajului şcolarului mic, deoarece mi-am dorit să aflu dacă poezia influenţează modalitatea de exprimare a copiilor, iar dacă da, ȋn ce măsură şi cum.

Mereu am considerat poezia ca fiind o artă extraordinară iar poeţii – genii ale cuvintelor.

Românul s-a născut poet - un dicton celebru, un crez chiar, sub semnul căruia s-au născut şi au crescut de-a lungul timpului multe generaţii, unele atrase mai mult de această calitate considerată aproape genetică, alţii mai puţin, ȋnsă tind să cred că oricine ȋn adâncul sufletului este poet măcar un pic.

Copil fiind m-am simţit atrasă de jocul rimelor, de ȋmbinarea perfectă a cuvintelor, de vraja care te transpune parcă ȋntr-un univers al frumosului creat de cuvânt, mai târziu am simţit că poezia te influenţează ȋn multe moduri: ȋţi ȋmbogăţeşte vocabularul, te ajută să defineşti frumosul, ȋţi dezvoltă imaginaţia şi creativitatea, te ajută să ȋţi exprimi emoţiile, sentimente , te ajută să te cunoşti pe tine ca persoană şi să ȋţi defineşti personalitatea.

De ce consider ȋnsă că această temă este atât de importantă ȋncât să intereseze cadrele didactice şi personalităţile din domeniul ştiinţelor educaţiei? Deoarece poezia ȋn ȋnvăţământul primar se constituie ȋntr-un punct cheie: cu toate că frumuseţea de cuvinte pe care o ȋmbracă o poezie, totuşi textele versificate sunt mai greu de receptat, de ȋnţeles ori de analizat astfel ȋncât ele ridică probleme mult mai mari faţă de predarea-ȋnvăţarea unui text narativ. A povesti când e vorba de sentimente este impropriu, sentimentele nu se povestesc, ci se trăiesc; a ȋmpărţi aceste texte după criterii formale, ȋnseamnă a-i pune pe elevi să memoreze mecanic lucruri din care nu vor ȋnţelege niciodată nimic. Din aceste motive, ȋn abordarea textelor lirice, trebuie să se pornească de la explicarea sensului figurat al limbajului folosit de autor, de la simbolistica artei sale.

Lucrarea Rolul poeziei ȋn dezvoltarea limbajului şcolarului mic, este structurată ȋn trei capitole mari. Astfel primul subpunct al primului capitol conţine noţiuni teoretice despre poezia pentru copii şi rolul ei ȋn dezvoltarea limbajului acestora, al doilea subpunct clasifică şi detaliază criteriul apartenenţei textului versificat ȋnchinat copiilor la gen (poezie lirică şi poezie epică) şi la specie: doina, colinda, proverbele şi zicătorile, ghicitoarea, cântecul de leagăn, folclorul copiilor, toate aparţinând poeziei de origine populară. Deasemeni lucrarea abordează şi speciile ce aparţin poeziei culte: pastelul, meditaţia, imnul, oda, dar şi poezia de natură epică de origine populară, precum şi poezia epică cultă: balada populară şi balada cultă, legenda populară şi legenda cultă, snoava populară şi cea cultă şi nu ȋn ultimul rând fabula cultă. Tot ȋn cadrul acestui capitol sunt prezentate succint elmentele definitorii ale poeziei pentru copii: versul, strofa, rima, ritmul şi măsura, precum şi figurile de stil specifice limbajului poetic accesibil copiilor (epitet, comparaţie, inversiune, repetiţie, personificare, metaforă, hiperbolă etc.) şi imaginarul poetic al poeziei pentru copii. Ultimul subpunct al acestui prim capitol teoretic tratează marile teme abordate ȋn poezia pentru copii: natura şi vieţuitoarele, copilul şi copilăria, patria şi poezia religioasă.

Capitolul al doilea se divide ȋn două părţi. Astfel prima parte dezbate problema predării textului versificat, care se deosebeşte de predarea textului narativ, atât ca structură, dar şi ca grad de dificultate, iar partea a doua propune o serie de metode, atât tradiţionale, cât şi moderne care se pot aplica cu succes ȋn cadrul orelor de limbă şi literatură română ce au ȋn prim plan un text versificat. Şi pentru că primele două capitole abordează preponderent noţiuni teoretice, doar cu scurte trimiteri la practica pedagogică, capitolul al treilea este unul practic, ȋn cadrul lui fiind propusă cercetarea cu ipoteza următoare: dacă vom utiliza strategii eficiente ȋn predarea textelor versificate, atunci se va ȋnregistra un progres semnificativ ȋn modalitatea de exprimare a şcolarului mic. Răspuns care se află ultima parte a capitolului cercetării, intiulat sugestiv, concluziile cercetării.

Şi cum „poezia este arta de a face să intre marea într-un pahar” (Italo Calvino), aşa şi această lucrare va surprinde care este rolul adevărat al poeziei ȋn dezvoltarea limbajului şcolarului mic, precum şi care sunt cele mai eficiente strategii pentru ca elevii să poată descoperi mai uşor tainele ascunse ale mesajelor poetice, să înţeleagă sensurile figurate ale cuvintelor iar ceaţa ce învăluia la început textul versificat să se ridice pentru că fiecare cuvânt de acolo luminează şi le vorbeşte într-o limbă cunoscută, iar ei să nu se mai temă de textul liric, ci să începă să-l caute, cultivându-şi astfel simţul estetic.

Bibliografie

Biberi, Ion, (1968), Poezia, mod de existenţă, Editura pentru Literatură, Bucureşti;

Blideanu, Aurel; Şerdean, Ion, (1991), Orientări noi ȋn metodologia studierii limbii române la ciclul primar, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;

Buziaşi, Ion, (1999), Literatura pentru copii – note de curs, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti;

Cerghit, Ioan, (1990), Metode de ȋnvăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;

Caracostea, Al.; Amzulescu, Ion, (1981) Cântecul epic eroic, Editura Academiei RSR, Bucureşti;

Călinescu, George, (1980), Istoria literaturii române de la origini până ȋn perzent, Editura Nagard, Fundaţia Europeană Drăgan;

Constantinescu,Pompiliu, (1994), Tudor Arghezi, BPT, Minerva, Bucureşti;

Crăciun, Corneliu, (2003), Metodica predării limbii române în învăţământul primar, Editura Emia, Deva.

Durand, Gilbert, (1998), Structurile antropologice ale imaginarului, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti;

Fierescu, C; Ghiţă, Gh., (1969), Dicţionar de terminologie literară, Editura Ion Creangă, Bucureşti;

Genette, Gérard, (1978), Introducere ȋn arhitext. Ficţiune şi dicţiune, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti;

Goia, Vistian, (2012), Literatura pentru copii şi tineret – pentru institutori, învăţători şi educatoare, Editura Dacia, Cluj-Napoca;

Golu, Mihai, (2000), Variabile psihologice ale învăţării şi implicaţiile lor pedagogice în revista Învăţământul primar, Editura Discipol, Bucureşti;

Hajdeu, B.P., (1970), Dicţionar de terminologie ştiinţifică, Editura Stiinţifică, Bucureşti;

Lazăr, Şt. Ioan, (2000), Valenţe estetice ale operei literare pentru copii, în revista Învăţământul primar, Editura Discipol, Bucureşti;

Preview document

Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 1
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 2
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 3
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 4
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 5
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 6
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 7
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 8
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 9
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 10
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 11
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 12
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 13
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 14
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 15
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 16
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 17
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 18
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 19
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 20
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 21
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 22
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 23
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 24
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 25
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 26
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 27
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 28
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 29
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 30
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 31
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 32
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 33
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 34
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 35
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 36
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 37
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 38
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 39
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 40
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 41
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 42
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 43
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 44
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 45
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 46
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 47
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 48
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 49
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 50
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 51
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 52
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 53
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 54
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 55
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 56
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 57
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 58
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 59
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 60
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 61
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 62
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 63
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 64
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 65
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 66
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 67
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 68
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 69
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 70
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 71
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 72
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 73
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 74
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 75
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 76
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 77
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 78
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 79
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 80
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 81
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 82
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 83
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 84
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 85
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 86
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 87
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 88
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 89
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 90
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 91
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 92
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 93
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 94
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 95
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 96
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 97
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 98
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 99
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 100
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 101
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 102
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 103
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 104
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 105
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 106
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 107
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 108
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 109
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 110
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 111
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 112
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 113
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 114
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 115
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 116
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 117
Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic - Pagina 118

Conținut arhivă zip

 • Rolul Limbajului in Dezvoltarea Scolarului Mic
  • coperta licenta.docx
  • cuprins.docx
  • Rolul poeziei in dezvoltarea limbajului scolarului mic.docx

Alții au mai descărcat și

Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română

Moto: ,,Să nu lăsăm cuvintele nici să doarmă, nici să amorţească, nici să zacă, nici să moară. Ele sunt comoara noastră de mare preţ.” Tudor...

Structura Etimologică a Vocabularului

CAPITOLUL I MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Vocabularul oricărei limbi însumează totalitatea cuvintelor folosite în timp şi în spaţiu (regionalisme,...

Stilul Publicistic

STILUL PUBLICISTIC 1 Argument Într-o lume în mişcare complexă şi supusă sistematic unui masiv bombardament informaţional, limbajul publicistic...

Frazeologia în Limba Română

1. FRAZEOLOGIA: COMPARTIMENT AL LEXICOLOGIEI SAU RAMURA INDEPENDENTA A LINGVISTICII 1.1. Definirea termenilor de frazeologie Frazeologia, în...

Proza Lui ion Creangă - strategii metodice și didactice

INTRODUCERE Atmosfera generală a universului prozei Humuleşteanului este aceea de sărbătoare populară. Ca şi în marile epopei, prozatorul dă...

Genul Substantivelor

Introducere Asemenea altor idiomuri, româna este o limbă care a evoluat de la o epocă la alta, compartimentul său cel mai dinamic fiind...

Comicul în opera lui Ion Luca Caragiale

Am ales să scriu despre I. L. Caragiale, în primul rând, pentru că este singurul clasic modern. Modernitatea lui Caragiale este dovedită de faptul...

Universul prozei lui Vasile Alecsandri

ARGUMENT Cu aproape doua secole in urma, putin pierdut in negura vremii din cauza unei date nesigure de nastere , sa fi fost in 1818, sau sa fi...

Te-ar putea interesa și

Modificarea Comportamentelor Deviante la Varsta Scolara Mica prin Terapii Educaționale

INTRODUCERE Eforturile ce se depun în perioada actuală pentru perfecţionarea şi modernizarea procesului educaţional constituie pe de o parte un...

Dezvoltarea Competențelor de Comunicare a Școlarilor Mici prin Intermediul Lecturii

Introducere ,,Cultura unui om se formează, în primul rând, prin lectură. De aceea, din frageda copilărie, e bine să iubim cartea, să o citim,...

Tulburările de Limbaj la Școlarul Mic

INTRODUCERE Motivaţia alegerii temei Comunicarea orală este o metodă cardinală în dezvoltarea personalităţii preşcolarilor. Limbajul îi coferă...

Formarea Deprinderilor de Exprimare Orală a Elevilor din Clasa a ii-a

ARGUMENT Statutul limbii române are o însemnatate deosebita în formarea si educarea mladitelor neamului. Limba noastra româneasca este atât de...

Dezvoltarea aptitudinilor matematice la elevii din clasele primare

ARGUMENT Şcoala este orientată, în primul rând, spre instruirea elevului normal dezvoltat, de la al cărui nivel se porneşte în stabilirea...

Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar

ARGUMENT Tema „ Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar” a pornit de la ideea că introducerea jocului...

Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar

REZUMAT Această lucrare are ca temă „Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie şi punctuaţie în...

Problematica Comunicării

ARGUMENT Eficienţa activităţii de instruire-învăţare depinde, indiscutabil, de maniera în care cadrul didactic manipulează diversele elemente ale...

Ai nevoie de altceva?