Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Limba Română
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 50027
Mărime: 391.32KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: LECT. UNIV. DR. VOICA RADU
UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE ŞI SOCIALE Limba şi Literatura Română-Limba şi Literatura Engleză

Cuprins

CUPRINS .PAG.

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I. Iluminismul românesc în contextul european 6

1.1. Iluminismul-preliminarii .6

1.2. Iluminismul în Europa 8

1.3. Precursorii Şcolii Ardelene .10

1.4. Iluminismul românesc. Şcoala Ardeleană 15

CAPITOLUL II. Şcoala Ardeleană-mişcare ideologică naţională iluministă 19

2.1. Etapele Şcolii Ardelene 19

2.2. Principiile şi direcţiile urmate de reprezentanţii Şcolii Ardelene .21

2.3. Contribuţii istorice, lingvistice şi literare .25

2.4. Şcoala Ardeleană şi problemele limbii române literare 37

CAPITOLUL III. Şcoala Ardeleană şi spaţiul ideilor europene 42

3.1. Şcoala Ardeleană şi iosefinismul .42

3.2. Şcoala Ardeleană şi Aufklarung-ul 48

3.3. Şcoala Ardeleană şi filosofia franceză a Luminilor .62

3.4. Şcoala Ardeleană şi alte forme ale iluminismului european .70

CAPITOLUL IV. Primele gramatici şi dicţionare tipărite .72

4.1. Importanţa lucrărilor tipărite 72

4.2. Biblia lui Samuil Micu .82

4.3. Grammatica românească pentru îndreptarea tinerilor .84

4.4. Lexiconul de la Buda 90

4.5. Elementa linguae daco-romanae sive valahicae .92

CONCLUZII .102

BIBLIOGRAFIE .104

ANEXE 107

Extras din document

INTRODUCERE

MOTO:

„ chinuiţi de cugetul foarte lucid că trebuiau, în răstimpul unei vieţi, să ridice un popor, rămas cu secole în urmă, la înălţimea unui veac prea luminat. Ei se simt chemaţi să împlinească năvalnic, ca la început de lume, pornind de la nimic, ceea ce istoria neglijase vreme de o mie de ani.”

Şcoala Ardeleană reprezintă o manifestare extrem de importantă în spaţiul cultural românesc, întrucât a marcat un prim moment al racordării noastre, din punct de vedere ideologic, la valorile Europei occidentale. Aşa după cum se ştie, Şcoala Ardeleană este o manifestare a iluminismului european la noi iar deschiderea pe care o aduce această ideologie a presupus luminarea maselor prin cultură, accesul la carte, afirmarea libertăţii individului şi a identităţii popoarelor. Considerând Şcoala Ardeleană o mişcare de inspiraţie occidental europeană, ne-am propus să evidenţiem importanţa acesteia în devenirea istorică şi culturală a poporului român, trăgând concluzii care să ne plaseze şi în planul actualelor valori europene. Iată de ce lucrarea noastră se intitulează Şcola Ardeleană între conservatorism şi inovaţie: cale a valorilor europene moderne.

Lucrarea este structurată în patru capitole care se axează pe următoarele aspecte, după cum urmează:

Capitolul I prezintă iluminismul românesc în context european, având în vedere delimitarea largă, generală a fenomenului, în primul rând pentru Europa şi, mai apoi, pentru spaţiul românesc. Sunt menţionaţi şi precursorii Şcolii Ardelene, nefiind neglijată contribuţia acestora la declanşarea mişcării.

Capitolul al II-lea se focalizează asupra Şcolii Ardelene ca mişcare ideologică naţională şi iluministă pentru a sintetiza principiile şi direcţiile urmate de reprezentanţii iluminismului românesc. Ne-am propus să subliniem sorgintea tuturor acestor preocupări şi anume ţelul patriotic care i-a motivat în permanenţă pe aceşti oameni de cultură în redactarea unora dintre cele mai valoroase lucrări de istorie, lingvistică şi de literatură. Un subcapitol este dedicat, in mod special, problemelor de limbă literară, pe care filologii Şcolii Ardelene le lansează în ideea modelării limbii noastre în spirit latin.

Capitolul al III- lea este destinat modului în care Şcoala Ardeleană s-a raportat la spaţiul ideilor europene, abordând diferitele ideologii, filosofii sau sisteme filosofice care i-au marcat traseul. Este vorba despre iosefinism, Aufklarung, filosofia franceză din epoca luminilor etc.

Capitolul al IV- lea semnalează însemnătatea lingvistică a contribuţiei Şcolii Ardelene în planul culturii româneşti, evidenţiind importanţa primelor gramatici şi dicţionare tipărite pentru lingvistica noastră şi pentru evoluţia limbii române literare. Aşadar, lucrările normative şi lexicografice ale Şcolii Ardelene sunt prezentate din perspectiva pionieratului care le defineşte, reprezentanţii mişcării fiind primii filologi români.

Lucrarea noastră este prevăzută, alături de concluzii, şi cu o Anexă pe care am considerat-o necesară în vederea prezentării sintetice a datelor (tabelul), cât şi pentru a imortaliza personalitatea complexă a corifeilor Şcolii Ardelene.

CAPITOLUL I

ILUMINISMUL ROMÂNESC ÎN CONTEXTUL EUROPEAN

1.1 Iluminismul-preliminarii

Una dintre cele mai importante mişcări ideologice, care a influenţat pentru o perioadă de timp activitatea celor mai importante personalitaţi ale tuturor timpurilor, este iluminismul. Acest curent cultural şi ideologic, işi propune promovarea raţiunii, a intelectului. Apare ca o replică la adresa barocului, încercând să înlăture dogmele religioase şi să infiltreze luminarea maselor având în vedere propria experienţă. Iluminismul a pretins eliberarea fiinţei umane de sub propria sa tutelă, ceea ce înseamna puterea fiinţei umane de a decide, de a lua hotărâri fără a primi instrucţiuni de la o altă persoană. Astfel, fiinta umană este încurajată să gândească şi să îşi folosească raţiunea, deci, raţionamentul cartezian Cogito ergo sum, adică cuget, deci exist, devine ideea forţă a iluminismului.

Preview document

Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 1
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 2
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 3
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 4
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 5
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 6
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 7
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 8
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 9
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 10
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 11
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 12
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 13
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 14
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 15
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 16
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 17
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 18
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 19
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 20
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 21
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 22
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 23
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 24
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 25
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 26
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 27
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 28
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 29
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 30
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 31
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 32
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 33
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 34
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 35
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 36
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 37
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 38
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 39
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 40
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 41
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 42
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 43
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 44
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 45
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 46
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 47
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 48
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 49
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 50
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 51
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 52
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 53
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 54
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 55
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 56
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 57
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 58
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 59
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 60
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 61
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 62
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 63
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 64
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 65
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 66
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 67
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 68
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 69
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 70
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 71
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 72
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 73
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 74
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 75
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 76
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 77
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 78
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 79
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 80
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 81
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 82
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 83
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 84
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 85
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 86
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 87
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 88
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 89
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 90
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 91
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 92
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 93
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 94
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 95
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 96
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 97
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 98
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 99
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 100
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 101
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 102
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 103
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 104
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 105
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 106
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 107
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 108
Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne - Pagina 109

Conținut arhivă zip

  • Scoala Ardeleana intre Conservatorism si Inovatie - Cale a Valorilor Europene Moderne.doc

Alții au mai descărcat și

Literatura Postbelică

Argument ,, O povestire e o fibra din durerea trecerii noastre. Când e vesela, lumineaza tâmpla, trista, izbeste-n osul fruntii. O povestire...

Tehnica jurnalului în proza lui Mircea Eliade

Introducere Fără a conştientiza, sîntem adeseori nişte diarişti: orice eveniment personal, notat într-un caiet ascuns, constituie un jurnal intim....

Dimensiuni ale Fantasticului

INTRODUCERE Despre fantastic au apărut numeroase studii cu caracter teoretic dar şi aplicativ, de pe poziţii diferite: studii istorico-literare...

Mircea Eliade - Personalitate Complexă

Mircea Eliade - personalitate complexă a culturii române Mircea Eliade s–a născut la Bucureşti la 9 martie 1907 în familia căpitanului Gheorghe...

Poezia Postmodernistă

Justificarea temei Consider că am ales această temă dintr-un motiv foarte întemeiat; în ultimele decenii au apărut în literatură nume noi care...

Simbolismul

Simbolismul Prezentare generala Definitie Simbolismul este un curent literar aparut in Franta ca reactie la estetica parnasianismului in...

Descoperirea Literaturii Populare

Literatura popularã Definirea literarturii populare Literatura popularã este cea dintâi literaturã a oricarui popor, ea nãscându-se concomitent...

Mircea Eliade între sacru și profan

chronologic 1907 - Mircea Eliade s-a nascut pe data de 28 februarie în Bucuresti, România, ca al doilea fiu al capitanului Gheorghe Eliade si al...

Ai nevoie de altceva?