Toate licentele din domeniul Limbaje de Programare

 • Integrarea web a sistemelor informatice si a bazelor de date in managementul resurselor materiale si umane din educatie

  Introducere Managementul educațional reprezintă procesul conștient de conducere și coordonare a acțiunilor și activităților individuale și de grup, precum și de mobilizare și alocare a resurselor in vederea indeplinirii obiectivelor in concordanta cu misiunea de a pregăti resursele umane și de a forma personalități. El cuprinde un ansamblu de principii și funcții, de norme și de metode de conducere care asigură realizarea obiectivelor sistemului, la standarde de calitate și eficiență cât mai...

 • Android studio- Crearea unei aplicatii de supraveghere video de pe dispozitivul mobil

  Tehnologia .NET (dot net) lansată de firma Microsoft în anul 2002 este o nouă platformă de dezvoltare a aplicațiilor (în special a aplicațiilor distribuite în Internet) pentru sistemele de operare Windows. Platforma .NET suportă utilizarea și integrarea mai multor limbaje de programare: VB.NET, Managed C++, J# , C# și limbajul de scripting JScript. Toate aceste limbaje generează cod intr-un limbaj intermediar unic definit în .NET, numit MSIL (Microsoft Intermediate Language) (sau, mai simplu...

 • Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor

  Preambul Înţelegerea mecanismelor vieţii şi în special ale inteligenţei umane a constituit o preocupare permanentă a multor categorii de specialişti, filozofi, biologi, psihologi, ingineri, biochimişti şi alţii. Desigur, evoluţia ştiinţei şi tehnologiei a jucat un rol esenţial în descifrarea multor fenomene specifice vieţii obţinându-se progrese semnificative în procesul de înţelegere a mecanismelor inteligenţei umane. Unul dintre atributele esenţiale ale sistemelor inteligente este...

 • Soft Educational pentru Invatarea Limbii Engleze

  ARGUMENT Continua dezvoltare şi răspândire a tehnologiei informaţiei continuă să surprindă încă şi astăzi. Dacă în anii ‚’70 sau ’80 oamenii când auzeau cuvântul ”calculator” se gândeau la un lucruru foarte scump si greu de utilizat şi procurat, astăzi omenirea este mult mai deschisă spre nou, spre tehnologie şi implicit spre cunoaştere. Utilizarea calculatorului a deschis noi orizonturi şi căi de comunicare între oameni, contribuie la informarea şi socializarea populaţiei de pe întreg...

 • Procesarea Imaginilor in Sisteme Embedded

  CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE Proiectul de faţă îşi propune să investigheze posibilitatea de implementare a unor operaţii de prelucrare a imaginilor pe sisteme embedded, pentru ca apoi o parte dintre acestea să se utilizeze în realizarea unei aplicaţii de recunoaştere şi urmărire a unui obiect cu anumite caracteristici dintr-o imagine captată în timp real. Sistemul descris se bazează pe algoritmi tradiţionali de detecţie de contur, segmentare şi etichetare, iar pentru testarea lui s-a utilizat...

 • Sistem Informational pentru Promovarea Potentialului Turistic Romanesc

  Prefata Turismul reprezinta pentru Romania sectorul economic care dispune de un valoros potential care trebuie dezvoltat, neexploatat inca suficient si care poate deveni o sursa de atractie atat a investitorilor cat si a turistilor straini, insa acest lucru este ingreunat de concurenta puternica din partea tarilor vecine si de amploarea problemelor legate de competivitate. Astfel, promovarea turistica a Romaniei trebuie sa se alinieze tendintei internationale de crestere a rolului...

 • Arbori Huffman - Implementare in C++

  INTRODUCERE În lucrarea de fața tratez metodele Huffman de codificare și comprimare a datelor, necesare pentru elaborarea unor algoritmi optimi care să micşoreze spaţiul necesar memorării unui fişier Tehnicile de compresie sunt utile pentru fişiere text, în care anumite caractere apar cu o frecvenţă mai mare decât altele, pentru fişiere ce codifică imagini sau sunt reprezentări digitale ale sunetelor ori ale unor semnale analogice, ce pot conţine numeroase motive care se repetă Chiar dacă...

 • Baze de Date Acces

  Introducere Microsoft Access 2003 este aplicaţia de management al bazelor de date pusă la dispoziţie de suita Microsoft Office. Spre deosebire de Excel, Access va permite să stocăm şi să administrăm volume mari de date, organizate în unităţi numite înregistrări. O bază de date Access constă din următoarele obiecte: • Tabele – conţin toate înregistrările • Interogări – localizează înregistrări specifice • Formulare – afişează înregistrările din tabele, una cîte una • Rapoarte – tipăresc ...

 • Implicatiile Tehnologiilor Web in Domeniul Afacerilor Economice

  CAPITOLUL 1. Mediul de afaceri modern şi sistemele informaţionale 1.1 . Influenţa mediului de afaceri digital asupra firmelor Secolul 21 a început cu o inflaţie de „e”-uri, chiar prea multe. Nu sunt „e”-urile din industria alimentară care sunt nocive în cantităţi prea mari. eMail, eCommerce, eBusiness, eGuvernment, eEconomy, eContent, chiar şi “e-initiative” sunt doar câteva din lunga listă. „e”-ul cu sfera cea mai mare de cuprindere este „e-Economy”, el dominând teoriile economice şi...

 • Managementul Timpului in Cadrul Proiectelor Informatice

  INTRODUCTION « Quand on travaille beaucoup, on a beaucoup de temps, c'est le paradoxe. Le temps qui n'est plus négligé, qui est tenu pour un don précieux se montre reconnaissant de l'attention que nous lui manifestons. Il se dilate et fructifie. Il ne nous manque plus. » Paul de Raux La gestion du temps efficace est essentielle dans n'importe quelle profession. Chaque personne peut améliorer la capacité d’organisation du temps, pour gagner des avantages significatifs. La façon dont une...

 • Procesoare de Texte - Specificari Formale in VDM

  Procesoarele de texte sunt sisteme de pregătire a textelor pentru tipărire, utilizând calculatorul. Ele sunt înzestrate cu instrumente cu ajutorul cărora: - se pot crea, salva şi modifica documente; - există comenzi care schimbă formatul paginii; - putem crea o pagină de titlu; - se definesc macroinstrucţiuni; - se editează text obişnuit, se culeg formule matematice; - se schimbă caracteristicile fonturilor, fonturile; - se pot reprezenta literele româneşti cu diacritice(in TEX);...

 • Elaborarea unui Web Sait privind Turismul din Republica Moldova

  Introducere În prezent internetul ocupă o poziţie destul de importantă în viaţa cotidiană. Dacă pînă acum internetul era disponibil doar pentru persoanele de elită, acum el sa extins pe o arie destul de largă şi se consideră a fi sursa principală de informaţie. În general, internetul a avut o influenţă foarte mare asupra marketingului călătoriilor şi turismului decît orice altă tehnologie de pe timpurile inventării televiziunii. El, deja, s-a afirmat ca canalul de bază a distribuţiei şi...

 • Elaborarea a unei Pagini Web

  INTRODUCERE Ca şi altele tehnologii “mari”, reţeaua mondială de calculatoare INTERNET se datorează naşterea sa “războiului rece”, în acel timp a apărut ideia de Internet. Internet-ul este recunoscut de către savanţi ca un fenomen foarte important în dezvoltarea omenirii de mai departe şi este egalat cu alte descoperiri ca cum ar fi: motorul cu ardere internă, becul electric şi calculatorul personal. Se consideră că începând cu 1988, volumul resurselor Internetul-ui cu fiecare an se dublează....

 • Subsistem Informatic Privind Evidenta Resurselor Umane in Cadrul Materialelor MAI

  INTRODUCERE Teza de licenţă are ca temă: „Subsistemul informatic privind evidenţa resurselor umane în cadrul Ministerului Afacerilor Interne” şi cuprinde 3 capitole. În capitolul I - Caracteristica generală a (USE) MAI şi esenţa problemei abordate sunt menţionate câteva din datele istorice ce au dus la evoluţia activităţii organelor afacerilor interne, factorii ce au contribuit la dezvoltarea acestora şi care e rolul resurselor umane în societatea contemporană. Capitolul II -...

 • Solutii de Organizare a Datelor in Depozite de Date

  INTRODUCERE În cadrul evoluţiei actuale a economiei şi a societăţii importanţa sistemelor de baze de date (database system) creşte continuu. Mult timp sistemele de baze de date erau exclusiv de competenţa specialiştilor în informatică. În zilele noastre utilizarea bazelor de date, accesul la o bază de date au devenit accesibile tuturor categoriilor de utilizatori în informatică. Principala modalitate de organizare a datelor în cadrul sistemelor tranzacţionale a fost şi va rămâne soluţia de...

Pagina 1 din 2