Android studio- Crearea unei aplicatii de supraveghere video de pe dispozitivul mobil

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Android studio- Crearea unei aplicatii de supraveghere video de pe dispozitivul mobil.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 54 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Peca Ludmila

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Limbaje de Programare

Cuprins

Capitolul I Cadrul teoretic 6
1.1 Introducere în .NET 6
1.2 Limbajul Java 7
1.3 Introducere în Android Studio 9
1.4 Cerințe de sistem 9
1.5 Wi-fi. Noțiuni generale 10
1.6 Istoria supravegherii video 11
Capitolul II Elaborarea proiectului 13
2.1 Descrierea aplicației 13
2.2 Descrierea aplicației la nivel de utilizator 13
2.3 Aplicabilitatea aplicației 15
2.4 Compararea cu alte dispozitive de supraveghere video 15
Capitolul III Realizarea proiectului 16
3.1 Descrierea aplicației la nivel de programator 16
Capitolul IV Calculul economic 32
4.1 Costul de producție 34
4.2 Consumuri directe privind retribuirea muncii 35
4.3 Consumuri indirecte de producție 37
4.4 Costul de producție al proiectului 37
4.5 Prognozarea rezultatelor financiare 38
4.6 Strategia de implimentare a proiectului 40
Capitolul V Securitate și sănătate în muncă 41
5.1 Cerințe de securitate și sănătate pentru programatori 41
5.2 Riscurile profesionale care pot aparea pe parcursul executării sarcinii de muncă 43
5.3 Cerințe de microclimat la locul de muncă 44
5.4 Echipamentul de protecție utilizat la locul de muncă 45
Concluzii 46
ANEXE 49

Extras din document

Tehnologia .NET (dot net) lansată de firma Microsoft în anul 2002 este o nouă platformă de dezvoltare a aplicațiilor (în special a aplicațiilor distribuite în Internet) pentru sistemele de operare Windows. Platforma .NET suportă utilizarea și integrarea mai multor limbaje de programare: VB.NET, Managed C++, J# , C# și limbajul de scripting JScript. Toate aceste limbaje generează cod intr-un limbaj intermediar unic definit în .NET, numit MSIL (Microsoft Intermediate Language) (sau, mai simplu IL), care este executat sub controlul unei unități de execuție, denumită Common Language Runtine (CLR). Codul executat sub controlul CLR este numit cod gestionat (managed code), iar codul executat direct de procesor sul controlul sistemului de operare se numește cod ne-gestionat (un-managed code) sau nativ.

Limbajul Visual Basic .NET reprezintă o extensie pentru platforma .NET a limbajului Visual Basic. Limbajul Managed C++ este extensia limbajului C++ care generează atît cod nativ (unmaneged code) cat și cod gestionat de CLR (managed code). Limbajul J# este destinat creării aplicațiilor .NET de programatori care preferă limbajul Java. Însă, spre deosebire de compilatorul Java, care generează bytecode, executabil pe o mașina virtuală Java (JVM), codul generat de compilatorul J# este cod gestionat care poate fi executat sub controlul CLR. În plus, VS .NET mai conține și un convertor de conversie a codului executabil Java (fișiere .class) în cod .NET. Extensia implicită a fișierelor sursă J# este jsl. Visual J# a fost dezvoltat de firma Microsoft în mod independent, fără să conțină soluții sau aprobări Sun. Limbajul C# este un limbaj obiect-orientat nou creat pentru platforma .NET și este asemănător cu limbajul C++ și, în unele aspecte, cu Java.

Pentru dezvoltarea aplicațiilor .NET se poate folosi sistemul de dezvoltare .NET Software Development Kit (SDK) care poate fi obținut de la adresa http://msdn.microsoft.com/downloads, sau mediul integrat Visual Studio .NET, care reprezintă dezvoltarea pentru platforma .NET a sistemului Microsoft Visual Studio.

.NET Framework

Componenta .NET Framework stă la baza tehnologiei .NET; este ultima interfață între aplicațiile .NET și sistemul de operare și actualmente conține:

- Limbajele C#, VB.NET, C++ și J#. Pentru a fi integrate în platforma .NET, toate aceste limbaje respectă niște specificații OOP numite Common Type System (CTS). Ele au ca elemente de bază: clase, interfețe, delegări, tipuri valoare și referință, iar ca mecanisme: moștenire, polimorfism și tratarea excepțiilor.

- Platforma comună de executare a programelor numită Common Language Runtime

- (CLR), utilizată de toate cele 4 limbaje. CTS face parte din CLR.

- Ansamblul de biblioteci necesare în realizarea aplicațiilor desktop sau Web, numit

- Framework Class Library (FCL).

Platforma .NET

Platforma .NET (.NET Framework) este un nivel software plasat peste sistemul de ws și conține două parți principale: unitatea de execuție a programelor .NET (Common Language Runtime - CLR) și biblioteca de clase .NET (Framework Class Library - FCL). Biblioteca FCL este compusă din biblioteca de baza (Framework Base Classes) care conține din tipuri (clase) fundamentale, clase pentru dezvoltarea aplicațiilor de baze de date (ADO.NET, SQL, XML, etc.), clase pentru de zvoltarea aplicațiilor complexe (Windows Forms), clase pentru dezvoltarea aplicațiilor distribuite în Internet (Web Forms, Web Services).

1.2 Limbajul Java

Java este un limbaj de programare orientat-obiect, puternic tipizat, conceput de către James Gosling la Sun Microsystems (acum filială Oracle) la începutul anilor ʼ90, fiind lansat în 1995. Cele mai multe aplicații distribuite sunt scrise în Java, iar noile evoluții tehnologice permit utilizarea sa și pe dispozitive mobile gen telefon, agenda electronică, palmtop etc. În felul acesta se creează o platformă unică, la nivelul programatorului, deasupra unui mediu eterogen extrem de diversificat. Acesta este utilizat în prezent cu succes și pentru programarea aplicațiilor destinate intranet-urilor.

Limbajul împrumută o mare parte din sintaxă de la C și C++, dar are un model al obiectelor mai simplu și prezintă mai puține facilități de nivel jos. Un program Java compilat, corect scris, poate fi rulat fără modificări pe orice platformă care e instalată o mașină virtuală Java (engleză Java Virtual Machine, prescurtat JVM). Acest nivel de portabilitate (inexistent pentru limbaje mai vechi cum ar fi C) este posibil deoarece sursele Java sunt compilate într-un format standard numit cod de octeți (engleză byte-code) care este intermediar între codul mașină (dependent de tipul calculatorului) și codul sursă.

Mașina virtuală Java este mediul în care se execută programele Java. În prezent, există mai mulți furnizori de JVM, printre careOracle, IBM, Bea, FSF. Există 4 platforme Java furnizate de Oracle:

- Java Card - pentru smartcard-uri (carduri cu cip);

- Java Platform, Micro Edition (Java ME) — pentru hardware cu resurse limitate, gen PDA sau telefoane mobile;

- Java Platform, Standard Edition (Java SE) — pentru sisteme gen workstation, este ceea ce se găsește pe PC-uri;

- Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) — pentru sisteme de calcul mari, eventual distribuite.

Kit Java Development (JDK) este o implementare de oricare dintre Java SE, Java EE sau Java ME platforme lansat de Oracle Corporation, sub forma unui produs binar care vizează dezvoltatorii Java pe Solaris, Linux, Mac OS X sau Windows. JDK include un JVM privat și alte câteva resurse pentru a termina rețeta la o aplicație Java. De la introducerea platformei Java, a fost, de departe, Software Development Kit mai utilizate pe scară largă (SDK).

Fisiere in arhiva (1):

  • Android studio- Crearea unei aplicatii de supraveghere video de pe dispozitivul mobil.doc

Bibliografie

1 Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul cu echipamente de calcul. [Resursă electronică] - regim de acces: https://osha.europa.eu/fop/romania/ro/good_practice/instructiuni-proprii-de-securitate-si-sanatate-in-munca-pentru-lucrul-cu-echipamente-de-calcul
2 Boli profesionale. Clasificarea bolilor profesionale. [Resursă electronică] - regim de acces: http://www.netmedic.ro/boli-profesionale/
3 Laza Laura, Stefănescu Yasim, Popescu Răzvan, Lungu Mihail .Ciclurile de viața a sistemelor informaționale. București : ARC, 2011.
4 Cojocaru, Vladislav. Ciclurile de viata al SI. [Resursă electronică ] - regim de acces: http://microsoft.help.need.ro/cursuri/calculatoare/modele-ale-ciclului-de-viata-al-sistemului-informatic-126527.html.
5 Ștefan Stanciu, Mihaela Ionescu.Managementu Resurselor Umane. București : ASE București, 2006.
6 Emilian, Radu. Provocarile si introducerile in economie. Bucuresti : Olimpia, 2001.
7 Oleg, Nicolescu. Strategii materiale de firmă. București : Editura Economică, 1995.
8 Rusu Călin, Voicu Marin. ABC-ul managerului. Iași : Editura Gh. Asachi, 1995.Taking Photos Simply. [Resursă electronică ] - regim de acces: http://developer.android.com/training/camera/photobasics.html#TaskPath
9 Android Developer. Button. [Resursă electronică ] - regim de acces: http://developer.android.com/reference/android/widget/Button.html
10 Android Developer. Toasts. The Basics. [Resursă electronică ] - regim de acces: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/toasts.html
11 Android Developer. BitmapFactory. [Resursă electronică ] - regim de acces: http://developer.android.com/reference/android/graphics/BitmapFactory.html#decodeByteArray(byte[]
12 How to enable my Android App. [Resursă electronică ] - regim de acces: http://stackoverflow.com/questions/20684553/how-can-i-enable-my-android-app-to-take-pictures-from-the-camera-without-preview
13 Android for begginers. Taking Photos. [Resursă electronică ] - regim de acces: https://www.youtube.com/watch?v=pk-80p2ha_Q
14 The Ultimate Android Camera Development Guide. [Resursă electronică ] - regim de acces: https://www.airpair.com/android/android-camera-development
15 Video Recording and Image Capture using Camera Intents. [Resursă electronică ] - regim deacces: http://www.techotopia.com/index.php/Video_Recording_and_Image_Capture_using_Camera_Intents_-_An_Android_Studio_Example
16 Using Androids Camera in your application. [Resursă electronică ] - regim de acces: http://www.101apps.co.za/articles/using-android-s-camera-in-your-application.html
17 Android Server/Client. [Resursă electronică ] - regim de acces: http://android-er.blogspot.com/2014/02/android-sercerclient-example-client.html
18 Android - Run/Install/Debug Applications over WiFi. [Resursă electronică ] - regim de acces:http://stackoverflow.com/questions/4893953/android-run-install-debug-applications-over-wifi