Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb

Licență
5.8/10 (6 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 21612
Mărime: 390.01KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: lector dr. Gheorghe Popescu
UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” CONSTANTA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I Concepte de baza ale proiectarii sistemelor informatice .

6

1.1. Generalitati despre metodele de proiectare si realizare a sistemelor informatice.

6

1.2. Modelarea conceptuala a datelor. Modelul entitate-asociere. 7

1.2.1. Concepte de baza . 7

1.2.2 Restrictii de integritate . 8

1.2.3 Subtipuri de entitati … 9

1.2.4. Reguli referitoare la Modelul Conceptual al Datelor (MCD ) 10

1.3. Modelarea conceptuala al prelucrarilor. Concepte de baza …. 12

1.3.1 Concepte de baza . 12

1.3.2 Notiunea de proces. 15

1.4. Validarea modelelor 18

1.4.1. Modelele externe ale datelor …. 18

1.4.2. Principiul validarii modelelor 19

1.4.3. Reguli de validare în consultare …. 19

1.4.4. Reguli de validare în actualizare 19

1.5 Modelarea logica a datelor (MLD) 19

1.5.1 Cadru general 19

1.5.2. Modelul relational. 20

1.5.3. Trecerea de la MCD la MLD relational…. 21

1.6 Modelarea Logica a Prelucrarilor (MLP…. 21

1.7. Strategia de urmat pe timpul elaborarii programelor prin care se va materializa acest proiect

22

CAPITOLUL II Aplicarea teoriei proiectarii sistemelor informatice în cazul casei de schimb valutar.

23

2.1. Modelare globala …. 23

2.1.1. S.C. M&S Exchange S.R.L. 23

2.1.2 Obiectivele aplicatiei 24

2.2. Modelarea conceptuala 25

2.2.1. Intrarile si iesirile aplicatiei. 25

2.2.2. Sistemul de codificare. 27

2.2.3. Modelul conceptual de comunicatie (MCC). 27

2.2.4. Modelul conceptual de date (MCD) 29

2.2.5. Modelul conceptual de prelucrare (MCP) 29

2.3. Modelarea logica. 29

2.3.1. Dictionarul atributelor…. 29

2.3.2. Modelul logic de comunicatie MLC). 30

2.3.3. Modelul logic de date (MLD) 30

2.3.4. Modelul logic de prelucrare (MLP) 31

2.4. Modelarea fizica… 31

2.4.1 Modelul fizic de comunicatie (MFC) 31

2.4.2. Videoformatele de I/E 31

2.4.3. Meniul aplicatiei…. 32

2.4.4. Scheme de proceduri logice utile pentru obtinerea unor rapoarte… 32

2.5 Manual de utilizare a programului pentru casa de schimb valutar . 34

2.5.1. Functiile programului 34

2.5.2. Implementarea programului. 35

2.5.3. Procesarea miscarilor. 37

2.5.4. Rapoarte 39

2.5.5. Inchiderea zilei 42

CAPITOLUL III Contabilitatea activitatii de schimb valutar 43

3.1. Sinteza privind organizarea si functionarea caselor de schimb valutar 43

3.2. Contabilitatea activitatii de schimb valutar 44

CONCLUZII .

46

BIBLIOGRAFIE . 48

ANEXA : Lista programelor sursa…. 49

Extras din document

INTRODUCERE

Aceasta lucrare de licenta se refera la gestiunea miscarilor de valute ce au loc la o casa de schimb valutar, unde dupa cum se stie au loc si alte activitati cum ar fi schimburile valutare si elaborarea documentelor de sinteza specifice unei case de schimb valutar. Ca urmare, este clar ca în practica, ea trebuie sa fie una din functiunile programului de informatizare a casei de schimb valutar si împreuna cu functiunea de gestiune a schimbului valutar sa asigure datele necesare pentru elaborarea documentelor de sinteza specifice unei case de schimb valutar. Delimitarea ei de celelalte functiuni este una artificiala impusa de limitele unei lucrari de licenta si ca urmare lucrarea va face si unele referiri la documentele de sinteza specifice unei case de schimb valutar, în special acele documente care fac referire si la miscarilede valute.

Desi în practica aceasta aplicatie nu este de conceput sa fie folosita independent, pentru a satisface cerintele unei aplicatii de sine statatoare, ea poate îndeplini urmatoarele functiuni:

- implementarea aplicatiei într-o casa de schimb valutar data;

- preluare miscari de valuta între banci si casa de schimb sau un punct de schimb valutar apartinând casei de schimb care poseda programul;

- preluare miscari de valuta între casa de schimb sau un punct de schimb valutar si alt punct de schimb;

- înregistrarea automata în baza de date a sistemului a tuturor miscarilor de valuta;

- elaborarea de rapoarte specifice activitatii de schimb valutar:

- Raport BNR;

- Totaluri miscari;

- Registru de casa;

- Lista de rotare;

- Jurnal indicatori sintetici;

- Jurnal solduri si rulaje.

- consultarea tabelelor cu miscari si tabelului de încasari-plati pentru documentarea reviziilor financiare, si a verificarilor cu scop de investigatii.

Lucrarea este structurata pe trei capitole:

- capitolul I contine o sinteza a teoriei privitoare la proiectarea sistemelor informatice cu accent pe prezentare a metodei MERISE;

- capitolul II este o aplicare a teoriei privind proiectarea sistemelor informatice în cazul aplicatiei de gestiune a miscarilor de valuta în cadrul unei case de schimb valutar.

- capitolul III, contine o sinteza privind organizarea, functionarea si rolul caselor de schimb valutar si se încheie cu contabilitatea activitatii de schimb valutar.

În cadrul acestei aplicatii, am urmarit sa ofer utilizatorului solutii informatice pentru momentele principale specifice miscarilor de valuta. Astfel aplicatia este prevazuta cu o optiune bara numita Miscari care permite utilizatorului sa elaboreze buletine de miscare de valuta sub toate formele sale, prin intermediul registrului electronic de încasari si plati sa revada miscarile de valuta efectuate în trecut în cadrul casei de schimb valutar si în final, sa elaboreze raportul numit Totaluri miscari, cerut de legislatia în vigoare.

Rapoartele se obtin cu optiunea de meniu numita “Rapoarte“ de unde se pot alege optiuni pentru rapoarte ca registru de casa, raport BNR,lista de rotare, jurnalul indicatori sintetici si jurnalul de solduri si rulaje.

La sfârsitul zilei, utilizatorul poate alege optiunea “Închiderea zilei”, când se vor elabora toate datele necesare pentru situatiile zilnice, se vor obtine unele rezultate statistice pregatitoare pentru situatiile lunare si se vor initializa câmpurile rezervate rulajelor, soldurilor si cursului mediu cu care va începe ziua urmatoare.

Din motive legate de protejarea aplicatiei împotriva unor fraude, aplicatia a fost astfel conceputa încât operatorul nu are acces la buletinele de schimbare de valuta si nici la cele de operatii cu banca sau între casa de schimb valutar si punctele sale de schimb, decât din momentul în care începe sa le redacteze si pâna le tipareste. Ulterior poate vedea oricare din aceste documente, le poate chiar studia dupa diferite criterii, dar nu le mai poate modifica.

Tot pentru securitatea datelor stocate în sistem, la pornirea aplicatiei operatorul trebuie sa-si prezinte parola sa si daca a fost acceptat pentru corectitudinea parolei sale, atunci codul operatorului este înregistrat în calculator pe fiecare schimb de valuta si pe fiecare tranzactie efectuata cu banca sau între casa de schimb valutar si punctele sale de schimb.

În cadrul capitolului II sunt prezentate schemele logice ale unor proceduri de obtinere a iesirilor mai dificile ale acestei aplicatii, scheme care demonstreaza clar ca prelucrarile necesare pentru obtinerea acestor iesiri sunt suficient de complicate pentru ca miscarile de valuta în cadrul unei case de schimb valutar sa se constituie într-o tema de sine statatoare adecvata pentru o lucrare de licenta.

CAPITOLUL I

Concepte de baza ale proiectarii sistemelor informatice

1.1.Generalitati despre metodele de proiectare si

realizare a sistemelor informatice

Acestea au avut o evolutie structurabila în trei generatii de metode, determinata de:

- Cresterea ariei de utilizare a instrumentului informatic;

- Cresterea gradului de complexitate a aplicatiilor si a cerintelor de integrare;

- Necesitatea diminuarii costurilor, cresterii productivitatii si reducerii riscurilor de realizare;

- Evolutia structurii si tipologiei aplicatiilor de gestiune: SIG, SIAD, SE, SIE, birotica, multimedia;

- Influenta exercitata de evolutia limbajelor de programamre, a S.G.B.D., a retelelor de calculatoare, a tehnicilor de gestiune în timp real etc.

Cele trei generatii de metode sunt metodele ierarhice, sistemice si orientate obiect (obiectuale).

Preview document

Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 1
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 2
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 3
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 4
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 5
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 6
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 7
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 8
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 9
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 10
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 11
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 12
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 13
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 14
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 15
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 16
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 17
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 18
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 19
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 20
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 21
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 22
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 23
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 24
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 25
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 26
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 27
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 28
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 29
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 30
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 31
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 32
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 33
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 34
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 35
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 36
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 37
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 38
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 39
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 40
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 41
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 42
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 43
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 44
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 45
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 46
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 47
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 48
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 49
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 50
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 51
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 52
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 53
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 54
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 55
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 56
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 57
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 58
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 59
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 60
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 61
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 62
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 63
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 64
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 65
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 66
Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Aplicatie Informatica pentru Casele de Schimb.doc

Alții au mai descărcat și

Realizarea unui Sistem Informatic in Php si MySQL - Agentie de Plasare

Introducere Proiectul cu Tema : Realizarea unei pagin web interactive la firma Agenţia Cronos utlizând PHP si MySQL a fost realizată în urma...

Programare HTML

1.1 Istoric al Limbajului HTML Unul din primele elemente fundamentale ale WWW ( World Wide Web) este HTML ( Hypertext Markup Language ), care...

Proiect Cont Bancar in C++

#include <iostream.h> #include <fstream.h> #include <strstrea.h> #include <iomanip.h> #include <string.h> #include <stdlib.h> #include...

Proiectarea Bazelor de Date Relaționale pentru Gestionarea unei Biblioteci de CD-uri Folosind Microsoft Access

INTRODUCERE În contextul societatii actuale, caracterizata printr-o explozie fara precedent în istoria omenirii, sistemele informatice reprezinta...

Solutii de Organizare a Datelor in Depozite de Date

INTRODUCERE În cadrul evoluţiei actuale a economiei şi a societăţii importanţa sistemelor de baze de date (database system) creşte continuu. Mult...

Proiectarea Sistemului Informatic privind Evidenta Cheltuielilor Generale la o Societate Comerciala

CAPITOLUL1. ELEMENTE PRIVIND PROIECTAREA ŞI REALIZAREA SISTEMELOR INFORMAŢIONALE 1.1. Definirea şi clasificarea sistemelor informatice În viaţa...

Gestiunea Creditelor în Cadrul Băncilor Comerciale

Enuntul problemei Banca comerciala „Banca Creditelor” acorda clientilor sai, în functie de perioada pe care vor sa-si lungeasca creditul, mai...

Ai nevoie de altceva?