Baze de Date Acces

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 9439
Mărime: 736.72KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

§ 1 Noţiune de bază de date.Tipuri de BD.

§ 2 SGBD Access. Caracteristica generală

§ 3 Tabele Access.

§ 4 Funcţii Access

§ 5 Interogări Access

5.1Interogări de selecţie a înregistrărilor(Select Query )

Extras din document

Introducere

Microsoft Access 2003 este aplicaţia de management al bazelor de date pusă la dispoziţie de suita Microsoft Office. Spre deosebire de Excel, Access va permite să stocăm şi să administrăm volume mari de date, organizate în unităţi numite înregistrări. O bază de date Access constă din următoarele obiecte:

• Tabele – conţin toate înregistrările

• Interogări – localizează înregistrări specifice

• Formulare – afişează înregistrările din tabele, una cîte una

• Rapoarte – tipăresc loturi de înregistrări

• Pagini de acces la date – pun la dispoziţie date prin intermediul paginilor Web

• Macrocomenzi – acţiuni automate uzuale

• Module – stochează declaraţii si proceduri Visual Basic, care ne permit să scriem programe pentru bazele de date, astfel încât acestea să poată interacţiona cu alt software.

Utilitarele de asistenţă din aplicaţia Access asigură un proces simplu, pas cu pas, de configurare a tabelelor, formularelor, paginilor de acces la date, rapoartelor şi interogărilor.

Prezenta lucrare conţine 5 paragrafe.

§ 1 conţine noţiuni de baze de date,tipuri BD. O bază de date (BD) reprezintă o colecţie de date integrată, anume structurată şi dotată cu o descriere a structurii şi a relaţiilor dintre date.

§ 2 conţine caracteristica generală a SGBD Access.

§ 3 conţine tabelele Access ,care în baza lor se definesc celelalte clase de obiecte.

§ 4 conţine funcţii Access.

Ultimul § conţine interogări Access care include şi subpunctele interogări de selecţie,de sortare, de actualizare a datelor,de excludere a înregistrărilor, de grupare şi totalizare şi interogări încrucişate.

§.1 Noţiune de bază de date.Tipuri de BD.

Printre multiplele forme de organizare a datelor, bazele de date ocupă un loc aparte.

O bază de date (BD) reprezintă o colecţie de date integrată, anume structurată şi dotată cu o descriere a structurii şi a relaţiilor dintre date.

În funcţie de modul de organizare a informaţiilor, se cunosc cîteva modele de BD:

ierarhic (arborescent), reţea, relaţional ş.a.

Modelul ierarhic.Cu ajutorul modelului conceptual ierarhic, schema bazei de date poate fi reprezentată sub forma unui arbore în care nodurile exprimă colecţii de date, iar ramurile reflectă relaţiile de asociere între înregistrările colecţiilor de date superioare şi inferioare.

Accesul la înregistrările colecţiilor de date inferioare se face prin traversarea arborelui, adică se parcurg toate colecţiile aflate în subordonare ierarhică dintre colecţia – rădăcină şi colecţia cercetată. Unui element superior îi pot corespunde unul sau mai multe elemente inferioare, iar unui element inferior îi corespunde un singur element superior.

Modelul reţea. Modelul reţea se aseamănă cu cel ierarhic, diferenţa constînd în aceea că unui element inferior îi pot corespunde unul sau mai multe elemente superioare.

Modelul relaţional. Modelul relaţional este în prezent cel mai răspîndit model de baze de date. Acest model are o singură structură de date: relaţia sau tabelul. O bază de date relaţională este un ansamblu de relaţii (tabele) grupate în jurul unui subiect bine definit. Deci, o relaţie poate fi redată printr-un tabel, în care fiecare rînd reprezintă o înregistrare diferită, iar fiecare coloană un atribut. Coloanele tabelului sunt identificate prin nume diferite şi reprezintă cîmpurile (atributele, caracteristicile) modelului conceptual. În fiecare coloană datele trebuie să fie de acelaşi tip. Căutarea în acest model de BD se face secvenţial toate articolele şi comparînd criteriile de căutare. Articolele ce satisfac conditiei căutării se selectează şi pot fi afişate.

Subiectele pe care se axează tabelele unei BD pot fi cele mai diverse: activitatea unei firme, stocarea mărfurilor la un depozit, rezultatele unui recensămînt,etc. Deşi în modelul relaţional principala structură de date o reprezintă tabelul, o bază de date este mai mult decît o simplă mulţime de tabele.Pe parcurs vom vedea că între tabelele bazei de date există o interdependenţă strînsă, în timp ce între tabelele de calcul obişnuite această interdependenţă practic lipseşte.

Preview document

Baze de Date Acces - Pagina 1
Baze de Date Acces - Pagina 2
Baze de Date Acces - Pagina 3
Baze de Date Acces - Pagina 4
Baze de Date Acces - Pagina 5
Baze de Date Acces - Pagina 6
Baze de Date Acces - Pagina 7
Baze de Date Acces - Pagina 8
Baze de Date Acces - Pagina 9
Baze de Date Acces - Pagina 10
Baze de Date Acces - Pagina 11
Baze de Date Acces - Pagina 12
Baze de Date Acces - Pagina 13
Baze de Date Acces - Pagina 14
Baze de Date Acces - Pagina 15
Baze de Date Acces - Pagina 16
Baze de Date Acces - Pagina 17
Baze de Date Acces - Pagina 18
Baze de Date Acces - Pagina 19
Baze de Date Acces - Pagina 20
Baze de Date Acces - Pagina 21
Baze de Date Acces - Pagina 22
Baze de Date Acces - Pagina 23
Baze de Date Acces - Pagina 24
Baze de Date Acces - Pagina 25
Baze de Date Acces - Pagina 26
Baze de Date Acces - Pagina 27
Baze de Date Acces - Pagina 28
Baze de Date Acces - Pagina 29
Baze de Date Acces - Pagina 30
Baze de Date Acces - Pagina 31
Baze de Date Acces - Pagina 32
Baze de Date Acces - Pagina 33
Baze de Date Acces - Pagina 34
Baze de Date Acces - Pagina 35
Baze de Date Acces - Pagina 36
Baze de Date Acces - Pagina 37
Baze de Date Acces - Pagina 38
Baze de Date Acces - Pagina 39
Baze de Date Acces - Pagina 40
Baze de Date Acces - Pagina 41
Baze de Date Acces - Pagina 42
Baze de Date Acces - Pagina 43
Baze de Date Acces - Pagina 44
Baze de Date Acces - Pagina 45
Baze de Date Acces - Pagina 46
Baze de Date Acces - Pagina 47
Baze de Date Acces - Pagina 48
Baze de Date Acces - Pagina 49
Baze de Date Acces - Pagina 50
Baze de Date Acces - Pagina 51
Baze de Date Acces - Pagina 52
Baze de Date Acces - Pagina 53
Baze de Date Acces - Pagina 54
Baze de Date Acces - Pagina 55
Baze de Date Acces - Pagina 56
Baze de Date Acces - Pagina 57
Baze de Date Acces - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Baze de Date Acces.docx

Alții au mai descărcat și

Proiectarea Bazelor de Date Relaționale pentru Gestionarea unei Biblioteci de CD-uri Folosind Microsoft Access

INTRODUCERE În contextul societatii actuale, caracterizata printr-o explozie fara precedent în istoria omenirii, sistemele informatice reprezinta...

Solutii de Organizare a Datelor in Depozite de Date

INTRODUCERE În cadrul evoluţiei actuale a economiei şi a societăţii importanţa sistemelor de baze de date (database system) creşte continuu. Mult...

Baze de Date AVON Company

1.Introducere Microsoft Access 2003 este aplicaţia de management al bazelor de date pusă la dispoziţie de suita Microsoft Office. Spre deosebire...

Evidența Angajaților unei Firme

1. Enuntul problemei de rezolvat Sa se realizeze un program pentru evidenta angajatilor unei firme. Scopul este proiectarea unui sistem soft a...

Descrierea Microsoft Access 2003

1 Noţiune de bază de date.Tipuri de BD. Printre multiplele forme de organizare a datelor, bazele de date ocupă un loc aparte. O bază de date (BD)...

Hackeri

Hackerii sunt pasionati ai informaticii, care, de obicei au ca scop „spargerea” anumitor coduri, baze de date, pagini web etc. Ei sunt considerati...

Ai nevoie de altceva?