Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 150 fișiere: doc, docx, ppt, jpg, gif, png, htm, html, mht, php, txt, prg, mno, js, db
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 30929
Mărime: 16.67MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Chicu Olga
Specialitate: Economie si Informatica Unele link-uri din proiect nu mai sunt de actualitate.

Cuprins

Tema tezei: Elaborarea unui site privind turismul în RM

II. Termenul de prezentare: 30 aprilie 2010

III. Structura tezei:

1. Limbaje şi aplicaţii utilizate la elaborarea site-urilor web.

1.1. Limbaje de descriere.

1.2. Limbaje de programare.

1.2. Editoarelor specializate WYSIWYG.

2. Promovarea turismului în RM.

2.1.Necesitatea utilizării tehnologiilor informaţionale în domeniul turismului.

2.2.Promovarea turismului în RM folosind tehnologiile informaţionale în prezent.

3. Prezentarea site-ului elaborat

3.1. Structurarea şi alegerea informaţiei expuse pe site.

3.2. Structura site-ului.

Concluzii

Bibliografie

ANEXE

Extras din document

Introducere

În prezent internetul ocupă o poziţie destul de importantă în viaţa cotidiană. Dacă pînă acum internetul era disponibil doar pentru persoanele de elită, acum el sa extins pe o arie destul de largă şi se consideră a fi sursa principală de informaţie.

În general, internetul a avut o influenţă foarte mare asupra marketingului călătoriilor şi turismului decît orice altă tehnologie de pe timpurile inventării televiziunii. El, deja, s-a afirmat ca canalul de bază a distribuţiei şi promovării produsului organizaţiilor turistice pe piţa serviciilor turistice.

Importanţa Internetului şi a altor platforme interactive multi-media în promovarea turismului este greu de evaluat. Pe măsura pătrunderii în Era Informaţională, organizaţiile care se ocupă cu marketingul destinaţiilor turistice şi ceilalţi mari furnizori de servicii turistice trebuie să conştientizeze necesitatea utilizării Internetului şi noilor tehnologii interactive, atractivitatea lor crescîndă faţă de turişti şi călători, şi să înveţe să profite de pe urma utilizării acestor noi canale, privelegiul cărora constă în eficienţa distribuţiei globale şi, totodată, în posibilitatea apropierii sectoarelor private şi publice a pieţii turistice.

Scopul tezei de licenţă este de a elabora un web site în vederea promovării turismului în Republica Moldova.

Teza este structurată în trei capitole, conţinând de asemenea introducere, concluzii şi anexe.

Primul capitol - „Limbaje şi aplicaţii utilizate la elaborarea site-urilor web” prezintă succinct o trecere în revistă a aplicaţiilor şi programelor ce se utilizează în elaborarea paginilor web modern.

Capitolul II - „Promovarea turismului în RM” prezintă necesitatea utilizării tehnologiilor informaţionale în domeniul turismului şi promovarea turismului în RM folosind tehnologiile informaţionale în prezent.

Ultimul capitol - „Prezentarea site-ului elaborat” prezintă nemijlocit descrierea site-ului web creat. De asemenea, aici sunt prezentate rezultatele chestionarului efectuat în scopul colectării informaţiei necesare pentru elaborarea site-ului.

Toate codurile de program sunt prezentate ca anexe.

Capitolul 1. Limbaje şi aplicaţii utilizate la elaborarea site-urilor web

1.1. Limbaje de descriere

Unul din primele elemente fundamentale ale WWW (World Wide Web) este HTML (Hypertext Markup Language), care descrie formatul primar în care documentele sunt distribuite şi văzute pe Web. În special HTML este apreciat pentru că este un bun format pentru documentele Internet si Web, şi este specific prin trăsăturile pe care le posedă cum ar fi independenţa faţă de platformă, structurarea formatării şi legăturilor hipertext.

Primele specificaţii de bază ale Web-ului au fost HTML, HTTP şi URL.

HTML a fost dezvoltat iniţial de Tim Berners-Lee la CERN în 1989. Limbajul de descriere HTML a fost vazut ca o posibilitate pentru fizicienii care utilizau diferite computere astfel ei utilizau schimbul de informaţie între ei utilizînd Internetul. Erau prin urmare necesare trăsăturile date: independenţa de platformă, posibilităţi hypertext şi structurarea documentelor. Deci în dependenţă de platformă înseamna că un document poate fi afişat în mod asemănător în computere diferite (adica cu fonte, grafică şi culori diferite), lucru vital pentru o audienţă atît de variată.

HTML este pur şi simplu un DTD, deci o aplicaţie a SGML. În primii ani de evoluţie HTML sa dezvoltat destul de lent, aceasta sa datorat faptului pentru că ii lipseau posibilităţile de a descrie publicaţii electronice profesionale; limbajul permitea orice control asupra fontelor dar nu permitea înserarea graficii. Deşi mai apoi, NCSA şi cu ajutorul altor companii din domeniul informaticii au contribuit la îmbogăţirea limbajului HTML, prin inserarea a navigatorului Mosaic pentru a permite înserarea graficii şi a multor altor proceduri.

Hipertext înseamnă că: orice cuvînt, frază, imagine sau alt element al documentului văzut de un utilizator (client) poate face referinţă la un alt document, ceea ce uşurează mult navigarea între multiple documente sau chiar în interiorul unui aceluiaşi document. Structurarea riguroasa a documentelor permite convertirea acestora dintr-un format în altul precum şi interogarea unor baze de date formate din aceste documente.

Documentele HTML sunt documente în format ASCII şi prin urmare pot fi create cu orice editor de texte. Au fost însa dezvoltate editoare specializate care permit editarea într-un fel de WYSIWYG deşi nu se poate vorbi de WYSIWYG atâta vreme cât navigatoarele afişează acelaşi document oarecum diferit, în funcţie de platforma pe care rulează. Au fost de asemenea dezvoltate convertoare care permit formatarea HTML a documentelor generate (şi formatate) cu alte editoare.

Preview document

Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 1
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 2
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 3
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 4
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 5
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 6
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 7
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 8
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 9
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 10
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 11
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 12
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 13
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 14
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 15
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 16
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 17
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 18
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 19
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 20
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 21
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 22
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 23
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 24
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 25
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 26
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 27
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 28
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 29
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 30
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 31
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 32
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 33
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 34
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 35
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 36
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 37
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 38
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 39
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 40
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 41
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 42
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 43
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 44
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 45
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 46
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 47
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 48
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 49
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 50
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 51
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 52
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 53
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 54
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 55
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 56
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 57
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 58
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 59
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 60
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 61
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 62
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 63
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 64
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 65
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 66
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 67
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 68
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 69
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 70
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 71
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 72
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 73
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 74
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 75
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 76
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 77
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 78
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 79
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 80
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 81
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 82
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 83
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 84
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 85
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 86
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 87
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 88
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 89
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 90
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 91
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 92
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 93
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 94
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 95
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 96
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 97
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 98
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 99
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 100
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 101
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 102
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 103
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 104
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 105
Elaborarea unui web site privind turismul din Republica Moldova - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • Elaborarea unui Web Sait privind Turismul din Republica Moldova
  • diagrame
   • 1.png
   • 10.png
   • 11.png
   • 12.png
   • 13.png
   • 14.png
   • 15.png
   • 2.png
   • 3.png
   • 4.png
   • 5.png
   • 6.png
   • 7.png
   • 8.png
   • 9.png
   • diagrame.docx
   • Figura 1.docx
  • saitt
   • galerie_foto
    • Thumbs.db
   • javascript alese
    • apesi o varianta si apare un mesaj anume
     • j72.htm
    • arata ora in bara de jos a tuturor tarilor
     • j86.htm
    • buton cu ajutorul caruia apasind ruleaza pagina de sus in jos
     • j76.htm
    • experomntal
     • 1.jpg
     • 2.JPG
     • 3.JPG
     • 4.jpg
     • 5.jpg
     • 6.jpg
     • cookie.html
     • imagini lside show.html
     • index.html
     • javascript-enabled-redirect.html
     • language.html
     • Marti.html
     • Miercuri.html
     • news-scroller.html
     • Page-1.js
     • Page-2.html
     • Page-3.html
     • Page-4.js
     • Page-5.html
     • Page-7.html
     • referrer.html
     • safe-colors.html
     • script-debugger.html
     • select-menu.html
     • textarea.html
     • textbox.html
     • uu.html
     • vertical-boxes.html
     • vertical.html
     • Vineri.html
     • Zile.html
    • meniu intro parte
     • oo.html
    • meniu sus cu doar 3
     • 144.htm
    • scrie un text ca in power point
     • 150.htm
    • slideshow imagini
     • 194.htm
    • calendar.html
    • kk.txt
    • oo.txt
   • pagini web exemplu
    • Constructiile monumentale din Orheiul Vechi.mht
   • _notes
    • index1.html.mno
    • manastiri.html.mno
   • index1.html
   • moldova.jpg
   • 1 index1.html
   • 11.jpg
   • 32.jpg
   • agentii_de_turism.html
   • agentii_de_turism_amadeus.gif
   • agentii_de_turism_cheietur.gif
   • agentii_de_turism_corina.gif
   • agentii_de_turism_ecoturnova.gif
   • agentii_de_turism_solei.gif
   • avion2.jpg
   • Constructiile monumentale din Orheiul Vechi.html
   • Contacte.html
   • contacte.jpg
   • coolmenus3.js
   • Despre_noi.html
   • feredeu.jpg
   • forum bucatica de forum.txt
   • Foto de pe net codul.html
   • galerie foto.html
   • Galerie_Foto.html
   • hotel2.jpg
   • hoteluri.html
   • hoteluri.php
   • hoteluri_budapesta.gif
   • hoteluri_codru.jpg
   • hoteluri_cosmos.jpg
   • hoteluri_dacia.jpg
   • iedera.jpg
   • imagini slide .html
   • index.html
   • index1.html
   • index12.html
   • javascript alese.rar
   • java_2imagini.html
   • luminare.jpg
   • luminare2.jpg
   • manastirea_curchi.html
   • manastirea_curchi1.jpg
   • manastirea_curchi_clopotnita2.jpg
   • manastirea_hancu1.jpg
   • manastirea_hancu2.jpg
   • manastirea_hancu3.jpg
   • manastirea_hancu5.jpg
   • manastirea_hancu7.jpg
   • manastirea_hancu9.jpg
   • manastirea_hincu.html
   • manastirea_hincu_catedrala6.jpg
   • manastirea_hincu_parascheva8.jpg
   • manastirea_japca.html
   • manastirea_japca1.jpg
   • Manastirea_Rudi.html
   • manastirea_rudi1.jpg
   • manastirea_rudi_biserica2.gif
   • Manastirea_rupestra_Moldovata.html
   • manastirea_rupestre_butuceni.html
   • manastirea_rupestre_butuceni1.jpg
   • manastirea_rupestre_butuceni2.jpg
   • manastirea_saharna.html
   • manastirea_saharna1.jpg
   • manastirea_saharna2.jpg
   • manastirea_tipova.html
   • manastiri.html
   • moldcell.prg
   • moldova.jpg
   • oferta speciale.html
   • oferte_speciale.html
   • orheiul vechi.html
   • orheiul_vechi.jpg
   • Page-1.html
   • Page-4.html
   • rural.jpg
   • sters.html
   • tipova.html
   • tipova1.jpg
   • tipova2.jpg
   • tipova3.jpg
   • tipova4.jpg
   • tipova5_cascada.jpg
   • tipova6.jpg
   • umbrela.jpg
   • Untitled.jpg
   • x_edbab2f5.jpg
  • Elaborarea unui Web Sait privind Turismul din Republica Moldova.doc
  • Elaborarea unui Web Sait privind Turismul din Republica Moldova.ppt
  • primele 4 foi.docx
  • Proiect de sinteza informational. primul capitol.doc

Alții au mai descărcat și

Realizarea unui Sistem Informatic in Php si MySQL - Agentie de Plasare

Introducere Proiectul cu Tema : Realizarea unei pagin web interactive la firma Agenţia Cronos utlizând PHP si MySQL a fost realizată în urma...

Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql

INTRODUCERE Tehnologiile şi aplicaţiile de pe Internet se extind extraordinar de rapid, capătând o atenţie deosebită, deoarece Internetul...

Elemente de Bază ale Scriptului PHP

ELEMENTE DE BAZA ALE SCRIPTULUI PHP Scrierea programelor PHP Programele PHP sunt o mixtura de trei elemente : text, cod HTML si script PHP....

Hackeri

Hackerii sunt pasionati ai informaticii, care, de obicei au ca scop „spargerea” anumitor coduri, baze de date, pagini web etc. Ei sunt considerati...

Formulare HTML Prelucrate cu PHP

Formulare HTML prelucrate cu PHP Formulare HTML Permit introducerea datelor de catre vizitatorul paginii web Crearea se face începând cu...

Utilizarea sgbd-urilor Relaționale în Aplicațiile de Gestiune Economică

1. MICROSOFT ACCESS. INTRODUCERE Microsoft Access este un program foarte util pentru noi, viitorii contabili, deoarece pentru întreprinderile mici...

Aplicatii Multimedia

Tipuri de Media: text, imagini, video, imagini statice, sunet si imagini dinamice. Multimedia reprezinta a aplicatie cuprinzând mai multe medii,...

Ai nevoie de altceva?