Solutii de Organizare a Datelor in Depozite de Date

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Solutii de Organizare a Datelor in Depozite de Date.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 87 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Domnul Profesor Ion Lungu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Limbaje de Programare

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ÎN DOMENIUL DEPOZITELOR DE DATE
1.1 Depozite de date - delimitări conceptuale 4
1.2 Data warehousing 8
1.3 Caracteristici ale organizării datelor în depozite de date 9
1.4 Tipuri de depozite de date 9
1.5 Obiectivele data warehouse 10
1.6 Arhitectura depozitelor de date 11
CAPITOLUL 2. MODELE DE DATE SPECIFICE DEPOZITELOR DE DATE
2.1 De la modelarea relaţională la cea multidimensională 13
2.2 Schemele de tip “stea”, “fulg de zapada”, “ constelaţie de fapte” 14
2.3 Cubul de date 18
2.4 Depozite de date şi operaţii OLAP 20
CAPITOLUL 3. APLICAŢII ALE DEPOZITELOR DE DATE
3.1 Tipuri de aplicaţii 21
3.2 Produse – program pentru dezvoltarea depozitelor de date 22
CAPITOLUL 4. REALIZAREA UNUI DEPOZIT DE DATE PENTRU ACTIVITATEA DE VÂNZĂRI A UNEI FIRME FOLOSIND WAREHOUSE BUILDER 10g
4.1 Introducere în studiu de caz - obiectivele aplicaţiei 23
4.2 Structurile tabelelor, semnificaţiile câmpurilor şi secvenţele de conţinut 25
4.3 Noţiuni generale 30
4.4 Stabilirea modulelor sursă şi destinaţie 37
4.5 Proiectarea dimensională folosind Oracle10g Warehouse Builder 48
4.6 Modelul ETL (Extract - Transform - Load) - Extragere, Transformare, Încărcare - 58
4.7 Generarea (dezvoltarea) obiectelor în Oracle10g Warehouse Builder 69
4.8 Realizarea de rapoarte şi grafice în Oracle Developer Suite 75
CONCLUZII 77
ANEXE 78
BIBLIOGRAFIE 87

Extras din document

INTRODUCERE

În cadrul evoluţiei actuale a economiei şi a societăţii importanţa sistemelor de baze de date (database system) creşte continuu. Mult timp sistemele de baze de date erau exclusiv de competenţa specialiştilor în informatică. În zilele noastre utilizarea bazelor de date, accesul la o bază de date au devenit accesibile tuturor categoriilor de utilizatori în informatică. Principala modalitate de organizare a datelor în cadrul sistemelor tranzacţionale a fost şi va rămâne soluţia de organizare în baze de date relaţionale. Însă această modalitate de organizare devine ineficientă datorită timpului mare de interogare şi a cerinţelor de prelucrare crescute iar din acest motiv ca soluţie de organizare a datelor în cadrul sistemelor informatice executive se impun depozitele de date.

Depozitele de date (data warehouse) furnizează arhitecturi şi instrumente utile conducerii executive prin organizarea sistematică, înţelegerea şi utilizarea datelor în luarea deciziilor strategice. În mediul economic actual sistemele data warehouse dispun de instrumente valoroase[1].

Lucrarea de faţă este structurată pe cinci capitole în care sunt prezentate aspectele esenţiale referitoare la domeniul depozitelor de date.

Primul capitol realizează o introducere în domeniul depozitelor de date prin prezentarea câtorva definiţii privind această noţiune, prin prezentarea caracteristicilor şi a obiectivelor. De asemenea, acest capitol curpinde şi noţiuni privind prezentarea arhitecturii depozitelor de date, tipurile de depozite de date sau alte informaţii necesare pentru înţelegerea acestui domeniu.

Capitolul doi prezintă modelele de date specifice depozitelor de date, arătând care sunt schemele folosite în proiectarea depozitului de date şi, totodată, prezintă noţiunile de cub, ierarhii dimensionale şi operaţii OLAP.

Urmează capitolul trei cu aplicaţiile depozitelor de date (tipurile de aplicaţii şi produsele-program pentru dezvoltarea depozitelor de date).

Capitolul patru prezintă partea de proiectare a schemei unui depozit de date, urmat de construirea depozitului de date folosind Oracle Warehouse Builder 10g, analizând toate etapele necesare pentru acest lucru.

Ultima parte prezintă concluziile acestei lucrări, nelipsind de aici şi unele tendinţe de viitor pentru acest domeniu al depozitelor de date atât de vast şi util pentru mediul de afaceri.

CAPITOLUL 1.

INTRODUCERE ÎN DOMENIUL DEPOZITELOR DE DATE

1.1 Depozite de date – delimitări conceptuale

Un depozit de date reprezintă un tip special de bază de date, construită prin metode specifice din datele operaţionale păstrate de o organizaţie. Rostul unui astfel de depozit este de a furniza arhitecturi şi instrumente utile conducerii executive prin: organizarea sistemică, înţelegerea şi utilizarea datelor în luarea decizilor strategice.

O definiţie a depozitelor de date formulată de către Consiliul OLAP este următoarea (OLAP95):

"Un depozit de date (datawarehouses) reprezintă o stocare centralizată a datelor detaliate provenite din toate sursele relevante din cadrul unei organizaţii şi permite interogarea dinamică şi analiza detaliată a tuturor informaţiilor ”.

Depozitele de date au fost definite în foarte multe moduri, astfel încât este destul de dificil de formulat o definiţie riguroasă. În sens larg, un depozit de date reprezintă o bază de date care este întreţinută separat de bazele de date operaţionale ale organizaţiei. Datele din sisteme sursă sunt extrase, curăţite, transformate şi stocate în depozite speciale în scopul sprijinirii proceselor decizionale [3].

Depozitele de date reprezintă o componentă a domeniului “Business Intelligence” - Inteligenţă Afacerilor. În figura nr. 1 se poate observa evoluţia tehnologiilor folosite în acest domeniu:

Figura nr. 1 – Evoluţia tehnologiilor Business Intelligence

Din punct de vedere istoric, William Inmon şi Ralph Kimball sunt consideraţi a fi fondatorii conceptului de "data warehousing” (depozit de date) deoarece prima generaţie de depozite de date a fost construită cu ajutorul definiţiilor şi principiilor de design furnizate de aceştia.

O definiţie mai riguroasă este dată de însuşi William Inmon, lider în construirea sistemelor warehouse: "un depozit de date este o colecţie de date orientate pe subiecte, integrate, istorice şi nevolatile destinată sprijinirii procesului de luare a deciziilor manageriale” [5].

În viziunea lui Ralph Kimbal [8] depozitul de date oferă acces la datele organizaţionale, datele obţinute sunt consistente şi pot fi separate şi combinate în funcţie de fiecare dimensiune sau aspect al afacerii. Depozitul de date include un set de instrumente pentru interogare, analiză, prezentare a informaţiilor şi reprezintă locul în care sunt publicate datele folosite. Calitatea datelor conţinute în depozit reprezintă o premisă pentru reingineria afacerii.

Faţă de sistemele operaţionale, structurile de date într-un depozit de date sunt optimizate pentru a favoriza regăsirea şi analizarea mai rapidă. Datorită faptului că datele sunt istorice acestea trebuiesc actualizate la intervale regulate de timp ţinând cont de cerinţele de raportare.

Definiţia lui William Inmon exprimă cel mai concret ideea că un depozit de date reprezintă o bază de date cu următoarele caracteristici:[6]

Fisiere in arhiva (1):

  • Solutii de Organizare a Datelor in Depozite de Date.doc

Alte informatii

Licenta la Baze de Date, Cibernetica, ASE