Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 16499
Mărime: 458.06KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anatol Baractari, lector superior universitar, catedra CIE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică Catedra Cibernetică şi informatică economică

Cuprins

Introducere 6

Capitolul 1. Caracteristica generală a (USE) MAI şi esenţa problemei abordate 9

1.1. Date istorice în procesul de evoluţie şi activitate a MAI 9

1.2. Rolul resurselor umane în societatea contemporană 14

1.3. Resursele umane – concept, caracteristici 16

Capitolul 2. Particularităţile evidenţei resurselor umane în cadrul MAI 19

2.1. Atragerea candidaţilor – cerinţe şi proceduri 19

2.2. Evidenţa resurselor umane la MAI. Sarcini şi atribuţii 25

2.3. Recrutarea şi selecţia – activităţi esenţiale pentru MAI 29

Capitolul 3. Proiectarea de ansamblu al subsistemului informatic privind

evidenţa Resurselor Umane 44

3.1. Obiectivele şi structura funcţională a sistemului informatic. 44

3.2. Resurse informaţionale. 46

3.3. Proiectarea intrărilor si ieşirilor 48

3.4. Clasificarea şi codificarea informaţiei 56

3.5. Echipamente şi produse de program necesare 57

Concluzii 58

Bibliografie 61

Anexa nr.1 63

Anexa nr.2 64

Anexa nr.3 65

Anexa nr.4 66

Extras din document

INTRODUCERE

Teza de licenţă are ca temă: „Subsistemul informatic privind evidenţa resurselor umane în cadrul Ministerului Afacerilor Interne” şi cuprinde 3 capitole.

În capitolul I - Caracteristica generală a (USE) MAI şi esenţa problemei abordate sunt menţionate câteva din datele istorice ce au dus la evoluţia activităţii organelor afacerilor interne, factorii ce au contribuit la dezvoltarea acestora şi care e rolul resurselor umane în societatea contemporană.

Capitolul II - Particularităţile evidenţei resurselor umane în cadrul MAI vorbeşte despre cerinţele pe care ar trebui să le prezinte fiecare angajator unui eventual angajat, care sunt sarcinile şi atribuţiile resurselor umane în cadrul MAI şi care ar fi modalităţile de recrutare şi selectare a personalului în cadrul organelor afacerilor interne.

Capitolul III - Proiectarea de ansamblu al subsistemului informatic privind evidenţa Resurselor Umane sunt descrise obiectivele de bază ce stau la baza funcţionării sistemului informatic, ce reprezintă resursele informaţionale, în ce constă proiectarea intrărilor şi ieşirilor, cum se clasifică şi codifică informaţia şi care ar fi echipamentele şi produse de program necesare în desfăşurarea unei activităţi.

Se poate afirma cu certitudine, că toate problemele legate de procesul conducerii oricărei activităţi de natură economică, socială sau politică au ca element comun factorul uman. Indiferent de natura activităţii, factorul uman are un rol esenţial, nivelul de eficienţă fiind condiţionat de posibilităţile şi interesele acestuia.

Totodată, prin natura sa de fiinţă sociabilă, omul trăieşte şi acţionează în colectivitate, simţindu-se mai ataşat de anumite grupuri care depinde de unele şi îşi exercită influenţele asupra altora. Prin urmare, iniţierea şi desfăşurarea cu succes a activităţilor organizaţiilor depind în mod hotărâtor de gradul în care este înţeles, motivat şi coordonat factorul uman.

Resursele umane reprezintă una dintre cele mai importante investiţii ale unei organizaţii. În consecinţă, compartimentul resurse umane este indispensabil desfăşurării oricăror activităţi economice, iar inspectorul resurse umane poate fi considerat angajat de bază al agentului, pentru că, indiferent de dimensiunea forţei de muncă implicate, asigură gestionarea optimă a acestei investiţii.

Resursele financiare, timpul şi resursele umane reprezintă cele trei elemente importante pe care se fundamentează eficienţa şi competitivitatea unei organizaţii.

Primele două se pot irosi în lipsa unui management eficient, iar tehnologiile şi metodele de marketing pot fi copiate cu uşurinţă. Resursele umane deţin însă un potenţial unic. Chiar dacă mijloacele de management al resurselor umane pot fi şi ele împrumutate cu uşurinţă, întotdeauna se pot descoperi căi noi de motivare şi reţinere a angajaţilor; oamenii se pot schimba, se pot adapta, se pot instrui şi perfecţiona, dispunând de un potenţial nelimitat din acest punct de vedere. Din aceste motive, evidenţa resurselor umane, poate oferi oricărei organizaţii unul dintre cele mai importante avantaje competitive.

În 1992, doi profesori de la Harvard Business School, John Kotter şi James Heskett, au publicat o carte care a atras atenţia lumii managerilor. După o cercetarea care a acoperit 11 ani şi a cuprins mai bine de 200 de organizaţii, ei au conchis că există o stransă corelaţie între rezultatele de afaceri ale unei organizaţii şi cultura ei de lucru. Mai exact, ei au arătat că organizaţiile care au culturi constructive şi adaptabile au rezultate de un ordin de marime mai bun decat cele defensive, neadapatabile.

În fond, succesul unei organizaţii rezidă în competenţa managerilor de a planifica, coordona, conduce şi controla. Oamenii muncesc nu doar pentru a duce bani acasă şi a-şi hrăni familia. În procesul muncii ei aduc aspiraţii, amibiţii, nevoi de dezvoltare şi împlinire profesională, planuri de viitor. Pentru a şi le putea îndeplini, e nevoie de o organizaţie care să respecte şi să încurajeze dezvoltarea personală, iniţiativa, inteligenţa şi contribuţia individuală a angajaţilor. În teorie, mai toate o fac. În practică însă, în organizaţii se instaurează reguli nescrise, practici care cer de la angajaţi cu totul şi cu totul altceva.

Apare o diferenţă uneori mică, alteori neglijabilă, dar cel mai adesea uriaşă între ceea ce organizaţiile spun şi ceea ce fac. Ceea ce se cere implicit de la angajaţi, atmosferă, micile lucruri necesare pentru a “te potrivi” şi “a supravieţui” în organizaţie, toate acestea constituie cultura organizaţiei.

Preview document

Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 1
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 2
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 3
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 4
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 5
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 6
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 7
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 8
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 9
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 10
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 11
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 12
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 13
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 14
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 15
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 16
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 17
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 18
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 19
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 20
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 21
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 22
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 23
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 24
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 25
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 26
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 27
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 28
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 29
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 30
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 31
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 32
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 33
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 34
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 35
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 36
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 37
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 38
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 39
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 40
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 41
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 42
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 43
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 44
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 45
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 46
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 47
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 48
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 49
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 50
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 51
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 52
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 53
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 54
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 55
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 56
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 57
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 58
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 59
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 60
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 61
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 62
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 63
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 64
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 65
Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Subsistem Informatic Privind Evidenta Resurselor Umane in Cadrul Materialelor MAI.doc

Alții au mai descărcat și

Realizarea unui Sistem Informatic in Php si MySQL - Agentie de Plasare

Introducere Proiectul cu Tema : Realizarea unei pagin web interactive la firma Agenţia Cronos utlizând PHP si MySQL a fost realizată în urma...

Sistem informațional pentru promovarea potențialului turistic românesc

Prefata Turismul reprezinta pentru Romania sectorul economic care dispune de un valoros potential care trebuie dezvoltat, neexploatat inca...

Proiectarea Sistemelor Informatice

1.Identificarea şi selecţia proiectului 1.1. Prezentare generală – “Cinema la tine acasa” S.C „Cinema la tine acasa” S.R.L.a fost infiinţată în...

Hackeri

Hackerii sunt pasionati ai informaticii, care, de obicei au ca scop „spargerea” anumitor coduri, baze de date, pagini web etc. Ei sunt considerati...

Crearea unei Baze de Date

Scopul lucrării: Lucrarea are drept scop studierea sistemului de gestionare a bazelor de date Acces. Vor fi create tabele şi o bază de date formată...

Crearea și Interogarea Bazelor de Date folosind Limbajul SQL

Scopul lucrarii: De a familiariza studenţii cu principalele comenzi ale limbajului SQL. De a obţine deprinderi de lucru cu comenzile de creare,...

Construirea unei Rețele

Procesul de construire al unei reţele implică tehnologii interesante, precum şi un proces de integrare al întregii operaţiuni. Ce este acela un...

Te-ar putea interesa și

Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Ministerului Afacerilor Interne

ADNOTARE La teza de licenţă „Subsistem informatic privind evidenţa resurselor umane în cadrul Ministerului Afacerilor Interne” Teza de licenţă...

Organizatii Publice vs Organizatii Private

„Managementul este cea mai noua dintre stiinte si cea mai veche dintre arte” Capitolul I 1.1. Definirea organizatiilor Organizatiile sunt...

Sistemul Informațional al Stocurilor

Sistemul informaţional prezintă o importanţă deosebită pentru gestiunea eficientă a stocurilor. Un sistem informaţional care să permită cunoaşterea...

Gestiunea Financiara, Aprovizionare, Desfacere, Stocuri

Locul gestiunii financiare în sistemul de gestiune al întreprinderii În calitate de proprietari ai firmei, acţionarii deţin autoritatea supremă şi...

Subiecte examen management

Nr.1 A.Răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Care sunt principalele şcoli de management cunoscute? 1: scoala clasica(Reprezinta o abordare...

Organizațiile publice și cele private

Capitolul 1. Organizaţia publică vs organizaţia privată 1.1 Definirea organizaţiilor ORGANIZAȚIE, organizații, s.f. 1. Asociație de oameni cu...

Management

1. Esenţa ştiinţei managementului Managementul firmei rezidă în studierea proceselor şi relaţiilor de management din cadrul lor, în vederea...

Ai nevoie de altceva?