Toate licentele din domeniul Litere

 • Utilizari ale prepozitiei in gramaticile romanesti

  0. Argument Cele mai frecvente cuvinte din limba română, ca de altfel din orice limbă, sunt cele de legătură precum prepozițiile (pe, de, la), conjuncțiile coordonatoare (și, sau) sau verbele auxiliare (a avea, a fi). Lucrarea de față se concentrează pe tratarea noțiunilor ce vizează noțiunea de prepoziție, așa cum apare ea în lucrările de specialitate își propune să evidențieze evoluția acesteia de la prezentarea ei în Gramatica limbii române din 1963 până la Gramatica limbii române din...

 • Jocul de rol in dezvoltarea competentelor socio-emotionale si morale

  ARGUMENT Schimbarea societății în care trăim provoacă nevoia unor modificări în modul de realizare a educației astfel încât să asigure dezvoltarea personalității prescolarului și să satisfacă exigențele societății. Având în vedere că în perioada actuală societatea presupune toate planurile vieții și este firesc ca și în sistemul educațional să se producă schimbări corespunzătoare societății democratice. În procesul amplu de dezvoltare multilaterală a tot ceea ce ne înconjoară, acțiunea de...

 • Eminescu si literatura populara

  ARGUMENT Ce s-ar mai putea spune sau scrie despre Mihai Eminescu? De la prima menționare critică a lui s-au scurs 137 de ani. De atunci și până astăzi, viața și opera lui au fost întoarse pe toate părțile. S-a spus tot ce se putea spune... Astăzi nu ne rămâne decât să continuăm să-i studiem opera în speranța că vom găsi noi și noi semnificații. Lucrarea de față are ca principal obiectiv evidențierea legăturii omului, cetățeanului, ziaristului și poetului Eminescu cu tezaurul cultural...

 • Repere ale divinului in poezia romaneasca

  INTRODUCERE În contextul unui învățământ care își caută încă reperele, păstrarea și promovarea adevăratelor valori culturale pretind din partea școlii noi responsabilități. Cultura românească poartă amprenta experienței înaintașilor noștri, dar și prezenței lui Dumnezeu, prin Biserică, ,,oferind profunzime și acuratețe viziunii noastre despre lume și despre viață.” 1 Tema pe care am ales-o spre a fi tratată în lucrare arată preocuparea mea de a-i învăța pe copii că, în decursul...

 • Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului

  ARGUMENT Lucrarea de față, Personajul basmului românesc. Valori instructiv- educative ale textului, își propune un studiu asupra aspectelor esențiale, precum și asupra valențelor multiple ale basmului, din prisma Literaturii pentru copii, ca disciplină de studiu. Dat fiind faptul că basmul este un gen vast, lucrarea nu reprezintă o cercetare exhaustivă. Basmul popular este o creație literară îndrăgită de copii, aceștia fiind atrași de scenariul epic, dar și de protagoniști, de cele mai...

 • Limba si stil in opera lui Tudor Arghezi

  INTRODUCERE Motto: ,,Stilul nu este ingredientul târziu al ideii, ci fratele ei geamăn". Pentru realizarea acestei lucrări de licență m-am axat pe studiul limbii și al stilului în cunoașterea structurii normelor limbii, a însușirii unei atitudini conștiente față de valorile și expresivitatea ei din punctul de vedere al operei lui Tudor Arghezi. M-am orientat către analiza morfologică, sintactică și, mai cu seama, cea stilistică ce se sprijină pe context, adică pe ansamblul de...

 • Cronica mondena in presa dobrogeana la inceputul secolului XX

  Lucrarea de față este o cercetare istorică prin care mi-am propus să valorific patrimoniul de presă locală, refăcând atmosfera din trecut a Constanței, care în primii ani de după 1900 devenise capitala distracției pentru „vilegiaturiști”. O mare parte din publicațiile mondene care apăreau la Constanța acum mai bine de un secol nu mai există iar cele păstrate în patrimoniul bibliotecii constănțene majoritatea sunt pe microfilm, fapt ce a făcut destul de dificilă cercetarea. Cu toate acestea,...

 • Universul micilor vietuitoare in lirica romaneasca

  Argument Într-o existență de om, lectura personală ocupă un loc important, iar acest drum trebuie pregătit din timp. Literatura pentru copii, ca mijloc de exprimare artistică a lumii în care trăim, poate oferi școlarilor un sprijin important pentru a răspunde la întrebările și problemele pe care și le pun în legătură cu experiențele de viață. Literatura pentru copii, dispune de valențe estetice și morale sigure, cultivându-le simțuri frumoase și sentimente alese. Inițierea micilor școlari...