Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Litere
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 18901
Mărime: 194.48KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL 1. MOTIVAREA TEMEI ALESE ȘI OBIECTIVELE 2

1.1 Motivarea temei alese 2

1.2 Obiectivele principale 4

1.3 Metoda de lucru CORPUS 6

1.3.1 Caracteristicile CORPUSULUI 13

CAPITOLUL 2. TESTAMENT DE TUDOR ARGHEZI 15

2.1 Tudor Arghezi – viața și opera 15

2.2 Aspecte generale privind poezia Testament 17

2.3 Aspecte de natură morfologică în poezia Testament 20

CAPITOLUL 3. LIMBĂ ȘI STIL ÎN OPERA LUI TUDOR ARGHEZI 25

3.1 Limba și stilulul-noțiuni generale 25

3.1.1 Gramatica-componenta limbii 29

3.1.2 Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi 31

3.2 Psalm, de Tudor Arghezi-aspecte generale 32

3.3 Limbă și stil în poezia Psalm 36

3.3.1 Analiza din punct de vedere gramatical a poeziei Psalm III de Tudor Arghezi 42

CONCLUZII 44

BIBLIOGRAFIE 45

Extras din document

INTRODUCERE

Motto: ,,Stilul nu este ingredientul târziu al ideii, ci fratele ei geamăn".

Pentru realizarea acestei lucrări de licență m-am axat pe studiul limbii și al stilului în cunoașterea structurii normelor limbii, a însușirii unei atitudini conștiente față de valorile și expresivitatea ei din punctul de vedere al operei lui Tudor Arghezi. M-am orientat către analiza morfologică, sintactică și, mai cu seama, cea stilistică ce se sprijină pe context, adică pe ansamblul de construcții verbale, care pun în lumină sensul cuvintelor, al îmbinării lor în propoziții și fraze de către poetul Tudor Arghezi.

Particularitățile de structură ale limbii române apar în toate sectoarele analizei lingvistice, fonetica, vocabularul, morfologia și sintaxa, stilurile. Doar din perspectiva interdependenței aceste aspecte ale limbii pot descoperi resursele ei bogate și se poate pune în lumină originalitatea ei. Cursivitatea exprimării în expunerea vorbită sau scrisă este un element esențial al culturii, care concretizează maniera de cugetare și de percepție a omului.

Tudor Arghezi considera stilul un ,,meșteșug care îți dă cheia expresivității în comunicare, care conferă sensuri noi cuvintelor, însuflețind construcțiile gramaticale". Stilul le reflectă pe cele din urmă, tinzând să pună în lumină capacitatea limbii de a exprima și a sugera nuanțele cele mai fine ale ideilor, ale sentimentelor. Nivelul de invenție stilistică apare deci ca o sinteză a faptelor de limbă, a elementelor gramaticale.

Scopul principal al prezentei lucrării constă într-o analiză stilistică a operelor literare ”Testament” și ”Psalm” la nivel morfologic și lexical, prin efortul de a contribui la afirmarea limbii ca un instrument de cultură și progres.

Lucrare este structurată în 3 capitole, urmate, de concluzii și bibliografie.

În primul capitol, am prezentat motivul pentru care am alesa tema respectivă și obiectivele principale, precum și metoda de lucru CORPUS și caracteristicile acesteia.

În cel de-al doilea capitolul, am analizat îndeaproape lucrarea literară, poezia Testament a lui Tudor Arghezi, prin prezentarea aspectelor generale și pe cele de natură morfologica.

În capitolul al 3-lea am prezentat detaliile temei alese, prin detalierea noțiunilor generale privind limba și stilul în literatură, urmând ca, ulterior să prezint analiza efectuată asupra limbii și stilului în opera lui Tudor Arghezi, ”Psalm”.

În final, am prezentat concluziile emise în urma celor trei capitole privitoare la limba și stilul în opera lui Tudr Arghezi.

Creația literară ilustrează relația complexă dintre toate compartimentele limbii, stilul urmărind adecvarea cuvântului la gandire.

CAPITOLUL 1. MOTIVAREA TEMEI ALESE ȘI OBIECTIVELE

1.1 Motivarea temei alese

”S-au spus despre Arghezi toate acele lucruri superficiale și juste ce se observă din capul locului: că exprima conflictul între real și ideal, că e baudelairian și eminescian, că e un creator de limbă. Toate aceste aspecte s-ar putea afla la orice alt poet. Universul său substanțial, sensul de explo-rație metafizică a viziunilor, intelectualitatea fără cadre raționale a acestei lirice, iată chestiunile adevarate.”( C. Calinescu - Istoria literaturii romane de la origini până în prezent, Editura Minerva, ed. a ll-a, Bucuresti, 1982, pp. 808-809, 814).

Tema prezentei lucrări de licență este denumită ca ”Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi” și constituie o consecință a curiozității mele, precum și a unei provocări. De aceea, motivul alegerii acestei teme derivă din dorinţa de documentare în legatură cu acest subiect.

Motivul pentru care am ales aceasta temă este unul destul de important, deoarece consider că, această temă are un impact atât asupra operei poetului Tudor Arghezi, cât și la nivelul întregii literaturi române. Acest lucru este conturat de faptul că Tudor Arghezi este unul dintre cei mai mari poeți existenți în literatura română și lucrările sale au și vor continua să aibă mult timp un răsunet puternic și inflențabil.

”Toată viaţa am avut idealul să fac o fabrică de jucării, şi, lipsindu-mi instalaţiile, m-am jucat cu ce era mai ieftin şi mai gratuit în lumea civilizată, cu materialul vagabond al cuvintelor date. Am căutat cuvinte care sar şi fraze care umblă de sine stătătoare. M-am apucat să fac resorturi pentru cuvinte ca să poată sări. Câteodată, şi destul de des, am strâmbat resorturile într-adins, ca să le văd cum sar ele strâmbe”. (Tudor Arghezi, Ars poetica).

Tudor Arghezi, omul şi opera, se află acum, în mileniul al III-lea, în situaţia unei noi geneze spirituale, câtă vreme procesualitatea intrării operei în conştiinţa celor mai tineri iubitori de cultură continuă şi se realizează prin contact direct, printr-o receptare autentică, neinfluenţată şi nemutilată de straturile groase ale interpretărilor circumstanţiale.

Alegerea acestei teme a fost influențată de dorința unei cunoașteri aprofundate despre Arghezi, datorită firii impunătoare și operei sale. Ori de câte ori contrariile i-au primejduit echilibrul firii, Tudor Arghezi a ştiut să pună între ele, împăcându-le, puntea unui drum în a cărui zarişte i-a plăcut să dispară pentru a se regăsi pe sine în contactul direct cu lumescul. Nimeni, astăzi, nu îmbină însă într-o sinteză mai desăvârşită inspiraţia largă, profundă, elementară cu nuanţa măruntă şi nestatornică, şi mai ales nimeni nu poate fi mai trivial cu atâta suavitate şi mai elevat cu mijloace aşa de materiale

Bibliografie

1. Alexandru George, Marele Alpha – Eseuri, Editura Cartea Românească, 2005

2. C. Calinescu - Istoria literaturii romane de la origini până în prezent, Editura Minerva, ed. a ll-a, Bucuresti, 1982

3. Eugen Lovinescu, Critice, vol I-III, Editura Definitivă, 1925-1929

4. Garabet Ibraileanu, Studii literare, 1930

5. Hugo Friedrich, Structura liricii moderne , București, 1969

6. Jean Dubois, L'analyse du discours, sous la direction, 1969

7. Myers, G., Scrierea biologiei: Texte în construcția socială a cunoștințelor științifice, Madison: Universitatea din Wisconsin Press, 1992

8. Nicolae Balotă, Opera lui Tudor Arghezi, Colectia Ediții Definitive, București, 2008

9. Șerban Cioculescu, Introducere în poezia lui Tudor Arghezi, Editura Minerva, 1971

10. Tudor Vianu, Estetica, 2011

11. Umberto Eco, Numele trandafirului

12. Vladimir Steinu, Pagini de critică literara, vol. I, Editura Academiei Române, București, 2006

13. http://consilr.info.uaic.ro/ro/

14. http://hnk.ffzg.hr/default_en.htm

15. http://ruscorpora.ru/en/index.html

16. http://www.anc.org/

17. http://www.oxforddictionaries.com/page/oec?view=uk

Preview document

Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 1
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 2
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 3
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 4
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 5
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 6
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 7
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 8
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 9
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 10
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 11
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 12
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 13
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 14
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 15
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 16
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 17
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 18
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 19
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 20
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 21
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 22
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 23
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 24
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 25
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 26
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 27
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 28
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 29
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 30
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 31
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 32
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 33
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 34
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 35
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 36
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 37
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 38
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 39
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 40
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 41
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 42
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 43
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 44
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 45
Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Limba si stil in opera lui Tudor Arghezi.docx

Alții au mai descărcat și

Repere ale divinului în poezia românească

INTRODUCERE În contextul unui învățământ care își caută încă reperele, păstrarea și promovarea adevăratelor valori culturale pretind din partea...

Camil Petrescu - Particularitati ale stilului

Camil Petrescu s-a nascut la Bucuresti, la 22 aprilie 1894. Este fiul lui Camil Petrescu si al Anei Cheler. A fost crescut de familia...

Poema in oglinda - Bacovia

Poetul George Bacovia se incadreaza in perioada interbelica, opera sa poetica fiind dominata de curentele literare simbolism si expresionism....

Analiza poeziilor Anei Blandiana

Cuvintele trec strada Ca sirul de orfani De la Casa Copilului, Fiecare cu pumnu-nclestat In haina celui din fata, Cu singura grija De-a nu se...

Mircea Cărtărescu și Postmodernismul Românesc

Se poate vorbi despre un postmodernism românesc începând cu acțiunile întreprinse de grupurile '80, în cadrul cenaclurilor universitare. O...

Institutul Limbii Române

1. Inroducere Această lucrarea propune analiza unui fragment de text extras din volumul Cartea românească de învățătură. Analiza urmărește o...

Sfatul degetelor

Poezia ,,Sfatul degetelor de Elena Farago, face parte din colecția poeziilor scrise de autoare pentru copii, alături de ,,Cățelușul șchiop,...

Odiseea

Cântul I Ulise stătea de 7 ani captiv pe insula Ogigia a nimfei Calipso. La o adunare a zeilor aceștia își aduc aminte de Ulise. Minerva (Atena)...

Ai nevoie de altceva?